Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Denne filen inneholder informasjon angående komponenter som er blir relicensed til deg av Microsoft under Microsofts programvare lisensvilkår.

Microsoft tilbyr deg en lisens til å bruke følgende komponenter med Microsoft planleggeren Mobile-appen underlagt vilkårene for Microsoft programvare – lisensvilkår for Microsoft planleggeren Mobile-appen programvareprodukter ("Microsoft programmet").

 1. androidx.AppCompat:AppCompat versjon 1.0.2

 2. androidx.multidex:multidex versjon 2.0.1

 3. androidx.recyclerview:recyclerview versjon 1.0.0

 4. androidx.percentlayout:percentlayout versjon 1.0.0

 5. com.android.support:support merknader versjon 1.0.1

 6. com.Google.android.material:material versjon 1.0.0

 7. com.android.Tools.Build:gradle versjon 3.3.1

 8. org.jetbrains.kotlin:kotlin stdlib versjon 1.3.11

 9. com.Google.dagger:dagger versjon 2.21

 10. com.Google.dagger:dagger kompilator versjon 2.21

 11. com.jakewharton.Picasso:picasso2-okhttp3-nedlasting av versjon 1.1.0

 12. com.jakewharton:butterknife versjon 10.0.0

 13. com.jakewharton:butterknife kompilator versjon 10.0.0

 14. com.Microsoft.aad:adal versjon 1.16.1

 15. com.squareup.okhttp3:logging interceptor versjon 3.13.1

 16. com.squareup.Picasso:Picasso versjon 2.5.2

 17. com.squareup.retrofit2:adapter rxjava versjon 2.5.0

 18. com.squareup.retrofit2:Converter gson versjon 2.5.0

 19. com.squareup.retrofit2:Converter simplexml versjon 2.5.0

 20. com.squareup.retrofit2:retrofit versjon 2.5.0

 21. cppcodec versjon 61d9b044d6644293f99fb87dfadc15dcab951bd9

 22. crossguid versjon fef89a4174a7bf8cd99fa9154864ce9e8e3bf989

 23. IO.reactivex.rxjava2:rxjava v2.2.6

 24. IO.reactivex.rxjava2:rxandroid versjon 2.1.0

 25. SQLiteCpp versjon f08c15f43b27031b0d119a9c9320f9bad744e8f9

 26. firebase-jobdispatcher android v0.8.5

 27. jsoup vjsoup-1.11.3

 28. com.github.PhilJay:MPAndroidChart v3.0.3

 29. android.arch.Lifecycle:Extensions versjon 2.0.0

 30. com.Google.android:flexbox v1.0.0

% % androidx.appcompat:appcompat VARSLER og informasjon BEGYNNER her

=========================================

Copyright (C) 2017 Android åpne kildeprosjektet

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

Du kan få en kopi av lisensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Med mindre kreves av gjeldende lov eller godtatt skriftlig, programvaren som er distribuert i henhold til lisensen distribueres på et "Som er" BASIS, uten garantier eller betingelser av noe slag, enten direkte eller indirekte.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

---LISENS---

Apache 2.0

=========================================

SLUTTEN av androidx.appcompat:appcompatNOTICES og informasjon

% % androidx.multidex:multidex VARSLER og informasjon BEGYNNER her

=========================================

Copyright (C) 2013 Android åpne kildeprosjektet

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

Du kan få en kopi av lisensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Med mindre kreves av gjeldende lov eller godtatt skriftlig, programvaren som er distribuert i henhold til lisensen distribueres på et "Som er" BASIS, uten garantier eller betingelser av noe slag, enten direkte eller indirekte.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

---LISENS---

Apache 2.0

=========================================

SLUTTEN av androidx.multidex:multidex VARSLER og informasjon

% % androidx.recyclerview:recyclerview VARSLER og informasjon BEGYNNER her

=========================================

Copyright (C) 2017 Android åpne kildeprosjektet

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

Du kan få en kopi av lisensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Med mindre kreves av gjeldende lov eller godtatt skriftlig, programvaren som er distribuert i henhold til lisensen distribueres på et "Som er" BASIS, uten garantier eller betingelser av noe slag, enten direkte eller indirekte.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

---LISENS---

Apache 2.0

=========================================

SLUTTEN av androidx.recyclerview:recyclerview VARSLER og informasjon

% % androidx.percentlayout:percentlayout VARSLER og informasjon BEGYNNER her

=========================================

Copyright (C) 2017 Android åpne kildeprosjektet

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

Du kan få en kopi av lisensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Med mindre kreves av gjeldende lov eller godtatt skriftlig, programvaren som er distribuert i henhold til lisensen distribueres på et "Som er" BASIS, uten garantier eller betingelser av noe slag, enten direkte eller indirekte.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

---LISENS---

Apache 2.0

=========================================

SLUTTEN av androidx.percentlayout:percentlayout VARSLER og informasjon

% % com.android.support:support merknader VARSLER og informasjon BEGYNNER her

=========================================

Copyright (C) 2017 Android åpne kildeprosjektet

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

Du kan få en kopi av lisensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Med mindre kreves av gjeldende lov eller godtatt skriftlig, programvaren som er distribuert i henhold til lisensen distribueres på et "Som er" BASIS, uten garantier eller betingelser av noe slag, enten direkte eller indirekte.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

---LISENS---

Apache 2.0

=========================================

SLUTTEN av com.android.support:support merknader VARSLER og informasjon

% % com.google.android.material:material VARSLER og informasjon BEGYNNER her

=========================================

Copyright (C) 2017 Android åpne kildeprosjektet

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

Du kan få en kopi av lisensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Med mindre kreves av gjeldende lov eller godtatt skriftlig, programvaren som er distribuert i henhold til lisensen distribueres på et "Som er" BASIS, uten garantier eller betingelser av noe slag, enten direkte eller indirekte.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

---LISENS---

Apache 2.0

=========================================

SLUTTEN av com.google.android.material:material VARSLER og informasjon

% % com.android.tools.build:gradle VARSLER og informasjon BEGYNNER her

=========================================

Opphavsrett 2017 Gradle prosjektet.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

Du kan få en kopi av lisensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Med mindre kreves av gjeldende lov eller godtatt skriftlig, programvaren som er distribuert i henhold til lisensen distribueres på et "Som er" BASIS, uten garantier eller betingelser av noe slag, enten direkte eller indirekte.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

---LISENS---

Apache 2.0

=========================================

SLUTTEN av com.android.tools.build:gradle VARSLER og informasjon

% % com.google.dagger:dagger VARSLER og informasjon BEGYNNER her

=========================================

Copyright (C) 2016 dolk forfattere.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

Du kan få en kopi av lisensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Med mindre kreves av gjeldende lov eller godtatt skriftlig, programvaren som er distribuert i henhold til lisensen distribueres på et "Som er" BASIS, uten garantier eller betingelser av noe slag, enten direkte eller indirekte.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

---LISENS---

Apache 2.0

=========================================

SLUTTEN av com.google.dagger:dagger VARSLER og informasjon

% % com.google.dagger:dagger kompilator VARSLER og informasjon BEGYNNER her

=========================================

Copyright (C) 2016 dolk forfattere.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

Du kan få en kopi av lisensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Med mindre kreves av gjeldende lov eller godtatt skriftlig, programvaren som er distribuert i henhold til lisensen distribueres på et "Som er" BASIS, uten garantier eller betingelser av noe slag, enten direkte eller indirekte.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

---LISENS---

Apache 2.0

=========================================

SLUTTEN av com.google.dagger:dagger kompilator VARSLER og informasjon

% % com.jakewharton.picasso:picasso2-okhttp3-nedlasting av VARSLER og informasjon BEGYNNER her

=========================================

Opphavsrett 2016 Janne Wharton

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

Du kan få en kopi av lisensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Med mindre kreves av gjeldende lov eller godtatt skriftlig, programvaren som er distribuert i henhold til lisensen distribueres på et "Som er" BASIS, uten garantier eller betingelser av noe slag, enten direkte eller indirekte.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

---LISENS---

Apache 2.0

=========================================

SLUTTEN av com.jakewharton.picasso:picasso2-okhttp3-nedlasting av VARSLER og informasjon

% % com.jakewharton:butterknife VARSLER og informasjon BEGYNNER her

=========================================

Opphavsrett 2013 Janne Wharton

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

Du kan få en kopi av lisensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Med mindre kreves av gjeldende lov eller godtatt skriftlig, programvaren som er distribuert i henhold til lisensen distribueres på et "Som er" BASIS, uten garantier eller betingelser av noe slag, enten direkte eller indirekte.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

---LISENS---

Apache 2.0

=========================================

SLUTTEN av com.jakewharton:butterknife VARSLER og informasjon

% % com.jakewharton:butterknife kompilator VARSLER og informasjon BEGYNNER her

=========================================

Opphavsrett 2013 Janne Wharton

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

Du kan få en kopi av lisensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Med mindre kreves av gjeldende lov eller godtatt skriftlig, programvaren som er distribuert i henhold til lisensen distribueres på et "Som er" BASIS, uten garantier eller betingelser av noe slag, enten direkte eller indirekte.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

---LISENS---

Apache 2.0

=========================================

SLUTTEN av com.jakewharton:butterknife kompilator VARSLER og informasjon

% % com.microsoft.aad:adal VARSLER og informasjon BEGYNNER her

=========================================

Opphavsrett 2013 Microsoft Open-teknologier, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

Du kan få en kopi av lisensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.

Med mindre kreves av gjeldende lov eller godtatt skriftlig, programvaren som er distribuert i henhold til lisensen distribueres på et "Som er" BASIS, uten garantier eller betingelser av noe slag, enten direkte eller indirekte.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

---LISENS---

Apache 2.0

=========================================

SLUTTEN av com.microsoft.aad:adal VARSLER og informasjon

% % com.squareup.okhttp3:logging-interceptor VARSLER og informasjon BEGYNNER her

=========================================

Opphavsrett (C) 2015 firkant, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

Du kan få en kopi av lisensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Med mindre kreves av gjeldende lov eller godtatt skriftlig, programvaren som er distribuert i henhold til lisensen distribueres på et "Som er" BASIS, uten garantier eller betingelser av noe slag, enten direkte eller indirekte.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

---LISENS---

Apache 2.0

=========================================

SLUTTEN av com.squareup.okhttp3:logging-interceptor VARSLER og informasjon

% % com.squareup.picasso:picasso VARSLER og informasjon BEGYNNER her

=========================================

Opphavsrett (C) 2012 firkant, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

Du kan få en kopi av lisensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Med mindre kreves av gjeldende lov eller godtatt skriftlig, programvaren som er distribuert i henhold til lisensen distribueres på et "Som er" BASIS, uten garantier eller betingelser av noe slag, enten direkte eller indirekte.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

---LISENS---

Apache 2.0

=========================================

SLUTTEN av com.squareup.picasso:picasso VARSLER og informasjon

% % com.squareup.retrofit2:adapter rxjava VARSLER og informasjon BEGYNNER her

=========================================

Opphavsrett (C) 2013 firkant, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

Du kan få en kopi av lisensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Med mindre kreves av gjeldende lov eller godtatt skriftlig, programvaren som er distribuert i henhold til lisensen distribueres på et "Som er" BASIS, uten garantier eller betingelser av noe slag, enten direkte eller indirekte.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

---LISENS---

Apache 2.0

=========================================

SLUTTEN av com.squareup.retrofit2:adapter rxjava VARSLER og informasjon

% % com.squareup.retrofit2:converter gson VARSLER og informasjon BEGYNNER her

=========================================

Opphavsrett (C) 2013 firkant, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

Du kan få en kopi av lisensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Med mindre kreves av gjeldende lov eller godtatt skriftlig, programvaren som er distribuert i henhold til lisensen distribueres på et "Som er" BASIS, uten garantier eller betingelser av noe slag, enten direkte eller indirekte.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

---LISENS---

Apache 2.0

=========================================

SLUTTEN av com.squareup.retrofit2:converter gson VARSLER og informasjon

% % com.squareup.retrofit2:converter simplexml VARSLER og informasjon BEGYNNER her

=========================================

Opphavsrett (C) 2016 firkant, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

Du kan få en kopi av lisensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Med mindre kreves av gjeldende lov eller godtatt skriftlig, programvaren som er distribuert i henhold til lisensen distribueres på et "Som er" BASIS, uten garantier eller betingelser av noe slag, enten direkte eller indirekte.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

---LISENS---

Apache 2.0

=========================================

SLUTTEN av com.squareup.retrofit2:converter simplexml VARSLER og informasjon

% % com.squareup.retrofit2:retrofit VARSLER og informasjon BEGYNNER her

=========================================

Opphavsrett (C) 2013 firkant, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

Du kan få en kopi av lisensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Med mindre kreves av gjeldende lov eller godtatt skriftlig, programvaren som er distribuert i henhold til lisensen distribueres på et "Som er" BASIS, uten garantier eller betingelser av noe slag, enten direkte eller indirekte.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

---LISENS---

Apache 2.0

=========================================

SLUTTEN av com.squareup.retrofit2:retrofit VARSLER og informasjon

% % cppcodec VARSLER og informasjon BEGYNNER her

=========================================

MIT-lisensen (MIT)

(Se enkeltfiler for opphavsrett plassholdere.)

Tillatelse gis herved, gratis, til en person å få en kopi av denne programvaren og tilhørende dokumentasjonsfiler ("programvaren"), til å håndtere i programvaren uten begrensninger, inkludert uten begrensning tillatelse til å bruke, kopiere, endre, slå sammen, publisere, distribuere, utlisensiere og/eller selge kopier av programvaren og til å tillate personer hvem programvaren er angitt for å gjøre det, underlagt følgende betingelser:

Opphavsrettserklæringen ovenfor og denne tillatelsesmeldingen skal inkluderes i alle kopier av eller betydelige deler av Programvaren.

PROGRAMVAREN LEVERES "SOM DEN ER", UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRENKELSE. FORFATTERNE ELLER RETTIGHETSHAVERNE SKAL IKKE I NOE TILFELLE HOLDES ANSVARLIGE FOR NOEN KRAV, SKADER ELLER ANNET ANSVAR MED HENSYN TIL KONTRAKT, ERSTATNINGSANSVAR ELLER ANNET SOM OPPSTÅR AV ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAMVAREN, BRUK AV PROGRAMVAREN ELLER ANNEN FORRETNINGSVIRKSOMHET MED DENNE PROGRAMVAREN.

---LISENS---

MIT-lisensen

=========================================

SLUTTEN av cppcodec VARSLER og informasjon

% % crossguid VARSLER og informasjon BEGYNNER her

=========================================

MIT-lisensen (MIT)

Opphavsrett (c) 2014 Graeme Hill (http://graemehill.ca)

Tillatelse gis herved, gratis, til en person å få en kopi av denne programvaren og tilhørende dokumentasjonsfiler ("programvaren"), til å håndtere i programvaren uten begrensninger, inkludert uten begrensning tillatelse til å bruke, kopiere, endre, slå sammen, publisere, distribuere, utlisensiere og/eller selge kopier av programvaren og til å tillate personer hvem programvaren er angitt for å gjøre det, underlagt følgende betingelser:

Opphavsrettserklæringen ovenfor og denne tillatelsesmeldingen skal inkluderes i alle kopier av eller betydelige deler av Programvaren.

PROGRAMVAREN LEVERES "SOM DEN ER", UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRENKELSE. FORFATTERNE ELLER RETTIGHETSHAVERNE SKAL IKKE I NOE TILFELLE HOLDES ANSVARLIGE FOR NOEN KRAV, SKADER ELLER ANNET ANSVAR MED HENSYN TIL KONTRAKT, ERSTATNINGSANSVAR ELLER ANNET SOM OPPSTÅR AV ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAMVAREN, BRUK AV PROGRAMVAREN ELLER ANNEN FORRETNINGSVIRKSOMHET MED DENNE PROGRAMVAREN.

---LISENS---

MIT-lisensen

=========================================

SLUTTEN av crossguid VARSLER og informasjon

% % io.reactivex.rxjava2:rxjavaNOTICES og informasjon BEGYNNER her

=========================================

Copyright (c) 2016-Presenter RxJava bidragsytere.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

Du kan få en kopi av lisensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Med mindre kreves av gjeldende lov eller godtatt skriftlig, programvaren som er distribuert i henhold til lisensen distribueres på et "Som er" BASIS, uten garantier eller betingelser av noe slag, enten direkte eller indirekte.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

---LISENS---

Apache 2.0

=========================================

SLUTTEN av io.reactivex.rxjava2:rxjava VARSLER og informasjon

% % io.reactivex.rxjava2:rxandroid VARSLER og informasjon BEGYNNER her

=========================================

Opphavsrett 2015 av RxAndroid forfattere

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

Du kan få en kopi av lisensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Med mindre kreves av gjeldende lov eller godtatt skriftlig, programvaren som er distribuert i henhold til lisensen distribueres på et "Som er" BASIS, uten garantier eller betingelser av noe slag, enten direkte eller indirekte.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

---LISENS---

Apache 2.0

=========================================

SLUTTEN av io.reactivex.rxjava2:rxandroid VARSLER og informasjon

% % com.github.PhilJay:MPAndroidChart VARSLER og informasjon BEGYNNER her

=========================================

Opphavsrett 2018 Philipp Jahoda

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

Du kan få en kopi av lisensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Med mindre kreves av gjeldende lov eller godtatt skriftlig, programvaren som er distribuert i henhold til lisensen distribueres på et "Som er" BASIS, uten garantier eller betingelser av noe slag, enten direkte eller indirekte.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

---LISENS---

Apache 2.0

=========================================

SLUTTEN av com.github.PhilJay:MPAndroidChart VARSLER og informasjon

% % android.arch.lifecycle:extensions VARSLER og informasjon BEGYNNER her

=========================================

Copyright (C) 2017 Android åpne kildeprosjektet

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

Du kan få en kopi av lisensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Med mindre kreves av gjeldende lov eller godtatt skriftlig, programvaren som er distribuert i henhold til lisensen distribueres på et "Som er" BASIS, uten garantier eller betingelser av noe slag, enten direkte eller indirekte.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

---LISENS---

Apache 2.0

=========================================

SLUTTEN av android.arch.lifecycle:extensions VARSLER og informasjon

% % Begynn her SQLiteCpp VARSLER og informasjon

=========================================

MIT-lisensen (MIT)

Copyright (c) 2012-2016 Sebastien Rombauts (sebastien.rombauts@gmail.com)

Tillatelse gis herved, gratis, til en person å få en kopi av denne programvaren og tilhørende dokumentasjonsfiler ("programvaren"), til å håndtere i programvaren uten begrensninger, inkludert uten begrensning tillatelse til å bruke, kopiere, endre, slå sammen, publisere, distribuere, utlisensiere og/eller selge kopier av programvaren og til å tillate personer hvem programvaren er angitt for å gjøre det, underlagt følgende betingelser:

Opphavsrettserklæringen ovenfor og denne tillatelsesmeldingen skal inkluderes i alle kopier av eller betydelige deler av Programvaren.

PROGRAMVAREN LEVERES "SOM DEN ER", UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRENKELSE. FORFATTERNE ELLER RETTIGHETSHAVERNE SKAL IKKE I NOE TILFELLE HOLDES ANSVARLIGE FOR NOEN KRAV, SKADER ELLER ANNET ANSVAR MED HENSYN TIL KONTRAKT, ERSTATNINGSANSVAR ELLER ANNET SOM OPPSTÅR AV ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAMVAREN, BRUK AV PROGRAMVAREN ELLER ANNEN FORRETNINGSVIRKSOMHET MED DENNE PROGRAMVAREN.

---LISENS---

MIT-lisensen

=========================================

SLUTTEN av SQLiteCpp VARSLER og informasjon

START AV LISENS ***

SuperSLIM v0.4.13

Copyright (C) 2014, 2015 Tonic Artos

SuperSLiM er stor grad opprinnelige med enkelte delene fra fra Lucas Rocha TwoWayView biblioteket og AOSP.

Opphavsrett (C) 2014 Lucas Rocha

Copyright (C) 2014 Android åpne kildeprosjektet

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. Du kan få en kopi av lisensen på

http://www.Apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Med mindre kreves av gjeldende lov eller godtatt skriftlig, programvaren som er distribuert i henhold til lisensen distribueres på et "Som er" BASIS, uten garantier eller betingelser av noe slag, enten direkte eller indirekte. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

SLUTTEN AV LISENS ***

START AV LISENS ***

Android

Lisensiert under Apache-lisens, versjon 2.0 ("lisensen");

Du kan ikke bruke denne filen unntatt samsvar lisensen.

Du kan få en kopi av lisensen på

http://www.Apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Med mindre kreves av gjeldende lov eller godtatt skriftlig, programvaren som er distribuert i henhold til lisensen distribueres på et "Som er" BASIS, uten garantier eller betingelser av noe slag, enten direkte eller indirekte. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

SLUTTEN AV LISENS ***

START AV LISENS ***

LinearSmoothScroller.java (Forensic likhetene til Android)

/*

* Copyright (C) 2014 Android åpne kilden for Project

*

* Lisensiert under Apache-lisens, versjon 2.0 ("lisensen");

* Du kan ikke bruke denne filen unntatt samsvar lisensen.

* Du kan få en kopi av lisensen på

*

* http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

*

* Med mindre kreves av gjeldende lov eller gått med skriving, programvare

* distribuert under lisensen distribueres på et "Som er" BASIS,

* UTEN garantier eller betingelser av noe slag, enten direkte eller indirekte.

* Se lisensen for det aktuelle språket som styrer tillatelsene og

* begrensninger under lisensen.

SLUTTEN AV LISENS ***

START AV LISENS ***

Bilde av android Robot

Tillegg 3.0 Unported

CREATIVE COMMONS CORPORATION ER IKKE EN LOV FAST, OG GIR IKKE JURIDISKE TJENESTER. DISTRIBUSJON AV DENNE LISENSEN OPPRETTE IKKE EN RELASJON ADVOKAT-KLIENT. CREATIVE COMMONS GIR DENNE INFORMASJONEN PÅ EN "AS-ER" BASIS. CREATIVE COMMONS GIR INGEN GARANTIER ANGÅENDE INFORMASJONEN, OG FRASKRIVER SEG ANSVAR FOR SKADER FRA BRUKEN.

Lisens

ARBEID ER (SOM DEFINERT UNDER) ANGITT UNDER VILKÅRENE I DENNE CREATIVE COMMONS OFFENTLIGE LISENSEN ("CCPL" ELLER "LISENS"). ARBEIDET SOM ER BESKYTTET AV OPPHAVSRETT OG/ELLER ANDRE GJELDENDE LOV. ALL BRUK AV ARBEIDET ER ANNET ENN AUTORISERT UNDER DENNE LISENS ELLER OPPHAVSRETT LOV FORBUDT.

VED Å BENYTTE DEM RETTIGHETER TIL ARBEIDET SOM ER ANGITT HER, GODTA OG GODTAR Å VÆRE BUNDET AV VILKÅRENE I DENNE LISENSEN. I DEN GRAD DETTE LISENS KAN REGNES SOM SKAL VÆRE EN KONTRAKT, GIR LISENSGIVER DU RETT INNEHOLDT HER HENSYN BEKREFTELSEN AV SLIKE VILKÅR OG BETINGELSER.

1. definisjoner

"Tilpasning" betyr en arbeid som er basert på arbeidet, eller etter arbeidet og andre eksisterende fungerer, for eksempel en oversettelse, tilpasning, avledede arbeid, konfigurasjon av musikk eller andre endringer på en Litterær eller kunstneriske arbeid, eller phonogram eller ytelse og inkluderer cinematographic tilpasningene eller andre former der kan du recast arbeidet, transformeres eller tilpasset inkludert i skjemaer recognizably avledet fra opprinnelige, bortsett fra at arbeid som utgjør en samling ikke anses en tilpasning til formål til lisensen. For å unngå tvil, der arbeidet er en musical arbeid, ytelse eller phonogram, vil synkroniseringen av arbeidet på tidsberegnet relasjon med et bevegelig bilde ("synkronisert") vurdert en tilpasning for denne lisensen.

"Samling" betyr en samling av Litterær eller kunstneriske works, for eksempel leksikon og anthologies, eller resultatene, phonograms eller kringkasting, eller andre works eller emne enn fungerer oppført i delen 1(f) nedenfor, som by reason of det merkede området og konfigurasjon av innholdet, utgjør åndelige Prosessopprettelser, der arbeid vises i sin helhet i uendret skjemaet sammen med én eller flere bidrag, hver som utgjør atskilte og uavhengige fungerer i seg selv, som er samlet samlet inn i helheten i. Arbeid som utgjør en samling anses ikke en tilpasning (som definert ovenfor) med tanke på denne lisensen.

"Distribuere" betyr å gjøre tilgjengelig for offentlig opprinnelige og kopier av arbeids- eller tilpasning, etter behov, gjennom salg eller andre overføring av eierskap.

"Lisensgiver" betyr enkeltperson, enkeltpersoner, enheten eller enheter som offer(s) arbeidet under vilkårene i denne lisensen.

"Opprinnelige forfatteren" betyr, i tilfelle av en Litterær eller kunstneriske fungerer, person, enkeltpersoner, enheten eller enheter som opprettet arbeidet, eller hvis ingen enkeltperson eller enhet ikke kan funnet, publisher. og i tillegg (i) når det gjelder et aktørene, singers, musikere, dansere og andre personer som fungerer, steder, levere, declaim, spilles av i, tolke eller utføre ellers Litterær eller kunstneriske works eller uttrykk for fortellingen; (ii) databasediagrammer for en phonogram produsenten som personen eller juridiske enheten som løser først lydene i en ytelse eller andre lyder; og (iii) når det gjelder kringkasting, organisasjonen som sender kringkastingens.

"Arbeid" betyr Litterær og/eller kunstneriske arbeidet tilbys under vilkårene i denne lisensen inkludert uten begrensning eventuell produksjon i Litterær, vitenskapelig og kunstneriske domene, kan det være modus eller former for uttrykket inkludert digitale skjema, som en adressebok, flygebladet og andre håndskrift; en forelesning, adresse, sermon eller annet arbeid av samme natur; en dramatisk eller dramatico musical arbeid; en choreographic arbeids- eller underholdning i dumb lysbildefremvisningen. en musical komposisjon med eller uten ordene. en cinematographic arbeid til hvilke er assimilated works uttrykt av en prosess samme som filmkunst; en jobb for tegningen, maleri, arkitektur, skulptur, gravering eller litografi; en fotografier arbeid til hvilke er assimilated works uttrykt av en prosess samme som fotografering; en arbeidet til brukt for fremtidig bruk. en illustrasjon, kart, plan, skisse eller tredimensjonale arbeid i forhold til geografi, topografi, arkitektur eller Vitenskap; ytelsen; en kringkasting; en phonogram; en samling av data i den grad det er beskyttet som en copyrightable arbeid; eller en arbeid som utføres av en rekke eller circus utøver i grad det ellers regnes ikke en Litterær eller kunstneriske arbeid.

"Du" betyr at en person eller enhet utøver rettigheter under denne lisensen som ikke har brutt vilkårene i denne lisensen med hensyn arbeidet tidligere, eller som har mottatt uttrykkelig tillatelse fra LISENSGIVEREN benyttelse rettigheter under denne lisensen til tross for en forrige KRENKELSE.

"Offentlig utføre" betyr å utføre offentlige recitations av arbeidet og kommunisere offentlig disse offentlige recitations av en hvilken som helst betyr eller prosess, inkludert ved ledning eller trådløs betyr eller offentlige digitale resultatene; Hvis du vil gjøre tilgjengelig for offentlig Works slik at medlemmene i offentligheten kan få tilgang til disse Works fra et sted og på et sted enkeltvis valgt av dem på nytt. til å utføre arbeidet offentlig ved hjelp av eller prosess og kommunikasjon til offentligheten av ytelse mellom arbeidet, inkludert av offentlige digitale ytelse; Kringkast og rebroadcast arbeidet ved hjelp av inkludert fortegn, lyd eller bilder.

"Reprodusere" mulighet til å lage kopier av arbeidet ved hjelp av inkludert uten begrensning ved lydeffekter eller visuelle opptak og til høyre for fixation og avspilling fixations av arbeidet, inkludert lagring av en beskyttet ytelse eller phonogram i digital form eller andre elektronisk middels.

2. messe håndterer rettigheter. Ingenting i denne lisensen er ment å redusere, begrense eller begrense en hvilken som helst bruker gratis fra opphavsrett eller rettigheter som oppstår fra begrensningene eller unntakene som er angitt for i forbindelse med opphavsrett beskyttelsen under lover eller andre gjeldende lover.

3. lisensiere gi. Underlagt vilkårene og betingelsene til lisensen, LISENSGIVEREN herved gir deg en over hele verden, gratis, ikke-eksklusiv, vedvarende (i løpet av den aktuelle opphavsretten) lisens til Øvelse rettighetene arbeid som er angitt nedenfor:

å gjenskape arbeid, å innlemme arbeidet i én eller flere områdesamlinger, og å gjenskape arbeidet som integreres i samlinger;

Hvis du vil opprette og reprodusere tilpasningene forutsatt at slike tilpasning, inkludert noen oversettelse i en hvilken som helst middels tar fornuftig fremgangsmåte for å merke tydelig, avgrense eller identifisere ellers at endringer ble gjort i det opprinnelige arbeidet. Hvis du for eksempel en oversettelse kan markeres "opprinnelige arbeidet er oversatt fra engelsk til spansk" eller en endring kan indikere "opprinnelige arbeidet er endret.";

til å distribuere og utføre offentlig arbeid-inkludert, som integreres i samlinger; og,

til å distribuere og utføre offentlig tilpasningene. For å unngå tvil:

Ikke-waivable tvungen lisens skjemaer. I disse jurisdiksjoner retten til å samle inn som går gjennom en hvilken som helst lovfestede eller tvungen lisensiering fargevalg ikke frafalles, LISENSGIVEREN forbeholder seg retten til eksklusiv til å samle inn slike royalty for en hvilken som helst Øvelse av deg rettigheter som er gitt under denne lisensen ; Waivable tvungen lisens skjemaer. I disse jurisdiksjoner retten til å samle inn som går gjennom en hvilken som helst lovfestede eller tvungen lisensiering fargevalg kan frafalles, waives LISENSGIVEREN eksklusiv retten til å samle inn slike royalty for en hvilken som helst Øvelse ved du rettighetene under denne lisensen; og frivillig lisens fargevalg. Lisensgiveren waives retten til å samle inn royalty, enten enkeltvis eller, som LISENSGIVEREN er medlem av en samle inn society som administrerer frivillig lisensiering angrep via som society fra en hvilken som helst Øvelse av deg rettigheter som er gitt under dette Lisens.

Ovenfor rettighetene kan bli brukt til trening i alle medier og formater om kjente nå eller utviklet heretter. Ovenfor rettighetene omfatter høyre for å gjøre slike endringer som er egentlig nødvendig benyttelse rettighetene i andre medier og formater. Alle rettigheter som ikke er uttrykkelig gitt ved LISENSGIVEREN er underlagt delen 8(f) herved reservert.

4. begrensninger. Lisens tildelt i inndeling 3 ovenfor er uttrykkelig gjort underlagt og begrenset av følgende begrensninger:

Du kan distribuere eller offentlig utføre arbeidet bare under vilkårene i denne lisensen. Du må ta en kopi av eller Uniform Resource Identifier (URI) for denne lisensen med hver kopi av arbeidet du distribuerer eller utføre offentlig. Du kan ikke tilby eller angi vilkår på arbeidet som begrenser vilkårene i denne lisensen eller mulighet til mottakeren av arbeidet for å være rettighetene til mottakeren under vilkårene i lisensen. Du kan ikke utlisensiere arbeidet. Du må beholdes intakt alle meldinger som refererer til denne lisensen og begrensede rettigheter med hver kopi av arbeidet du distribuerer eller utføre offentlig. Når du distribuerer eller offentlig utføre arbeidet, du kan ikke angi eventuelle effektive kopibeskyttelsesteknologi på arbeidet som begrense muligheten for en mottaker av arbeidet fra deg Øvelse rettighetene til mottakeren under vilkårene i lisensen. Denne delen 4(a) gjelder arbeidet som integreres i en samling, men dette krever ikke samlingen med mindre arbeid selve skal gjøres underlagt vilkårene i denne lisensen. Hvis du oppretter en samling ved melding fra en hvilken som helst LISENSGIVEREN du må, så langt practicable, Fjern fra samlingen noen kredit som kreves av inndelingen 4(b) etter forespørsel fra deg. Hvis du oppretter en tilpasning ved melding fra en hvilken som helst LISENSGIVEREN du må, så langt practicable, Fjern fra tilpasning noen kredit som kreves av inndelingen 4(b) etter forespørsel fra deg.

Hvis du distribuerer, eller offentlig utføre arbeidet eller en hvilken som helst tilpasningene eller samlinger, du må, med mindre en forespørsel som er gjort i henhold til delen 4(a) beholdes intakt alle opphavsrettserklæringer for arbeid og gi, fornuftig å Middels eller betyr at du bruker: (i) den navnet på den opprinnelige forfatteren (eller pseudonym, hvis aktuelt) Hvis som følger med, og/eller hvis den opprinnelige forfatteren og/eller LISENSGIVEREN angi en annen part eller parter (eksempel en sponsorene PMI, publisering enhet, kladd) for tillegg ("tillegg partene") Lisensgiverens opphavsrettserklæringen, vilkår for tjenesten eller ved andre fornuftig betyr, navnet på slike part eller parter; (ii) tittelen på arbeidet hvis oppgis; (iii) i grad som er relativt practicable URI, hvis det finnes angir som LISENSGIVEREN skal knyttes til arbeid, med mindre slike URI ikke refererer til opphavsrettserklæringen eller lisensinformasjon for arbeid; og (iv), samsvarer med delen 3(b), når det gjelder et tilpasning, kredit identifisere bruken av arbeidet på tilpasning (eksempel "fransk oversettelse av arbeidet av opprinnelige forfatteren" eller "Screenplay basert på opprinnelig arbeid av opprinnelige forfatteren"). Kreditten kreves av denne inndelingen 4 (b) kan bli implementert i noen fornuftig måte; forutsatt at når det gjelder tilpasning eller områdesamling, som et minimum slike kredit skal vises, hvis en kreditt for alle medvirkende forfattere av tilpasning eller samling vises imidlertid, deretter som en del av disse kreditter og av minst fremtredende som kreditter for de andre medvirkende forfatterne. For å unngå tvil, du kan bare bruke kreditten kreves av denne delen for tillegg på måten angi ovenfor og, ved å benytte dem rettighetene under denne lisensen, kan du ikke implisitt og eksplisitt Deklarer eller angir en tilkobling med , få støtte fra ledelsen eller tilslutning etter den opprinnelige forfatteren, Lisensgiveren og/eller tillegg parter etter behov, for du eller din bruk av arbeidet, uten enkelte express tidligere skriftlig tillatelse fra den opprinnelige forfatteren, Lisensgiveren og/eller tillegg parter.

Unntatt som ellers godtatt skriftlig ved LISENSGIVEREN eller som kan være så fall tillates av gjeldende lov, hvis du reprodusere, distribuere eller utføre arbeidet offentlig enten alene eller som en del av en hvilken som helst tilpasningene eller samlinger, du må ikke forvrengning, mutilate, endre eller utføre andre nedsettende handlinger i forhold til arbeid som skulle vært prejudicial til den opprinnelige forfatteren ære eller omdømme. Lisensgiveren godtar at i disse jurisdiksjoner (for eksempel Japan), i hvilken eventuelle Øvelse av høyre gitt i delen 3(b) til lisensen (høyre for å gjøre tilpasningene) ville skal anses for å være en forvrengning, lemlestelse, endring eller annen nedsettende handling prejudicial til den opprinnelige forfatteren ære og omdømme, vil LISENSGIVEREN Frafall eller ikke Deklarer, etter behov, denne delen, i den grad det tillates av gjeldende nasjonale lov, til å aktivere du benyttelse relativt til høyre under delen 3(b) dette lisensiere () høyre til å gjøre tilpasningene), men ikke ellers.

5. representasjoner, garantier og ansvarsfraskrivelse

MED MINDRE NOE ANNET GJENSIDIG GODTATT AV PARTER SKRIFTLIG, LISENSGIVEREN TILBYR ARBEID AS-ER OG STILLER INGEN REPRESENTASJONER ELLER GARANTIER AV NOE SLAG ANGÅENDE PÅ JOBB, DIREKTE, INDIREKTE, LOVFESTEDE ELLER ANDRE MÅTER, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, GARANTIER FOR TITTEL , SALGBARHET, TRENING FOR ET BESTEMT FORMÅL, FRASKRIVELSE ELLER DET IKKE FINNES SKJULTE ELLER ANDRE SKADER, NØYAKTIGHET ELLER TILSTEDEVÆRELSEN AV FRAVÆR OVER FEIL, ENTEN ELLER IKKE SYNLIG. ENKELTE JURISDIKSJONER TILLATER IKKE UTELUKKELSE AV IMPLISITTE GARANTIER, SLIK AT SLIKE UTELUKKELSE IKKE GJELDER KANSKJE FOR DEG.

6. begrensning på ansvar. BORTSETT FRA I DEN GRAD KREVES AV GJELDENDE LOV, PÅ LISENSGIVEREN INGEN HENDELSE ER IKKE ANSVARLIG FOR DEG PÅ EN HVILKEN SOM HELST JURIDISK TEORI FOR SPESIELLE, TILFELDIGE SKADER, FØLGESKADER, INDIREKTE ELLER EKSEMPLARISKE SKADER SOM OPPSTÅR UT DENNE LISENSEN ELLER BRUK AV ARBEID, SELV OM LISENSGIVEREN ER BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.

7. avslutning

Denne lisensen og rettighetene herunder opphører automatisk ved en hvilken som helst brudd av vilkårene i denne lisensen. Enkeltpersoner eller enheter som har mottatt tilpasningene eller samlinger fra deg under denne lisensen, men vil ikke har lisenser avsluttet angitt slike enkeltpersoner eller enhetene blir værende i full overensstemmelse med disse lisenser. Inndelinger 1, 2, 5, 6, 7 og 8 skal beholdes fra en hvilken som helst avslutning til lisensen.

Belastet over vilkårene og betingelsene er lisensen gis her vedvarende (i løpet av den aktuelle opphavsretten arbeid). Uavhengig ovenfor, LISENSGIVEREN-reserverer til høyre for å frigi arbeidet under ulike lisensiere termer, eller hvis du vil slutte å distribuere arbeidet når som helst; levert, men at alle slike forbindelse ikke vil fungere som trekke tilbake denne lisensen (eller annen lisens som har blitt eller kreves skal være, gitt under vilkårene i denne lisensen), og denne lisensen fortsetter i gyldighet med mindre avsluttet som nevnt ovenfor .

8. diverse

Hver gang du distribuere eller offentlig utføre arbeidet eller en samling LISENSGIVEREN tilbyr til mottakeren en lisens til arbeidet på samme betingelsene og vilkårene som lisensen fått under denne lisensen.

Hver gang du distribuere eller offentlig utføre en tilpasning LISENSGIVEREN tilbyr til mottakeren en lisens til det opprinnelige arbeidet på de samme betingelsene og vilkårene som lisensen fått under denne lisensen.

Hvis en hvilken som helst legge til lisensen er ugyldig eller ikke under gjeldende lov, skal det ikke innvirkning gyldigheten eller bindende av resten av vilkårene i denne lisensen og uten ytterligere handling av parter til denne avtalen, for eksempel klargjøre skal være nye i minste nødvendig å gjøre slike klargjøre gyldig og påkrevd omfang.

Ingen term eller legge til lisensen skal anses frafalt og ingen brudd samtykket til med mindre slike fraskrivelse eller samtykke skal være skriftlig og signert av parten skal belastes med slike fraskrivelse eller samtykke.

Denne lisensen utgjør hele avtalen mellom arbeidet lisensiert her. Det finnes ingen sin, avtaler eller representasjoner om arbeid som ikke er angitt her. Lisensgiveren skal ikke være bundet av flere bestemmelser som kan vises i en hvilken som helst kommunikasjon fra deg. Kan ikke endre denne lisens uten gjensidig skriftlig avtale av Lisensgiveren og du.

Rettighetene og emnet betydning refereres til, i denne lisensen kan du ble for å laget ved å benytte terminologi Berne Convention for beskyttelse av Litterær og kunstneriske Works (som endret på 28 September 1979), Roma Convention av 1961, WIPO Opphavsrett avtale av 1996, i WIPO ytelse og Phonograms avtale fra 1996 og Universal opphavsrett-Convention (som reviderte på 24 juli 1971). Disse rettighetene og emne i kraft i relevante jurisdiksjonen lisensvilkårene blir søkt i håndhevet i henhold til de tilsvarende bestemmelsene av implementeringen av disse avtaler i den gjeldende nasjonal lov. Hvis den standard pakken med rettighetene under gjeldende opphavsrett lov inneholder flere rettighetene ikke under denne lisensen, anses slike ytterligere rettigheter som skal inkluderes i lisensen; Denne lisensen er ikke ment å begrense lisensen av rettigheter under gjeldende lov.

Creative Commons-varsel

Creative Commons er ikke en Fest til denne lisens, og gir ingen garantier former i forbindelse med arbeidet. Creative Commons blir ikke ansvarlig til deg eller en tredjepart på en hvilken som helst juridisk teori for skader noen art, inkludert uten begrensning noen Generelt, spesielle, tilfeldige eller følgeskader skader som oppstår under tilkobling til denne lisensen. Uavhengig ovennevnte to (2) setninger, hvis Creative Commons er uttrykkelig angitt selve som LISENSGIVEREN herunder, skal det har alle rettigheter og forpliktelser av LISENSGIVEREN.

Creative Commons unntatt begrenset formålet med som angir offentlig at arbeidet er lisensiert under CCPL, tillater ikke at bruk av enten parten i varemerke "Creative Commons" eller relaterte varemerke eller logo av Creative Commons uten forrige skriftlig samtykke av Creative Commons. Eventuelle tillatt Bruk blir samsvar Creative Commons gjeldende retningslinjer, som kan publiseres på nettstedet eller formidlet ved forespørsel fra tid til annen. For å unngå tvil danner ikke denne begrensningen varemerke en del av denne lisensen.

Creative Commons kan kontaktes på https://creativecommons.org/.

SLUTTEN AV LISENS ***

START AV LISENS ***

firebase-jobdispatcher android v0.8.5

Opphavsrett 2017 Google, Inc.

Lisensiert under Apache-lisens, versjon 2.0 ("lisensen");
Du kan ikke bruke denne filen unntatt samsvar lisensen.
Du kan få en kopi av lisensen på

      http://www.Apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Med mindre kreves av gjeldende lov eller gått med skriving, programvare
distribuert under lisensen distribueres på et "Som er" BASIS,
UTEN garantier eller betingelser av noe slag, enten direkte eller indirekte.
Se lisensen for det aktuelle språket som styrer tillatelsene og
begrensninger under lisensen.

SLUTTEN AV LISENS ***

START AV LISENS ***

MIT-lisensen

Copyright (c) 2009-2018 Jonathan Hedley <jonathan@hedley.net_gT _

Tillatelsen herved er gitt, gratis, til en person å få en kopi
i dette programvare og tilhørende dokumentasjonsfiler ("programvaren"), til å håndtere
i programvaren uten begrensninger, inkludert, uten begrensning rettighetene
Hvis du vil bruke, kopiere, endre, slå sammen, publisere, distribuere, utlisensiere og/eller selge
kopierer av programvaren og til å tillate personer som programvaren er
bare ment for å gjøre det, underlagt følgende betingelser:

Opphavsrettserklæringen ovenfor og denne tillatelsesmeldingen skal inkluderes i alle
Kopier eller betydelige deler av programvaren.

PROGRAMVAREN leveres "som er", uten garantier av en hvilken som helst SNILL, HURTIGINSTALLASJON eller
IMPLISITT, herunder, men ikke begrenset til garantier for salgbarhet,
TRENING FOR ET BESTEMT FORMÅL OG FRASKRIVELSE. I noe tilfelle skal av
FORFATTERE eller opphavsrett PLASSHOLDERE skal ansvarlig FOR eventuelle krav, erstatning eller andre
ANSVAR, WHETHER i en handling KONTRAKTSBRUDD, erstatningsansvar eller på annen måte, som oppstår fra,
UT av eller på tilkobling med av programvare eller av bruken eller annen håndtering i av
PROGRAMVARE.

SLUTTEN AV LISENS ***

 

START AV LISENS ***

Opphavsrett (c) 2016 Philipp Jahoda

Lisensiert under Apache-lisens, versjon 2.0 ("lisensen");
Du kan ikke bruke denne filen unntatt samsvar lisensen.
Du kan få en kopi av lisensen på

    http://www.Apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Med mindre kreves av gjeldende lov eller gått med skriving, programvare
distribuert under lisensen distribueres på et "Som er" BASIS,
UTEN garantier eller betingelser av noe slag, enten direkte eller indirekte.
Se lisensen for det aktuelle språket som styrer tillatelsene og
begrensninger under lisensen.

SLUTTEN AV LISENS ***

START AV LISENS ***

Copyright (C) 2017 Android åpne kildeprosjektet

Lisensiert under Apache-lisens, versjon 2.0 ("lisensen");
Du kan ikke bruke denne filen unntatt samsvar lisensen.
Du kan få en kopi av lisensen på

http://www.Apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Med mindre kreves av gjeldende lov eller gått med skriving, programvare
distribuert under lisensen distribueres på et "Som er" BASIS,
UTEN garantier eller betingelser av noe slag, enten direkte eller indirekte.
Se lisensen for det aktuelle språket som styrer tillatelsene og
begrensninger under lisensen.

SLUTTEN AV LISENS ***

START AV LISENS ***

Opphavsrett 2016 Google Inc. Map program.

Lisensiert under Apache-lisens, versjon 2.0 ("" lisensen"");
Du kan ikke bruke denne filen unntatt samsvar lisensen.
Du kan få en kopi av lisensen på

http://www.Apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Med mindre kreves av gjeldende lov eller gått med skriving, programvare
distribuert under lisensen distribueres på et "" som er"" BASIS,
UTEN garantier eller betingelser av noe slag, enten direkte eller indirekte.
Se lisensen for det aktuelle språket som styrer tillatelsene og
begrensninger under lisensen.

SLUTTEN AV LISENS ***

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×