Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen OBLIG.DAGER.EF i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer et tall som representerer neste rentedato etter betalingsdatoen.

Syntaks

OBLIG.DAGER.EF(betalingsdato; forfallsdato; frekvens; [basis])

Viktig!: Datoer bør legges inn ved hjelp av DATO-funksjonen eller som resultater av andre formler eller funksjoner. Bruk for eksempel DATO(23,5,2018) for 23. mai 2008. Det kan oppstå problemer hvis datoer blir skrevet inn som tekst.

Syntaksen for OBLIG.DAGER.EF har følgende argumenter:

 • Betalingsdato    Obligatorisk. Verdipapirets betalingsdato. Betalingsdatoen for verdipapiret er datoen etter utstedelsesdatoen da verdipapiret ble solgt til kjøperen.

 • Forfallsdato    Obligatorisk. Verdipapirets forfallsdato. Forfallsdatoen er datoen da verdipapiret utløper.

 • Frekvens    Obligatorisk. Antall renteinnbetalinger i året. For årlige innbetalinger er frekvens lik 1, for halvårlige innbetalinger er frekvens lik 2, for kvartalsvise innbetalinger er frekvens lik 4.

 • Basis    Valgfritt. Typen datosystem som brukes.

Basis

Datosystem

0 eller utelatt

Amerikansk (NASD) 30/60

1

Faktisk/faktisk

2

Faktisk/360

3

Faktisk/365

4

Europeisk 30/360

Kommentarer

 • Microsoft Excel lagrer datoer som etterfølgende serienumre slik at de kan brukes i beregninger. Som standard er 1. januar 1900 serienummer 1 og 1. januar 2008 er serienummer 39 448, fordi det er 39 448 dager etter 1. januar 1900.

 • Betalingsdatoen er datoen kjøperen kjøper en kupong, for eksempel en obligasjon. Forfallsdatoen er datoen en kupong utløper. Anta for eksempel at en obligasjon på 30 år blir utstedt 1. januar 2008, og blir kjøpt av en oppkjøper et halvt år senere. Utstedelsesdatoen vil være 1. januar 2008, betalingsdatoen vil være 1. juli 2008, og forfallsdatoen vil være 1. januar 2038, som er 30 år etter utstedelsesdatoen 1. januar 2008.

 • Alle argumenter blir avrundet til heltall.

 • Hvis betalingsdato eller forfallsdato ikke er en gyldig dato, returnerer OBLIG.DAGER.EF feilverdien #VALUE! som feilverdi.

 • Hvis frekvens er et annet tall enn 1, 2 eller 4, returnerer OBLIG.DAGER.EF feilverdien #NUM! som feilverdi.

 • Hvis basis < 0 eller hvis basis > 4, returnerer OBLIG.DAGER.EF feilverdien #NUM! som feilverdi.

 • Hvis betalingsdato ≥ forfallsdato, returnerer OBLIG.DAGER.EF feilverdien #NUM! som feilverdi.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse

25.01.2011

Betalingsdato

15.11.2011

Forfallsdato

2

Halvårlige avdrag (se ovenfor)

1

Faktisk/faktisk basis (se ovenfor)

Formel

Beskrivelse

Resultat

=OBLIG.DAGER.EF(A2;A3;A4;A5)

Den neste rentedatoen etter betalingsdatoen, for en obligasjon med vilkårene som er angitt ovenfor

15.05.2011

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med kvaliteten på oversettelsen?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×