En referanse som refererer til samme celle eller område på flere ark, kalles en 3D-referanse. En 3D-referanse er nyttig og praktisk måte å referere til flere regneark som følger samme mønster, og celler i hvert regneark inneholder samme type data, for eksempel når du konsoliderer budsjettdata fra forskjellige avdelinger i organisasjonen.

Hva vil du gjøre?

Finn ut mer om en 3D-sekvens

Du kan bruke en 3D-referanse til å legge sammen budsjettallokeringer mellom tre avdelinger, Salg, PERSONAL OG Markedsføring, hver på et annet regneark, ved hjelp av følgende 3D-referanse:

=SUM(Sales:Marketing!B3)

Du kan til og med legge til et annet regneark, og deretter flytte det til området som formelen refererer til. Hvis du for eksempel vil legge til en referanse til celle B3 i fasiliteter-regnearket, flytter du regnearket Fasiliteter mellom regnearkene Salg og PERSONAL, som vist i eksemplet nedenfor.

Sette inn et annet ark i en konsolidering

Fordi formelen inneholder en 3D-referanse til et område med regnearknavn, Salg:Markedsføring! B3, alle regneark i området er inkludert i den nye beregningen.

Til toppen av siden

Lær hvordan 3D-referanser endres når du flytter, kopierer, setter inn eller sletter regneark

Eksemplene nedenfor forklarer hva som skjer når du setter inn, kopierer, sletter eller flytter regneark som er inkludert i en 3D-referanse. I eksemplene brukes formelen =SUMMER(Ark2:Ark6!A2:A5) til å legge sammen cellene A2 til og med A5 i regnearkene 2 til og med 6.

Sette inn eller kopiere     Hvis du setter inn eller kopierer regneark mellom Ark2 og Ark6 (endepunktene i dette eksemplet), inneholder Excel alle verdiene i celle A2 til A5 fra regnearkene som er lagt til i beregningene.

Slette     Hvis du sletter regneark mellom Ark2 og Ark6, fjerner Excel verdiene fra beregningen.

Flytte     Hvis du flytter regneark fra mellom Ark2 og Ark6 til et sted utenfor regnearkområdet det refereres til, fjerner Excel verdiene fra beregningen.

Flytte et sluttpunkt     Hvis du flytter Ark2 eller Ark6 til et annet sted i samme arbeidsbok, justerer Excel beregningen slik at de nye regnearkene inkluderes mellom dem, med mindre du reverserer rekkefølgen på endepunktene i arbeidsboken. Hvis du reverserer endepunktene, endrer 3D-referansen endepunktregnearket. La oss for eksempel si at du har en referanse til Ark2:Ark6: Hvis du flytter Ark2 etter Ark6 i arbeidsboken, vil formelen peke til Ark3:Ark6. Hvis du flytter Ark6 foran Ark2, justeres formelen slik at den peker til Ark2:Ark5.

Slette et sluttpunkt     Hvis du sletter Ark2 eller Ark6, fjerner Excel verdiene i regnearket fra beregningen.

Til toppen av siden

Opprette en 3D-referanse

 1. Klikk cellen der du vil angi funksjonen.

 2. Skriv inn = (likhetstegn), skriv inn navnet på funksjonen, og skriv deretter inn en venstreparentes.

  Du kan bruke følgende funksjoner i en 3D-referanse:

Funksjon

Beskrivelse

SUMMER

Legger sammen tall.

GJENNOMSNITT

Beregner gjennomsnittet (aritmetisk gjennomsnitt) av tall.

AVERAGEA

Beregner gjennomsnittet (aritmetisk middelverdien) av tall; inneholder tekst og logiske funksjoner.

ANTALL

Teller celler som inneholder tall.

ANTALLA

Teller celler som ikke er tomme.

MAKS

Finner den største verdien i et sett med verdier.

MAXA

Finner den største verdien i et sett med verdier. inneholder tekst og logiske funksjoner.

MIN

Finner den minste verdien i et sett med verdier.

MINA

Finner den minste verdien i et sett med verdier. inneholder tekst og logiske funksjoner.

PRODUKT

Multipliserer tall.

STDAV

Beregner standardavvik basert på et utvalg.

STDØDVA

Beregner standardavvik basert på et utvalg. inneholder tekst og logiske funksjoner.

STDAVP

Beregner standardavviket for en hel populasjon.

STDAVVIKPA

Beregner standardavviket for en hel populasjon. inneholder tekst og logiske funksjoner.

VARIANS

Estimerer varians basert på et utvalg.

VARIANSA

Estimerer varians basert på et utvalg. inneholder tekst og logiske funksjoner.

VARIANSP

Beregner variansen for en hel populasjon.

VARIANSPA

Beregner variansen for en hel populasjon. inneholder tekst og logiske funksjoner.

 1. Klikk fanen for det første regnearket du vil referere til.

 2. Hold nede SKIFT, og klikk fanen for det siste regnearket du vil referere til.

 3. Merk cellen eller celleområdet du vil referere til.

 4. Fullfør formelen, og trykk deretter ENTER.

Til toppen av siden

Opprette et navn for en 3D-referanse

 1. Klikk Definer navn i Definerte navn-gruppen på fanen Formler.

 2. Skriv inn navnet du vil bruke for referansen, i Navn-boksen i dialogboksen Nytt navn. Navn kan inneholde opptil 255 tegn.

 3. Velg likhetstegnet (=) og referansen i Refererer til-boksen, og trykk deretter TILBAKE.

 4. Klikk fanen for det første regnearket det skal refereres til.

 5. Hold nede SKIFT, og klikk fanen for det siste regnearket det skal refereres til.

 6. Merk cellen eller celleområdet du vil referere til.

Til toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med kvaliteten på oversettelsen?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×