Administrer avtaler, planer, budsjetter – det er enkelt med Microsoft 365.

Opprett en sammendragsvisning i en Access-app

Viktig    Access Services 2010 og Access Services 2013 fjernes fra neste versjon av SharePoint. Vi anbefaler at du ikke oppretter nye webapper, og migrerer eksisterende apper til en alternativ plattform, for eksempel Microsoft Power apper.

I Access-webprogrammer fungerer sammendragsvisninger som rapporter på skjermen, slik at du kan gruppere og summere data etter forskjellige verdier. Se denne videoen for å finne ut hvordan de lages.

Denne artikkelen gjelder ikke for Access-skrivebordsdatabaser. Du finner informasjon om oppretting av skjemaer i skrivebordsdatabaser i Opprett et Access-skjema. Du finner informasjon om oppretting av grupperte rapporter eller sammendragsrapporter i skrivebordsdatabaser i Opprett en gruppert rapport eller sammendragsrapport.

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

I videoen

Bruk følgende fremgangsmåte for å opprette en ny sammendragsvisning i et Access-webprogram:

 1. Åpne webprogrammet i Access. Hvis du viser appen i nettleseren, klikker du tannhjulmenyen > Tilpass i Access.

 2. Klikk tabelltittelen i tabellvelgeren i den venstre ruten der du vil legge til sammendragsvisningen, og klikk Legg til ny visning (plusstegnet) i visningsvelgeren øverst i designvinduet.

 3. I Visningsnavn-boksen skriver du inn et navn for visningen. Hver visning i et Access-webprogram må være unik.

 4. Klikk Visningstype, og velg Sammendrag.

 5. Hvis du vil bruke en annen datakilde for visningen, klikker du Postkilde og velger tabellen eller spørringen du vil bruke.

 6. Klikk Legg til ny visning-knappen for å opprette sammendragsvisningen.

Visningen opprettes i Access, men du må sannsynligvis redigere den slik at den viser dataene du ønsker:

 1. Klikk Rediger i forhåndsvisningsvinduet for å åpne den nye sammendragsvisningen i designmodus.

 2. Klikk listekontrollen på venstre side av visningen, og klikk deretter Data-knappen som vises ved siden av den.

 3. I Data-egenskapmenyen klikker du Grupper etter og merker feltet du vil gruppeelementer etter.

  Obs!: Du kan ikke gruppere etter felt med datatypene Ja/Nei, hyperkobling eller bilde i sammendragsvisninger.

 4. Hvis du har numeriske data du vil summere eller beregne gruppegjennomsnitt for, skriver du inn en kort overskrift for totalen i Beregn overskrift-boksen, og deretter velger du Beregn felt og Beregningstype etter ønske. Access viser disse verdiene i listekontrollen for hvert grupperte element. Som beregningstype velger du Summer for å summere de grupperte elementverdiene eller velg Gjennomsnitt for å finne gjennomsnittet for de grupperte elementverdiene.

 5. Lukk Data-boksen og klikk deretter den større tomme boksen på høyre side av visningen. Denne boksen viser spesifikk informasjon om de forskjellige grupperte elementene.

 6. Klikk Data-knappen som vises til høyre for den store boksen.

 7. Velg feltene du vil vise for hvert element i gruppen. Du kan også angi alternative tekster for hvert felt. Hvis du ikke angir en tittel, viser Access feltnavnet fra tabellen eller spørringen i nettleseren.

 8. Du kan også velge en popup-visning. Når du bruker visningen i nettleseren, vises popup-visning når du klikker et element i listen og viser flere detaljer om elementet. Access viser som standard relaterte visninger bare i Popup-visning-boksen. Dersom du vil vise en liste over alle visningene i webprogrammet i popup-visningsboksen, velger du Vis alle visninger-boksen. Hvis du velger en ikke-relatert visning for popup-visningen, kan Access støte på en feil ved forsøk på å åpne popup-visningen i nettleseren hvis den ikke kan avgjøre hvordan å relatere de to visningene til hverandre.

 9. Velg et Sorteringsfelt hvis du vil sortere elementene, og lukk deretter Data-boksen.

 10. Klikk Lagre > Hjem > Start App for å teste den nye sammendragsvisningen i nettleseren.

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×