Opprette og sette inn en signatur i Outlook for Mac

Signaturen knyttet til e-postmeldingene dine kan tilpasses for å gjenspeile din personlige smak, firmalogoen eller en bestemt stemning. Signaturer kan inneholde tekst, koblinger og bilder. Du kan for eksempel opprette en signatur for firmaets e-postadresse som inneholder navn, stilling, telefonnummer og firmalogo. Her er et eksempel:

En e-postmelding med signaturblokk

Du kan legge til signaturer manuelt i enkeltvise e-postmeldinger, eller du kan ha én signatur automatisk lagt til i hver melding du sender.

Opprette en e-postsignatur

 1. Gå til Outlook-menyen, og velg Innstillinger.

  Outlook-meny med Innstillinger uthevet

 2. Velg Signaturer under E-post.

  Knapp for signaturer-innstillinger

 3. Dobbeltklikk på Uten navn og skriv deretter inn et navn til signaturen.

  eller

 4. Velg  Legge til for å legge til en ny signatur.

  Viser redigeringsprogram for signatur

 5. Skriv inn teksten som du vil ta med i signaturen i redigeringsprogram for signatur. Du kan:

  • Bruke formatering, for eksempel skrift, skriftstil, skriftstørrelse, skriftfarge eller utheving. Merk teksten før du legger til formatering.

  • Legg til et bilde eller en logo i signaturen din ved å sette inn Bilder fra Bildeleser eller Bilde fra fil

   Viser bildealternativer for sett inn signatur
  • Legge til en hyperkobling til porteføljen din eller firmaets nettsted. Velg Kobling Viser koblingsikon , skriv inn Tekst som skal vises og Adresse. Velg deretter OK.

  • Sett inn en tabell.

 6. Når du er ferdig med signaturen, lukker du redigeringsvinduet

 7. Lukk Signaturer-vinduet.

Legge til en signatur i en e-post eller en kalenderinvitasjon

 1. Klikk i brødteksten i meldingen.

 2. Velg SignaturMelding-fanen, og velg deretter en signatur fra listen.

  Signatur-meny

Legge til en signatur automatisk i alle meldinger

Du kan angi en standardsignatur for hver av e-postkontoene dine.

 1. Gå til Outlook-menyen, og velg Innstillinger.

  Outlook-meny med Innstillinger uthevet

 2. Klikk på Signaturer under E-post.

  Knapp for signaturer-innstillinger

 3. Velg kontoen du vil angi en standardsignatur for, under Velg standardsignatur.

  Hvis du har flere kontoer, må du angi standardsignaturen enkeltvis for hver konto.

  Signaturside i Outlook-innstillinger

 4. Hvis du vil legge til en signatur i alle nye meldinger, angir du dette i Nye meldinger.

 5. Hvis du vil legge til en signatur i alle meldinger du svarer på eller videresender, angir du dette i Svar/videresendinger.

 6. Lukk Signaturer-vinduet.

Opprette en signatur

 1. Gå til Outlook-menyen, og klikk Innstillinger.

 2. Klikk på Signaturer under E-post
  Knapp for signaturer-innstillinger .

 3. Klikk på Legg til Legge til .

 4. Dobbeltklikk på Uten navn, og skriv deretter inn et navn for signaturen.

 5. Skriv inn teksten du vil ta med i signaturen, i den høyre ruten.

 6. Gjør et av følgende:

  Hvis du vil

  Gjør du dette

  Bruke formatering, for eksempel skrift, skriftstil, skriftstørrelse, skriftfarge eller utheving

  Merk teksten, og klikk alternativet du vil bruke, på Format-menyen.

  Legge til en hyperkobling

  Plasser markøren i signaturen der du vil legge til en kobling, og klikk HyperkoblingFormat-menyen.

  Legg til et bilde

  Dra et bilde fra skrivebordet dit du vil at det skal vises i signaturen.

 7. Tips!: Hvis du vil, kan du opprette flere signaturer og la Outlook sette dem inn i e-postmeldinger helt vilkårlig. Hvis du vil ta med en signatur i dette vilkårlige utvalget, merker du av for det aktuelle signaturnavnet i Tilfeldig-kolonnen.

 8. Lukk dialogboksen Signaturer.

  Obs!: Hvis du legger til en signatur i en melding i ren tekst, blir ingen formatering eller bilder brukt. Hyperkoblinger konverteres til ren tekst.

Opprette flott utformet tekst med en logo for bruk som signatur

 1. Åpne Word.

 2. Klikk NyTabeller-fanen under Tabellalternativer, og klikk og dra deretter over to rader og kolonner.

  Tabeller-fanen, Tabellalternativer-gruppen i Word

 3. Merk de to øverste cellene, klikk Tabelloppsett-fanen, og klikk deretter Flett under Flett.

 4. Skriv inn navnet ditt i den øverste cellen.

 5. Hvis du vil formatere navnet ditt, merker du teksten, og deretter klikker du på Øk skriftstørrelse Øk skriftstørrelse-knappen og Skriftfarge under SkriftHjem-fanen Skriftfarge-knapp .

 6. Dra logoen din fra skrivebordet til nederste venstre celle.

  Tips!: Hvis du vil endre størrelsen på logoen, merker du den og bruker skaleringshåndtak.

 7. Skriv inn adressen og telefonnummeret ditt i den nedre høyre cellen.

  Tips!: Forsikre deg om at Outlook ikke legger inn flere linjer mellom adressen og telefonnummer ved å trykke SKIFT + ENTER for å flytte til neste linje i tabellcellen.

 8. Hvis du vil legge til firmaets nettsted, klikker du HyperkoblingSett inn-menyen.

 9. Skriv inn adressen til koblingen i Kobling-boksen, og skriv deretter inn teksten du vil ta med i signaturen, i Vis-boksen.

 10. Hold pekeren over en kolonnekantlinje til Loddrett delt pil vises, og dra deretter kolonnen til tabellen vises i ønsket størrelse.

 11. Velg tabellen, og klikk på Kantlinjer under Tegn kantlinjerTabeller-fanen. Klikk deretter på Ingen.

  Tabell-fanen, Tegn kantlinjer-gruppen

 12. Lagre dokumentet, men lukk det ikke. Gå videre til Bruke signaturen du opprettet i Word.

Bruke signaturen du opprettet i Word

 1. Velg tabellen du opprettet i Word, og klikk deretter på Kopier Kopier-knappen .

 2. Åpne Outlook.

 3. Gå til Outlook-menyen, og klikk Innstillinger.

 4. Klikk på Signaturer under E-post.
  Knapp for signaturer-innstillinger .

 5. Klikk på Legg til Legge til .

  Det vises en ny signatur under Signaturnavn med navnet Uten navn.

 6. Dobbeltklikk Uten navn, og skriv deretter inn et navn på signaturen. Dette navnet vises ikke i signaturen i meldingene, det er bare for referanse.

 7. Lim inn signaturen du opprettet i Word, i den høyre ruten.

 8. Lukk dialogboksen Signaturer.

Beslektede emner

Opprette og legge til en signatur i meldinger i Outlook for PC 

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

×