Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen PERIODER i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer antallet perioder for en investering, basert på periodiske, faste innbetalinger og en fast rentesats.

Syntaks

PERIODER(rente; betaling; nåverdi; [sluttverdi]; [type])

Hvis du vil ha en mer utfyllende beskrivelse av argumentene til PERIODER og mer informasjon om annuitetsfunksjoner, se funksjonen NÅVERDI.

Syntaksen for funksjonen PERIODER har følgende argumenter:

  • Rente    Obligatorisk. Rentesatsen per periode.

  • Betaling    Obligatorisk. Innbetalingene som foretas i hver periode, og denne kan ikke endres i annuitetens løpetid. En betaling består som regel av hovedstol og renter, og omfatter ikke gebyrer, skatter og avgifter.

  • Nåverdi    Obligatorisk. Nåverdien eller totalsummen som en serie med fremtidige betalinger er verdt akkurat nå.

  • Sluttverdi    Valgfritt. Den fremtidige verdien, eller et pengebeløp du vil oppnå etter at den siste innbetalingen er foretatt. Hvis argumentet sluttverdi er utelatt, blir det satt lik 0 (den fremtidige verdien av et lån er for eksempel lik 0).

  • Type    Valgfritt. Er lik tallet 0 eller 1, og angir når betalingen forfaller.

Sett type lik

Hvis innbetalingene forfaller

0 eller utelatt

I slutten av perioden

1

I begynnelsen av perioden

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse

0,12

Årlig rentesats

-100

Innbetaling som foretas i hver periode

-1000

Nåverdi

10 000

Fremtidig verdi

1

Innbetaling forfaller i begynnelsen av perioden (se ovenfor)

Formel

Beskrivelse

Direkte resultat

=PERIODER(A2/12; A3; A4; A5; 1)

Perioder for investeringen med ovenstående betingelser

59,6738657

=PERIODER(A2/12; A3; A4; A5)

Perioder for investeringen med ovenstående betingelser, men innbetalinger foretas i begynnelsen av perioden

60,0821229

=PERIODER(A2/12; A3; A4)

Perioder for investeringen med ovenstående betingelser, men med en fremtidig verdi på 0

-9,57859404

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×