Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Returnerer den inverse av den kumulative normalfordeling for angitt middelverdi og standardavvik.

Obs!:  Denne funksjonen er erstattet med én eller flere nye funksjoner som kan gi bedre nøyaktighet og som har navn som bedre beskriver bruken. Selv om denne funksjonen fremdeles bakoverkompatibel, bør du likevel vurdere å bruke de nye funksjonene heretter siden denne funksjonen kan bli utilgjengelige i fremtidige versjoner av Excel.

Hvis du vil ha mer informasjon om den nye funksjonen, kan du se NORM.INV (funksjon).

Syntaks

NORMINV(sannsynlighet; median; standardavvik)

Syntaksen for funksjonen NORMINV har følgende argumenter:

  • Sannsynlighet     Obligatorisk. En sannsynlighet som tilsvarer normalfordelingen.

  • Median     Obligatorisk. Den matematiske median for fordelingen.

  • Standardavvik     Obligatorisk. Standardavviket til fordelingen.

Merknader

  • Hvis et av argumentene er ikke-numerisk, returnerer NORMINV #VALUE! som feilverdi.

  • Hvis sannsynlighet <= 0 eller hvis >= 1, returnerer NORMINV #NUM! som feilverdi.

  • Hvis standard_dev ≤ 0, returnerer NORMINV #NUM! som feilverdi.

  • Hvis middelverdi = 0 og standardavvik = 1, bruker NORMINV standard normalfordeling (se NORMSINV).

Med en angitt sannsynlighetsverdi søker NORMINV at verdi x er slik at NORMALFORDELING (x, middelverdi, standardavvik, SANN) = sannsynlighet. Derfor er presisjon av NORMINV avhengig av presisjon av NORMALFORDELING. NORMINV bruker en interaktiv søketeknikk. Hvis søket ikke har funnet resultater etter 100 gjentakelser, returneres feilverdien #I/T.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse

0,908789

Sannsynlighet som samsvarer med normalfordelingen

40

Fordelingens aritmetiske middelverdi

1,5

Fordelingens standardavvik

Formel

Beskrivelse

Resultat

=NORMINV(A2;A3;A4)

Den inverse av kumulativ normalfordeling for betingelsene ovenfor

42,000002

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine

Utforsk opplæring >

Vær først ute med de nye funksjonene

BLI MED I MICROSOFT 365 INSIDERS >

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×