Datamakroer i Access gjør det mulig å legge til logikk i hendelser som skjer i tabeller, for eksempel å legge til, oppdatere eller slette data. De ligner på «utløsere» i Microsoft SQL Server. Denne artikkelen viser deg hvordan du oppretter og feilsøker datamakroer.

I denne artikkelen

Datamakroer

Datamakroer behandles fra Tabell-fanen mens du viser en tabell i dataarkvisning, og vises ikke under Makroer i navigasjonsruten. Du kan blant annet bruke datamakroer til å validere og sikre nøyaktigheten til dataene i en tabell. Det finnes to hovedtyper datamakroer – de som utløses av tabellhendelser (også kalt hendelsesdrevne datamakroer), og de som kjører som svar på navn (også kalt datamakroer).

Til toppen av siden

Opprette en hendelsesdrevet datamakro

Tabellhendelser forekommer når du legger til, oppdaterer eller sletter data i en tabell. Du kan programmere en datamakro til å kjøre umiddelbart etter disse tre hendelsene, eller umiddelbart før en slette- eller endringshendelse. Bruk følgende fremgangsmåte for å knytte en datamakro til en tabellhendelse:

 1. Dobbeltklikk tabellen der du vil legge til datamakroen, i navigasjonsruten.

 2. Klikk hendelsen du vil legge til makroen i, i Før hendelser-gruppen eller Etter hendelser-gruppen på Tabell-fanen. Hvis du for eksempel vil opprette en datamakro som kjører etter at du har slettet en post fra tabellen, klikker du Etter slett.

  Obs!: Hvis en hendelse allerede har en tilknyttet makro, vises ikonet uthevet på båndet.

  Makroverktøyet åpnes. Hvis en makro tidligere ble opprettet for denne hendelsen, viser Access den eksisterende makroen.

 3. Legg til handlingene du vil at makroen skal utføre.

 4. Lagre og lukk makroen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter makroer, kan du se artikkelen Opprette en grensesnittmakro.

Til toppen av siden

Opprette en navngitt datamakro

En navngitt eller frittstående datamakro er knyttet til en bestemt tabell, men ikke med en bestemt hendelse. Du kan kalle opp en navngitt datamakro fra en annen datamakro eller standardmakro.

 1. Dobbeltklikk tabellen der du vil legge til datamakroen, i navigasjonsruten.

 2. Klikk Navngitt makro i Navngitte makroer-gruppen i kategorien Tabell,og klikk deretter Opprett navngitt makro.

  Access åpner makroverktøyet, der du kan begynne å legge til handlinger.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter makroer, kan du se artikkelen Opprette en grensesnittmakro.

Parametere

Med parametere kan du sende verdier til en navngitt datamakro slik at de kan brukes i betingelsessetninger eller andre beregninger. De gjør det også mulig å sende objektreferanser fra standardmakroer til datamakroen.

Obs!: Parametere er ikke tilgjengelige i datamakroer for hendelsesstasjon.

Slik legger du til en parameter i en datamakro:

 1. Klikk Opprett parameter øverst i makroen.

 2. Skriv inn et unikt navn for parameteren i Navn-boksen. Dette er navnet du bruker til å referere til parameteren i uttrykk.

 3. Du kan også skrive inn en beskrivelse for parameteren i Beskrivelse-boksen. Vi anbefaler at du skriver inn en beskrivelse, for når du bruker parameteren senere, vises beskrivelsesteksten du skriver inn her, i et verktøytips. Dette hjelper deg med å huske hensikten med parameteren.

Hvis du vil kjøre en navngitt datamakro fra en annen makro, bruker du handlingen KjørDataMakro. Handlingen inneholder en boks for hver parameter du har opprettet, slik at du kan angi de nødvendige verdiene.

Til toppen av siden

Behandle datamakroer

Datamakroer vises ikke i navigasjonsruten under Makroer. Du må bruke båndkommandoene i dataarkvisning for tabell eller tabellutformingsvisning til å opprette, redigere, gi nytt navn til og slette datamakroer.

Redigere en hendelsesdrevet datamakro

 1. Dobbeltklikk tabellen som inneholder datamakroen du vil redigere, i navigasjonsruten.

 2. Klikk hendelsen for makroen du vil redigere, i Før hendelser-gruppen eller Etter hendelser-gruppen på Tabell-fanen. Hvis du for eksempel vil redigere datamakroen som kjører etter at du har slettet en post fra tabellen, klikker du Etter slett.

  Obs!: Hvis en hendelse ikke har en tilknyttet makro, er ikke ikonet uthevet på menyen.

  Makroverktøyet åpnes i Access, og du kan begynne å redigere makroen.

Redigere en navngitt datamakro

 1. Dobbeltklikk en tabell i navigasjonsruten for å åpne den i dataarkvisning.

 2. Klikk Navngitt makro i Navngitte makroer-gruppen på Tabell-fanen, og pek deretter på Rediger navngitt makro.

 3. Klikk datamakroen du vil redigere, på undermenyen.

  Makroverktøyet åpnes i Access, og du kan begynne å redigere makroen.

Gi nytt navn til en navngitt datamakro

 1. Dobbeltklikk en tabell i navigasjonsruten for å åpne den i dataarkvisning.

 2. Klikk Navngitt makro i Navngitte makroer-gruppen i kategorien Tabell,og klikk deretter Gi nytt navn til/slett makro.

 3. Klikk Gi nytt navn ved siden av datamakroen du vil gi nytt navn, i dialogboksen Datamakrobehandling.

  Access merker gjeldende makronavn.

 4. Skriv inn det nye navnet, eller rediger det eksisterende navnet, og trykk deretter ENTER.

Slette en datamakro

Bruk denne fremgangsmåten til å slette navngitte eller hendelsesdrevne datamakroer:

 1. Dobbeltklikk en tabell i navigasjonsruten for å åpne den i dataarkvisning.

 2. Klikk Navngitt makro i Navngitte makroer-gruppen i kategorien Tabell,og klikk deretter Gi nytt navn til/slett makro.

 3. Klikk Slett ved siden av datamakroen du vil gi nytt navn, i dialogboksen Datamakrobehandling.

Obs!:  Du kan også slette en hendelsesdrevet makro ved å slette alle handlingene.

Til toppen av siden

Feilsøke datamakroer

Noen vanlige verktøy for feilsøking av makroer, for eksempel enkelttrinnskommandoen og makrohandlingen MessageBox, er ikke tilgjengelige for datamakroer. Hvis du har problemer med en datamakro, kan du imidlertid bruke programloggtabellen i kombinasjon med makrohandlingene VedFeil, RaiseError og LogEvent for å finne datamakrofeil.

Vise programloggtabellen

Programloggtabellen er en systemtabell (kalt USysApplicationLog) som som standard ikke vises i navigasjonsruten. Hvis det oppstår en feil i en datamakro, kan det hende du kan se hva som skjedde ved å vise informasjonen i programloggtabellen.

Bruk følgende fremgangsmåte for å vise programloggtabellen:

 1. Klikk Fil for å åpne Microsoft Backstage-visningen.

 2. Klikk Vis programloggtabell på Informasjon-fanen.

  Obs!:  Hvis du ikke ser knappen Vis programloggtabell, betyr dette at en programloggtabell ennå ikke er opprettet for denne databasen. Når en hendelse er logget, vises knappen på Informasjon-fanen.

Du kan opprette rader i programloggtabellen ved hjelp av LogEvent-handlingen eller RaiseError-handlingen, og du kan kontrollere hvordan Access reagerer på feil ved hjelp av OnError-handlingen.

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×