Opprette og behandle et Lync-chatterom

Du kan raskt komme i gang med å opprette ditt eget faste chatterom hvis Lync-administrator har gitt deg tillatelse til å gjøre dette. Avsnittene nedenfor beskriver hvordan du kan opprette, behandle og deaktivere chatterom

Opprette et fast chatterom

 1. Klikk Legg til et rom-knappen Legg til et rom i chetteromvisningen i hovedvinduet for Lync. Klikk deretter Opprett et chatterom på rullegardinmenyen. (Hvis du ikke ser disse alternativene, har ikke Lync-administrator gitt deg tillatelse til å opprette og behandle chatterom.)

 2. Klikk Opprett et nytt rom på Mine rom-siden som åpnes.

  Opprett et chatterom

Gi navn til det nye chatterommet

Når du oppretter et chatterom, må du gi det et unikt og beskrivende navn.

 1. Skriv inn et navn i Romnavn i vinduet Opprett et chatterom. Et romnavn kan inneholde opptil 256 alfabetiske tegn, numeriske tegn eller spesialtegn, inkludert mellomrom, i hvilken som helst kombinasjon.

 2. Klikk Kontroller navn-ikonet for å sikre at det ikke allerede er i bruk. Hvis det er i bruk, blir du bedt om å velge et annet navn.

Hvis du vil endre romnavnet senere, vil det nye navnet vises for deg, rommedlemmer og tilhengere når du har endret det. Det er imidlertid en god idé å finne et passende navn med én gang og deretter holde seg til det. Endring av romnavn kan skape usikkerhet for brukere som har angitt varsler eller lagt til rommet som favoritt.

Skrive en beskrivelse for chatterommet

Når du oppretter chatterommet, klikker du Beskrivelse i vinduet Opprett et rom, og deretter skriver du inn en forklaring av formålet med rommet. La beskrivelsen være kort (maksimum 256 tegn), og skriv den slik at den gjør det enklere for andre å avgjøre om de vil be om medlemskap og angi varsler for å følge med på hva som diskuteres i det. Du kan endre beskrivelsen når som helst.

Velge en personverninnstilling

Alle Lync-chatterom har en personverninnstilling som avgjør hvem som kan finne og bli med i det. De tre innstillingene er:

 • Åpent – Alle kan finne dette rommet (via søk), åpne det og lese og skrive (publisere) i det. Åpne rom har ikke medlemskap.

 • Lukket – De som ikke er medlemmer, kan finne dette rommet og se hvem som er medlemmer, men bare medlemmer kan åpne rommet, lese det og publisere i det. (Dette er standardinnstillingen.) Hvis en bruker vil bli med i et lukket rom, må vedkommende spørre en romansvarlig om å bli lagt til i medlemslisten. Romkortet angir ansvarlige for chatterommet.

 • Hemmelig – De som ikke er medlemmer, kan ikke finne rommet eller romkortet, finne ut hvem som er medlemmer av rommet, eller lese eller publisere i det.

Du kan når som helst endre personverninnstillingen for et rom du er ansvarlig for. Hvis du vil ha mer informasjon om personverninnstillinger for chatterom og rommedlemskap, kan du se Forstå medlemskap i chatterom i Lync.

Legg til nettapper i chatterommet

Avhengig av hvordan organisasjonen har bestemt seg for å bruke fast Lync-chat, kan det hende du har tilgang til mange nyttige nettbaserte apper som kan gjøre et rom til et mye mer produktivt sted for medlemmene. Hvis nettbaserte apper er tilgjengelige for rommet, vil du se overskriften Tillegg i vinduet Opprett et rom. Klikk rullegardinpilen nedenfor underskriften, og velg nettappene du vil legge til.

Legge til eller fjerne chatteromansvarlige

Du kan som romansvarlig legge til andre som ansvarlige for å dele pliktene for et rom du har opprettet. (Som forklart nedenfor, må ansvarlige vises i utvalget av potensielle medlemmer for romkategorien som rommet tilhører.)

Hvis du vil legge til en romansvarlig, åpner du chatteromvinduet, går til feltet for ansvarlig og skriver inn navnet på en du vil tilordne som medansvarlig. På samme måte som deg kan disse ansvarlige legge til rommedlemmer og redigere enkelte rominnstillinger. Når du har lagt til navnene på de ansvarlige (atskilt med semikolon), klikker du Kontroller navn for å bekrefte at Lync kan identifisere dem. De nye medansvarlige blir ikke rommedlemmer automatisk, du må legge dem til som medlemmer.

Legge til eller fjerne chatterommedlemmer

Du har som romansvarlig også kontroll over hvem som kan bli med i det lukkede eller hemmelige rommet du oppretter. (Rom mer personverninnstillingen Åpent krever eller tillater ikke medlemskap.) Dette betyr at du kan legge til medlemmer slik du vil (så lenge de vises i utvalget av potensielle medlemmer for romkategorien rommet tilhører). Du kan også fjerne medlemmer fra rommet. Skriv inn navnene på dem du vil invitere til å bli medlemmer av dette rommet, i Medlemmer. Du blir automatisk medlem av alle lukkede eller hemmelige rom du oppretter.

Hvis du ikke vil varsle kontaktene om at de har blitt medlemmer av rommet ditt, klikker du Ingen invitasjon sendt til medlemmer. Hvis ikke vises det varsler i hvert medlems Nytt-liste (akkurat som et kontaktvarsel) i chatteromvisningen i hovedvinduet i Lync, avhengig av tilsvarende innstilling for den overordnede romkategorien som rommet identifiseres med.

Bekrefte innstillingene for chatterommet

Når du har valgt passende alternativer, som beskrevet ovenfor, klikker du Opprett.

Behandle et chatterom

Hvem som kan behandle et chatterom

Du kan behandle et Lync-chatterom hvis følgende betingelser er oppfylt:

 • Du har opprettet et chatterom. Dette gjør deg til ansvarlig for chatterommet som standard.

 • Du er gitt tillatelse som romansvarlig av Lync-administrator.

 • Du er gjort til chatteromansvarlig av personen som opprettet rommet.

 • Du har tillatelse som chatteromansvarlig. Dette lar deg behandle alle chatterom i Lync-miljøet du styrer.

Hvis du er ansvarlig for et chatterom, vil du se navnet ditt i Ansvarlige-boksen på romkortet for chatterommet.

Du kan som romansvarlig styre de fleste innstillingene for chatterommene du er ansvarlig for. I tillegg til å opprette dine egne faste chatterom, kan du endre personvernnivåene, tilordne tilleggsansvarsområder for romansvarlige og legge til eller fjerne medlemmer. Du kan endre navnene og beskrivelsene for rommene du er ansvarlig for, og du kan legge til flere nettapper i rommiljøet hvis administrator har gjort dem tilgjengelige. Du kan også deaktivere et rom. Dette låser medlemmer ute av rommet.

Denne tabellen viser handlingen og hva du kan og ikke kan gjøre som romansvarlig.

Handling

Kan romansvarlig utføre denne handlingen?

Opprette et chatterom

Ja

Gi navn til eller endre navn på et chatterom

Ja

Opprette eller endre beskrivelse for et chatterom

Ja

Velge eller endre personverninnstillingen for et chatterom

Ja

Legge til eller fjerne medlemmer av et chatterom

Ja

Velge å ikke sende varsler (invitasjoner) til nye medlemmer

Ja

Legge til eller fjerne ansvarlige for et chatterom

Ja

Legge til eller fjerne et tillegg (nettapp)

Ja

Tilordne en romkategori til et chatterom (hvis administrator har gjort flere kategorier tilgjengelig)

Ja

Deaktivere et chatterom

Ja

Reaktivere et deaktivert chatterom

Nei

Slette et chatterom

Nei

Gjenopprette et slettet chatterom

Nei

Slette et innlegg i et chatterom

Nei

Slette loggen for et chatterom

Nei

Du kan utføre administrasjonsoppgaver for rom på siden Rediger et rom. Slik går du dit:

 1. Klikk Chatterom-ikonet i hovedvinduet i Lync for å vise chatteromvisningen.

Skjermbilde av inndelingen med ikonvisning i hovedvinduet for Lync, med merket chatterom

 1. Klikk pivotetiketten Medlem av for å se en liste over rom du har tilgang til.

 2. Hold markøren over Chatterom-ikonet Chatterom-ikon i listen over rom som du vil endre innstillinger for.

 3. Klikk Åpne rom-ikonet Åpne chatterom-ikon .

 4. Klikk Mer Mer-knappen (nederst til høyre i chatteromvinduet).

 5. Klikk Behandle dette rommet.

Skjermbilde av rullegardinliste med ansvarlig for rommet merket

 1. Du er nå på siden Rediger et rom der du kan endre innstillingene for rommet som tidligere nevnt. Klikk Utfør endringer når du er ferdig.

Om chatteromkategorier

En kategori for et Lync-chatterom er en samling av romegenskaper som kan brukes for flere rom. Det kan hende et eiendomsmeglerfirma for eksempel synes det er nyttig å konfigurere en romkategori spesifikt for salgsteamet, en for juridisk avdeling, en for ledergruppen og så videre. Hver romkategori kan ha egne policyer for postoppbevaring, en obligatorisk personverninnstilling og så videre. Alle rom i romkategorien arver disse egenskapene.

Romkategorikonseptet påvirker rommedlemskap og innstillinger. Når Microsoft Lync 2013 Persistent Chat installeres for første gang, oppretter Lync-administrator en liste over potensielle chatteromdeltakere. Når listen er ferdig, kan administrator opprette underkategorier basert på behovene til organisasjonen. Omfanget til en bestemt underkategori angir alle brukere og grupper som kan være medlemmer av et chatterom i denne kategorien. Hvis administrator for eksempel angir omfanget contoso.com for en romkategori, kan alle grupper eller brukere i Contoso legges til som medlemmer av rommene i denne underkategorien. Hvis omfanget settes til Salg, kan bare grupper og brukere i denne distribusjonslisten legges til som medlemmer.

Hvis flere romkategorier er tilgjengelig for deg som romansvarlig, vil du se en liste over kategoriene i vinduet Opprett et rom. Velg kategorien som inneholder utvalget av innstillinger og medlemmer du vil bruke.

Viktig!: Lync-administrator kan låse de fleste innstillingene for en bestemt kategori. Dette hindrer at du og andre chatteromansvarlige kan endre innstillingene. Administrator kan også begrense brukerutvalget som du og andre chatteromansvarlige kan velge medlemmer fra. Hvis en av disse situasjonene oppstår (for eksempel at du finner ut at du ikke kan endre en rominnstilling eller du ikke kan legge til en bestemt bruker som medlem av rommet), kontakter du Lync-administrator for å undersøke om det er angitt begrensninger.

Deaktivere et chatterom

Noen ganger kan det hende du må deaktivere et chatterom som du er ansvarlig for. Når du har deaktivert et rom, kan ikke brukere finne eller bli med i det, og alle som er medlem (inkludert deg som romansvarlig) vil bli fjernet.

Det kan være flere årsaker til at det er nødvendig å deaktivere et rom. Kanskje har rommet tjent sin hensikt eller det er erstattet av et mer aktivt rom med fokus som overlapper med ditt. Slik kan du deaktivere rommet:

 1. Åpne vinduet for behandling av rom (se ovenfor), og klikk Deaktiver. Det vil vises en dialogboks som spør deg om å bekrefte at du vil deaktivere rommet.

Skjermbilde av en dialogboks som spør om bekreftelse på å deaktivere et chatterom

 1. Klikk OK for å fortsette. Klikk Avbryt for å avbryte handlingen.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×