Abonnementsavtalen for Microsoft Teams Online (gratis) er mellom enheten du representerer, eller, hvis du ikke er tilordnet en i forbindelse med kjøp eller fornyelse av abonnement, deg individuelt (“du” eller “din”), og Microsoft Corporation (“Microsoft”, “vi”, “oss”, “vår”). Den består av vilkårene og betingelsene nedenfor, i tillegg til betingelsene for nettbaserte tjenester, serviceavtalene og tilbudsdetaljene for abonnementet eller fornyelsen (samlet kalt «avtalen»). Avtalen trer i kraft på den datoen vi gir deg bekreftelse på abonnementet, eller den datoen abonnementet fornyes, avhengig av hva som er aktuelt. Nøkkelvilkår er definert i del 8.

 1. Bruk av nettbaserte tjenester.

  1. Rett til å bruke. Vi gir deg rett til å få tilgang til og bruke de nettbaserte tjenestene, og til å installere og bruke programvaren som følger med abonnementet, som beskrevet i denne avtalen. Vi forbeholder oss alle andre rettigheter.

  2. Akseptabel bruk. Du kan bare bruke produktet i samsvar med denne avtalen. Du kan ikke foreta omvendt utvikling, dekompilere, demontere eller omgå tekniske begrensninger i produktet, bortsett fra i henhold til gjeldende lovgivning, til tross for disse begrensningene. Du kan ikke deaktivere, modifisere med eller på annen måte prøve å omgå eventuelle faktureringsmekanismer som skalerer bruken av de nettbasert tjenestene. Det kan hende at du ikke leier, leier inn, kan videreselge, overføre eller være vert for produktet, eller hvilken som helst del av det, til eller for tredjeparter bortsett fra som uttrykkelig tillatt i denne avtalen eller vilkårene for nettbaserte tjenester.

  3. Sluttbrukere. Du kontrollerer tilgang for sluttbrukere, og du er ansvarlig for deres bruk av produktet i henhold til denne avtalen. Du skal for eksempel sørge for at sluttbrukerne er i samsvar med den godkjente bruken av policyen.

  4. Kundedata. Du er alene er ansvarlig for innholdet i all kundedata. Du vil sikre og opprettholde alle rettighetene i kundedata som er nødvendige for at vi skal kunne gi deg nettbaserte tjenester uten å bryte rettighetene til en tredjepart eller på annen måte forplikte Microsoft til deg eller en tredjepart. Microsoft har ikke, og vil ikke påta seg noen forpliktelser med hensyn til kundedata, eller bruk av produktet annet enn det som uttrykkelig er angitt i denne avtalen eller som kreves av gjeldende lovgivning. Du er også ansvarlig for å varsle sluttbrukere om dine policyer med hensyn til kundedata, og sørge for at behandling av kundedata blir utført i henhold til gjeldende lovgivning.

  5. Ansvar for kontoene dine.Du er ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til eventuell ikke-offentlig godkjenningslegitimasjon knyttet til din bruk av nettbaserte tjenester. Du må varsle kundestøtte teamet om eventuell misbruk av kontoene dine, eller godkjenningslegitimasjon eller eventuelle sikkerhetshendelser relatert til de nettbaserte tjenestene.

  6. Forhåndsvisningsutgivelser. Det kan hende at forhåndsvisninger er tilgjengelige. Forhåndsvisninger er angitt som de er, «med alle feil», og som er tilgjengelig», og ekskluderes fra SLAs, og alle begrensede garantier som følger med denne avtalen. Forhåndsvisninger er kanskje ikke dekket av kundestøtte. Vi kan endre eller avslutte forhåndsvisningen når som helst uten varsel. Vi kan også velge ikke å frigi en forhåndsvisning i generell tilgjengelighet.

  7. Administrerte tjenester for Microsoft Azure. Du kan bruke Microsoft Azure-tjenester til å gi en administrert tjenesteløsning hvis du sørger for at (1) du er den eneste som har tilgang til, Konfigurer og administrer Microsoft Azure-tjenestene, (2) du har administratortilgang til de virtuelle OSEene, hvis det finnes i den administrerte tjenesteløsningen, og (3) tredjepart har administrativ tilgang kun til deres program(mer) eller virtuelle OSE (er). Du er ansvarlig for tredjeparts bruk av Microsoft Azure-tjenester i henhold til betingelsene i denne avtalen. Klargjøring av administrerte tjenester forblir underlagt disse begrensningene (og eventuelle andre begrensninger i vilkårene for nettbaserte tjenester):

   (i) Du kan ikke videreselge eller videreformidle Microsoft Azure-tjenestene, og

   (ii) Det kan hende at du ikke tillater at flere brukere direkte eller indirekte har tilgang til funksjoner i Microsoft Azure-tjenester som er tilgjengelig per bruker.

  8. Administrator for Microsoft Teams Gratis. Microsoft Teams (gratis) tilbys som et begrenset tilbud som definert i denne avtalen. Hvis du representerer en organisasjon, eller hvis du er den første brukeren som registrere deg til Microsoft Teams, som representerer en gruppe kolleger eller forretningspartnere, er du kunden som inngår denne avtalen, og du vil at du skal kunne ha myndighet til å gjøre dette. Når du inviterer en person til å bruke Microsoft Teams (gratis), eller når brukere du har invitert, inviterer en ny person, tar du på deg ekstra ansvar med hensyn til bruken av Microsoft Teams (gratis) for denne personen. Som et slikt tillegg forblir dine Microsoft Teams (gratis) underlagt vilkårene for nettbaserte tjenester, inkludert eierskap og administrasjon av kundedata. Du kan for eksempel kontrollere behandling av kundedata og gi godkjenning til Microsoft for å behandle kundedata, og instruksjoner om hvordan du behandler kundedataene til Microsoft. Instruksjonene dine kan inkludere tilgang, kontroll, bruk og sletting av kundedata, og du kan holdes ansvarlig for alle forpliktelser under vilkårene for nettbaserte tjenester. Videre, (i) kontrollerer du og administrerer kontoen din og også for sluttbrukere, inkludert å endre og avslutte tilgang, og (II) du kan få tilgang til og behandle dataene dine, og til sluttbrukere, inkludert innhold i kommunikasjon og filer. Sluttbrukere kan også sende inn forespørsler om administrative operasjoner for kontoen, for eksempel sletting, tilgang og kontroll av kundedata, klargjørings- og avklaringstilgang til produktet, behandle team og kanaler, og behandle tilgangstillatelser. Se gjennom betingelsene for de nettbaserte tjenestene for mer informasjon. Eventuell administrasjons- og representativ funksjon som er utført av, deg kan overføres og tilordnes på nytt til en annen person. Du godtar å utføre handlinger som er godtatt av Microsoft for å gjøre det enklere å overføre administrasjonsfunksjoner eller representasjon til en annen person. Dette kan omfatte å varsle om datainnbrudd til sluttbrukerne innen 72 timer etter at en har mottatt kunnskap om sikkerhetsbrudd av kundedata. Du samtykker også i at du kan forsikre om at alle sluttbrukerne er over 16 år da Microsoft Teams gratis er beregnet på brukere over 16 år. Hvis du velger å oppgradere til et betalt abonnement, vil alle betalingsbetingelsene i denne avtalen bli aktivert. Du bør også velge et enkelt domene som er knyttet til organisasjonen som skal brukes for alle sluttbrukerkontoer, på tidspunktet for oppgraderingen. Microsoft Teams er et begrenset tilbud og er gitt til deg med forbehold om endringer, avvikling eller avslutning kan skje når som helst av Microsoft uansett grunn, som beskrevet i del 3 av denne avtalen. Hvis du for eksempel overskrider disse bruksgrensene og som du blir varslet om fra tid til annen, og som beskrevet under https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=872008, kan det hende at din bruk av Microsoft Teams deaktiveres.

  9. Administrator kontrollovertakelse. Hvis du bruker en e-postadresse som du har fått fra en organisasjon du er knyttet til (for eksempel en arbeidsgiver eller skole) for å bestille en nettbasert tjeneste enkeltvis, betyr det at du har fullmakt til å bruke organisasjonens domene til å registrere deg for et abonnement som medlem av organisasjonen. Organisasjonen, som eier av domenet knyttet til e-postadressen din, kan ta kontroll over og behandle bruken av nettbaserte tjenester. I slike tilfeller kan organisasjonens tilordnede administrator («administrator») (i) kontrollere og administrere kontoen din, inkludert å endre og avslutte Access og (II) få tilgang til og behandle dataene dine, inkludert innholdet i kommunikasjon og filer. Microsoft kan informere deg om at organisasjonen har tatt kontroll over hvilke nettbaserte tjenester som dekkes av abonnementet, men Microsoft har ingen plikt til å gi slikt varsel. Hvis organisasjonen administrerer bruken av nettbaserte tjenester eller behandler leietakeren som er knyttet til abonnementet, kan du rette forespørsel fra den registrerte og personvernforespørsler til administratoren. Hvis organisasjonen ikke administrerer bruken av nettbaserte tjenester eller behandler slik leie, kan du rette forespørsel fra den registrerte og personvernforespørsler til Microsoft.

  10. Delt katalogdata. Når du bestiller en nettbasert tjeneste ved hjelp av en e-postadresse som du har fått fra en organisasjon du er knyttet til (for eksempel en arbeidsgiver eller skole), legges den nettbaserte tjenesten til en katalog med brukere som deler samme e-postdomene. Det kan hende at katalogdataene (navn, registreringsdato og e-postadresse) er synlig for andre brukere av nettbaserte tjenester i organisasjonens e-postdomene.

  11. Tilleggsprogramvare som skal brukes med nettbaserte tjenester. Hvis du vil aktivere optimal tilgang til, og bruk av bestemte nettbaserte tjenester, kan du installere og bruke en bestemt programvare i forbindelse med bruken av den nettbaserte tjenesten, som beskrevet i vilkårene for nettbaserte tjenester. Vi lisensierer programvare til deg. Vi selger den ikke. Bevis på programvarelisensen er (1) denne avtalen, (2) eventuell ordrebekreftelse og (3) betalingsbevis. Rettighetene dine til å få tilgang til programvaren på en hvilken som helst enhet gir deg ingen rettigheter til å implementere Microsoft-patenter eller andre immaterielle rettigheter i programvare eller enheter som har tilgang til denne enheten.

 2. Kjøpstjenester

  1. Tilgjengelige abonnementstilbud. Portalen inneholder tilbudsdetaljer om tilgjengelige abonnementstilbud, som vanligvis kan kategoriseres som én eller en kombinasjon av følgende:

   (i) Forpliktelsestilbud. Du har forpliktet deg til å kjøpe et bestemt antall nettbaserte tjenester som skal brukes i avtaleperioden, og til å forhåndsbetale eller med jevne mellomrom på forhånd før bruk. Med hensyn til Microsoft Azure-tjenester, kan ytterligere eller annen bruk (for eksempel forbruk utover forpliktet antall) bli behandlet som et forbrukstilbud. Tildelt antall som ikke brukes i løpet av perioden, utløper på slutten av perioden.

   (ii) Forbrukstilbud (også kalt bruksbasert betaling ). Du betaler basert på faktisk bruk i forrige måned uten noen forhåndsforpliktelser. Betalingen skjer på periodisk basis i restanser.

   (iii) Begrenset tilbud. Du får et begrenset antall nettbaserte tjenester for en begrenset periode uten å belastes (for eksempel som et prøve abonnement eller en gratis konto) eller som en del av et annet Microsoft-tilbud (for eksempel MSDN). Bestemmelsene i denne avtalen med hensyn til priser, avbestillingsgebyrer, betaling og dataoppbevaring kan ikke brukes.

  2. Bestilling.

   (i) Hvis du bestiller eller fornyer et abonnement, godtar du tilbudsdetaljene for dette abonnementet. Med mindre annet er angitt i disse tilbudsdetaljene, tilbys nettbaserte tjenester etter «tilgjengelighet». Du kan legge inn bestillinger for tilknyttede selskaper under denne avtalen og gi de tilknyttede selskapene administrative rettigheter til å administrere abonnementet, men de kan ikke legge inn ordrer under denne avtalen. Du kan også tilordne rettighetene som er tildelt under del 1. a. til en tredjepart for å bruke den tredjeparten i din interne bedrift. Hvis du tildeler eventuelle rettigheter til filialer eller tredjeparter med hensyn til programvare eller abonnement, vil for eksempel filialer eller tredjeparter bli bundet av denne avtalen, og du godtar solidaransvar for eventuelle handlinger som er relatert til slike filialer eller tredjeparter relatert til bruken av produktene.

   (ii) Noen tilbud kan gi deg mulighet til å endre antall nettbaserte tjenester som er bestilt i løpet av abonnementet. Ytterligere nettbaserte tjenester som er lagt til i et abonnement, utløper på slutten av dette abonnementet. Hvis du reduserer antallet i en termin, kan det hende at vi pålegger deg et avbestillingsgebyr for reduksjon i antall som er beskrevet nedenfor, i del 3. b..

  3. Priser og betaling. Betalinger forfaller, og må betales i henhold til tilbudsdetaljene for abonnementet.

   (i) For forpliktelsestilbud, kan det hende at prisnivået er basert på antallet nettbaserte tjenester du har bestilt. Noen tilbud kan gi deg mulighet til å endre antallet nettbaserte tjenester som er bestilt i løpet av perioden, og prisnivået kan bli justert i henhold til dette, men endringer i prisnivå vil ikke bli tilbakejustert. I løpet av abonnementet, vil ikke priser for nettbaserte tjenester bli økt for abonnementet ditt, fra de ble lagt til i portalen da abonnementet ble effektivt eller ble fornyet, med unntak av der prisene ble beskrevet som midlertidig i tilbudsdetaljene, eller for forhåndsvisninger eller ikke er Microsoft-produkter. Alle priser kan bli endret i begynnelsen av en abonnementsfornyelse.

   (ii) For forbrukstilbud kan prisene endres når som helst etter varsel.

  4. Fornyelse.

   (i) Når du har fornyet abonnementet, avsluttes denne avtalen, og abonnementet blir deretter underlagt vilkår og betingelsene som er angitt i portalen den datoen abonnementet ble fornyet («Fornyelsesvilkårene»). Hvis du ikke godtar noen av fornyelsesvilkårene, kan du avslå å fornye abonnementet.

   (ii) For tilbud om forpliktelse, kan du velge om du vil at abonnementet skal fornyes eller avsluttes ved utløpsdato. Automatisk fornyelse er valgt. Du kan endre valget når som helst i løpet av perioden. Hvis den eksisterende perioden er lengre enn én kalender måned, gir vi deg en melding om at den automatiske fornyelsen skal sendes før utløpsdatoen for avtalen.

   (iii) For forbrukstilbud fornyes abonnementet automatisk ytterligere for én-månedsabonnementer til du avslutter abonnementet.

   (iv) Det kan hende at det ikke er mulig å fornye abonnementet for begrensede tilbud.

  5. Kvalifisert for akademisk, offentlig sektor og ideelle organisasjoner versjoner. Du bekrefter med dette at hvis du kjøper et tilbud om akademisk, offentlig sektor eller ideell organisasjon, innfrir du de respektive rettighetene som er oppført på disse nettstedene:

   (i) For studietilbud, er kravene til utdanningsinstitusjoner (inkludert administrative kontorer eller utdanningsstyrer, utdanningsbiblioteker eller offentlige museer) som vises på http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=7;

   (ii) Når det gjelder offentlig tilbud, er kravene som er oppført under http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=6; og

   (iii) For ideelle organisasjoner er kravene som er oppført under http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=19.

   Microsoft forbeholder seg retten til å verifisere rettighetene når som helst, og stanser nettbasert tjeneste hvis det ikke har tilfredsstillende krav.

  6. Skatt. Priser er eksklusiv avgifter, med mindre annet er angitt på fakturaen som inkludert skatt. Du må betale eventuelle verdier som er lagt til, varer og tjenester, salg, bruttokvitteringer, eller andre transaksjonsutgifter, gebyrer, kostnader eller tilleggsavgifter eller andre eventuelle forskriftsmessige tilleggskostnader eller lignende beløp som kommer inn under denne avtalen, og som vi har lov til å samle inn fra deg under gjeldende lovgivning. Du er ansvarlig for alle gjeldende frankeringskostnader og for alle andre avgifter som du er forpliktet til å betale, inkludert eventuelle avgifter som oppstår ved fordelingen eller klargjøring av produkter til dine tilknyttede selskaper. Vi er ansvarlig for alle avgifter som er basert på våre netto inntekter og bruttokvitteringsskatt som er lagt inn i stedet for skatt på inntekt eller fortjeneste, eller avgifter som eier av eiendelen.

   Hvis det kreves skatt som skal forskuddsbetales på betalinger du gjør til oss, kan du trekke skatt fra beløpet som du skylder oss, og betale dem til riktig skattemyndighet, med forbehold om at du umiddelbart kan forsikre om at du leverer en kvittering for denne forskuddsbetalingen og andre dokumenter som vi kan kreve for utenlands skattekreditt eller refusjon. Du må forsikre deg om at alle avgifter som er tilbakeholdt, er minimert til det som er mulig under gjeldende lovgivning.

 3. Periode, heving og innstilling

  1. Avtaleperiode og heving. Denne avtalen gjelder også til utløpsdatoen, oppsigelsen eller fornyelsen av abonnementet, avhengig av hva som kommer først.

  2. Abonnementsavslutning. Du kan avslutte abonnementet når som helst i løpet av perioden. Du må imidlertid betale alle beløp som har forfalt eller som du skylder før oppsigelsen er effektivt.

   (i) Én månedsabonnement. Et abonnement med én månedsperiode kan avsluttes når som helst, uten avbestillingsgebyr.

   (ii) Abonnementer som er mer enn én måned. Hvis du avslutter et abonnement på Microsoft Azure-tjenester innen 30 dager etter datoen da abonnementet ble effektivt eller ble fornyet, blir det ikke gitt refunderinger, og du må betale for de opprinnelige 30 dagene for abonnementet, men ingen betalinger forfaller for den gjenstående delen av det avsluttede abonnementet. Hvis du avslutter et abonnement på Microsoft Azure-tjenester på et hvilket som helst annet tidspunkt i løpet av perioden, må du betale for resten av perioden, og ingen refunderinger vil bli gitt.

   (iii) Begrenset tilbud. Microsoft kan avslutte abonnementet til et begrenset tilbud når som helst i løpet av perioden, umiddelbart uten varsel.

   (iv) Andre abonnementer. For alle andre abonnementer, hvis du avslutter et abonnement før slutten av perioden, må du betale en avgift som er lik én månedens abonnementsgebyr, og du vil motta refusjon av hvilken som helst del av abonnementsgebyret du har betalt for resten av perioden. Imidlertid, vil ingen refunderinger bli gitt for delvis ubrukte måneder.

  3. Innstillinger. Vi kan avbryte bruken av nettbaserte tjenester hvis: (1) det er nødvendig å forhindre uautorisert tilgang til kundedata. (2) du ikke kan svare på et krav om påstått overtredelse under del 5 innen en rimelig tid. (3) du ikke betaler beløp som forfaller under denne avtalen. (4) du ikke overholder godkjent bruk av policy, eller du bryter andre vilkår i denne avtalen. eller (5) for begrensede tilbud, blir abonnementet inaktivt på grunn av unnlatelse i å få tilgang til de nettbaserte tjenestene som beskrevet i tilbudsdetaljene. Hvis én eller flere av disse betingelsene skjer, gjør du følgende:

   (i) For begrensede tilbud kan vi stanse bruken av nettbaserte tjenester, abonnementet og kontoen din umiddelbart uten varsel.

   (ii) For alle andre abonnementer, vil en innstilling gjelde for en nødvendig minimumsdel av de nettbaserte tjenester og vil tre i kraft kun når betingelsen eller behovet er tilstede. Vi vil gi deg en melding før vi avbryter, bortsett fra hvor vi tror at vi må avbryte umiddelbart. Vi vil gi deg minst 30 dagers varsel før abrytelsen uten å kreve betaling. Hvis du ikke gjør noe med årsaken til avbrytelsen innen 60 dager etter at vi har avbrutt abonnementet, kan vi avslutte abonnementet og slette kundedataene dine uten noen oppbevaringsperiode. Vi kan også avslutte abonnementet hvis bruken av nettbaserte tjenester blir utestengt mer enn to ganger i løpet av 12-måneders perioden.

 4. Garantier.

  1. Begrenset garanti.

   (i) Nettbaserte tjenester. Vi garanterer at de nettbaserte tjenestene oppfyller vilkårene for SLA i løpet av perioden. Dine eneste løsninger for brudd på denne garantien er de i SLA.

   (ii) Programvare. Vi garanterer programvaren i ett år fra datoen du tok den i bruk for første gang, at den fungerer vesentlig som beskrevet i den aktuelle brukerdokumentasjonen. Hvis programvaren ikke oppfyller denne garantien, vil vi, etter vårt valg og som dine eksklusive beføyelser, enten (1) får tilbake beløpet som ble betalt for programvaren eller (2) reparasjon eller erstatt programvaren.

  2. Begrensede garantiunntak. Denne begrensede garantien er underlagt følgende begrensninger:

   (i) eventuelle underforståtte garantier, garantier eller betingelser som fraskrives i henhold til gjeldende lovgivning, vil gjelde i ett år fra begynnelsen av den begrensede garantien.

   (ii) denne begrensede garantien dekker ikke problemer som skyldes uhell, misbruk eller bruk av produktene på en måte som ikke er i henhold til denne avtalen eller vår publiserte dokumentasjon eller veiledning, eller fra hendelser utover vår rimelige kontroll.

   (iii) denne begrensede garantien gjelder ikke for problemer som skyldes en feil som oppfyller minimumskravene for systemet. eller

   (iv) denne begrensede garantien gjelder ikke for forhåndsvisninger eller begrensede tilbud.

  3. FRASKRIVELSE. Bortsett fra denne garantien tilbyr vi ingen garantier, enten det er uttrykkelig, implisert, lovfestede eller på en annen måte. Disse fraskrivelsene gjelder bortsett fra hvis gjeldende lov ikke tillater dem.

 5. Forsvarserklæringer.

  1. Forsvar.

   (i) Vi beskytter deg mot krav satt fram av ikke-tilknyttede tredjeparts selskaper om eventuell overtredelse av denne partens produktpatent, opphavsrett eller varemerke eller påstand om tilsiktet urettmessig bruk av deres forretningshemmeligheter.

   (ii) Du kan forsvare oss mot eventuelle krav som er gjort av en tredjepart som ikke er tilknyttet, (1) og som har støtte for kundedata, kundeløsninger eller produkter som ikke er Microsoft-produkter, eller tjenester du tilbyr, direkte eller indirekte, ved bruk av et produkt, noe som er tredjeparts patent, opphavsrett eller varemerke eller gjør ulovlig bruk av sin bransjehemmelighet eller (2) oppstår som overtredelse av Policy for akseptabel bruk.

  2. Begrensninger Våre forpliktelser i del 5. a. a; gjelder ikke for krav eller bonusbasert på: (i) en hvilken som helst kundeløsning, kundedata, produkter som ikke er Microsoft-produkter, endringer du gjør i produktet, eller tjenester eller materialer du leverer eller gjør tilgjengelig som en del av det å bruke produktet. (II) kombinasjonen av produktet med eller skader basert på verdien av, kundedata eller et produkt, data eller et produkt som ikke er fra Microsoft. (III) din bruk av Microsoft-varemerket uten uttrykkelig skriftlig samtykke, eller bruken av produktet etter at vi har varslet deg om å stoppe på grunn av et tredjeparts krav. (IV) den redistribuering av produktet til, eller bruk på grunn av fordelen av, en tredjepart som ikke er knyttet til. eller (v) produkter som ble levert gratis.

  3. Korrigeringer. Hvis vi tror det er en grunn til at det er et krav under del 5. a. (i). Det kan hende du bruker produktet, og vi vil prøve å finne det riktige for deg for at du skal kunne fortsette å bruke den. eller (II) endre og erstatte den med en funksjon som samsvarer, og varsle deg om å stoppe bruken av den forrige versjonen av produktet. Hvis disse alternativene ikke er kommersielt rimelige, kan vi avslutte rettighetene dine til å bruke produktet og deretter refundere eventuelle forskudd for ubrukte abonnementsrettigheter.

  4. Forpliktelser. Hver part må varsle den andre umiddelbart om et krav under denne delen. Parten som søker beskyttelse må (i) gi den andre alene kontroll over forsvaret og forlik i kvaret, og (ii) gi rimelig hjelp i å forsvare kravet. Leverandøren som tilbyr beskyttelsen, vil (1) refundere den andre for rimelige løpende utgifter som påløper ved å gi den hjelpen, og (2) betale beløpet for den endelige dommen eller forliket. Partene har de respektive rettighetene til forsvar og betalingen av dommen (eller forlik den andre samtykker til) under denne inndelingen 5 er i stedet for enhver sedvanerett eller lovfestede erstatningsrettigheter eller tilsvarende rettigheter, og hver part frafaller for eksempel sedvanerett eller lovfestede rettigheter.

 6. Ansvarsbegrensning.

  1. Begrensning. Det totale ansvaret for hver av partene for alle kravene i denne avtalen, er begrenset til direkte skader opptil det beløpet som betales under denne avtalen for den nettbaserte tjenesten i løpet av de 12 månedene, før årsaken til handlingen skjedde. Forutsatt at på ingen måte vil en parts totale ansvar for noen nettbasert tjeneste, overskride beløpet som ble betalt for den nettbaserte tjenesten i løpet av abonnementet. Microsofts ansvar er begrenset til direkte skader opptil $5 000,00 USD for produkter som tilbys gratis.

  2. UTELUKKELSE. Ingen av partene er ansvarlige for tap av inntekter eller indirekte, spesielle, tilfeldige, følgende, straffende eller spesielle skader, eller erstatning for tapt fortjeneste, inntekter, forretningsmessig avbrudd eller tap av bedriftsinformasjon, selv om parten visste at det var mulig eller er rimelig forventet.

  3. Unntak til begrensinger. Grensene for ansvar i denne delen gjelder for det omfattende omfanget som er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning, men som ikke gjelder for: (1) partenes forpliktelser under del 5; eller (2) overtredelse av de andre opphavsrettighetene for immaterielle rettigheter.

 7. Diverse.

  1. Varsler. Varsler må være i skriftlige og vil bli behandlet den datoen den ble mottatt på adressen, datoen som vises på returkvitteringen, dato for da e-post ble sendt eller dato ved forsendelse eller faksbekreftelse ved levering. Meldinger til Microsoft må sendes til følgende adresse:

   Microsoft Corporation

   Dept. 551, Volume Licensing

   6100 Klaus vei, Suite 210

   Reno, Nevada 89511-1137

   USA

   Varsler til deg, sendes til adressen som du identifiserer på kontoen din som kontakten din for varsler. Microsoft kan sende varsler og annen informasjon til deg via e-post eller andre elektroniske skjema.

  2. Lisensoverføringer og oppgaver. Du kan ikke tilordne denne avtalen enten i sin helhet eller del eller overføre lisenser uten Microsofts samtykke.

  3. Samtykke til partneravgifter. Når du legger inn en ordre, kan det hende du får muligheten til å identifisere en «partner med post» som er knyttet til abonnementene dine. Ved å identifisere en partner med post, direkte eller ved å autorisere en tredjepart for å gjøre dette, samtykker du til våre betalingsgebyrer til partner med post. Avgiftene er for støtte før salg og kan også inkludere støtte etter salg. Prisene er basert på, og øker med størrelsen på bestillingen. Prisene våre på nettbaserte tjenester er de samme uansett om du identifiserer en partner med post.

  4. Delvis ugyldighet. Hvis en del av denne avtalen ikke kan håndheves, beholdes resten i full kraft og effekt.

  5. Fraskrivelse. Manglende håndhevelse av en bestemmelse i denne avtalen vil ikke utgjøre en fraskrivelse.

  6. Ingen byrå. Denne avtalen oppretter ikke et byrå, partnerskap eller et fellesforetak.

  7. Ingen tredjepartsbegunstigede. Det finnes ingen tredjepartsbegunstigede til denne avtalen.

  8. Gjeldende lovgivning og sted. Denne avtalen er underlagt lovgivningen i delstaten Washington uten hensyn til prinsippene om lovkonflikt, med unntak av om (1) du er amerikansk Offentlig enhet, denne avtalen underlagt amerikansk lovgivning og (2) hvis du er en delstatlig eller lokal offentlig enhet i USA, så er avtalen styrt av loven i den gjeldende delstaten. Enhver handling som gjelder håndheving av denne avtalen, må bringes inn for delstaten Washington i USA. Valget av jurisdiksjon hindrer hverken den ene eller den andre parten i å søke om midlertidig forføyning, med hensyn til brudd på immaterielle rettigheter eller konfidensialitetsforpliktelser, uavhengig av aktuell jurisdiksjon.

  9. HELE AVTALEN. Denne avtalen utgjør hele avtalen som gjelder emnet, og erstatter enhver tidligere eller samtidig kommunikasjon. Hvis det er en konflikt mellom dokumenter i denne avtalen som ikke er uttrykkelig løst i disse dokumentene, vil vilkårene deres kontrolleres i følgende rekkefølge i synkende prioritet: (1) denne abonnements avtalen for Microsoft Online (2) vilkårene for nettbaserte tjenester, (3) de gjeldende tilbudsdetaljene og (4) andre dokumenter i denne avtalen.

  10. Overlevelse.Betingelsene i avsnitt 1, 2. c., 2. e., 4, 5, 6, 7 og 8, vil gjelde utover avtalen eller utløpsdatoen for avtalen.

  11. Amerikanske eksportrestriksjoner. Produktene er underlagt amerikanske eksportrestriksjoner. Du må overholde alle gjeldende lover, inkludert amerikanske Eksportadministrasjonsregler, regler for internasjonal våpenhandel, i tillegg til sluttbruker-, sluttbruks- og destinasjonsrestriksjoner utstedt av den amerikanske regjering og andre regjeringer.

  12. Force majeure. Ingen av partene kan holdes ansvarlige for eventuell manglende oppfyllelse som skyldes hendelser partene ikke har kontroll over (som for eksempel brann, eksplosjon, strømavbrudd, jordskjelv, flom, kraftig uvær, streik, handelsblokade, arbeidskonflikter, handlinger under sivil eller militær myndighet, krig, terrorisme (inkludert cyberterrorisme), naturkatastrofer, handlinger eller manglende handlinger fra internettoperatører, handlinger eller manglende handlinger fra regulatoriske eller offentlige organer (inkludert vedtak av lover eller regler eller andre offentlige handlinger som har innvirkning på levering av nettbaserte tjenester)). Denne delen gjelder imidlertid ikke betalingsforpliktelser under denne avtalen.

  13. Skattemyndighet. Hvis du er en person som godtar disse vilkårene på vegne av en enhet, betyr det at du at du har den juridiske myndighet til å inngå denne avtalen på vegne av denne enheten. Hvis du angir en enhet, eller du bruker en e-postadresse som du har fått fra en enhet du er knyttet til (for eksempel en arbeidsgiver) i forbindelse med et abonnementskjøp eller en fornyelse, vil denne enheten bli behandlet som eier av abonnementet på denne avtalen.

  14. Offentlige kunder. Offentlige kunder bør ta kontakt med Microsoft før aksept. Hvis du godtar denne avtalen, betyr det at du at du har overholdt og vil fortsette å overholde all gjeldende lovgivning og innleveringskrav til myndigheter.

 8. Definisjoner.

  Eventuelle referanser i denne avtalen til «dag», er en kalender dag.

  «Godkjent bruk av policy» er satt opp i vilkårene for nettbaserte tjenester.

  «Tilknyttet selskap» er enhver juridisk enhet som en part eier, som eier en part, eller som har felles eierskap med en part. «Eierskap» er, etter denne definisjonen, kontroll over mer enn 50 % av en enhets eierinteresse.

  «Forbruks tilbud», «forpliktelsestilbudet» eller «begrenset tilbud» beskriver kategorier med abonnementstilbud og er definert i del 2.

  Kundedata er definert i vilkårene for nettbaserte tjenester.

  «Kundeløsning» er definert i vilkårene for nettbaserte tjenester.

  «Sluttbruker» betyr enhver person du gir tillatelse til å få tilgang til kundedata i de nettbaserte tjenestene, eller på annen måte bruke nettbaserte tjenester, eller hvilken som helst bruker av en kundeløsning.

  «Behandlet tjenesteløsning» betyr en styrt IT-tjeneste du tilbyr til en tredjepart som består av administrasjon av og støtte for Microsoft Azure-tjenester.

  Microsoft Azure Services er definert i vilkårene for nettbaserte tjenester.

  «Produkt som ikke er Microsoft» er definert i vilkårene for nettbaserte tjenester.

  «Tilbudsinformasjon» betyr priser og relaterte betingelser som gjelder for et abonnementstilbud, som publisert i portalen.

  Nettbaserte tjenester betyr hvilken som helst av Microsofts vertsbaserte tjenester som du abonnerer på under denne avtalen.

  «Vilkårene for nettbaserte tjenester» betyr vilkårene som gjelder for din bruk av produktene som er tilgjengelige på https://www.microsoft.com/en-us/Licensing/product-licensing/products.aspx. Vilkårene for nettbaserte tjenester omfatter begreper som styrer bruken av produkter som er i tillegg til betingelsene i denne avtalen.

  Forhåndsvisninger betyr forhåndsvisning, beta eller annen forhåndsversjon eller funksjon i nettbaserte tjenester eller programvaren som tilbys av Microsoft for å få tilbakemeldinger fra kunder.

  «Portal» betyr at nettbaserte tjenesters respektive nettsteder som du finner på https://products.office.com/en-us/home, http://azure.microsoft.com/en-us/pricing/, eller på et alternativ nettsted vi identifiserer.

  «Produkt» betyr hvilken som helst nettbasert tjeneste (inkludert eventuell programvare).

  «SLA betyr at forpliktelsene vi utfører i henhold til leverings-og/eller ytelsen til en nettbasert tjeneste, som publisert på http://aka.ms/csla, http://azure.microsoft.com/en-us/support/legal/sla/, eller på et annet område som vi identifiserer.

  «Programvare» betyr at Microsoft-programvaren vi tilbyr for installasjon på enheten din som en del av abonnementet ditt, eller til å bruke med nettbasert tjeneste for å aktivere en bestemt funksjonalitet.

  «Abonnement» betyr at du må registrere deg for nettbaserte tjenester for en bestemt periode, som angitt i portalen. Du kan kjøpe flere abonnementer, som kan administreres separat, og som er underlagt betingelsene til en separat abonnements avtale for Microsoft Online.

  «Periode» betyr varigheten av et abonnement (f.eks. 30 dager eller 12 måneder).

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×