You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen MINA i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer den minste verdien i argumentlisten.

Syntaks

MINA(verdi1; [verdi2]; ...)

Syntaksen for funksjonen MINA har følgende argumenter:

  • Verdi1; verdi2; ...    Verdi1 er obligatorisk, etterfølgende verdier er valgfrie. Fra 1 til 255 verdier du vil finne den laveste verdien for.

Merknader

  • Argumenter kan være følgende: tall, navn, matriser eller referanser som inneholder tall, tekstrepresentasjoner av tall, eller logiske verdier, for eksempel SANN eller USANN i en referanse.

  • Hvis et argument er en matrise eller en referanse, blir bare verdier i denne matrisen eller referansen brukt. Tomme celler og tekstverdier i matrisen eller referansen blir ignorert.

  • Argumenter som inneholder SANN, får verdien 1 ved beregningen. Argumenter som inneholder tekst eller USANN, får verdien 0 (null).

  • Argumenter som er feilverdier eller tekst som ikke kan oversettes til tall, forårsaker feil.

  • Hvis argumentene ikke inneholder verdier, returnerer MINA 0.

  • Hvis du ikke vil ta med logiske verdier og tekstrepresentasjoner av tall i en referanse som en del av beregningen, kan du bruke funksjonen MIN.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

USANN

0,2

0,5

0,4

0,8

Formel

Beskrivelse

Resultat

=MINA(A2:A6)

Det minste av tallene i området A2:A6. Fordi en USANN-verdi evalueres til 0, er det det minste.

0

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×