Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Denne filen er basert på eller integrerer materiale fra prosjekter som er oppført nedenfor (samlet, Third Party kode). Microsoft er ikke den opprinnelige forfatteren av tredjeparter koden. Opprinnelige opphavsrettserklæringen og lisensen under hvilket Microsoft mottatt slik Third Party-kode, angis fastsatt nedenfor. Det finnes slike lisenser og som er for kun. Microsoft lisenser Third Party koden for deg under betingelsene i lisensavtale for Microsoft Product. Microsoft forbeholder seg alle andre rettigheter som ikke er uttrykkelig gitt under denne avtalen, enten ved implisitt, estoppel eller på annen måte.

C#-SQLite
Copyright © 2009-2012 Noah Hart og andre, kan du se individuelle kildefiler for detaljer
MIT-lisensen

Lagre «basert på» opprinnelige arbeid etter Joost Van Schaik
Copyright © 2012 Joost van Schaik
MIT-lisensen

Json.NET v.9.0.1
Copyright © 2007 James newtonske-King
MIT-lisensen

NotificationsExtensions.Win10 v.10586.0.02
Copyright © 2015 Microsoft
MIT-lisensen

Querystring.NET v.1.0.0
Copyright © 2015 Windows varsler
MIT-lisensen

Splat v.1.6.2
Copyright © 2013 Paul Betts
MIT-lisensen

SQLite.Net PCL v.3.1.1
SQLite.NET.async PCL v.3.1.1
Copyright © 2009-2012 Krueger Systems, Inc.
Copyright © 2013 Øystein Krog
MIT-lisensen

WinRT XAML MOSDAL for Windows 10 v.2.0.0
Copyright © 2012 Filip Skakun
MIT-lisensen

Tillatelse gis herved, gratis, til en person å få en kopi av denne programvaren og tilhørende dokumentasjonsfiler ("programvaren"), til å håndtere i programvaren uten begrensninger, inkludert uten begrensning tillatelse til å bruke, kopiere, endre, slå sammen, publisere, distribuere, utlisensiere og/eller selge kopier av programvaren og til å tillate personer hvem programvaren er angitt for å gjøre dette , underlagt følgende betingelser:

opphavsrettserklæringen ovenfor og denne tillatelsesmeldingen skal inkluderes i alle kopier av eller betydelige deler av programvaren.

Programvaren er gitt "Som er", uten garantier av noe slag, eksplisitt eller implisitt, herunder, men ikke begrenset til garantier om salgbarhet, TRENING FOR et bestemt formål og fraskrivelse. INGEN HENDELSE FORFATTERE ELLER OPPHAVSRETT PLASSHOLDERE SKAL HOLDES ANSVARLIG FOR EVENTUELLE KRAV, ERSTATNING ELLER ANNET ANSVAR, ENTEN DET ER I EN HANDLING KONTRAKTSBRUDD, ERSTATNINGSANSVAR ELLER HVIS IKKE, SOM OPPSTÅR SOM FØLGE FRA, AV ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAMVAREN ELLER BRUKEN ELLER ANDRE HÅNDTERING AV PROGRAMVAREN.

NuGet
Copyright © .NET Foundation. Map program.
Apache lisens

XAML animerte Gif v1.1.4
Opphavsrett 2016 Thomas Levesque
Apache lisens

Apache lisensiere 2.0
//
Lisensiert under Apache-lisens, versjon 2.0 ("lisensen");
Du kan ikke bruke denne filen unntatt samsvar lisensen.
Du kan få en kopi av lisensen på
//
http://www.Apache.org/licenses/LICENSE-2.0
//
Med mindre kreves av gjeldende lov eller gått med skriving, programvare
distribuert under lisensen distribueres på et "Som er" BASIS,
UTEN garantier eller betingelser av noe slag, enten direkte eller indirekte.
Se lisensen for det aktuelle språket som styrer tillatelsene og
begrensninger under lisensen.

LINQBridge
Copyright © 2007-2009 Atif Aziz, Joseph Albahari
Map program.
BSD 3-setning lisens

Redistribusjon og bruk i kilde- og binærtall skjemaer, med eller uten endring, er tillatt forutsatt at følgende betingelser er oppfylt:

 1. Redistribusjon av kildekode må beholde opphavsrettserklæringen ovenfor, denne listen over vilkår og følgende ansvarsfraskrivelse.

 2. Redistribusjon i binær form må gjengi opphavsrettserklæringen ovenfor, denne listen over vilkår og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentasjonen og/eller andre materialer som følger med distribusjonen.

 3. Verken navnet på eieren av copyright eller navnene på deres bidragsytere kan ikke brukes til å støtte eller fremme produkter avledet fra denne programvaren uten bestemte skriftlig tillatelse.

DENNE PROGRAMVAREN LEVERES AV OPPHAVSRETT PLASSHOLDERE OG BIDRAGSYTERE "SOM" OG EVENTUELLE EKSPLISITTE ELLER IMPLISITTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL IMPLISITTE GARANTIER OM SALGBARHET OG TRENING FOR ET BESTEMT FORMÅL DISSE. INGEN HENDELSE HOLDES OPPHAVSRETT EIEREN ELLER BIDRAGSYTERE SKAL ANSVARLIG FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, EKSEMPLARISKE ELLER FØLGESKADER SKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL INNKJØP AV ERSTATNING VARER ELLER TJENESTER; TAP AV BRUK, DATA ELLER FORTJENESTE; ELLER BUSINESS AVBRUDD) UANSETT ÅRSAK OG ANSVARSTEORI, OM I KONTRAKT, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ERSTATNINGSANSVAR (INKLUDERT UAKTSOMHET ELLER PÅ ANNEN MÅTE) SOM OPPSTÅR PÅ NOEN MÅTE AV BRUKEN AV DENNE PROGRAMVAREN, SELV OM INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIK SKADE.

Moq v4.2.1510.2205
Copyright © 2007. Clarius konsulenttjenester, Manas teknologiløsninger InSTEDD
http://code.google.com/p/moq/
Map program.

Redistribusjon og bruk i kilde- og binærtall skjemaer, med eller uten endring, er tillatt forutsatt at følgende betingelser er oppfylt:

* Redistribusjon av kildekode må beholde opphavsrettserklæringen ovenfor, denne listen over vilkår og følgende ansvarsfraskrivelse.
* Redistribusjon i binær form må gjengi opphavsrettserklæringen ovenfor, denne listen over vilkår og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentasjonen og/eller andre materialer som følger med distribusjonen.
* Ingen navnet på Clarius konsultasjon, Manas teknologiløsninger eller InSTEDD eller navnene til deres bidragsytere kan ikke brukes til å støtte eller fremme produkter avledet fra denne programvaren uten bestemte tidligere skriftlig tillatelse.

DENNE PROGRAMVAREN LEVERES AV OPPHAVSRETT PLASSHOLDERE OG BIDRAGSYTERE "SOM" OG EVENTUELLE EKSPLISITTE ELLER IMPLISITTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL IMPLISITTE GARANTIER OM SALGBARHET OG TRENING FOR ET BESTEMT FORMÅL DISSE. INGEN HENDELSE HOLDES OPPHAVSRETT EIEREN ELLER BIDRAGSYTERE SKAL ANSVARLIG FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, EKSEMPLARISKE ELLER FØLGESKADER SKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL INNKJØP AV ERSTATNING VARER ELLER TJENESTER; TAP AV BRUK, DATA ELLER FORTJENESTE; ELLER BUSINESS AVBRUDD) UANSETT ÅRSAK OG ANSVARSTEORI, OM I KONTRAKT, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ERSTATNINGSANSVAR (INKLUDERT UAKTSOMHET ELLER PÅ ANNEN MÅTE) SOM OPPSTÅR PÅ NOEN MÅTE AV BRUKEN AV DENNE PROGRAMVAREN, SELV OM INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIK SKADE.

Filer copyright Microsoft lisensiert under Ms-PL
MS-PL lisens

Filer "[p] orterte fra" Silverlight Toolkit
MS-PL lisens

Validering v.2.0.6.15003
Copyright © Andrew Arnott
Ms-PL lisens

Microsoft offentlig lisens (Ms-PL)

Denne lisensen styrer bruken av medfølgende programvaren. Hvis du bruker programvaren, må du godta denne lisensen. Hvis du ikke godtar lisensen, Bruk ikke programvaren.

 1. Definisjoner

  vilkårene "reprodusere", "kopiering", "avledede verk" og "distribusjon" har samme betyr her som amerikanske lover om opphavsrett.

  Et "bidrag" er den opprinnelige programvaren eller eventuelle tillegg eller endres til programvaren.

  "Bidragsyter" er en person som distribuerer sin bidrag under denne lisensen.

  "Lisensiert patenter" er en bidragsyter patent krav som lest direkte på sin bidrag.

 2. Gi rettigheter

  (A) opphavsrett gi - underlagt vilkårene i denne lisensen, inkludert lisens betingelsene og begrensninger i inndeling 3, hver bidragsytermodus gir deg en ikke-eksklusiv, over hele verden, gratis opphavsrett lisens for å gjenskape bidraget, klargjøre avledede verk av sin bidrag og distribuere bidraget eller avledede verk som du oppretter.

  (B) søkt om patent gi - emne for å importere vilkårene i denne lisensen, inkludert lisens betingelsene og begrensninger i inndeling 3, hver bidragsytermodus gir deg en ikke-eksklusiv, over hele verden, gratis lisens under de lisensierte patentene Hvis du vil gjøre, har gjort, bruke, selge, tilby for salg, og/eller ellers kvitte deg med sin og helheten i programvare eller avledning works bidrag i programvaren.

 3. Betingelser og begrensninger

  (A) ingen varemerke lisens denne lisens gir deg tillatelse til å bruke en hvilken som helst bidragsytere navn, logo eller varemerker.

  (B) Hvis du også overføre et patent krav mot en bidragsyter over patenter som du har gjort krav krenket av programvaren, avslutter patent lisensen fra slike bidragsyter til programvaren automatisk.

  (C) Hvis du distribuerer deler av programvaren, må du beholde alle meldinger for opphavsrett, patent, varemerke og tillegg som er til stede på programvaren.

  (D) Hvis du distribuerer deler av programvaren i kilde-kodeskjema, kan du gjøre slik at bare under denne lisensen ved å inkludere en fullstendig kopi av denne lisensen med distribusjonen. Hvis du distribuerer deler av programvaren i kompilert eller objekt kodeskjema, kan du bare gjøre det under en lisens som er i samsvar med denne lisensen.

  (E) programvaren er lisensiert "som-er." Du bærer risikoen ved å bruke den. Bidragsyterne gir ingen Hurtiginstallasjon garantier eller betingelser. Du kan ha flere forbrukerrettigheter under lokale lover som ikke kan endre denne lisensen. I den grad det tillates under lokale lover, utelate bidragsyterne implisitte garantier om salgbarhet, trening for et bestemt formål og krenkelse.

XamlAnimatedGid
opphavsrett 2016 Thomas Levesque
lisensiert under Apache-lisens, versjon 2.0 ("" "lisensen" ""); Du kan ikke bruke denne filen unntatt samsvar lisensen.

Du kan få en kopi av lisensen på

http://www.Apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Med mindre kreves av gjeldende lov eller godtatt skriftlig, programvaren som er distribuert i henhold til lisensen distribueres på et "" "som den er" "" BASIS, uten garantier eller betingelser av noe slag, enten direkte eller indirekte.

Se lisensen for det aktuelle språket som styrer tillatelsene og begrensninger under lisensen.

winrtxamltoolkit
Copyright (c) 2012 Filip Skakun

Tillatelse gis herved, gratis, til en person å få en kopi av denne programvaren og tilhørende dokumentasjonsfiler ("" programvaren""), til å håndtere i programvaren uten begrensninger, inkludert uten begrensning tillatelse til å bruke, kopiere, endre, slå sammen, publisere, distribuere, utlisensiere og/eller selge kopier av programvaren og til å tillate personer hvem programvaren er angitt for å gjøre dette , underlagt følgende betingelser:

Opphavsrettserklæringen ovenfor og denne tillatelsesmeldingen skal inkluderes i alle kopier av eller betydelige deler av Programvaren.

PROGRAMVAREN ER GITT "" SOM ER"", UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, EKSPLISITT ELLER IMPLISITT, HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHET, TRENING FOR ET BESTEMT FORMÅL OG FRASKRIVELSE. INGEN HENDELSE FORFATTERE ELLER OPPHAVSRETT PLASSHOLDERE SKAL HOLDES ANSVARLIG FOR EVENTUELLE KRAV, ERSTATNING ELLER ANNET ANSVAR, ENTEN DET ER I EN HANDLING KONTRAKTSBRUDD, ERSTATNINGSANSVAR ELLER HVIS IKKE, SOM OPPSTÅR SOM FØLGE FRA, AV ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAMVAREN ELLER BRUKEN ELLER ANDRE HÅNDTERING AV PROGRAMVAREN.

Validering
Copyright (c) 2009-2015, Alexandre Gomes Gaigalas.
Map program.

Redistribusjon og bruk i kilde- og binærtall skjemaer, med eller uten endring, er tillatt forutsatt at følgende betingelser er oppfylt:

Redistribusjon av kildekode må beholde opphavsrettserklæringen ovenfor, denne listen over vilkår og følgende ansvarsfraskrivelse.

Redistribusjon i binær form må gjengi opphavsrettserklæringen ovenfor, denne listen over vilkår og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentasjonen og/eller andre materialer som følger med distribusjonen.

Verken navnet på Alexandre Gomes Gaigalas eller navnene på deres bidragsytere kan ikke brukes til å støtte eller fremme produkter avledet fra denne programvaren uten bestemte tidligere skriftlig tillatelse.

DENNE PROGRAMVAREN LEVERES AV OPPHAVSRETT PLASSHOLDERE OG BIDRAGSYTERE "" SOM"" OG EVENTUELLE EKSPLISITTE ELLER IMPLISITTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL IMPLISITTE GARANTIER OM SALGBARHET OG TRENING FOR ET BESTEMT FORMÅL DISSE. INGEN HENDELSE HOLDES OPPHAVSRETT EIEREN ELLER BIDRAGSYTERE SKAL ANSVARLIG FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, EKSEMPLARISKE ELLER FØLGESKADER SKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL INNKJØP AV ERSTATNING VARER ELLER TJENESTER; TAP AV BRUK, DATA ELLER FORTJENESTE; ELLER BUSINESS AVBRUDD) UANSETT ÅRSAK OG ANSVARSTEORI, OM I KONTRAKT, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ERSTATNINGSANSVAR (INKLUDERT UAKTSOMHET ELLER PÅ ANNEN MÅTE) SOM OPPSTÅR PÅ NOEN MÅTE AV BRUKEN AV DENNE PROGRAMVAREN, SELV OM INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIK SKADE.

SQLite.Net PCL
Copyright (c) 2012 Krueger Systems, Inc.
Copyright (c) 2013 Øystein Krog (oystein.krog@gmail.com)

Tillatelse gis herved, gratis, til en person å få en kopi av denne programvaren og tilhørende dokumentasjonsfiler ("" programvaren""), til å håndtere i programvaren uten begrensninger, inkludert uten begrensning tillatelse til å bruke, kopiere, endre, slå sammen, publisere, distribuere, utlisensiere og/eller selge kopier av programvaren og til å tillate personer hvem programvaren er angitt for å gjøre dette , underlagt følgende betingelser:

Opphavsrettserklæringen ovenfor og denne tillatelsesmeldingen skal inkluderes i alle kopier av eller betydelige deler av Programvaren.

PROGRAMVAREN ER GITT "" SOM ER"", UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, EKSPLISITT ELLER IMPLISITT, HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHET, TRENING FOR ET BESTEMT FORMÅL OG FRASKRIVELSE. INGEN HENDELSE FORFATTERE ELLER OPPHAVSRETT PLASSHOLDERE SKAL HOLDES ANSVARLIG FOR EVENTUELLE KRAV, ERSTATNING ELLER ANNET ANSVAR, ENTEN DET ER I EN HANDLING KONTRAKTSBRUDD, ERSTATNINGSANSVAR ELLER HVIS IKKE, SOM OPPSTÅR SOM FØLGE FRA, AV ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAMVAREN ELLER BRUKEN ELLER ANDRE HÅNDTERING AV PROGRAMVAREN.

NotificationsExtensions.Win10
Copyright (c) Microsoft 2015

Tillatelsen er herved gitt, gratis, til en person å få en kopi i dette programvare og tilhørende dokumentasjonsfiler ("" programvaren""), til å håndtere i programvaren uten begrensninger, inkludert uten begrensning rettighetene Hvis du vil bruke, kopiere, endre, slå sammen, publisere, distribuere, utlisensiere og/eller selge Kopier av programvaren og til å tillate personer som programvaren er bare ment for å gjøre det, underlagt følgende betingelser:

Opphavsrettserklæringen ovenfor og denne tillatelsesmeldingen skal inkluderes i alle Kopier eller betydelige deler av programvaren.

PROGRAMVAREN LEVERES "" SOM"", UTEN GARANTIER AV EN HVILKEN SOM HELST SNILL, HURTIGINSTALLASJON ELLER IMPLISITT, HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHET, TRENING FOR ET BESTEMT FORMÅL OG FRASKRIVELSE. I NOE TILFELLE SKAL DEN FORFATTERE ELLER OPPHAVSRETT PLASSHOLDERE SKAL ANSVARLIG FOR EVENTUELLE KRAV, ERSTATNING ELLER ANDRE ANSVAR, OM EN HANDLING KONTRAKTSBRUDD, ERSTATNINGSANSVAR ELLER HVIS IKKE, SOM OPPSTÅR SOM FØLGE FRA UT AV ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAMVAREN ELLER BRUKEN ELLER ANNEN HÅNDTERING DEN PROGRAMVARE.

Newtonsoft.Json
Copyright (c) 2007 James newtonske-Karlsen

Tillatelsen er herved gitt, gratis, til en person å få en kopi av Denne programvaren og tilhørende dokumentasjonsfiler ("" programvaren""), til å håndtere i Programvaren uten begrensninger, inkludert uten begrensning tillatelse til å bruke, kopiere, endre, slå sammen, publisere, distribuere, utlisensiere og/eller selge kopier av Programvaren, og for å tillate personer hvem programvaren er angitt for å gjøre det, underlagt følgende betingelser:

Opphavsrettserklæringen ovenfor og denne tillatelsesmeldingen skal inkluderes i alle Kopier eller betydelige deler av programvaren.

PROGRAMVAREN LEVERES "" SOM"", UTEN GARANTIER AV EN HVILKEN SOM HELST SNILL, HURTIGINSTALLASJON ELLER IMPLISITT, HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHET, TRENING FOR ET BESTEMT FORMÅL OG FRASKRIVELSE. I NOE TILFELLE SKAL FORFATTERE ELLER OPPHAVSRETT PLASSHOLDERE IKKE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE KRAV, ERSTATNING ELLER ANNET ANSVAR, OM EN HANDLING KONTRAKTSBRUDD, ERSTATNINGSANSVAR ELLER HVIS IKKE, SOM OPPSTÅR SOM FØLGE FRA, AV ELLER PÅ TILKOBLING MED PROGRAMVAREN, ELLER BRUK ELLER ANDRE HÅNDTERING AV PROGRAMVAREN.

HTML fleksibilitet Pack
http://htmlagilitypack.codeplex.com/
Copyright (C) 2003 20012 Simon Mourier
Microsoft offentlig lisens (Ms-PL)

Denne lisensen styrer bruken av medfølgende programvaren. Hvis du bruker programvaren, må du godta denne lisensen. Hvis du ikke godtar lisensen, Bruk ikke programvaren.

1. definisjoner

Vilkårene "" reprodusere,"" "" kopiering,"" "" avledede verk"" og "" fordelingen"" har samme betyr her som amerikanske lover om opphavsrett.

Et "" bidrag"" er den opprinnelige programvaren eller eventuelle tillegg eller endres til programvaren.

"" Bidragsyter"" er en person som distribuerer sin bidrag under denne lisensen.

"" Lisensiert patenter"" er en bidragsyter patent krav som lest direkte på sin bidrag.

2. gi rettigheter

(A) opphavsrett gi - underlagt vilkårene i denne lisensen, inkludert lisens betingelsene og begrensninger i inndeling 3, hver bidragsytermodus gir deg en ikke-eksklusiv, over hele verden, gratis opphavsrett lisens for å gjenskape bidraget, klargjøre avledede verk av sin bidrag og distribuere bidraget eller avledede verk som du oppretter.

(B) Hvis du også overføre et patent krav mot en bidragsyter over patenter som du har gjort krav krenket av programvaren, avslutter patent lisensen fra slike bidragsyter til programvaren automatisk.

(C) Hvis du distribuerer deler av programvaren, må du beholde alle meldinger for opphavsrett, patent, varemerke og tillegg som er til stede på programvaren.

(D) Hvis du distribuerer deler av programvaren i kilde-kodeskjema, kan du gjøre slik at bare under denne lisensen ved å inkludere en fullstendig kopi av denne lisensen med distribusjonen. Hvis du distribuerer deler av programvaren i kompilert eller objekt kodeskjema, kan du bare gjøre det under en lisens som er i samsvar med denne lisensen.

(E) programvaren er lisensiert "" som-er. "" Du bærer risikoen ved å bruke den. Bidragsyterne gir ingen Hurtiginstallasjon garantier eller betingelser. Du kan ha flere forbrukerrettigheter under lokale lover som ikke kan endre denne lisensen. I den grad det tillates under lokale lover, utelate bidragsyterne implisitte garantier om salgbarhet, trening for et bestemt formål og krenkelse.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×