Returnerer et langt flyttall som angir den endrede interne returraten for en serie periodiske kontantstrømmer (betalinger og inntekter).

Syntaks

MODIR( values (), finance_rate, reinvest_rate)

Syntaksen for funksjonen MODIR har disse argumentene:

Argument

Beskrivelse

verdier ()

Obligatorisk. Matrise med langt flyttall som angir kontantstrømverdier. Matrisen må inneholde minst én negativ verdi (en betaling) og én positiv verdi (en inntekt).

finance_rate

Obligatorisk. Langt flyttall som angir rentesatsen betalt som kostnaden for innsjekket.

reinvest_rate

Obligatorisk. Langt flyttall som angir rentesatsen ved renteøkninger fra kontantstrøm reinvestering.


Kommentarer

Den modifiserte internrenten er internrenten når betalinger og inntekter finansieres med ulike satser. MODIR-funksjonen tar hensyn til både investeringskostnadene(finance_rate)og rentesatsen på reinvestering av kontanter(reinvest_rate).

Argumentene finance_rate og reinvest_rate er prosent uttrykt som desimalverdier. 12 prosent uttrykkes for eksempel som 0,12.

MODIR-funksjonen bruker rekkefølgen på verdiene i matrisen til å tolke rekkefølgen på betalinger og inntekter. Pass på at du setter inn betalingene og inntektene i riktig rekkefølge.

Eksempel

Obs!: I eksemplene nedenfor vises bruken av denne funksjonen i en VBA-modul (Visual Basic for Applications). Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med VBA, velger du Utviklerreferanse fra rullegardinlisten ved siden av Søk og skriver inn ett eller flere søkeord i søkeboksen.

Dette eksemplet bruker MODIR-funksjonen til å returnere den modifiserte interne returraten for en serie kontantstrømmer som finnes i matrisen Values(). LoanAPR representerer rentesatsen, InvAPR renten mottatt på reinvestering.

Dim LoanAPR, InvAPR, Fmt, RetRate, Msg
Static Values(5) As Double ' Set up array.
LoanAPR = .1 ' Loan rate.
InvAPR = .12 ' Reinvestment rate.
Fmt = "#0.00" ' Define money format.
Values(0) = -70000 ' Business start-up costs.
' Positive cash flows reflecting income
' for four successive years.
Values(1) = 22000 : Values(2) = 25000
Values(3) = 28000 : Values(4) = 31000
' Calculate internal rate.
RetRate = MIRR(Values(), LoanAPR, InvAPR)
Msg = "The modified internal rate of return " & _
"for these five cash flows is"
Msg = Msg & Format(Abs(RetRate) * 100, Fmt) & "%."
' Display internal return rate.
MsgBox Msg

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×