Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

La oss si at du ønsker å finne ut det vanligste antallet fuglearter sett i et utvalg av fugletellinger på et kritisk våtmarksområde over en 30-års tidsperiode, eller du vil finne ut det vanligste antallet telefonsamtaler på et telefonstøttesenter i perioder med lav trafikk. Hvis du vil beregne modusen for en gruppe tall, bruker du MODUS-funksjonen.

MODUS returnerer den hyppigst forekommende eller mest gjentakende verdien i en matrise eller et dataområde.

Viktig!: Denne funksjonen er erstattet med én eller flere nye funksjoner som kan gi bedre nøyaktighet og som har navn som bedre beskriver bruken. Selv om denne funksjonen fremdeles bakoverkompatibel, bør du likevel vurdere å bruke de nye funksjonene heretter siden denne funksjonen kan bli utilgjengelige i fremtidige versjoner av Excel.

Hvis du vil ha mer informasjon om de nye funksjonene, kan du se MODUS.MULT (funksjon) og MODUS.SNGL (funksjon).

Syntaks

MODUS(tall1;[tall2]; ...)

Syntaksen for funksjonen MODUS har følgende argumenter:

  • Tall1     Obligatorisk. Det første argumentet du vil beregne modusen for.

  • Tall2;...     Valgfritt. Fra 2 til 255 argumenter du vil beregne modus for. Du kan også bruke en enkeltmatrise eller en referanse til en matrise i stedet for argumenter atskilt med semikolon.

Kommentarer

  • Argumentene kan være tall eller navn, matriser eller referanser som inneholder tall.

  • Hvis et matrise- eller referanseargument inneholder tekst, logiske verdier eller tomme celler, ignoreres disse verdiene. Celler som inneholder verdien null, derimot, blir tatt med.

  • Argumenter som er feilverdier eller tekst som ikke kan konverteres til tall, forårsaker feil.

  • Hvis datasettet ikke inneholder noen repeterende datapunkt, returnerer MODUS feilverdien #I/T!.

MODUS-funksjonen måler sentrale tendenser, som er plasseringen til midten av en gruppe tall i en statistisk distribusjon. De tre vanligste målingene av sentrale tendenser er følgende:

  • Gjennomsnitt,     som er det aritmetiske gjennomsnittet, og som beregnes ved å legge til en gruppe tall, og deretter dele med antallet av disse tallene. Gjennomsnittet av 2, 3, 3, 5, 7 og 10 er 30 delt på 6, som er 5.

  • Median,     som er det midterste tallet i en gruppe med tall, det vil si halvparten av tallene har verdier som er større enn medianen, og halvparten av tallene har verdier som er mindre enn medianen. Medianen av 2, 3, 3, 5, 7 og 10 er 4.

  • Modus,     som er tallet som forekommer hyppigst i en gruppe med tall. Modusen av 2, 3, 3, 5, 7 og 10 er 3.

For en symmetrisk distribusjon av en gruppe tall er disse tre målingene av sentrale tendenser de samme. For en skjev fordeling av en gruppe tall, kan de være forskjellige.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

5,6

4

4

3

2

4

Formel

Beskrivelse

Resultat

=MODUS(A2:A7)

Modus, eller det hyppigst forekommende tallet ovenfor

4

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×