Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Returnerer normalfordelingen for en angitt middelverdi og et standardavvik. Funksjonen har mange statistiske anvendelser, for eksempel testing av hypoteser.

Viktig!: Denne funksjonen er erstattet med én eller flere nye funksjoner som kan gi bedre nøyaktighet og som har navn som bedre beskriver bruken. Selv om denne funksjonen fremdeles bakoverkompatibel, bør du likevel vurdere å bruke de nye funksjonene heretter siden denne funksjonen kan bli utilgjengelige i fremtidige versjoner av Excel.

Hvis du vil ha mer informasjon om den nye funksjonen, kan du se funksjonen NORM.FORDELING.

Syntaks

NORMALFORDELING(x; median; standardavvik; kumulativ)

Syntaksen for NORMALFORDELING har følgende argumenter:

 • X     Obligatorisk. Verdien du ønsker fordelingen for.

 • Median     Obligatorisk. Den matematiske median for fordelingen.

 • Standardavvik     Obligatorisk. Standardavviket til fordelingen.

 • Kumulativ     Obligatorisk. En logisk verdi som bestemmer funksjonens form. Hvis kumulativ er lik SANN, returnerer NORMALFORDELING den kumulative normalfordelingen; hvis NORMALFORDELING er lik USANN, returneres normalfordelingen.

Merknader

 • Hvis middelverdien standard_dev ikke er numerisk, returnerer NORMFORDELING #VALUE! som feilverdi.

 • Hvis standard_dev ≤ 0, returnerer NORMFORDELING #NUM! som feilverdi.

 • Hvis middelverdi = 0, standardavvik = 1 og kumulativ = SANN, returnerer NORMALFORDELING standard normalfordelingen, som kalles NORMSFORDELING.

 • Formelen for den normale tetthetsfunksjonen (kumulativ = USANN) er:

  Formel

 • Når kumulativ = SANN er formelen integralet fra negativ uendelig til x av den gitte formelen.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse

42

Verdien du vil finne fordelingen for

40

Fordelingens aritmetiske middelverdi

1,5

Fordelingens standardavvik

Formel

Beskrivelse

Resultat

=NORMALFORDELING(A2;A3;A4;SANN)

Kumulativ fordeling for betingelsene ovenfor

0,9087888

=NORMALFORDELING(A2;A3;A4;USANN)

Punktsannsynlighet for betingelsene ovenfor

0,10934

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×