Logg på med Microsoft
Logg på eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.
Opprette listerelasjoner ved hjelp av oppslagskolonner

I en listerelasjon vises informasjon fra én liste (kildelisten) automatisk i en annen liste (mållisten). Med listerelasjoner kan du sammenføye informasjon fra to lister og holde den konsekvent mens personer redigerer og sletter listeelementer.

Relasjoner bidrar til å spore og vedlikeholde informasjon på tvers av flere lister. Mållisteelementer kan også koble til og vise flere kolonner med informasjon fra kildelisten, og relasjoner kan endre hva som skjer når et element slettes (sjekk ut Sletting av elementer med en relasjon).

I denne artikkelen

Komme i gang med listerelasjoner

Unike kolonner

Legge til en oppslagskolonne i en eksisterende liste

Opprette kolonner i kildelisten

Slette elementer med en relasjon

Behandle listerelasjoner når lister har mange elementer

Komme i gang med listerelasjoner

Hvis du vil opprette en listerelasjon, trenger du to lister: kildelisten og mållisten. Du bør først lage kildelisten.

I dette eksemplet skal vi bruke en liste over høyskolekurs som kildeliste, og en leseliste som målliste. Målet er å vise et kursnavn og en kurs-ID for hver bok i leselisten uten å måtte skrive inn informasjonen manuelt.

 1. Lag kildelisten. Denne listen har kolonner for all informasjonen du vil vise på mållisten senere, samt tilleggsinformasjon for hvert listeelement for postene våre. Vi lager for eksempel en kursliste med kolonnene: Kursnavn (tittel), Kurs-ID (tekst på én linje), Klassetid (dato og klokkeslett) og Semesterlengde (valg, med to alternativer: full, halv).

 2. Fyll ut kildelisten. Lag listeelementer for all informasjonen du vil vise i mållisten senere. Vi legger for eksempel til tre kurs: Intermediate Computer Science, Intro til Computer Science og Machine Learning. Listen skal se slik ut:

  Kursliste

  Kursnavn
  (tittel)

  Kurs-ID
  (tekst med én linje)

  Klassetid
  (dato og klokkeslett)

  Semesterlengde
  (valg)

  Mellomliggende informatikk

  CS200

  09.09.2021 kl. 12:00

  Full

  Introduksjon til informatikk

  CS101

  08.09.2021 kl. 09:00

  Halv

  Machine Learning

  CS405

  10.09.2021 kl. 13:30

  Full

 3. Lag mållisten. La oss legge til en Forfatter-kolonne (tekst på én linje) og en kostnadskolonne (valuta).

 4. Hvis du vil legge til en oppslagskolonne i mållisten, velger du Legg til kolonne > oppslag.

 5. Skriv inn et navn som skal vises øverst i kolonnen. La oss kalle det kursnavn.

 6. Velg kildelisten under Velg liste som kilde. I dette eksemplet velger du kurslisten.

 7. Velg kolonnen fra kildelisten du vil vise på denne listen (mållisten) i den nye kolonnen du oppretter, under Velg en kolonne fra listen ovenfor. I dette eksemplet velger du Tittel siden vi vil vise kursnavnet.

 8. Hvis du vil vise mer oppslagsinformasjon fra kildelisten i mållisten, velger du Flere alternativer. I dette eksemplet velger du bare kurs-ID.

 9. Velg Lagre og fyll ut mållisten. Når du legger til en bok i mållisten (leselisten), finnes det nå et alternativ for å legge til informasjon fra kildelisten. For Eksempel: For The Future of Computing by Lovelace velger du kursnavnet «Machine Learning», og kurs-ID-en fylles automatisk ut (i dette tilfellet er det CS405). Siden kolonnene er oppslagskolonner, trenger du bare å fylle ut den ene, og den andre fyller ut med informasjonen fra kildelisten.

  Mållisten skal se omtrent slik ut:

  Leseliste 

  Tittel

  Forfatter
  (Tekst med én linje)

  Kostnad
  (Valuta)

  Kursnavn
  (Oppslag)

  Kurs-ID
  (Oppslag)

  Informatikk for mennesker

  Nilsen

  KR 20,21

  Introduksjon til informatikk

  CS101

  Fremtiden for databehandling

  Lovelace

  KR 18,15

  Machine Learning

  CS405

  Slik bruker du en datamaskin som en Pro

  Cline

  kr 449,00

  Mellomliggende informatikk

  CS200

  Skrive for i morgen

  Lorenz

  KR 60,20

  Machine Learning

  CS405

Nå viser leselisten informasjon om kursnavn og kurs-ID direkte fra kurslisten, og det er enklere å kategorisere nye listeelementer ved å velge alternativer fra kurslisten. Du kan også oppdatere kurslisten, og den oppdateres automatisk i leselisten, samt koble direkte til kurslisten fra leselisten.

Unike kolonner

Når du oppretter en kolonne, kan du angi at kolonnen må inneholde unike verdier. Dette betyr at listen ikke kan ha noen dupliserte verdier i denne kolonnen. Du kan ikke legge til et listeelement som inneholder en duplisert verdi, endre et eksisterende listeelement som vil resultere i å opprette en duplisert verdi, eller gjenopprette et element fra papirkurven hvis det resulterer i en duplisert verdi. Og hvis du oppretter en oppslagskolonne i en kildeliste, og du definerer at kolonnen skal være unik, må kolonnen i mållisten heller ikke inneholde dupliserte verdier.

Obs!: Unikhet skiller ikke mellom store og små bokstaver. ORD-231 og ord-231 regnes for eksempel som dupliserte verdier.

En unik kolonne må også ha en indeks. Når du oppretter en unik kolonne, kan du bli bedt om å opprette indeksen. Indeksen opprettes automatisk når du velger OK. Når en unik kolonne har en indeks, kan du ikke fjerne indeksen fra denne kolonnen med mindre du først omdefinerer kolonnen til å tillate dupliserte verdier.

Støttede kolonnetyper for unike kolonner:

 • En enkelt linje med tekst

 • Valg (enkeltverdi)

 • Tall

 • Valuta

 • Dato og klokkeslett

 • Oppslag (enkeltverdi)

 • Person (enkeltverdi)

Kolonnetyper som ikke støttes for unike kolonner:

 • Flere linjer med tekst

 • Valg (flere verdier)

 • Beregnet

 • Hyperkobling eller bilde

 • Egendefinerte kolonner

 • Oppslag (flerverdi)

 • Person (flerverdi)

 • Ja/nei

Legge til en oppslagskolonne i en eksisterende liste

Husk at kildelisten er listen med informasjonen du vil vise, og mållisten er listen der du vil at informasjonen skal vises. Se eksemplet ovenfor i Komme i gang med listerelasjoner for et eksempel. 

 1. Velg Legg til kolonne > oppslag i listen der du vil ha oppslagskolonnen.

 2. Velg kildelisten du vil hente informasjon fra, under Velg liste som kilde.

 3. Velg hvilken informasjon du vil vise fra kildelisten i denne nye kolonnen i mållisten, under Velg en kolonne fra listen ovenfor. Informasjonen du velger, vises i den nye kolonnen du oppretter.

 4. Hvis du vil vise mer oppslagsinformasjon fra kildelisten i flere kolonner, velger du Flere alternativer. Alle avmerkingsboksene du velger her, oppretter nye kolonner i mållisten. Du kan legge til flere kolonner i disse innstillingene senere hvis det er mer informasjon fra kildelisten du vil vise.

 5. Hvis du vil at slettinger fra kildelisten skal påvirke denne listen, påvirker du Ja under Slettinger fra kildelisten. Se Slette elementer med en relasjonfor mer informasjon.

 6. Aktiver/deaktiver eventuelle andre innstillinger du ønsker, og velg deretter Lagre

Opprette kolonner i kildelisten

Tabellen nedenfor oppsummerer kolonnetypene som kan og ikke kan brukes til å opprette oppslagskolonner.

Støttede kolonnetyper:

 • En enkelt linje med tekst

 • Tall

 • Dato og klokkeslett

 • Oppslag (enkeltverdi)

Kolonnetyper som ikke støttes:

 • Flere linjer med tekst

 • Valg

 • Beregnet

 • Hyperkobling eller bilde

 • Egendefinerte kolonner

 • Oppslag (flerverdi)

 • Person

 • Ja/nei

 • Valuta

Slette elementer med en relasjon

Når du oppretter en oppslagskolonne, kan du veksle mellom om slettinger fra kildelisten påvirker mållisten under Flere alternativer . Hvis du gjør det, er det ytterligere to innstillinger du velger fra. 

Obs!: Du må ha tillatelsen Behandle lister i en liste for å opprette eller endre sletterelasjoner.

Kildeelementer kan ikke slettes. Fordi kildelisten kobler til denne mållisten, kan ingen elementer fra kildelisten som vises i mållisten, slettes. Du kan fortsette å legge til kildelisten som normalt, men du kan ikke slette elementer på samme måte som tidligere.

Hvis du sletter kildeelementer, slettes verdier i denne listen, slik at alle relaterte elementer slettes fra begge listene samtidig. Hvis du sletter fra kildelisten, fjernes også elementet fra mållisten.

Hvis du velger ingen av delene, og i stedet aktiverer/deaktiverer Nei, påvirker ikke slettinger fra kildelisten mållisten på noen måte. Det finnes ingen ytterligere slettingsbegrensninger eller sletteoperasjoner.

Behandle listerelasjoner når lister har mange elementer

Når en liste har tusenvis av elementer, kan det ta lengre tid å sortere, søke og filtrere. Lister indekserer automatisk kolonner etter opprettelsesdato for å optimalisere sorteringen i store lister. Hvis du vil indeksere en kolonne manuelt, kan du se Legge til en indeks i en liste- eller bibliotekkolonne.

Når du oppretter listerelasjoner i en stor liste, kan du nå en ressursterskel eller grense og kan være blokkert under følgende omstendigheter:

 • Hvis du gjør en kolonne unik i en eksisterende liste som har flere elementer enn terskelen for listevisning (men vær oppmerksom på at å legge til ett element i en liste som gjør listen større enn terskelen for listevisning, er en operasjon som vanligvis ikke er blokkert).

 • Hvis du aktiverer Gjennomgripende sletting eller Begrens sletting for et oppslagsfelt i en liste som har flere elementer enn terskelen for listevisning.

 • Du har overskredet terskelen for listevisningsoppslag, som som standard er tolv oppslagskolonner.

 • Antall elementer i en sletteoperasjon overskrider 1000.

Hvis du vil ha mer informasjon om behandling av lister med mange elementer, kan du se Behandle lister og biblioteker med mange elementer.

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×