Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Når en bruker kjører en Office-app, for eksempel Word eller Excel, samles diagnoseinformasjon inn og lagres i loggfiler på brukerens enhet. Disse loggfilene inneholder informasjon om prosessene og komponentene som kjører i programmet, og kan hjelpe til med å oppdage, diagnostisere og løse problemer og bidra til å gjøre forbedringer i Office.

Denne informasjonen ligner veldig på valgfrie diagnosedata som allerede kan være samlet inn av brukerens enhet, avhengig av hvilke personverninnstillinger som er valgt. Denne informasjonen er mer detaljert og hjelper med å gi mer kontekst om tekniske problemer som kan oppstå når du bruker Office-apper. Tilleggsinformasjonen i disse loggfilene kan for eksempel hjelpe oss med å identifisere den underliggende årsaken til at en bruker har problemer med å lagre en fil på enheten som kjører Office. I slike situasjoner kan det være fordelaktig at disse loggfilene sendes til Microsoft.

Sende loggfilene til Microsoft

Disse loggfilene kan sendes til Microsoft automatisk hvis du har valgt å aktivere innsamling og behandling av valgfrie diagnosedata av Microsoft. Vær oppmerksom på at selv om du har aktivert behandling av valgfrie diagnosedatafrie, kan det hende at Microsoft ikke alltid samler inn disse loggfilene. Vi behandler disse filene bare i de situasjonene der vi tror at tilleggsinformasjonen kan være nyttig for å løse et problem.

Tabellen nedenfor viser hvilke Office-apper som kan sende disse diagnoseloggfilene til Microsoft.

Operativsystem

Office-apper

Versjon

Windows

 • Excel

 • OneNote

 • Outlook

 • PowerPoint

 • Project

 • Word

 • Visio

Versjon 2008 og senere

Android

 • Excel

 • Office-app

 • OneNote

 • PowerPoint

 • Word

Version 16.0.13417.* og nyere

I de kommende månedene blir Office-apper som kjører på Mac-, iOS-og Android-enheter, inkludert. Vi oppdaterer tabellen når dette skjer.

Vise loggfilene

Du kan bruke visningsprogram for diagnosedata (DDV) for å se når disse loggfilene sendes til Microsoft. DDV vil vise en hendelse kalt Office.Diagnostics.DiagnosticLogsUploaded. Denne hendelsen viser også plasseringen til brukerens enhet, der du kan finne en kopi av loggfilene som sendes til Microsoft. Disse loggfilene beholdes i opptil 24 timer. Hvis du vil ha mer informasjon om DDV, kan du se Bruke visningsprogram for diagnosedata med Office

Loggfiler på enheter som kjører Windows

Det finnes separate loggfiler for hver Office-app, for eksempel Word eller Excel. Den totale størrelsen på alle loggfilene for hver app vil ikke overskride 120 mb. Når nye loggfiler opprettes, slettes gamle loggfiler.

En kopi av loggfilene som sendes til Microsoft, finnes vanligvis i mappen %temp%\Diagnostics\UploadCache.

Disse filene er tekstfiler, som kan vises med de fleste tekstredigeringsprogram.

Loggfiler på enheter som kjører Android

Det finnes separate loggfiler for hver Office-app, for eksempel Word eller Excel. Plasseringen av kopien av loggfilene som sendes til Microsoft, varierer avhengig av versjonen av Android-operativsystemet som er installert på enheten, og vil være forskjellig for hver app.

Plasseringen kan for eksempel være omtrent som følgende mappe:

 /storage/emulated/0/Android/data/<PackageName>/files/Diagnostics/UploadCache.

Du kan navigere til filene ved hjelp av filsystemvisningsprogrammet som følger med Android-operativsystemet.

Disse filene er tekstfiler, som kan vises med de fleste tekstredigeringsprogram.

Kopien av loggfilene som sendes til Microsoft, slettes etter en dag. Kopien kan være opptil et par megabyte i størrelse, avhengig av lengden på øktene du bruker appene.

Hvilke data sendes til Microsoft?

Disse loggfilene inkluderer ikke brukerens navn eller e-postadresse, innholdet i brukerens filer, eller informasjon om apper som ikke er tilknyttet Office.

Diagnoseloggfilene er strukturert som en tabell, med følgende kolonneoverskrifter for hver rad.

Felt

Beskrivelse

Eksempel

Tidsstempel

Datoen og tidspunktet for den bestemte hendelsen som blir logget.

12.02.2020 20:05:02.17

Prosess

Navnet på appen der hendelsen oppstod, sammen med en numerisk ID som avklarer hvilken forekomst av appen hendelsen kommer fra (om det finnes flere forekomster av at appen kjører).

WINWORD (0x9D40)

TID

Tråd-ID. Et ID-nummer som identifiserer den bestemte tråden i programmet som samsvarer med denne hendelsen i prosessen.

0xa94

Område

Det lange navnet for appen som denne hendelsen oppstod i.

Microsoft Word

Kategori

Den interne komponenten i appen som er knyttet til denne hendelsen.

Telemetrihendelse

Hendelses-ID

En unik ID som identifiserer en enkelt hendelse i loggen.

b7vzq

Nivå

Antyder hvor betydelig denne bestemte hendelsen sannsynligvis er i feilrapporten.

Middels

Melding

Den faktiske hendelsesmeldingen.

SendEvent {"EventName": "Office.FileSystem.File.CreateFileError", "Flags": 28147506277843457, "InternalSequenceNumber": 46, "Time": "2020-02-12T20:05:02Z", "Data.Error": 32}

Korrelasjon

En unik identifikator brukt til å koordinere hendelser i loggene. Dette feltet kan være tomt.

BCCE51EC-E7D7-4544-AD99-7216790952B6

Sending av loggfilene når du sender tilbakemeldinger til Microsoft

For enheter som kjører Windows

For versjon 2103 og eldre versjoner av Office på enheter som kjører Windows, har du også muligheten til å inkludere disse diagnoseloggfilene når du sender tilbakemelding fra et Office-program. Hvis du velger Fil Tilbakemelding > Jeg misliker noe-alternativet, kan du ta med disse loggfilene ved å velge Legg ved loggene mine for feilsøking .

I noen tilfeller ser du ikke denne avmerkingsboksen. Hvis du for eksempel har valgt å deaktivere tilkoblede opplevelser. Eller hvis du er administrator for en organisasjon, du har valgt å ikke sende nødvendige eller valgfrie diagnosedata til Microsoft.

For versjon 2104 og nyere av Office på enheter som kjører Windows, inkluderes disse loggfilene automatisk med tilbakemeldingen når du velger alternativet Jeg misliker noe. Du vil ikke se avmerkingsboksen Legg ved loggene mine for å feilsøke, men du vil se en melding som informerer deg om at disse loggfilene sendes til Microsoft. Disse loggfilene sendes bare hvis du eller administratoren har valgt å sende valgfrie diagnosedata til Microsoft. Hvis du ikke sender valgfrie diagnosedata til Microsoft, eller hvis du har valgt å deaktivere tilkoblede opplevelser, sendes ikke disse loggfilene.

For enheter som kjører Android

For Versjon 16.0.14026.20298 og eldre versjoner av Office på enheter som kjører Android, har du også muligheten til å inkludere disse diagnoseloggfilene når du sender tilbakemelding fra Word, Excel eller PowerPoint. Hvis du velger Innstillinger Send tilbakemelding til Microsoft Jeg misliker noe-alternativet, kan du ta med disse loggfilene ved å velge Legg ved diagnoselogger.

I noen tilfeller ser du ikke denne avmerkingsboksen. Hvis du for eksempel har valgt å deaktivere tilkoblede opplevelser. Eller hvis du er administrator for en organisasjon, du har valgt å ikke sende nødvendige eller valgfrie diagnosedata til Microsoft.

For versjon 16.0.14131.20180 og nyere av Office på enheter som kjører Android, inkluderes disse loggfilene automatisk med tilbakemeldingen når du velger alternativet Jeg misliker noe i Word, Excel eller PowerPoint. Du vil ikke se avmerkingsboksen Legg ved diagnoselogger, men du vil se en melding som informerer deg om at disse loggfilene sendes til Microsoft. Disse loggfilene sendes bare hvis du eller administratoren har valgt å sende valgfrie diagnosedata til Microsoft. Hvis du ikke sender valgfrie diagnosedata til Microsoft, eller hvis du har valgt å deaktivere tilkoblede opplevelser, sendes ikke disse loggfilene.

Sende loggfilene når du bruker støtteopplevelsen i appen

For brukere som har muligheten til å åpne støtteforespørsler fra Office-programmer (Hjelp > Kontakt kundestøtte), blir diagnoselogger noen ganger samlet inn og sendt til Microsoft. I slike tilfeller blir du bedt om å godta innsending av disse filene.

Obs!: Foreløpig er det bare abonnementsversjoner av Outlook på enheter som kjører Windows som samler inn og sender disse diagnoseloggfilene.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×