Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen MODIR i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer den modifiserte interne rentabiliteten for en serie periodiske kontantstrømmer. MODIR tar hensyn til både investeringskostnader og renteinntekter fra reinvestering av pengebeløp.

Syntaks

MODIR(verdier;finansrente;reinvestrente)

Syntaksen for funksjonen MODIR har følgende argumenter:

 • Verdier    Obligatorisk. En matrise eller en referanse til celler som inneholder tall. Disse tallene representerer en serie innbetalinger (negative verdier) og inntekter (positive verdier) som foretas regelmessig.

  • Verdier må inneholde minst én positiv verdi og én negativ verdi for å beregne den endrede interne returraten. Ellers returnerer MODIR #DIV/0! som feilverdi.

  • Hvis et matrise- eller referanseargument inneholder tall, logiske verdier eller tomme celler, blir disse verdiene utelatt. Celler som inneholder verdien null, derimot, blir tatt med.

 • Kapitalrente    Obligatorisk. Renten du betaler for pengene som brukes i kontantstrømmene.

 • Reinvesteringsrente    Obligatorisk. Renten du mottar for kontantstrømmene når du reinvesterer dem.

Merknader

 • MODIR tolker rekkefølgen av kontantstrømmene ut fra rekkefølgen i argumentet verdi. Pass derfor på at du setter inn innbetalingene og inntektene i den rekkefølgen du ønsker, og med riktig fortegn (positive verdier for penger inn, og negative verdier for penger ut).

 • Hvis n er lik antall kontantstrømmer i verdi, ksats lik kapitalrente og rsats lik reinvesteringsrente, blir formelen for MODIR slik:

  Formel

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse

-120000

Opprinnelig kostnad

39000

Avkastning første år

30000

Avkastning andre år

21000

Avkastning tredje år

37000

Avkastning fjerde år

46000

Avkastning femte år

0,1

Årlig rentesats for lånet på kr 120 000

0,12

Årlig rentesats for det reinvesterte overskuddet

Formel

Beskrivelse

Resultat

=MODIR(A2:A7; A8; A9)

Investeringens modifiserte rentabilitet etter fem år

13 %

=MODIR(A2:A5; A8; A9)

Modifisert rentabilitet etter tre år

-5 %

=MODIR(A2:A7; A8; 14 %)

Femårs modifisert rentabilitet basert på en reinvesteringsrente på 14 prosent

13 %

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×