Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen NNV i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer netto nåverdi for en investering basert på en rekke periodiske kontantstrømmer og en diskontosats. Netto nåverdi av en investering er dagens verdi av en serie fremtidige innbetalinger (negative verdier) og inntekter (positive verdier).

Syntaks

NNV(rente; verdi1; [verdi2]; ...)

Syntaksen for NNV har følgende argumenter:

 • Rente    Obligatorisk. Rabattsatsen i hele perioden.

 • Verdi1; verdi2; ...    Verdi1 er obligatorisk, etterfølgende verdier er valgfrie. Fra 1 til 254 argumenter som representerer innbetalinger og inntekter.

  • Verdi1; verdi2;... må være like langt fra hverandre i tid, og finne sted i slutten av hver periode.

  • NNV bruker rekkefølgen på argumentene verdi1; verdi2;... til å tolke rekkefølgen av kontantstrømmer. Pass på at du setter inn innbetalingene og inntektene i riktig rekkefølge.

  • Argumenter i form av tomme celler, logiske verdier eller tekst som representerer tall, feilverdier eller tekst som ikke kan konverteres til tall, blir oversett.

  • Hvis et argument er en matrise eller en referanse, telles bare tall i denne matrisen eller referansen. Tomme celler, logiske verdier, tekst eller feilverdier i matrisen eller referansen ignoreres.

Merknader

 • Investeringene som beregnes med funksjonen NNV, begynner en periode før datoen til kontantstrømmen i verdi1, og slutter med den siste kontantstrømmen på listen. Beregningene av NNV er basert på fremtidige kontantstrømmer. Hvis den første kontantstrømmen skjer i begynnelsen av perioden, må den første verdien legges til resultatet av NNV, og er ikke inkludert i verdiargumentene. Hvis du vil ha mer informasjon om dette, se eksemplene nedenfor.

 • Hvis n er lik antallet kontantstrømmer i listen verdi, blir formelen for NNV slik:

  Formel

 • NNV ligner på funksjonen NÅVERDI (nåverdi). Hovedforskjellen mellom NÅVERDI og NNV er at NÅVERDI tillater at kontantstrømmene begynner enten i slutten av perioden eller i begynnelsen av perioden. Til forskjell fra de variable kontantstrømmene i NNV, må kontantstrømmene i NÅVERDI være konstante gjennom hele investeringsperioden. Hvis du vil ha mer informasjon om annuiteter og finansielle funksjoner, se funksjonen NÅVERDI.

 • NNV er også beslektet med funksjonen IR (intern rentabilitet). IR er renten når NNV er lik null: NNV (IRR (...), ...) = 0.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse

0,1

Årlig diskontosats

-10000

Opprinnelig investeringskostnad ett år fra i dag

3 000

Avkastning det første året

4200

Avkastning det andre året

6800

Avkastning det tredje året

Formel

Beskrivelse

Resultat

=NNV(A2; A3; A4; A5; A6)

Netto nåverdi for denne investeringen

$1 188,44

Eksempel 2

Data

Beskrivelse

0,08

Årlig diskontosats. Dette kan representere renten for inflasjonen eller rentesatsen for en konkurrerende investering.

-40000

Opprinnelig investeringskostnad

8 000

Avkastning det første året

9200

Avkastning det andre året

10 000

Avkastning det tredje året

12000

Avkastning det fjerde året

14500

Avkastning det femte året

Formel

Beskrivelse

Resultat

=NNV(A2; A4:A8)+A3

Netto nåverdi for denne investeringen

$1 922,06

=NNV(A2; A4:A8; -9000)+A3

Netto nåverdi av denne investeringen, med et tap i det sjette året på 9000

($3 749,47)

Til toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×