Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.
Opprett et grunnleggende flytskjema i Visio.

Flytskjemaer er diagrammer som viser trinnene i en prosess. Enkle flytskjemaer er lett å opprette, og siden figurene er enkle og visuelle, er de også lett å forstå.

Obs!: Du kan også opprette et enkelt flytskjema automatisk fra data ved å bruke et diagram fra Datavisualiserer i Visio. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette et diagram fra Datavisualiserer.

Malen Enkelt flytskjema i Visio har figurer du kan bruke til å vise mange typer prosesser, og den er særlig nyttig når du skal vise grunnleggende forretningsprosesser som forslagsutviklingsprosessen som vises i den neste illustrasjonen.

Eksempel på flytskjema som viser en forslagsprosess

Opprette et flytskjema

 1. Start Visio.

 2. Klikk kategorien Flytskjema.

 3. Dobbeltklikk Enkelt flytskjema.

 4. For hvert trinn i prosessen du dokumenterer, drar du en flytskjemafigur bort på tegningen.

 5. Koble sammen flytskjemafigurene ved å holde musepekeren over den første figuren, og deretter klikke den lille pilen som peker mot figuren du vil koble til. Hvis den andre figuren ikke er plassert rett overfor den første figuren, klikker og holder du den lille pilen, drar den til andre figuren, og slipper koblingen midt på den andre figuren.

 6. Hvis du vil legge tekst til en figur eller kobling, merker du den og skriver inn teksten. Klikk på et tomt område på siden når du er ferdig med å skrive.

 7. Hvis du vil endre retningen på en koblingspil, merker du koblingen, og deretter klikker du Linje i Figurstiler-gruppen på fanen Figur, velger Piler, og velger pilretningen og stilen du vil bruke.

Endre på justering og avstand

 1. Trykk CTRL+A for å merke alt på tegningssiden.

 2. Klikk på Plassering i Ordne-gruppen på Hjem-fanen, og klikk deretter på Automatisk justering og avstand.

Hvis det ikke gjør det du ønsker, trykker du CTRL+Z for å angre, og prøver noen av de andre alternativene under Juster og Posisjon.

Eksempel på flytskjema som viser en forslagsprosess

Hva flytskjemafigurene representerer

Når du åpner Enkelt flytskjema-malen, åpnes også sjablongen Figurer for enkelt flytskjema. Hver figur på sjablongen representerer en annen type trinn i en prosess. Figurene har imidlertid ingen standard eller universell betydning. Enhver figur kan bety det de som oppretter og leser flytskjemaene, blir enige om. De fleste flytskjemaer bruker som regel bare tre eller fire figurer, med mindre det er en klar forretningsmessig grunn til å bruke flere.

Visio-figurer har imidlertid navn som antyder de vanligste bruksområder. Her er noen av de vanligste figurene:

 • Start/slutt    Bruk denne figuren for det første og siste trinnet i prosessen.

  Avslutning, figur

 • Prosess    Denne figuren representerer et typisk trinn i prosessen. Dette er den mest brukte figuren i nesten alle prosesser.

  Prosess, figur

 • Beslutning    Denne figuren angir et punkt der resultatet av en beslutning dikterer neste trinn. Den kan være flere resultater, men ofte er det bare to: ja og nei.

  Beslutning, figur

 • Delprosess    Bruk denne figuren for et sett med trinn som kombineres for å opprette en delprosess som er definert andre steder, ofte på en annen side i samme dokument. Den er nyttig hvis diagrammet er svært langt og komplisert.

  Forhåndsdefinert prosess, figur

 • Dokument    Denne figuren representerer et trinn som resulterer i et dokument.

  Dokument, figur

 • Data    Denne figuren angir at informasjon kommer inn i prosessen fra utsiden, eller forlater prosessen. Figuren kan også brukes til å representere materialer, og blir i noen tilfeller kalt inndata/utdata-figur.

  Data, figur

 • Referanse på siden    Denne lille sirkelen angir at neste (eller forrige) trinn er et annet sted på tegningen. Dette er spesielt nyttig i store flytskjemaer der du ellers måtte bruke en lang kobling som kan være vanskelig å følge.

  Referanse på siden, figur

 • Referanse til andre sider    Når du slipper denne figuren på tegningssiden, åpnes en dialogboks der du kan opprette et sett med hyperkoblinger mellom to sider i et flytskjema eller mellom en delprosessfigur og en separat flytskjemaside som viser trinnene i den delprosessen.

  Referanse til andre sider, figur

Se også

Video: Opprette et flytskjema

Se eksempler på Visio-maler og diagrammer på nettet 

Bygg Visio-diagrammer ved hjelp av en berøringsskjerm

Opprette et nytt flytskjema

 1. Start Visio på nettet​​​​.

 2. Rull ned til kategorien Enkelt flytskjema, i galleriet på hjemmesiden.

  Alternativer for grunnleggende flytskjema på hjemmesiden for Visio.

 3. Velg et alternativ fra denne raden. Klikk deretter på Opprett-knappen. 

  Med det første alternativet får du sjablong med standardfigurer og et tomt lerret til å begynne med. De andre alternativene i raden tilbyr en sjablong og  

Utforming av flytskjema

 1. For hvert trinn i prosessen du dokumenterer, drar du en flytskjemafigur bort på tegningen.

 2. Koble sammen flytskjemafigurene ved å holde musepekeren over den første figuren, og deretter klikke den lille pilen som peker mot figuren du vil koble til. Hvis den andre figuren ikke er plassert rett overfor den første figuren, klikker og holder du den lille pilen, drar den til andre figuren, og slipper koblingen midt på den andre figuren.

 3. Hvis du vil legge tekst til en figur eller kobling, merker du den og skriver inn teksten. Når du er ferdig med å skrive, trykker du på ESC-tasten.

 4. Hvis du ønsker å endre retningen til en koblingspil, velger du koblingen. Deretter velger du Pil ned ved siden av Figuromriss på Figur-fanen.

  Figuromriss-galleriet vises.

 5. Pek på Piler, og velg deretter pilstilen og retningen du vil bruke. 

  Visio for nettet gir deg flere alternativer for retning og stil på pilene.

Se også

Legge til koblinger mellom figurer

Redigere koblingslinjer, piler eller punkter

Viktig!:  Office 2010 støttes ikke lenger. Oppgrader til Microsoft 365 for å arbeide hvor som helst fra en hvilken som helst enhet, og fortsett å motta støtte.

Oppgrader nå

Opprette et flytskjema

 1. Klikk fanen Fil.

  Ser du ikke Fil-fanen?

  Hvis du ikke ser Fil-fanen, fortsetter du med neste trinn i prosedyren.

 2. Klikk Ny, Flytskjema og deretter Enkelt flytskjema under Tilgjengelige maler.

 3. Klikk på Opprett.

 4. For hvert trinn i prosessen du dokumenterer, drar du en flytskjemafigur bort på tegningen.

  Obs!: Se delen Hva flytskjemafigurene representerer for informasjon om hvilke figurer du kan bruke for hvert trinn.

 5. Koble sammen flytskjemafigurene på en av disse måtene.

  Koble sammen to figurer:

  1. Klikk Kobling i Verktøy-gruppen på fanen Hjem.

  2. Dra fra et koblingspunkt Bilde av koblingspunkt – blå X på den første figuren til et koblingspunkt på den andre figuren. Endepunktene for koblingen blir røde når figurene er koblet sammen.

   Et flytskjema med koblingspunkt i rødt.

  Koble én figur til mange fra ett enkelt koblingspunkt:

  Som standard er koblinger satt til Rettvinklet, slik at hvis du kobler et enkelt punkt på én figur til tre andre figurer, vil det se ut som nedenfor.

  Figur koblet til tre andre figurer med rettvinklede koblinger.

  Hvis du vil at hver kobling skal ha utgangspunkt rett fra midtpunktet på den første figuren til punkt på de andre figurene, må du sette koblingene til Rett linje slik det er vist nedenfor.

  Et flytskjema med rette koblinger som utgår fra et sentralt punkt.

  1. Klikk Kobling i Verktøy-gruppen i kategorien Hjem.

  2. For hver figur du vil koble til, drar du fra samme koblingspunkt Bilde av koblingspunkt – blå X på den første figuren til et koblingspunkt på hver av de andre figurene.

  3. Høyreklikk hver kobling, og klikk Rett linje.

 6. Klikk Pekerverktøy i Verktøy-gruppen i kategorien Hjem for å gå tilbake til vanlig redigering.

 7. Hvis du vil legge tekst til en figur eller kobling, merker du den og skriver inn teksten. Klikk på et tomt område på siden når du er ferdig med å skrive.

 8. Hvis du vil endre retningen på pilen for en kobling, merker du koblingen og klikker pilen til høyre for Linje i Figurer-gruppen, peker på Piler og velger pilretningen du ønsker.

Til toppen av siden

Skrive ut et stort flytskjema

Den enkleste måten å skrive ut et flytskjema som er større enn papiret i skriveren på, er å skrive ut på flere papirark, og så lime arkene sammen.

Før du begynner å skrive ut, er det viktig å sørge for at tegningssiden, slik den vises i Visio, inneholder hele flytskjemaet. Figurer som henger utenfor kanten på Visio-tegningssiden, blir ikke skrevet ut.

Gjør følgende når du skal skrive ut et stort flytskjema:

 1. Med flytskjemaet åpent klikker du Størrelse i Utskriftsformat-gruppen i kategorien Utforming og velger Tilpass til tegning.

 2. Klikk fanen Fil.

  Ser du ikke Fil-fanen?

  Hvis du ikke ser Fil-fanen, fortsetter du med neste trinn i prosedyren.

 3. Klikk Skriv ut, og klikk deretter Forhåndsvisning.

  Prikkede linjer skiller de forskjellige sidene i forhåndsvisningen.
 4. Gjør følgende hvis du vil skrive ut flytskjemaet på flere papirark:

  1. Når du er i Forhåndsvisning, klikker du på Utskriftsformat i Skriv ut-gruppen.

  2. Velg papirstørrelsen du ønsker, hvis den ikke allerede er valgt, i Skriverpapir-boksen i kategorien Skriveroppsett.

  3. Klikk OK.

  4. Klikk på Helt ark i Forhåndsvisning-gruppen hvis du vil vise hvordan tegningen ser ut på hvert utskriftsark. (Du kan bytte mellom sider ved å klikke på Neste delark eller Forrige delark.)

  5. Når du er fornøyd med hvordan tegningen ser ut, klikker du på Skriv ut i Skriv ut-gruppen.

  6. Når tegningen er skrevet ut, kan du trimme margene, overlappe sidene og lime dem sammen.

 5. Gjør følgende hvis du vil skrive ut flytskjemaet på ett enkelt papirark:

  1. Når du er i Forhåndsvisning, klikker du på Utskriftsformat i Skriv ut-gruppen.

  2. Velg papirstørrelsen du ønsker, hvis den ikke allerede er valgt, i Skriverpapir-boksen i kategorien Skriveroppsett.

  3. Velg Tilpass til under Zoom ved utskrift.

  4. Til høyre for Tilpass til skriver du 1 i boksene ved siden av ark vannrett og ark loddrett.

  5. Klikk OK.

  6. Klikk på Skriv ut i Skriv ut-gruppen.

Hva flytskjemafigurene representerer

Når du åpner malen Enkelt flytskjema, åpnes også sjablongen for Figurer for enkelt flytskjema. Hver figur i sjablongen representerer et annet trinn i en prosess.

Visio 2010 inneholder mange andre spesialiserte sjablonger og figurer som du kan bruke i et flytskjemadiagram. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner flere figurer, kan du se Bruke Figurer-vinduet til å ordne og søke etter figurer.

 • Start/slutt    Bruk denne figuren for det første og siste trinnet i prosessen.

  Avslutning, figur

 • Prosess    Denne figuren representerer et trinn i prosessen.

  Prosess, figur

 • Delprosess    Bruk denne figuren for et sett med trinn som kombineres for å opprette en delprosess som er definert andre steder, ofte på en annen side i den samme tegningen.

  Forhåndsdefinert prosess, figur

 • Dokument    Denne figuren representerer et trinn som resulterer i et dokument.

  Dokument, figur

 • Data    Denne figuren angir at informasjon kommer inn i prosessen fra utsiden, eller forlater prosessen. Figuren kan også brukes til å representere materialer, og blir i noen tilfeller kalt inndata/utdata-figur.

  Data, figur

 • Referanse på siden    Denne lille sirkelen angir at neste (eller forrige) trinn er et annet sted på tegningen. Dette er spesielt nyttig i store flytskjemaer der du ellers måtte bruke en lang kobling som kan være vanskelig å følge.

  Referanse på siden, figur

 • Referanse til andre sider    Når du slipper denne figuren på tegningssiden, åpnes en dialogboks der du kan opprette et sett med hyperkoblinger mellom to sider i et flytskjema eller mellom en delprosessfigur og en separat flytskjemaside som viser trinnene i den delprosessen.

  Referanse til andre sider, figur

Obs!:  Finner du ikke figuren du trenger?     Hvis du vil lære om hvordan du finner andre figurer, kan du se Bruke Figurer-vinduet til å ordne og søke etter figurer

Viktig!:  Office 2007 støttes ikke lenger. Oppgrader til Microsoft 365 for å arbeide hvor som helst fra en hvilken som helst enhet, og fortsett å motta støtte.

Oppgrader nå

Opprette et flytskjema

 1. Pek på Ny og på Flytskjema, og klikk deretter på Enkelt flytskjemaFil-menyen.

 2. For hvert trinn i prosessen du dokumenterer, drar du en flytskjemafigur bort på tegningen.

 3. Koble sammen flytskjemafigurene på en av disse måtene.

  Obs!: Hvis du vil ha informasjon om andre måter å koble sammen figurer på, kan du se Legge til koblinger mellom figurer i Visio.

  Koble sammen to figurer

  1. Klikk på Kobling-verktøyet KnappStandard-verktøylinjen.

  2. Dra fra et koblingspunkt Bilde av koblingspunkt – blå X på den første figuren til et koblingspunkt på den andre figuren. Endepunktene for koblingen blir røde når figurene er koblet sammen.

   Kobling slutter er røde når figurene er limt

  Koble én figur til mange fra ett enkelt koblingspunkt

  Som standard er koblinger satt til Rettvinklet, slik at hvis du kobler et enkelt punkt på én figur til tre andre figurer, vil det se ut som nedenfor.

  Figur koblet til tre andre figurer med rettvinklede koblinger.

  Hvis du vil at hver kobling skal ha utgangspunkt rett fra midtpunktet på den første figuren til punkt på de andre figurene, må du sette koblingene til Rett linje slik det er vist nedenfor.

  Figur koblet til tre andre figurer med rette koblinger.

  1. Klikk på Kobling-verktøyet KnappStandard-verktøylinjen.

  2. For hver figur du vil koble til, drar du fra samme koblingspunkt Bilde av koblingspunkt – blå X på den første figuren til et koblingspunkt på hver av de andre figurene.

  3. Høyreklikk på hver kobling, og klikk på Rett linje.

 4. Klikk på Peke-verktøyet PekerknappenStandard-verktøylinjen for å gå tilbake til vanlig redigering.

 5. Hvis du vil legge tekst til en figur eller kobling, merker du den og skriver inn teksten. Klikk på et tomt område på siden når du er ferdig med å skrive.

 6. Hvis du ønsker å endre retningen til en koblingspil, velger du koblingen. Pek deretter på OperasjonerFigur-menyen, og klikk så på Bytt plass på endepunkt.

Hva flytskjemafigurene representerer

Når du åpner malen Enkelt flytskjema, åpnes også sjablongen for Figurer for enkelt flytskjema. Hver figur i sjablongen representerer et annet trinn i en prosess.

Av alle figurene på sjablongen Figurer for enkelt flytskjema, brukes vanligvis bare noen få. De mest brukte figurene er beskrevet her. Hvis du vil ha mer informasjon om de mindre vanlige brukte figurene, kan du åpne den utvidbare koblingen (mindre vanlige flytskjemafigurer) på slutten av denne inndelingen.

 • Terminator    Bruk denne figuren for det første og siste trinnet i prosessen.

  Avslutning, figur

 • Prosess    Denne figuren representerer et trinn i prosessen.

  Prosess, figur

 • Forhåndsdefinert prosess    Bruk denne figuren for et sett med trinn som kombineres for å opprette en delprosess som er definert andre steder, ofte på en annen side i den samme tegningen.

  Forhåndsdefinert prosess, figur

 • Beslutning    Denne figuren angir et punkt der resultatet av en beslutning dikterer neste trinn. Det kan være flere resultater, men ofte er det bare to: ja og nei.

  Beslutning, figur

 • Dokument    Denne figuren representerer et trinn som resulterer i et dokument.

  Dokument, figur

 • Data    Denne figuren angir at informasjon kommer inn i prosessen fra utsiden, eller forlater prosessen. Figuren kan også brukes til å representere materialer, og blir i noen tilfeller kalt inndata/utdata-figur.

  Data, figur

 • Flytskjemafigurer    Du kan høyreklikke på denne multifiguren for å angi noen av de følgende figurene: Prosess, Beslutning, Dokument eller Data. All tekst du skriver inn på figuren, eller informasjon som du legger til i figurdataene, forblir i figuren.

  Slik ser figuren ut i sjablongen:

  Flytskjemafigurer

  Dette er det du ser når du drar figuren til tegningssiden og høyreklikker på den:

  Flytskjemafigurer med hurtigmeny

 • Lagrede data    Bruk denne figuren for et trinn som gjør at informasjonen blir lagret.

  Figur for Lagrede data

 • Referanse på siden    Denne lille sirkelen angir at neste (eller forrige) trinn er et annet sted på tegningen. Dette er spesielt nyttig i store flytskjemaer der du ellers måtte bruke en lang kobling som kan være vanskelig å følge.

  Referanse på siden, figur

 • Referanse til andre sider    Når du slipper denne figuren på tegningssiden, åpnes en dialogboks der du kan opprette et sett med hyperkoblinger mellom to sider i et flytskjema eller mellom en delprosessfigur og en separat flytskjemaside som viser trinnene i den delprosessen.

  Referanse til andre sider, figur

Mindre vanlige flytskjemafigurer

 • Dynamisk kobling    Denne koblingen tegner en bane rundt figurer den støter på.

  Dynamisk kobling-figur

 • Linje-kurve-kobling    Denne koblingen har justerbar krumming.

  Linje-kurve-kobling

 • Boks med autohøyde     Dette er en tekstboks med en kantlinje som justeres basert på mengden med tekst du skriver inn. Du kan angi bredden ved å dra sidene av figuren. Selv om denne figuren ikke representerer et trinn i en prosess, er det en praktisk måte å legge til en tekstboks i flytskjemaet på.

  Boks for automatisk høyde

 • Merknad     Denne hakeparentes-tekstboksen justeres basert på mengden med tekst du skriver inn. Du kan angi bredden ved å dra sidene av figuren. På samme måte som figuren Boks med autohøyde, representerer ikke denne figuren et trinn i en prosess. Bruk denne til å legge til kommentarer om flytskjemafigurene.

  Merknadsfigur

 • Manuelle inndata    Dette er et trinn der en person gir informasjon til prosessen.

  Figur for Manuelle inndata

 • Manuell operasjon    Dette er et trinn som må utføres av en person.

  Figur for Manuell operasjon

 • Intern lagring    Denne figuren representerer informasjon lagret på en datamaskin.

  Figur for intern lagring

 • Direkte data    Denne figuren representerer informasjon lagret på en slik måte at hver enkelt oppføring er direkte tilgjengelig. Dette representerer hvordan en harddisk på en datamaskin lagrer data.

  Direkte data-figur

 • Sekvensdata    Denne figuren representerer informasjon lagret i rekkefølge, som for eksempel annonsedata på et magnetbånd. Når data lagres i rekkefølge, må de hentes i rekkefølge. Hvis du for eksempel vil ha tilgang til post 7, må du først gå gjennom postene 1 til 6.

  Sekvensdatafigur

 • Kort og listepapir    Denne figuren representerer et fysisk kort eller listepapir. Tidligere datasystemer brukte et system med stempelkort og listepapir til å lagre og hente data, og til å lagre og kjøre programmer.

  Kortet figur

 • Visning    Denne figuren representerer informasjon som vises til en person, vanligvis på en dataskjerm.

  Vis figur

 • Forberedelse    Denne figuren indikerer hvor variabler er initialisert som en forberedelse til en prosedyre.

  Forberedelsesfigur

 • Parallellmodus    Denne figuren viser hvor to forskjellige prosesser kan fungere samtidig.

  Parallellmodusfigur

 • Sløyfegrense    Denne figuren markerer maksimalt antall ganger en sløyfe kan kjøre før den må gå videre til neste trinn.

  Sløyfegrensefigur

 • Kontrolloverføring    Denne figuren indikerer et trinn som går til et annet trinn enn det logiske neste trinn, når visse betingelser er oppfylt.

  Kontrolloverføringsfigur

Skrive ut store flytskjemaer

Den enkleste måten å skrive ut et flytskjema som er større enn papiret i skriveren på, er å skrive ut på flere papirark og så lime arkene sammen.

Før du begynner å skrive ut, er det imidlertid viktig å sørge for at tegningssiden, slik den vises i Visio, inneholder hele flytskjemaet. Figurer som henger utenfor kanten på Visio-tegningssiden, blir ikke skrevet ut. Du kan se om tegningssiden er stor nok for flytskjemaet ved å kontrollere forhåndsvisningen i dialogboksen Utskriftsformat (Fil-meny, Utskriftsformat, Utskriftsformat-fanen).

Et flytskjema som er for stort for Visio-tegningssiden ved siden av et flytskjema som passer til Visio-tegningssiden

1. Et flytskjema som er for stort for Visio-tegningssiden.

2. Et flytskjema som passer til Visio-tegningssiden.

Gjør Visio-tegningssiden slik at den passer til flytskjemaet

 1. Med flytskjemaet åpent, klikker du på UtskriftsformatFil-menyen.

 2. Klikk på Sidestørrelse-fanen.

 3. Klikk på Tilpass størrelse til innhold i tegning under Sidestørrelse.

Hvis du vil se hvordan flytskjemaet skrives ut, kan du gå til ForhåndsvisningFil-menyen. Figuren under viser et flytskjema som skriver ut på fire ark i papirstørrelsen Letter.

Forhåndsvisning av et stort flytskjema som skrives ut på fire papirbiter

Skrive ut et stort flytskjema på flere ark

 1. Klikk UtskriftsformatFil-menyen.

 2. Velg papirstørrelsen du ønsker, hvis den ikke allerede er valgt, i Skriverpapir-boksen påSkriveroppsett-fanen. Ikke klikk på OK ennå.

 3. Klikk på Tilpass størrelse til innhold i tegningSidestørrelsefanen. Forhåndsvisningen viser nå forskjellen mellom den nye siden og skriverpapiret.

 4. Klikk OK.

 5. Klikk på ForhåndsvisningFil-menyen hvis du vil se hvordan flytskjemaet skrives ut.

  Obs!: Hvis det er skyggelagte marger mellom sidene, markerer de områdene som skrives ut på begge sider av arket. Når du setter sammen sidene, er det dermed ingen mellomrom i flytskjemaet.

 6. Når tegningen er skrevet ut, kan du trimme margene, overlappe sidene og lime dem sammen.

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×