Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Returnerer antall hele arbeidsdager mellom to dager ved å bruke parametere til å angi hvilke og hvor mange dager som er fridager. Helger og dager som er angitt som helligdager, regnes ikke som arbeidsdager.

Syntaks

NETT.ARBEIDSDAGER.INTL(startdato; sluttdato; [helg]; [helligdager])

Syntaksen for NETT.ARBEIDSDAGER.INTL har følgende argumenter:

  • Startdato og sluttdato    Obligatorisk. Datoene forskjellen skal beregnes mellom. Startdatoen kan være tidligere enn, den samme som eller etter sluttdatoen.

  • Helg    Valgfritt. Angir dagene i uken som er helg, og ikke er med i antallet hele arbeidsdager mellom start- og sluttdatoen. Helg er et helgenummer eller en streng som angir når helgene inntreffer.

    Helgenummerverdier angir følgende helgedager:

Helgenummer

Helgedager

1 eller utelatt

Lørdag, Søndag

2

Søndag, Mandag

3

Mandag, Tirsdag

4

Tirsdag, Onsdag

5

Onsdag, Torsdag

6

Torsdag, Fredag

7

Fredag, Lørdag

11

Bare søndag

12

Bare mandag

13

Bare tirsdag

14

Bare onsdag

15

Bare torsdag

16

Bare fredag

17

Bare lørdag

Helgestrengverdier består av sju tegn, og hvert tegn i strengen representerer en dag i uken, med start mandag. 1 representerer en ikke-arbeidsdag, og 0 representerer en arbeidsdag. Det er bare tillatt å bruke tegnene 1 og 0 i strengen. 1111111 vil alltid returnere 0.

0000011 vil for eksempel resultere i en helg som består av lørdag og søndag.

  • Helligdager    Valgfritt. Et valgfritt sett av én eller flere datoer som skal utelukkes fra arbeidsdagkalenderen. Helligdager skal være et område av celler som inneholder datoene, eller en matrise med konstante serieverdier som representerer disse datoene. Rekkefølgen av datoene eller serieverdiene i helligdager kan være vilkårlig.

Merknader

  • Hvis startdato er senere enn sluttdato, vil returverdien være negativ, og størrelsen vil være antall hele arbeidsdager.

  • Hvis start_date er utenfor området for gjeldende datobaseverdi, NETT.ARBEIDSDAGER. INTL returnerer #NUM! som feilverdi.

  • Hvis end_date er utenfor området for gjeldende datobaseverdi, nettverksdager. INTL returnerer #NUM! som feilverdi.

  • Hvis en helgestreng har ugyldig lengde eller inneholder ugyldige tegn, nettverksdager. INTL returnerer #VALUE! som feilverdi.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Formel

Beskrivelse

Resultat

=NETT.ARBEIDSDAGER.INTL(DATO(2006;1;1);DATO(2006;1;31))

Resulterer i 22 fremtidige arbeidsdager. Trekker fra ni helgedager (fem lørdager og fire søndager) fra totalt 31 dager mellom de to datoene. Lørdag og søndag vurderes som standard som fridager.

22

=NETT.ARBEIDSDAGER.INTL(DATO(2006;2;28);DATO(2006;1;31))

Resulterer i -21, som er 21 arbeidsdager tilbake i tiden.

-21

=NETT.ARBEIDSDAGER.INTL(DATO(2006;1;1);DATO(2006;2;1);7;{"01.02.2006";"16.01.2006"})

Resulterer i 22 fremtidige arbeidsdager ved å trekke fra ti fridager (fire fredager, fire lørdager og to fridager) fra de 32 dagene fra 01.01.2006 ti 01.02.2006. Bruker argumentet 7 for helg, som er fredag og lørdag. Det er også to fridager i denne perioden.

22

=NETT.ARBEIDSDAGER.INTL(DATO(2006;1;1);DATO(2006;2;1);"0010001";{"02.02.2006";"16.01.2006"})

Resulterer i 22 fremtidige arbeidsdager. Samme tidsperiode som i eksemplet ovenfor, men med søndag og onsdag som helgedager.

20

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×