Returnerer normalfordelingen for en angitt middelverdi og et standardavvik. Funksjonen har mange statistiske anvendelser, som for eksempel testing av hypoteser.

Syntaks

NORM.FORDELING(x; median; standardavvik; kumulativ)

Syntaksen for funksjonen NORM.FORDELING har følgende argumenter:

 • X     Obligatorisk. Verdien du ønsker fordelingen for.

 • Median     Obligatorisk. Den matematiske median for fordelingen.

 • Standardavvik     Obligatorisk. Standardavviket til fordelingen.

 • Kumulativ     Obligatorisk. En logisk verdi som bestemmer funksjonens form. Hvis kumulativ er SANN, er NORM. FORDELING returnerer den kumulative fordelingsfunksjonen. Hvis USANN, returneres funksjonen for sannsynlig tetthet.

Merknader

 • Hvis middelverdien standard_dev ikke er numerisk, er NORM. FORDELING returnerer #VALUE! som feilverdi.

 • Hvis standard_dev ≤ 0, vil NORM. FORDELING returnerer #NUM! som feilverdi.

 • Hvis middelverdi = 0, standardavvik = 1 og kumulativ = SANN, returnerer NORM.FORDELING standardnormalfordelingen, som kalles NORM.S.FORDELING.

 • Formelen for den normale tetthetsfunksjonen (kumulativ = USANN) er:

  Formel

 • Når kumulativ = SANN er formelen integralet fra negativ uendelig til x av den gitte formelen.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse

42

Verdien du vil finne fordelingen for

40

Fordelingens aritmetiske middelverdi

1,5

Fordelingens standardavvik

Formel

Beskrivelse

Resultat

=NORM.FORDELING(A2;A3;A4;SANN)

Kumulativ fordeling for betingelsene ovenfor

0,9087888

=NORM.FORDELING(A2;A3;A4;USANN)

Punktsannsynlighet for betingelsene ovenfor

0,10934

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med kvaliteten på oversettelsen?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×