En mal er et forhåndsutformet oppsett som du kan bruke på en ny side for å oppnå konsekvens og spare tid. OneNote leveres med flere innebygde maler, inkludert dekorative sidebakgrunner og gjøremålslister. Du kan lage din egen mal eller tilpasse en eksisterende mal.

Du kan bruke OneNote maler som de er, endre dem slik du vil, eller opprette dine egne.

Opprette en ny sidemal

 1. Velg Legg til side i listen over sider til høyre på skjermen.

  Legge til flere sider i notatblokkene.

 2. Velg Visning > Papirstørrelse.

  Skjermbilde av knappen Papirstørrelse i OneNote 2016.

 3. Angi papirstørrelse og utskriftsmarger i oppgaveruten Papirstørrelse.

 4. Legg til innhold du vil skal vises i malen.

  Alle nye sider du oppretter ved hjelp av denne malen, har denne informasjonen.

 5. Når du er ferdig, klikker du Lagre gjeldende side som en mal nederst i oppgaveruten Papirstørrelse.

  Lagre en side som en mal

 6. Gi malen et navn i dialogboksen Lagre som mal, og klikk deretter Lagre.

Obs!:  Når du bruker en mal på en side, kan du velge mal fra listen Mine maler i oppgaveruten Maler.

Til toppen av siden

Tilpasse en sidemal

 1. Velg Sett inn > Sidemaler > Sidemaler.

  Skjermbilde av knappen Sidemaler i OneNote 2016.

 2. Klikk de små pilene ved siden av kategorinavnene i oppgaveruten Maler, for å vise dem.

 3. Velg navnet på malen du vil tilpasse.

  Malen brukes for en ny, tom side.

 4. Velg Visning > Papirstørrelse på båndet.

 5. Angi papirstørrelse og utskriftsmarger i oppgaveruten Papirstørrelse.

 6. Rediger eller slett innholdet på den gjeldende siden, og klikk Lagre gjeldende side som en mal nederst i oppgaveruten Papirstørrelse.

  Lagre en side som en mal

 7. Gi malen et navn i dialogboksen Lagre som mal, og klikk deretter Lagre.

Obs!:  Når du bruker en mal på en side, kan du velge den tilpassede malen fra listen Mine maler i oppgaveruten Maler.

Til toppen av siden

Anbefalte fremgangsmåter for å opprette sidemaler

 • Aktiver hjelpelinjer (Vis > Hjelpelinjer) slik at det blir enklere å justere tekstbokser, bilder og annet innhold i malen. Deaktiver hjelpelinjene før du lagrer arbeidet hvis du ikke vil at de skal være en del av malen.

 • Bruk avsnittsstiler (Hjem > Stiler) for å formatere tekst og overskrifter for å holde stiler konsekvente.

 • Ikke bruk et bilde som bakgrunn med mindre det er viktig for malens utforming. Bakgrunnsbilder påvirker filstørrelsen og kan føre til at tekst oppå bildet konverteres til et bilde hvis du sender siden med e-post. Vurder å plassere bilder øverst, nederst eller på sidene i stedet for bak tekst.

 • Pass på at plassholdertekst er tydelig og lett å identifisere, slik at andre som bruker malen, kan se hvilken informasjon hver plassholder skal inneholde. For eksempel kan en tekstboks som skal inneholde et firmanavn, kalles «[firmanavn]».

 • Pass på at tabeller og bilder er tydelig plassert og at overskriftene holdes adskilt fra teksten som skal legges inn senere. Tekstbokser utvider seg når de fylles med innhold, og en side kan raskt bli uoversiktlig.

 • Velg en skriftfarge som vil være synlig uten bakgrunnsfargen i tilfelle malen skrives ut.

 • Plasser tekst og objekter innenfor utskriftsmargene på siden.

Til toppen av siden

Opprette en ny sidemal

 1. Klikk Legg til side for å opprette en ny, tom side.

  Legge til flere sider i notatblokkene.

 2. Klikk Vis > papirstørrelse.

  Du kan endre papirstørrelse for å passe til malen du oppretter

 3. Angi papirstørrelse og utskriftsmarger i oppgaveruten Papirstørrelse.

 4. Legg til innhold du vil skal vises i malen.

  Alle nye sider du oppretter ved hjelp av denne malen, har denne informasjonen.

 5. Når du er ferdig, klikker du Lagre gjeldende side som en mal nederst i oppgaveruten Papirstørrelse.

  Lagre en side som en mal

 6. Gi malen et navn i dialogboksen Lagre som mal, og klikk deretter Lagre.
   

Obs!:  Når du bruker en mal på en side, kan du velge mal fra listen Mine maler i oppgaveruten Maler.

Til toppen av siden

Tilpasse en sidemal

 1. Klikk Sett > sidemaler >sidemaler.

  Vis de tilgjengelige malene i OneNote.

 2. Klikk de små pilene ved siden av kategorinavnene i oppgaveruten Maler, for å vise dem.

 3. Klikk navnet på malen du vil tilpasse.

  Malen brukes for en ny, tom side.

 4. Klikk Vis > papirstørrelse på båndet.

 5. Angi papirstørrelse og utskriftsmarger i oppgaveruten Papirstørrelse.

 6. Rediger eller slett det eksisterende sideinnholdet, og klikk deretter Lagre gjeldende side som en mal nederst i oppgaveruten Papirstørrelse.

  Lagre en side som en mal

 7. Gi malen et navn i dialogboksen Lagre som mal, og klikk deretter Lagre.

Obs!:  Når du bruker en mal på en side, kan du velge den tilpassede malen fra listen Mine maler i oppgaveruten Maler.
 

Til toppen av siden

Anbefalte fremgangsmåter for å opprette sidemaler

 • Aktiver hjelpelinjer (Vis > Hjelpelinjer) slik at det blir enklere å justere tekstbokser, bilder og annet innhold i malen. Deaktiver hjelpelinjene før du lagrer arbeidet hvis du ikke vil at de skal være en del av malen.

 • Bruk avsnittsstiler (Hjem > Stiler) for å formatere tekst og overskrifter for å holde stiler konsekvente.

 • Ikke bruk et bilde som bakgrunn med mindre det er viktig for malens utforming. Bakgrunnsbilder påvirker filstørrelsen og kan føre til at tekst oppå bildet konverteres til et bilde hvis du sender siden med e-post. Vurder å plassere bilder øverst, nederst eller på sidene i stedet for bak tekst.

 • Pass på at plassholdertekst er tydelig og lett å identifisere, slik at andre som bruker malen, kan se hvilken informasjon hver plassholder skal inneholde. For eksempel kan en tekstboks som skal inneholde et firmanavn, kalles «[firmanavn]».

 • Pass på at tabeller og bilder er tydelig plassert og at overskriftene holdes adskilt fra teksten som skal legges inn senere. Tekstbokser utvider seg når de fylles med innhold, og en side kan raskt bli uoversiktlig.

 • Velg en skriftfarge som vil være synlig uten bakgrunnsfargen i tilfelle malen skrives ut.

 • Plasser tekst og objekter innenfor utskriftsmargene på siden.

Til toppen av siden

I denne artikkelen

Opprette en mal fra en OneNote 2010-side

 1. Opprett eller åpne siden du vil bruke som en sidemal.

 2. Klikk pil ned ved siden av Ny side i ruten til høyre , og klikk deretter Sidemaler.

 3. Klikk Lagre gjeldende side som en mal nederst i Maler-ruten.

 4. Skriv inn et navn på sidemalen, og klikk deretter Lagre.

Når du vil legge til en ny side i gjeldende OneNote-inndeling basert på den lagrede sidemalen, klikker du pilen ved siden av Ny side i ruten til høyre, og deretter klikker du Sidemaler. Klikk Mine maler, og klikk deretter navnet på den lagrede malen.

Til toppen av siden

Opprette en mal fra en OneNote 2010-inndeling

 1. Opprett eller åpne inndelingen du vil bruke som en mal.

 2. Klikk fanen Fil, og klikk deretter Lagre som.

 3. Klikk Inndeling under Lagre gjeldende.

 4. Under Velg format klikker du OneNote 2010 Section (*.one).

 5. Klikk på Lagre som.

 6. Velg et navn og en plassering for å lagre inndelingsmalen, og klikk deretter Lagre.

Når du vil legge til en ny inndeling i en av notatblokkene basert på den lagrede inndelingsmalen, finner du malen på datamaskinen og dobbeltklikker den for å åpne den i OneNote. Klikk og dra inndelingstittelfanen fra øvre venstre hjørne av skjermen til en av notatblokkene på venstre side av skjermen for å legge til en ny inndeling i notatblokken basert på inndelingsmalen.

Obs!:  Hvis du foretrekker det, kan du også legge til inndelingen i en notatblokk ved å plassere en kopi av inndelingsmalfilen i mappen på datamaskinen der notatblokken er lagret. Som standard lagres OneNote notatblokker på C:\Brukere\<brukernavn>\OneNote Notatblokker\<notatblokknavn>.

Til toppen av siden

Opprette en mal fra en OneNote 2010-notatblokk

 1. Opprett eller åpne notatblokken du vil bruke som en mal.

 2. Klikk fanen Fil, og klikk deretter Lagre som.

 3. Klikk Notatblokk under Lagre gjeldende.

 4. Klikk på PakkeOneNote (*.onepkg) under Velg format.

 5. Klikk på Lagre som.

 6. Velg et navn og en plassering for å lagre inndelingsmalen, og klikk deretter Lagre.

Når du vil opprette en helt ny notatblokk basert på den lagrede notatblokkmalen, finner du malen på datamaskinen og dobbeltklikker den for å åpne den i OneNote. Skriv inn et navn for den nye notatblokken, og velg en plassering for å lagre den (som standard lagres OneNote-notatblokker på C:\Brukere\<brukernavn>\OneNote Notatblokker\<notatblokknavn>), og klikk deretter Opprett.

Til toppen av siden

Anbefalte fremgangsmåter når du oppretter OneNote 2010-maler

Nedenfor finner du noen tips og tips vi foreslår at du husker når du oppretter OneNote 2010-maler. Maler brukes ofte om og om igjen, så det er lurt å sikre at de er utformet så effektivt som mulig for å maksimere brukervennligheten.

 • Velg klare og distinkte farger for hver inndeling for å gjøre dem enkle å skille.

 • Hvis malen er ment for utskrift, må du huske på at sidefarger (for eksempel hjelpelinjer) bare vises når malen vises på en datamaskin og ikke når malen skrives ut. Kontroller at du velger en skriftfarge som skal være synlig uten bakgrunnsfargen når malen skrives ut.

 • Hvis malen er ment for utskrift, må du kontrollere at sidemargene er minst 0,4 to ganger, og at all tekst og alle objektene er plassert innenfor margene.

 • Husk at bruk av et bilde som bakgrunnsbilde påvirker filstørrelsen og kan føre til at tekst som plasseres oppå det, konverteres til et bilde når du sender siden via e-post. Vi anbefaler at du bruker JPEG-filer til bilder og plassering av bilder øverst, nederst eller på sidene av en side i stedet for bak teksten, med mindre det er viktig for utformingen.

 • Bruk hjelpelinjer (trykk CTRL+SKIFT+R for å vise hjelpelinjer) for å justere tekstbokser, bilder og annet innhold som du setter inn på sidene.

 • Når du setter inn plassholdertekst i malene, må du kontrollere at den er klar og enkel å identifisere, slik at alle som bruker malen (inkludert deg, hvis du kommer tilbake til den etter lang tid) kan se hvilken informasjon hver plassholder skal inneholde. Når du for eksempel setter inn en tekstboks som skal inneholde et firmanavn, fyller du ut tekstboksen med «[firmanavn]».

 • Hvis du bruker tabeller, bilder og lignende informasjon, må du kontrollere at de er tydelig plassert i forhold til hverandre, og at overskriftene er tydelig atskilt fra tekst som skrives inn når malen fylles ut. Husk at objekter, for eksempel tekstbokser, kan utvides når de er fylt med reelt innhold i stedet for plassholderinnhold.

Til toppen av siden

Hva vil du gjøre?

Bruke en sidemal

OneNote inneholder flere sidemaler som hjelper deg med å komme i gang, fra dekorative bakgrunner til funksjonelle notatsider, for eksempel planleggere og To Do lister.

Gjør følgende:

 1. Pek på Ny på Fil-menyen , og klikk deretter Side fra mal.

 2. Klikk en kategori i listen under Legg til en side i oppgaveruten Maler, og klikk deretter navnet på malen du vil bruke. OneNote oppretter en ny side i gjeldende inndeling basert på den valgte malen.

Tips!: Hvis du raskt vil bruke nylig brukte maler på en ny side, klikker du pilen ved siden av Ny side-knappen i listen over sidefaner, og deretter klikker du navnet på malen du vil bruke. Klikk Tom mal hvis du vil opprette en ny tom side.

Obs!: Mange malutforminger omfatter sideinnhold som vises på bestemte steder. Maler kan derfor bare brukes på nye sider som ikke allerede inneholder notater. Hvis du vil bruke en mal for notater du allerede har tatt, oppretter du en ny side fra malen du vil bruke, og deretter kopierer du eksisterende notater til den.

Til toppen av siden

Tilpasse en mal

Hvis du ikke vil opprette en helt ny mal selv, kan du enkelt endre innholdet og utseendet til en eksisterende mal og deretter lagre den som en egendefinert mal.

Gjør følgende:

 1. Klikk Maler på Format-menyen.

 2. Klikk en kategori under Legg til en side i oppgaveruten Maler, og klikk deretter navnet på malen du vil endre.

 3. Klikk Utskriftsformat på Fil-menyen, og endre deretter alternativene du vil bruke, i oppgaveruten Utskriftsformat.

 4. Endre innhold på siden slik at det er slik det skal vises når nye sider opprettes basert på den endrede malen. På samme måte kan du slette eksisterende malinnhold som du ikke vil beholde.

 5. Klikk Lagre gjeldende side som mal nederst i oppgaveruten Utskriftsformat.

 6. Skriv inn et navn på Malnavn-boksen i dialogboksen Lagre som mal.

 7. Hvis du vil bruke denne malen på alle nye sider du legger til i gjeldende inndeling i notatblokken, merker du av for Bruk som standardmal for nye sider i gjeldende inndeling.

 8. Klikk på Lagre.

Obs!: Maler som du har tilpasset, legges automatisk til i Mine maler-listeni oppgaveruten Maler.

Til toppen av siden

Opprette en ny mal

I tillegg til malene som OneNote, kan du formatere en side i notatblokken slik du vil, og deretter lagre den som en ny mal.

 1. Pek på NyFil-menyen, og klikk deretter Side.

  Obs!: Du kan også opprette en ny side ved å klikke Ny side over sidefanene.

 2. Klikk Utskriftsformat på Fil-menyen, og angi deretter alternativene du vil bruke, i oppgaveruten Utskriftsformat.

 3. Legg til innhold på siden du vil skal vises når nye sider opprettes basert på den egendefinerte malen.

  Hvis du for eksempel oppretter en mal for møtenotater, kan du legge til en sakslistedel og overskrifter for møtets dato og klokkeslett.

 4. Klikk Lagre gjeldende side som en mal nederst i oppgaveruten Utskriftsformat.

 5. Skriv inn et navn på Malnavn-boksen i dialogboksen Lagre som mal.

 6. Hvis du vil bruke denne malen på alle nye sider du legger til i gjeldende inndeling i notatblokken, merker du av for Bruk som standardmal for nye sider i gjeldende inndeling.

 7. Klikk på Lagre.

Obs!: Maler du oppretter, legges automatisk til i Mine maler-listeni oppgaveruten Maler.

Til toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×