Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen PEARSON i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer produktmomentrelasjonskoeffisienten Pearsons R, en indeks uten dimensjoner som ligger i området -1,0 til 1,0 inklusive, og reflekterer graden av lineær relasjon mellom to datasett.

Syntaks

PEARSON(matrise1; matrise2)

Syntaksen for funksjonen PEARSON har følgende argumenter:

  • Matrise1    Obligatorisk. Et sett uavhengige verdier.

  • Matrise2    Obligatorisk. Et sett avhengige verdier.

Merknader

  • Argumentene skal være tall eller navn, matrisekonstanter eller referanser som inneholder tall.

  • Hvis et matrise- eller referanseargument inneholder tall, logiske verdier eller tomme celler, blir disse verdiene utelatt. Celler som inneholder verdien null, derimot, blir tatt med.

  • Hvis matrise1 og matrise2 er tomme eller har et ulikt antall datapunkt, returnerer PEARSON feilverdien #I/T.

  • Formelen for produktmomentrelasjonskoeffisienten Pearsons Rthe Pearson, r, er:

    Formel

    der x og y er utvalgsgjennomsnittet GJENNOMSNITT(matrise1) og GJENNOMSNITT(matrise2).

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

Uavhengige verdier

Avhengige verdier

9

10

7

6

5

1

3

5

1

3

Formel

Beskrivelse (Resultat)

Resultat

=PEARSON(A3:A7;B3:B7)

Produktmomentkorrelasjonskoeffisienten (Pearsons r) for datasettene ovenfor (0,699379)

0,699379

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×