Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Et paretodiagram eller sortert histogramdiagram inneholder begge kolonnene sortert i synkende rekkefølge og en linje som representerer den akkumulerte prosentandelen. Paretodiagrammer uthever de største faktorene i et datasett, og regnes som ett av de sju grunnleggende verktøyene for kvalitetskontroll, ettersom er det enkelt å se de vanligste problemene eller problemstillingene.

Eksempel på et paretodiagram

Opprette et paretodiagram

 1. Velg dataene. Vanligvis velger du en kolonne som inneholder tekst (kategorier) og en med tall. Et paretodiagram grupperer deretter de samme kategoriene og summerer de tilhørende tallene.

  Dataene som brukes til å opprette paretodiagrammet som brukes som eksempel

  Hvis du velger to kolonner med tall, i stedet for en med tall og en med tilhørende tekstkategorier, vil Excel ordne dataene i intervaller, akkurat som et histogram. Deretter kan du justere disse intervallene.

 2. Klikk Sett inn > Sett inn statistikkdiagram, og velg deretter Pareto under Histogram.

  Bilde som viser tilgang til paretodiagram via Sett inn-fanen

  Du kan også bruke fanen Alle diagrammer i Anbefalte diagrammer for å opprette et paretodiagram (klikk Sett inn > Anbefalte diagrammer > fanen Alle diagrammer.

Tips!: Bruk fanene Utforming og Format til å tilpasse utseendet på diagrammet. Hvis du ikke ser disse fanene, klikker du hvor som helst i Paretodiagrammet for å legge til diagramverktøy på båndet.

Utforming- og Format-fanene for Diagramverktøy

Konfigurere intervaller

 1. Høyreklikk den vannrette aksen i diagrammet, og klikk deretter Formater akse > Aksealternativer.

  Kommandoen Formater akse på hurtigmenyen
 2. Bruk informasjonen nedenfor for å velge ønskede alternativer i oppgaveruten Formater akse.

  Oppgaveruten Formater akse

  Etter Kategori    Standard når både data og tekst plottes. Tekstkategoriene plottes på den horisontale aksen og fremstilles grafisk i synkende rekkefølge.

  Tips!: Legg til en kolonne, og fyll den med verdien 1 for å telle antall forekomster av tekststrenger. Tegn deretter inn dataene i Paretodiagrammet, og angi Etter kategori for intervallene.

  Automatisk    Dette er standard for Paretodiagrammer med én kolonne med data. Intervallbredden beregnes ved hjelp av Scotts regel om normalreferanse.

  Intervallbredde    Skriv inn et positivt desimaltall for antallet datapunkter i hvert område.

  Antall intervaller    Angi antall intervaller for histogrammet (inkludert overflyt og underflyt). Intervallbredden justeres automatisk.

  Overflyt    Merk av i boksen for å opprette et intervall for alle verdier som er større enn tallet i den tilhørende boksen. Hvis du vil endre denne verdien, angir du et desimaltall i boksen.

  Underflyt    Merk av i boksen for å opprette et intervall for alle verdier som er mindre enn eller lik tallet i den tilhørende boksen. Hvis du vil endre denne verdien, angir du et desimaltall i boksen.

Formler som brukes til å opprette histogrammer i Excel 2016

Scotts regel om normalreferanse:   

Formel for alternativet Automatisk

Scotts regel om normalreferanse forsøker å redusere det systematiske avviket i variansen i Paretodiagrammet sammenlignet med datasettet, og forutsetter at dataene er normalfordelt.

Overflyt   

Formel for alternativet Gruppe for overflyt

Underflyt   

Formel for alternativet Gruppe for underflyt

Opprette et paretodiagram

 1. Velg dataene. Vanligvis velger du en kolonne som inneholder tekst (kategorier) og en med tall. Et paretodiagram grupperer deretter de samme kategoriene og summerer de tilhørende tallene.

  Dataene som brukes til å opprette paretodiagrammet som brukes som eksempel

  Hvis du velger to kolonner med tall, i stedet for en med tall og en med tilhørende tekstkategorier, vil Excel ordne dataene i intervaller, akkurat som et histogram. Deretter kan du justere disse intervallene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurere intervaller på Windows fanen.

 2. Klikk Sett inn-fanen på båndet, og klikk deretter Statistisk diagram-ikon (Statistisk diagram-ikonet), og klikk Pareto i Histogram-delen.

  Paretodiagram på båndet

  Tips!: Bruk fanene Diagramutforming og Format til å tilpasse utseendet på diagrammet. Hvis du ikke ser disse fanene, klikker du hvor som helst i Pareto-diagrammet for å vise dem på båndet.

Se også

Opprette et fossefalldiagram

Opprette et histogram

Opprette et boksdiagram

Opprette et trekartdiagram i Office

Opprette et soldiagram i Office

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×