Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen PÅLØPT.PERIODISK.RENTE i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer påløpte renter for et verdipapir som betaler periodisk rente.

Syntaks

PÅLØPT.PERIODISK.RENTE(utstedt_dato; første_renteforfall; betalingsdato; rente; pari; frekvens; [basis]; [beregningsmetode])

Viktig!: Datoer bør skrives inn ved hjelp av DATO-funksjonen, eller som resultater av andre formler eller funksjoner. Bruk for eksempel DATO(23,5,2018) for 23. mai 2008. Det kan oppstå problemer hvis datoer blir skrevet inn som tekst.

Syntaksen for PÅLØPT.PERIODISK.RENTE har følgende argumenter:

 • Utstedt_dato    Obligatorisk. Verdipapirets utstedelsesdato.

 • Første_renteforfall    Obligatorisk. Verdipapirets første rentedag.

 • Betalingsdato    Obligatorisk. Verdipapirets betalingsdato. Betalingsdatoen for verdipapiret er datoen etter utstedelsesdatoen da verdipapiret ble solgt til kjøperen.

 • Rente    Obligatorisk. Verdipapirets årlige rente.

 • Pari    Obligatorisk. Verdipapirets pariverdi. Hvis du utelater pari, bruker PÅLØPT.PERIODISK.RENTE kr 10 000.

 • Frekvens    Obligatorisk. Antall renteinnbetalinger i året. For årlige innbetalinger er frekvens lik 1, for halvårlige innbetalinger er frekvens lik 2, for kvartalsvise innbetalinger er frekvens lik 4.

 • Basis    Valgfritt. Typen datosystem som brukes.

Basis

Datosystem

0 eller utelatt

Amerikansk (NASD) 30/60

1

Faktisk/faktisk

2

Faktisk/360

3

Faktisk/365

4

Europeisk 30/360

 • Beregningsmetode    Valgfritt. En logisk verdi som angir hvordan den totale påløpte renten skal beregnes når betalingsdatoen er senere enn datoen for første_renteforfall. En verdi på SANN (1) returnerer den totale påløpte renten fra utstedt_dato til betalingsdato. En verdi på USANN (0) returnerer den påløpte renten fra første_renteforfall til betalingsdato. Hvis du ikke angir argumentet, brukes SANN som standard.

Kommentarer

 • Microsoft Excel lagrer datoer som etterfølgende serienumre slik at de kan brukes i beregninger. Som standard er 1. januar 1900 serienummer 1 og 1. januar 2008 er serienummer 39 448, fordi det er 39 448 dager etter 1. januar 1900.

 • Utstedt_dato, første_renteforfall, betalingsdato, frekvens og basis avkortes til heltall.

 • Hvis utstedelse, first_interest eller betalingsdato ikke er en gyldig dato, returnerer PÅLØPT.FORFALL #VALUE! som feilverdi.

 • Hvis rente ≤ 0 eller hvis pari ≤ 0, returnerer PÅLØPT.RENTE #NUM! som feilverdi.

 • Hvis frekvens er et annet tall enn 1, 2 eller 4, returnerer PÅLØPT.RENTE #NUM! som feilverdi.

 • Hvis basis < 0 eller hvis basis > 4, returnerer PÅLØPT.FORLØP.AVKASTNING #NUM! som feilverdi.

 • Hvis utstedelse ≥ betalingsdato, returnerer PÅLØPT.FORLØP.PERIODISK.AVKASTNING #NUM! som feilverdi.

 • PÅLØPT.PERIODISK.RENTE beregnes på følgende måte:

  Formel

  der:

  • Ai = antall påløpte rentedager for i. kvasi-renteperiode innen odde-perioden.

  • NC = antall kvasi-renteinnbetalingsperioder som passer inn i avvikende periode. Hvis dette tallet inneholder en brøk, opphøyer du det til neste hele tall.

  • NLi = vanlig lengde i dager på i. kvasi-renteperiode innen odde-periode.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse

39508

Utstedelsesdato

39691

Første renteforfall

39569

Betalingsdato

0,1

Rente i prosent

1000

Pariverdi

2

Frekvens er halvårlig (se ovenfor)

0

30/360 basis (se ovenfor)

Formel

Beskrivelse

Resultat

=PÅLØPT.PERIODISK.RENTE(A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8)

Påløpt rente for et verdipapir med vilkårene ovenfor

16,666667

=PÅLØPT.PERIODISK.RENTE(DATO(2008;3;5);A3;A4;A5;A6;A7;A8;USANN)

Påløpte renter med betingelsene ovenfor, bortsett fra at utstedelsesdatoen er 5. mars 2008.

15,555556

=PÅLØPT.PERIODISK.RENTE(DATO(2008;4;5);A3;A4;A5;A6;A7;A8;SANN)

Påløpt rente med betingelsene ovenfor, bortsett fra at utstedelsesdatoen er 5. april 2008, og den påløpte renten beregnes fra første_renteforfall til betalingsdato.

7,2222222

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×