Opprette eller redigere en hyperkobling

Den raskeste måten å opprette en grunnleggende hyperkobling på i et Office-dokument, er å trykke ENTER eller MELLOMROM etter at du har skrevet inn adressen til en eksisterende nettside, for eksempel http://www.contoso.com. Office konverterer automatisk adressen til en kobling.

I tillegg til nettsider kan du opprette koblinger til eksisterende eller nye filer på datamaskinen, til e-postadresser og til bestemte plasseringer i et dokument. Du kan også redigere adressen, visningsteksten og skriftstilen eller fargen til en hyperkobling.

Obs!: 

 • Hvis du vil fjerne koblinger eller stoppe Office fra å legge til hyperkoblinger automatisk, kan du se Fjerne eller slå av hyperkoblinger.

 • Denne artikkelen gjelder for skrivebordsversjonene av Word, Excel, Outlook og PowerPoint. Et forenklet sett med hyperkoblingsfunksjoner tilbys i Office Online. Hvis du har en skrivebordsversjon av Office, kan du redigere dokumentet der for mer avanserte hyperkoblingsfunksjoner, eller du kan prøve eller kjøpe den nyeste versjonen av Office.

 1. Merk teksten eller bildet som skal vises som en hyperkobling.

 2. Trykk CTRL + K.

  Du kan også høyreklikke teksten eller bildet og klikke kobling på hurtig menyen.

 3. I boksen Sett inn hyperkobling skriver du inn eller limer inn koblingen i Adresse-boksen.

  Obs!: Hvis du ikke ser Adresse-boksen, må du kontrollere at Eksisterende fil eller nettside er valgt under Koble til.

  Du kan også skrive inn annen visningstekst for koblingen i Tekst som skal vises-boksen.

  Obs!: Hvis du ikke vet adressen for hyperkoblingen, klikker du Søk på nettet Søk på Web-knappen for å finne nettadressen på Internett og kopiere den.

Valgfritt: Hvis du vil tilpasse skjermtipset som vises når du holder pekeren over hyperkoblingen, klikker du Skjermtips i øvre høyre hjørne av dialogboksen Sett inn hyperkobling, og skriver inn teksten du vil bruke.

Du kan legge til en hyperkobling til en fil på datamaskinen, eller til en ny fil som du vil opprette på datamaskinen.

 1. Merk teksten eller bildet som skal vises som en hyperkobling.

 2. Trykk CTRL + K.

 3. Gjør ett av følgende under Koble til:

  • Hvis du vil koble til en eksisterende fil, klikker du på Eksisterende fil eller nettside under Koble til, og deretter finner du filen i Søk i liste eller Gjeldende mappe-listen.

   Legge til en hyperkobling til en eksisterende fil

  • Hvis du vil opprette en ny, tom fil og koble til den, klikker du Opprett nytt dokument under Koble til, skriver inn et navn på den nye filen, og enten bruker du plasseringen som vises under full bane eller blar til en annen lagrings plass ved å klikke endre. Du kan også velge om du vil redigere det nye dokumentet senere eller åpne og redigere det nye dokumentet nå.

   Opprette en hyperkobling til en ny fil

Valgfritt: Hvis du vil tilpasse skjermtipset som vises når du holder pekeren over hyperkoblingen, klikker du Skjermtips i øvre høyre hjørne av dialogboksen Sett inn hyperkobling, og skriver inn teksten du vil bruke.

 1. Merk teksten eller bildet som skal vises som en hyperkobling.

 2. Trykk CTRL + K.

  Du kan også høyreklikke teksten eller bildet og klikke kobling på hurtig menyen.

 3. Klikk E-postadresse under Koble til.

  Opprette en hyperkobling til en e-postadresse

 4. Skriv enten inn den ønskede e-postadressen i boksen E-postadresse, eller velg en adresse fra listen Nylig brukte e-postadresser.

 5. Skriv inn emnet for meldingen, i Emne-boksen.

  Obs!: Noen nettlesere og e-postprogrammer gjenkjenner kanskje ikke emnelinjen.

Valgfritt: Hvis du vil tilpasse skjermtipset som vises når du holder pekeren over hyperkoblingen, klikker du Skjermtips i øvre høyre hjørne av dialogboksen Sett inn hyperkobling, og skriver inn teksten du vil bruke.

Du kan også opprette en hyperkobling til en tom e-postmelding ved å skrive inn adressen i dokumentet. Hvis du for eksempel skriver inn noen@eksempel.com, vil Office opprette hyperkoblingen for deg (med mindre du har slått av automatisk formatering av hyperkoblinger).

Du kan opprette hyperkoblinger som kobler til et Word-dokument eller Outlook-e-postmelding som inneholder overskriftsstiler eller bokmerker. Du kan også koble til lysbilder eller tilpassede fremvisninger i PowerPoint-presentasjoner og bestemte celler og ark i Excel-regneark.

Tips!: 

 • Finn ut mer om å legge til bokmerker.

 • Hvis du vil legge til en overskriftsstil, merker du overskriftsteksten, og klikker Hjem-fanen i Word eller Formater tekst-fanen i Outlook. Deretter kan du velge en stil i Stiler-gruppen.

Opprette en hyperkobling til en plassering i det gjeldende dokumentet

 1. Merk teksten eller bildet som skal vises som en hyperkobling.

 2. Trykk CTRL + K.

  Du kan også høyreklikke teksten eller bildet og klikke kobling på hurtig menyen.

 3. Klikk Plassering i dokumentet under Koble til.

  Opprette en kobling til et sted i gjeldende dokument

 4. I listen velger du overskriften (bare gjeldende dokument), bokmerke, lysbilde, tilpasset fremvisning eller celle referansen du vil koble til.

Valgfritt: Hvis du vil tilpasse skjermtipset som vises når du holder pekeren over hyperkoblingen, klikker du Skjermtips i øvre høyre hjørne av dialogboksen Sett inn hyperkobling, og skriver inn teksten du vil bruke.

Opprette en hyperkobling til en plassering i et annet dokument

 1. Merk teksten eller bildet som skal vises som en hyperkobling.

 2. Trykk CTRL + K.

  Du kan også høyreklikke teksten eller bildet og klikke kobling på hurtig menyen.

 3. Klikk Eksisterende fil eller nettside under Koble til.

  Legge til en hyperkobling til en eksisterende fil

 4. Klikk på PIL NED i Se i-boksen, og finn og velg filen du vil opprette en kobling til.

 5. Klikk Bokmerke og velg overskriften, bokmerket, lysbildet, den tilpassede fremvisningen eller cellereferansen du vil bruke, og klikk deretter OK.

Valgfritt: Hvis du vil tilpasse skjermtipset som vises når du holder pekeren over hyperkoblingen, klikker du Skjermtips i øvre høyre hjørne av dialogboksen Sett inn hyperkobling, og skriver inn teksten du vil bruke.

 • Hvis du vil endre adressen eller visningsteksten i en hyperkobling du har lagt til, kan du høyreklikke koblingen og deretter klikke Rediger hyperkobling.

  Redigere en hyperkobling

 • Høyreklikk koblingen for å endre utseendet til en hyperkobling, for eksempel skriftstil, størrelse eller farge, og klikk Skrift på hurtigmenyen, eller klikk et stilalternativ på miniverktøylinjen som vises.

  Endre skriften for en hyperkobling

 • Hvis du vil tilpasse skjermtipset som vises når du holder pekeren over hyperkoblingen, høyreklikker du koblingen, og deretter klikker du Rediger hyperkobling. Klikk Skjermtips i øvre høyre hjørne av dialogboksen og skriv inn teksten du vil bruke.

Se også

Fjerne eller slå av hyperkoblinger

Opprette en hyperkobling i Publisher

Opprette en hyperkobling i OneNote

Hyperkoblinger i Word for nettet

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×