Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen NEGBINOM.FORDELING.N i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer den negative binomiske fordelingen, sannsynligheten for at det vil være antall_f mislykkede forsøk før det antall_s-te vellykkede forsøket, med sannsynlig_s sannsynlighet for suksess.

Funksjonen ligner binomisk fordeling, bortsett fra at antallet vellykkede forsøk er fast, og antallet forsøk varierer. På samme måte som for binomisk fordeling antas det at hvert forsøk er uavhengig.

Anta at du må finne ti mennesker med feilfrie reflekser, og at du er klar over at sannsynligheten for å finne en kandidat med slike kvalifikasjoner er 0,3. NEGBINOM.FORDELING.N beregner sannsynligheten for at du vil intervjue et visst antall ukvalifiserte kandidater før du har funnet alle de ti kvalifiserte kandidatene.

Syntaks

NEGBINOM.FORDELING.N(antall_f; antall_s; sannsynlig_s; kumulativ)

Syntaksen for funksjonen NEGBINOM.FORDELING.N har følgende argumenter:

 • Antall_f     Obligatorisk. Antallet mislykkede forsøk.

 • Antall_s     Obligatorisk. Terskelverdi for antall vellykkede forsøk.

 • Sannsynlig_s     Obligatorisk. Sannsynligheten for en suksess.

 • Kumulativ     Obligatorisk. En logisk verdi som bestemmer funksjonens form. Hvis kumulativ er SANN, NEGBINOM. FORDELING returnerer funksjonen for kumulativ fordeling. hvis USANN, returneres funksjonen for sannsynlig tetthet.

Merknader

 • Antall_f og antall_s blir avrundet til heltall.

 • Hvis et av argumentene er ikke-numerisk, negbinom. FORDELING returnerer #VALUE! som feilverdi.

 • Hvis probability_s < 0 eller hvis sannsynligheten > 1, NEGBINOM. FORDELING returnerer #NUM! som feilverdi.

 • Hvis number_f < 0 eller number_s < 1, NEGBINOM. FORDELING returnerer #NUM! som feilverdi.

 • Formelen for den negative binomiske fordeling er:

  Formel

  der:

  x er antall_f, r er antall_s, og p er sannsynlighet_s.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse

10

Antall mislykkede forsøk

5

Terskelverdi for antall vellykkede forsøk

0,25

Sannsynligheten for en suksess

Formel

Beskrivelse

Resultat

=NEGBINOM.FORDELING.N(A2;A3;A4;SANN)

Kumulativ negativ binomisk fordeling for betingelsene ovenfor

0,3135141

=NEGBINOM.FORDELING.N(A2;A3;A4;USANN)

Sannsynlig negativ binomisk fordeling for betingelsene ovenfor

0,0550487

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×