Gjelder for

Form-objektet

Angir eller returnerer verdien av On Current-boksen i Egenskaper-vinduet i et skjema. Lese/skrive Streng.

uttrykk.OnCurrent

uttrykk Påkrevd. Et uttrykk som returnerer ett av objektene i Gjelder for-listen.

Merknader

Denne egenskapen er nyttig for programmatisk å endre handlingen som Microsoft Office Access 2007 utfører når en hendelse utløses. For eksempel kan det hende at du mellom hendelsessamtaler vil endre parametrene for et uttrykk, eller bytte fra en hendelsesprosedyre til et uttrykk eller en makro, avhengig av omstendighetene som utløste hendelsen.

Hendelsen Current forekommer når du flytter fokus til en post, slik at den blir gjeldende post, eller når skjemaet oppdateres eller spørres etter på nytt.

OnCurrent-verdien vil være én av følgende, avhengig av hva som er valgt i Velg verktøy-vinduet (tilgjengelig ved å klikke på Bygg-knappen ved siden av OnCurrent-boksen i skjemaets eller rapportens Egenskaper-vindu):

  • Hvis Uttrykksverktøy er valgt, blir verdien "=uttrykk", der uttrykk er uttrykket fra Uttrykksverktøy-vinduet.

  • Hvis Makroverktøy er valgt, vil verdien være navnet på makroen.

  • Hvis Kodeverktøy er valgt, blir verdien "[Hendelsesprosedyre]".

Hvis OnCurrent-boksen er tom, er egenskapsverdien en tom streng.

Eksempel

Det følgende eksemplet knytter hendelsen Current til makroen "Current_Macro" for ordreregistreringsskjemaet.

Forms("Order Entry").OnDeactivate = "Current_Macro"

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×