Logg på med Microsoft
Logg på eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Som standard deler pivottabellrapporter som er basert på samme datakilde – et celleområde i et regneark eller en datatilkobling – en datahurtigbuffer, men du kan oppheve delingen av denne datahurtigbufferen ved hjelp av flere metoder.

Hva vil du gjøre?

Mer informasjon om hurtigbufferen for pivottabelldata

Datahurtigbufferen for en pivottabellrapport er et område med internt minne på datamaskinen som brukes av Microsoft Office Excel til å lagre dataene for rapporten. Excel deler automatisk hurtigbufferen for pivottabeller mellom to eller flere pivottabellrapporter som er basert på samme celleområde eller datatilkobling, for å forbedre ytelsen og redusere størrelsen på arbeidsboken. Hvis celleområdet eller datatilkoblingen for to eller flere pivottabellrapporter er forskjellig, kan ikke datahurtigbufferen deles mellom disse rapportene.

Noen ganger kan det imidlertid hende at du ikke vil dele en datahurtigbuffer mellom to eller flere pivottabellrapporter som er basert på samme datakilde. Eksempel:

 • Du vil ikke at beregnede felt og elementer skal vises i alle pivottabellrapportene.

 • Du vil ikke at felt skal grupperes på samme måte i alle pivottabellrapportene.

 • Du vil ikke at alle pivottabellrapportene skal oppdateres samtidig.

 • Du vil bruke en funksjon som ikke støttes når du bruker en delt datahurtigbuffer, for eksempel henting av data i en rapport for et valgt element eller elementer når du bruker et rapportfilter.

Obs!: Datahurtigbufferen for en pivottabellrapport som er koblet til en OLAP-datakilde (Online Analytical Processing), kan ikke deles fordi den brukes på en annen måte enn ikke-OLAP-datakilder.

Til toppen av siden

Oppheve deling av datahurtigbufferen mellom pivottabellrapporter

Det finnes flere måter å oppheve deling av en datahurtigbuffer på, inkludert følgende:

 • Bruk veiviseren for pivottabell og pivotdiagram til å opprette en ny pivottabellrapport som er basert på samme celleområde som en annen rapport, uten å dele datahurtigbufferen.

 • Oppheve deling av datahurtigbufferen mellom pivottabellrapporter som er basert på et celleområde, ved midlertidig å omdefinere dataområdet for å tvinge Excel til å oppheve delingen av datahurtigbufferen.

 • Opphev deling av datahurtigbufferen mellom to eller flere pivottabellrapporter som er basert på samme datatilkobling, ved å opprette en unik datatilkobling for hver pivottabellrapport i arbeidsboken.

Tips

Hvis du vil se hvor mange datahurtigbuffere det finnes i en arbeidsbok, åpner du øyeblikksvinduet i Visual Basic Editor ved å trykke ALT+F11 og trykke CTRL+G, og deretter skriver du inn følgende:

? ActiveWorkbook.PivotCaches.Count

Opprett en pivottabellrapport som er basert på samme celleområde som en annen rapport, uten å dele datahurtigbufferen

 1. Kontroller at det finnes en eksisterende pivottabellrapport som er basert på det samme området som du vil bruke for den nye pivottabellrapporten.

 2. Klikk en tom celle i regnearket utenfor pivottabellrapporten.

 3. Trykk ALT+D+P for å starte veiviseren for pivottabell og pivotdiagram.

  Tips

  Gjør følgende for å legge til veiviseren for pivottabell og pivotdiagram på verktøylinjen for hurtigtilgang:

  1. Klikk pilen ved siden av verktøylinjen, og klikk deretter Flere kommandoer.

  2. Velg Alle kommandoer under Velg kommandoer fra.

  3. Velg Veiviser for pivottabell og pivotdiagram i listen, klikk på Legg til, og klikk deretter på OK.

 4. Klikk Microsoft Office Excel-liste eller -databasetrinn 1-siden i veiviseren, og klikk deretter Neste.

 5. Merk dataområdet du vil basere den nye pivottabellrapporten på, på trinn 2-siden i veiviseren, og klikk deretter Neste.

 6. Når veiviseren for pivottabell og pivotdiagram viser en melding som spør om du vil dele datahurtigbufferen, klikker du Nei.

 7. Velg en plassering for den nye pivottabellrapporten på trinn 3-siden i veiviseren, og klikk deretter Fullfør.

Oppheve deling av datahurtigbufferen mellom pivottabellrapporter som er basert på et celleområde

 1. Kontroller at det er minst to pivottabellrapporter basert på samme celleområde, og at disse rapportene deler samme datahurtigbuffer.

 2. Klikk en celle i pivottabellrapporten som du vil oppheve delingen av datahurtigbufferen for.

 3. Trykk ALT+D+P for å starte veiviseren for pivottabell og pivotdiagram.

  Tips

  Gjør følgende for å legge til veiviseren for pivottabell og pivotdiagram på verktøylinjen for hurtigtilgang:

  1. Klikk pilen ved siden av verktøylinjen, og klikk deretter Flere kommandoer.

  2. Velg Alle kommandoer under Velg kommandoer fra.

  3. Velg Veiviser for pivottabell og pivotdiagram i listen, klikk på Legg til, og klikk deretter på OK.

 4. Klikk Tilbaketrinn 3-siden i veiviseren for å gå tilbake til trinn 2-siden.

 5. trinn 2-siden i veiviseren må du kontrollere at det samme dataområdet du vil basere pivottabellrapporten på, er valgt, men at minst én færre rad er inkludert i det merkede området.

  Hvis for eksempel området er $A$1:$E$286, endrer du området til $A$1:$E$285.

 6. Klikk på Neste.

 7. trinn 3-siden i veiviseren må du kontrollere at eksisterende regneark er merket og at plasseringen er den samme, og deretter klikke Fullfør.

  Pivottabellrapporten har nå en annen datahurtigbuffer, men er basert på et annet dataområde.

 8. Kontroller at en celle i pivottabellrapporten du vil oppheve delingen av datahurtigbufferen for, er valgt.

 9. Hvis du vil starte veiviseren for pivottabell og pivotdiagram på nytt, trykker du ALT+D+P.

 10. Klikk Tilbaketrinn 3-siden i veiviseren for å gå tilbake til trinn 2-siden.

 11. Endre dataområdet tilbake til det opprinnelige området på trinn 2-siden i veiviseren.

  Hvis for eksempel gjeldende område er $A$1:$E$285, endrer du området tilbake til $A$1:$E$286.

 12. Klikk på Neste.

 13. trinn 3-siden i veiviseren må du kontrollere at eksisterende regneark er merket og at plasseringen er den samme, og deretter klikke Fullfør.

Den nye pivottabellrapporten er nå basert på samme dataområde som den andre rapporten, men har en annen datahurtigbuffer.

Oppheve deling av datahurtigbufferen for to eller flere pivottabellrapporter som er basert på samme datatilkobling

 1. Kontroller at det er minst to pivottabellrapporter som er basert på samme datatilkobling, og at disse rapportene deler samme datahurtigbuffer.

  Bekreft at den samme datatilkoblingen brukes mellom pivottabellrapporter

  1. Klikk Tilkoblinger i Tilkoblinger-gruppen på fanen Data.

  2. Velg tilkoblingen til pivottabellrapporten i dialogboksen Arbeidsboktilkoblinger .

  3. Klikk koblingen som viser teksten Klikk her under Plasseringer der tilkoblinger brukes i denne arbeidsboken, for å se hvor de merkede tilkoblingene brukes.

   Pivottabellrapportene som bruker denne datatilkoblingen, vises.

 2. Kontroller at det finnes en tilkoblingsfil for datatilkoblingen på datamaskinen eller nettverket.

  Opprette en tilkoblingsfil for en datatilkobling i en arbeidsbok

  1. Klikk Tilkoblinger i Tilkoblinger-gruppen på fanen Data.

  2. Velg tilkoblingen til pivottabellrapporten i dialogboksen Arbeidsboktilkoblinger .

  3. Klikk Egenskaper.

  4. Klikk kategorien Definisjon i dialogboksen Tilkoblingsegenskaper, og klikk deretter Eksporter tilkoblingsfil.

  5. Lagre gjeldende tilkoblingsinformasjon som en ODC-fil i dialogboksen Lagre fil.

  6. Klikk på OK, og klikk deretter på Lukk.

 3. Klikk en celle i pivottabellrapporten du vil oppheve delingen av datahurtigbufferen for.

 4. Klikk Endre datakilde i Data-gruppenFanen Alternativer, og klikk deretter Endre datakilde.

  Dialogboksen Endre datakilde for pivottabell vises.

 5. Hvis du vil bruke en annen datatilkobling, velger du Bruk en ekstern datakilde, og deretter klikker du Velg tilkobling.

  Dialogboksen Eksisterende tilkoblinger vises.

 6. Velg en datatilkobling fra listen Velg en tilkobling i tilkoblingsfilene på nettverket eller tilkoblingsfilene på denne datamaskinkategorien , og klikk deretter Åpne.

  Obs!: Du må kanskje klikke Bla gjennom for å finne tilkoblingsfilen.

 7. Klikk på OK.

Pivottabellrapporten har nå en annen datahurtigbuffer.

Til toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×