Logg på med Microsoft
Logg på eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Et SharePoint-fellesskap er et virtuelt sted der ideene er diskutert og delt. Fellesskap bidrar til åpen kommunikasjon ved å fremme diskusjon blant medlemmer som deler kunnskap og erfaringer med hverandre. Et belønningssystem basert på aktivitetsnivå og bidragskvalitet skal oppmuntre medlemmene til å være aktive i fellesskapet.

Viktig!:  SharePoint fellesskaps maler og nett steder er ikke tilgjengelige i Microsoft 365 grupper tilkoblede nett steder. Bruk en blogg eller et gruppe område i stedet.

I denne artikkelen

Bruke nettstedmalen for fellesskap

Et SharePoint-fellesskap er et nettsted som bruker nettstedmalen for fellesskap til å klargjøre sider, nettdeler, lister og andre ressurser i fellesskapet. Du kan for eksempel opprette fellesskap som sekundære nettsteder under et gruppenettsted, eller de kan stables oppå hverandre i en egen nettstedsamling. Alle kan opprette fellesskap som sekundære nettsteder, men det er bare administratorer for nettstedsamlinger som kan opprettet et fellesskap på roten av nettstedsamlingen.

Nettsteder for fellesskap består av fire wiki-sider (Hjem, Kategorier, Medlemmer og Om) som er lagret i wiki-sidebiblioteket. Sidene inneholder forskjellige nettdeler som vises eller skjules avhengig av brukerrettigheter. Nettdelen Fellesskapsverktøy er for eksempel bare synlig for eiere og sensuransvarlige for nettstedet og lar dem administrere fellesskapet og innholdet. Du kan tilpasse fellesskapssidene på samme måte som du tilpasser et gruppenettsted eller wiki-sidebibliotek, og legge til mer tekst, bilder og andre nettdeler. Et fellesskap for et bestemt emne eller fagområde bør for eksempel ha en utforming som passer til emnet. Det kan du gjøre ved å bruke et unikt tema og bakgrunnsbilde og et egendefinert ikon for nettstedet. Du kan selvfølgelig også opprette flere sider i fellesskapet og legge til annet vanlig SharePoint-innhold som lister og biblioteker.

Opprette en nettstedsamling for fellesskap

Administratorer for område samlinger oppretter nye område samlinger fra administrasjons senteret for leietaker (SharePoint) eller sentral administrator (SharePoint Server).

 1. Gå til > Administrator > Tjenesteinnstillinger > Nettsteder > Opprett nettstedsamling.

 2. Skriv inn navnet på fellesskapet i Tittel. Denne tittelen vises på hjemmesiden for fellesskapet og i det globale navigasjonsfeltet øverst på siden. Hvis du velger å ta med en kobling til fellesskapet i hurtigstartlinjen til det overordnede nettstedet eller i det globale navigasjonsfeltet, er det denne tittelen som vises.

 3. Velg hovedspråket for nettstedet i Velg et språk. Grensesnittet, inkludert menynavn og titler, vises på det språket du velger her.

 4. Velg Nettsted for fellesskap i Velg en mal.

 5. Gjeldende tidssone vises som standard i Tidssone. Du kan endre denne om nødvendig.

 6. Skriv inn navnet på personen(e) som skal administrere nettstedet for fellesskapet, i Administrator. Navnene (skilles med komma) må allerede finnes i adresselisten for firmaet.

 7. Angi hvor mye lagringsplass som skal tilordnes denne nettstedsamlingen på serveren, i Lagringskvote.

 8. Angi hvor mye serverressurser som skal tilordnes denne nettstedsamlingen, i Serverressurskvote. Standardverdien er 300.

Opprette et nettsted for fellesskap

Et nettsted for fellesskap er et sekundært nettsted som kan opprettes under et annet SharePoint-nettsted.

 1. På gruppe området eller et annet eksisterende område, klikker du innstillingerLite tannhjulsymbol som erstatter Innstillinger for område.>område innhold.

 2. Klikk nytt sekundært nettsted.

 3. Skriv inn navnet på fellesskapet i Tittel. Denne tittelen vises på hjemmesiden for fellesskapet og i det globale navigasjonsfeltet øverst på siden. Hvis du velger å ta med en kobling til fellesskapet i hurtigstartlinjen til det overordnede nettstedet eller i det globale navigasjonsfeltet, er det denne tittelen som vises.

 4. Skriv inn en kort beskrivelse av fellesskapets formål eller innhold i Beskrivelse. Denne beskrivelsen er viktig siden den vises på fellesskapsportalen og skal gjøre det enklere for brukerne å se hva hvert enkelt fellesskap handler om.

 5. Skriv inn nettstednavnet slik du vil det skal vises i nettadressen, i URL-navn.

 6. Velg hovedspråket for nettstedet i Velg et språk. Grensesnittet, inkludert menynavn og titler, vises på det språket du velger her.

 7. Velg Nettsted for fellesskap i Velg en mal.

 8. I Brukertillatelser velger du:

 9. Bruk samme tillatelser som overordnet nettsted for at fellesskapsnettstedet skal arve tillatelsene fra nettstedet som er over det i hierarkiet. Du kan ikke endre tillatelsene på fellesskapsnettstedet med mindre du er administrator for det overordnede nettstedet. Du bør vurdere dette alternativet nøye. Når du bruker samme tillatelser som det overordnede nettstedet, risikerer du at noen av brukerne ender opp med høyere eller lavere tillatelser enn det som er vanlig for rollen de er tilordnet i fellesskapet.

 10. Bruke unike tillatelser(anbefales) hvis du vil tilordne fellesskapsmedlemmene bestemte tillatelser som er unike for fellesskapsnettstedet. Tillatelsene vil ikke gjelde for andre nettsteder i hierarkiet.

 11. I Vil du vise dette nettstedet på hurtigstartlinjen på det overordnede nettstedet? velger du:

 12. Ja hvis du vil inkludere det nye fellesskapet i hurtigstartlinjen på det overordnede nettstedet.

 13. Nei hvis du ikke vil inkludere det nye fellesskapet i hurtigstartlinjen på det overordnede nettstedet.

 14. I Vil du bruke den øverste koblingslinjen fra det overordnede nettstedet? velger du:

 15. Ja hvis du vil inkludere en kobling til fellesskapet i det globale navigasjonsfeltet på det overordnede nettstedet.

 16. Nei hvis du ikke vil inkludere fellesskapet i det globale navigasjonsfeltet.

 17. I Vil du bruke den øverste koblingslinjen fra det overordnede nettstedet? velger du:

 18. Ja for å vise det globale navigasjonsfeltet fra det overordnede nettstedet, uavhengig av om det innholder fellesskapsnettstedet.

 19. Nei for å skjule det globale navigasjonsfeltet fra fellesskapsnettstedet.

 20. Klikk Opprett.

Til toppen av siden

Innstillinger for behandling av fellesskap

Når du har opprettet en nettstedsamling ved hjelp av nettstedmalen for fellesskap, vil du se at siden Innstillinger for nettsted inneholder en ny kategori med innstillinger. Du kan bruke disse innstillingene til å definere policyer for gruppemedlemskap, opprette og administrere diskusjonskategorier, definere hvordan støtende innhold skal håndteres, og bestemme poengsystemet for deltakelse i fellesskapet.

Innstilling

Forklaring

Du finner informasjon i

Behandle diskusjoner

Dette er en diskusjonsliste som sensuransvarlig for fellesskapet bruker til å overvåke alle diskusjoner i fellesskapet. På denne siden kan sensuransvarlig se hvem som la inn innlegget, hvor mange som har svart, hvor mange liker eller stjerner innlegget har fått, og om innlegget er en aktuell diskusjon. Sensuransvarlig bruker også denne listen til å gi innlegg status som aktuelle.

Sensurere fellesskap

Behandle kategorier

Dette er en kategoriliste der sensuransvarlig oppretter, redigerer og sletter diskusjonskategorier.

Sensurere fellesskap

Behandle medlemmer

Dette er en medlemsliste der eieren eller administratoren kan overvåke aktivitetene til samtlige medlemmer. I denne listen ser administratoren navnet og bildet for medlemmet, innmeldingsdatoen, nylige aktiviteter og poengsummen for omdømme. Administratoren kan også tilordne merker til medlemmene i denne listen. Vær oppmerksom på at hvis du legger til et medlem i denne listen, tildeles det ikke tillatelser, og medlemmet legges ikke til i fellesskapet. Brukerne må gjennom en innmeldingsprosess for å bli lagt til i et fellesskap.

Denne artikkelen

Innstillinger for fellesskap

En side med innstillinger der eieren eller administratoren fastsetter hvordan nye medlemmer skal godkjennes, og om det skal være mulig å rapportere støtende innhold.

Denne artikkelen

Innstillinger for omdømme

En side med innstillinger der eieren eller administratoren oppretter et belønningssystem basert på medlemsaktivitet.

Denne artikkelen

Behandle fellesskapsmedlemmer

 1. Klikk innstillingerLite tannhjulsymbol som erstatter Innstillinger for område. > område innstillingerpå fellesskaps siden.

 2. Klikk Behandle medlemmer under Behandling av fellesskap.

Konfigurere innstillinger for fellesskap

 1. Klikk Innstillinger for fellesskap i nettdelen Fellesskapsverktøy på hjemmesiden for fellesskapet.

 2. Angi datoen da fellesskapet ble etablert, i Etableringsdato. Denne datoen vises på Om-siden for fellesskapet, og standardinnstillingen er opprettelsesdatoen for nettstedet.

 3. Merk av for Automatisk godkjenning for forespørsler om tillatelse for å tillate at nye medlemmer blir med uten administrator eller sensuransvarlig. Personer må minimum ha lesetillatelse for å bli med i fellesskapet. Hvis du vil ha mer informasjon om tillatelser, kan du se Behandle fellesskapsmedlemmer. Legg merke til at dette alternativet bare vises hvis fellesskapsnettstedet er opprettet som roten i en nettstedsamling.

 4. Merk av i boksen hvis du vil tillate at medlemmene i fellesskapet rapporterer innlegg til sensuransvarlige, i Rapportering av støtende innhold. Sensuransvarlig ser gjennom rapporten i forhold til firmaets retningslinjer og bestemmer om det rapporterte innlegget skal fjernes eller beholdes.

Konfigurere innstillinger for omdømme

 1. Klikk Innstillinger for omdømme i nettdelen Fellesskapsverktøy på hjemmesiden for fellesskapet.

 2. I Innstillinger for vurdering klikker du:

 3. Ja hvis du vil at medlemmene skal vurdere diskusjoner og svar.

 4. Nei hvis du ikke vil at medlemmene skal vurdere innhold.

 5. Liker for å aktivere et rangeringssystem med Like / Liker ikke.

 6. Stjerneklassifisering for å aktivere et mer detaljert rangeringssystem der medlemmene gir én til fem stjerner.

 7. Merk av for Aktiver poengsystem for medlemsprestasjoner i Aktiver poengsystem for medlemsprestasjoner hvis du vil gi poeng for deltakelse i fellesskapet. Angi hvor mange poeng medlemmene får når de oppretter et nytt innlegg, svarer på et innlegg, tildeles fire eller fem stjerner for et innlegg eller har gitt det beste svaret på et innlegg.

 8. Angi antall poeng som kreves for å gå til neste nivå, i Poeng for prestasjonsnivå.

 9. I Representasjon for prestasjonsnivå klikker du:

 10. Vis prestasjonsnivå som bilde hvis du vil vise medlemmets prestasjonsnivå som en serie med 1 til 5 stolper.

 11. Vis prestasjonsnivå som tekst hvis du vil vise medlemmets prestasjonsnivå som en tittel eller egendefinert tekst.

 12. Klikk OK.

Til toppen av siden

Opprette og tilordne merker til viktige bidragsytere

Du kan bruke merker til å anerkjenne spesielle medlemmer i fellesskapet på en synlig måte. Merker kan gjenspeile rollen et medlem har, for eksempel MVP eller sensuransvarlig, eller et bidragsnivå, for eksempel ekspert eller øverste bidragsyter. Merketitlene kan tilpasses til kulturen og stilen i organisasjonen. I motsetning til prestasjonsnivåer som gjenspeiler poengene som medlemmene har opparbeidet seg i omdømmesystemet, kan eieren eller sensuransvarlig for fellesskaper når som helst tildele merker til et medlem.

Når et fellesskapsmedlem mottar et merke, vises merket sammen med et spesielt ikon i medlemslisten og i alle diskusjoner og svar som medlemmet deltar i.

Opprette merker

 1. Klikk Opprett merker i nettdelen Fellesskapsverktøy på hjemmesiden for fellesskapet.

 2. Klikk nytt element.

 3. Skriv inn et navn for merket.

 4. Klikk Lagre.

Redigere merkedetaljer

 1. Klikk Opprett merker i nettdelen Fellesskapsverktøy på hjemmesiden for fellesskapet.

 2. Klikk rediger.

 3. Velg merkenavnet.

 4. Klikk Rediger element på båndet.

 5. Foreta endringene du vil ønsker, og velg deretter Lagre.

Tilordne merker

Obs!:  Du må være eier av eller sensuransvarlig for fellesskapet for å tilordne merker.

 1. Klikk Tilordne merker til medlemmer i nettdelen Fellesskapsverktøy på hjemmesiden for fellesskapet.

 2. Merk medlemmet du vil gi et merke for gode prestasjoner.

 3. Klikk Gi merke på fanen Sensur.

 4. Velg et merke fra rullegardinlisten.

 5. Klikk Lagre.
  Merket vises under navnet på medlemmet i alle diskusjoner og svar og i alle nettdeler, for eksempel Øverste bidragsytere, der medlemmet er oppført.

Til toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×