You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Funksjonene og noen av alternativene som er beskrevet i dette hjelpeemnet, er kun tilgjengelig hvis støtte for engelsk (USA), fransk (Canada) eller nederlandsk er aktivert i språkinnstillingene i Microsoft Office.

Hva vil du gjøre?

Lese mer om kildelister

Merke sitater

Opprette kildeliste

Redigere eller formatere en oppføring i en kildeliste

Legge til eller endre en sitatkategori for en kildeliste

Slette en oppføring fra en kildeliste

Lese mer om kildelister

En kildeliste viser referansene til et juridisk dokument samt hvilke sider disse referansene vises på. Hvis du vil opprette en kildeliste, merker du sitatene for å sette inn et spesielt kildeliste-felt (TA) i dokumentet. Deretter kan du søke i dokumentet etter neste lange eller korte sitat du vil merke, eller du kan merke hver påfølgende forekomst av sitatet. Hvis du ikke vil bruke de eksisterende sitatkategoriene, for eksempel saker eller lover, kan du endre eller legge til egne sitatkategorier.

Når du lager en kildeliste, kan du bruke Word til å søke etter de merkede sitatene, organisere dem etter kategori, referere til tilhørende sidetall samt vise kildelisten i dokumentet. Feltet oppretter for eksempel

{ TA \l «Baldwin v. Alberti, 58 Wn. 2d 243 (1961)» \s «Baldwin v. Alberti» \c 1 \b }

følgende oppføring i kategorien «Saker» i kildelisten:

Baldwin v. Alberti, 58 Wn. 2d 243 (1961) 5,6

Til toppen av siden

Merke sitater

 1. Velg det første sitatet i dokumentet.

  Velg for eksempel «Forrester v. Craddock, 51 Wn. 2D 315 (1957).»

 2. Trykk på ALT+SKIFT+I

  Obs!: Du kan også klikke på Referanser-fanen og deretter klikke på Merk sitat i Kildeliste-gruppen.

  Båndet i Word

 3. Rediger det lange sitatet slik du vil det skal vises i kildelisten, i Merket tekst-boksen.

  Obs!: Hvis du vil formatere teksten, kan du høyreklikke på teksten i Merket tekst-boksen og klikke på Skrift. Velg formateringsalternativene du vil bruke.

 4. Klikk på kategorien som gjelder for sitatet, i Kategori-boksen.

 5. Rediger teksten slik at den samsvarer med det korte sitatet du vil søke etter i Word-dokumentet, i Kort sitat-boksen.

  Skriv for eksempel inn «Forrester v. Craddock.»

 6. Hvis du vil merke ett enkelt sitat, klikker du på Merk. Hvis du vil merke alle lange og korte sitater som samsvarer med de som vises i dialogboksen Merk sitat, klikker du på Merk alle.

 7. Klikk på Neste sitat for å finne neste sitat i dokumentet.

Obs!: 

 • Du kan sette inn hvert merkede sitat som et TA-felt (oppføring i kildelisten), i skjult tekstformat. Hvis du ikke ser TA-feltet, klikker du Vis/skjul Avsnittsmerke Bilde av knapp i Avsnitt-gruppenHjem-fanen.

 • Hvis du senere legger til flere sitater i et dokument, kan du merke de ekstra sitatene ved å merke det opprinnelige sitatet, trykke på ALT+SKIFT+I og klikke på Marker alt.

Til toppen av siden

Opprette kildeliste

 1. Klikk der du vil sette inn kildelisten.

 2. Hvis du vil forsikre deg om at dokumentet er riktig paginert, må du skjule feltkoder og skjult tekst. Hvis TA-feltene (kildelisteoppføring) vises, klikker du Vis/skjul Avsnittsmerke Bilde av knapp i Avsnitt-gruppen på Hjem-fanen.

 3. Klikk på Sett inn kildelisteReferanser-fanen i Kildeliste-gruppen.

  Kildeliste-gruppe

 4. Klikk på kategorien du vil inkludere i kildelisten, i Kategori-boksen. Hvis du vil inkludere alle kategoriene, klikker du på Alle.

 5. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil bruke en av de tilgjengelige utformingene, kan du klikke på en utforming i Formater-boksen.

  • Hvis du vil bruke et egendefinert kildelisteoppsett, velger du de alternativene du vil ha.

   Tips!: Hvis du vil bruke flere alternativer til å tilpasse en kildeliste, kan du bruke felt. Du kan for eksempel lage kildelisten slik at den bare gjelder for en del av dokumentet.

 6. Velg eventuelle andre kildelistealternativer du vil bruke.

Obs!: 

 • Hvis du legger til, sletter, flytter eller redigerer et sitat eller annen tekst i et dokument, bør du oppdatere kildelisten. Hvis du for eksempel redigerer et sitat og flytter det til en annen side, må du sørge for at kildelisten gjenspeiler det reviderte sitatet og sidetallet. Hvis du vil oppdatere kildelisten, klikker du til venstre for listen og trykker på F9.

 • Du må ikke endre oppføringene når kildelisten er ferdig. Hvis du gjør det, vil endringene gå tapt når du oppdaterer kildelisten.

Til toppen av siden

Redigere eller formatere en oppføring i en kildeliste

Hvis du vil endre en kildelisteoppføring, må du endre teksten i feltet for kildelisteoppføringen.

 1. Hvis du ikke ser TA-feltene, klikker du Vis/skjul Avsnittsmerke Bilde av knapp i Avsnitt-gruppenHjem-fanen.

 2. Finne TA-feltet for oppføringen du vil endre.

 3. Hvis du vil redigere eller formatere en kildelisteoppføring, kan du endre teksten mellom anførselstegnene.

  { TA \l «Baldwin v. Alberti, 58 Wn. 2d 243 (1961)» \s «Baldwin v. Alberti» \c 1 \b }

 4. Hvis du vil oppdatere kildelisten, klikker du til venstre for kildelisten og trykker på F9.

Til toppen av siden

Legge til eller endre en sitatkategori for en kildeliste

Hvis du ikke vil bruke de eksisterende sitatkategoriene, for eksempel saker eller lover, kan du legge til eller endre sitatkategorier.

 1. Trykk på ALT+SKIFT+I

 2. Klikk på Kategori.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil erstatte en eksisterende kategori, klikker du på kategorien du vil erstatte.

  • Hvis du vil legge til en ny kategori, klikker du på et tall fra 8 til 16.

 4. Skriv inn navnet på kategorien du vil legge til i Kategori-listen, i Erstatt med-boksen.

 5. Klikk på Erstatt.

 6. Klikk på OK, og klikk deretter på Lukk.

Til toppen av siden

Slette en oppføring fra en kildeliste

 1. Hvis du ikke ser TA-feltene, klikker du Vis/skjul Avsnittsmerke Bilde av knapp i Avsnitt-gruppenHjem-fanen.

 2. Merk hele feltet for kildelisteoppføringen, inkludert klammeparentesene {}, og trykk deretter på DEL.

 3. Hvis du vil oppdatere kildelisten, klikker du til venstre for kildelisten og trykker på F9.

Til toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×