Personverntillegg for Microsoft Lync 2010

Støtte for Office 2010 avsluttes snart

Oppgrader til Microsoft 365 for å arbeide fra hvor som helst, fra en hvilken som helst enhet, og fortsette å motta støtte.

Oppgrader nå

Sist oppdatert: oktober 2010

Innhold

Personverntillegg for Microsoft Lync 2010

Arkivering

Aktivitetsfeed

Tjeneste for lydtesting

Samtalelogger

Anropsdelegering

Anroper-ID i møtelisten

Logging i klient

Samle inn logger

Kontaktkort

Samtalelogg

Program for forbedret kundeopplevelse

Deling av skrivebord/programmer

Kontrolldeling for skrivebord/programmer

Nødanrop

Sted

Møtevedlegg

Oppringning under møte

Lync 2010 Managed API

Tilleggsprogram for elektroniske møter for Outlook

Filoverføring node-til-node

Personlig bilde

Tilgjengelighets- og kontaktinformasjon

Avstemning

PowerPoint-samarbeid

Personvernmodus

Opptak

Kompetansesøk

Enhetlig kontaktlager

Stemmekvalitetsforbedringer

Tavlesamarbeid

Personverntillegg for Microsoft Lync 2010

Denne siden er et tillegg til Personverntillegg for Microsoft Lync-produkter. Som en hjelp til å forstå praksisene for datainnsamling og -bruk som gjelder for bestemte Microsoft Lync-produkter eller -tjenester, bør du lese både Personvernerklæring for Microsoft Lync-produkter og dette tillegget.

Dette personverntillegget tar for seg distribusjon og bruk av Microsoft Lync 2010-kommunikasjonsprogramvare som er distribuert i ditt eller bedriftens nettverk. Hvis du bruker Lync Server 2010 som en tjeneste (med andre ord hvis en tredjepart [for eksempel Microsoft] er vert for serverne som programvaren kjører på), sendes det informasjon til denne tredjeparten. Hvis du vil vite mer om bruken av dataene som sendes til denne tredjeparten, kan du forhøre deg med bedriftens systemansvarlige eller tjenesteleverandøren din.

Arkivering

Funksjonen gjør følgende: Arkivering gjør den systemansvarlige i stand til å arkivere direktemeldingssamtaler, møteaktiviteter og -innhold og informasjon om bruk, for eksempel brukerpålogginger, samtaler som startes og deltakere som slutter seg til en samtale.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Arkiveringsfunksjonen lagrer innholdet i direktemeldingssamtaler, informasjon om din bruk av direktemeldinger, møteinnhold og møteinformasjon på en server som den systemansvarlige konfigurerer. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Den systemansvarlige kan bruke denne informasjonen til å administrere bedriftens bruk av Lync 2010.

Valg/kontroll: Arkivering er slått av som standard og må slås på av bedriftens systemansvarlige. Se bedriftens retningslinjer for databruk og -overvåking for å finne ut om arkivering kan aktiveres.

Aktivitetsfeed

Funksjonen gjør følgende: Aktivitetsfeeden gjør det mulig å se "sosiale oppdateringer" fra kontaktene på kontaktlisten. Da kan du la andre se de nyeste personlige notatene, endringer av bildet og endringer i tittel eller kontorplassering.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Du publiserer følgende informasjon i Lync via tilgjengelighetsfunksjonen:

 • Oppdateringstidspunktet for bedriftsbildet (fra bedriftskatalogen, for eksempel Active Directory Domain Services)

 • Et webbilde (som du laster opp og ønsker at andre skal se) med oppdateringstidspunktet

 • Tidspunktet for endring av tittel i bedriften

 • Tidspunktet for endring av kontorplassering i bedriften

 • En logg over de siste personlige notatene du har lagt ut

 • Fraværende-meldingen fra Microsoft Exchange Server

Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Denne informasjonen deles med kontakter som ser på aktivitetsfeeden din og er i et fortrolighetsforhold av typen Familie og venner, Arbeidsgruppe, Kollegaer eller Eksterne kontakter.

Valg/kontroll:

Du kan bestemme om informasjonen ovenfor deles, ved å gjøre følgende:

 1. Klikk AlternativerVerktøy-menyen.

 2. Slå deling av disse oppdateringene på eller av under Aktivitetsfeed i kategorien Personlig. Gjeldende personlige notat og gjeldende Fraværende-melding vises i aktivitetsfeeden hvis de har blitt definert. Hvis du ikke vil at det skal vises informasjon i ditt personlige notat, kan du ganske enkelt la notatfeltet stå tomt.

 3. Klikk OK.

Tjeneste for lydtesting

Funksjonen gjør følgende: Knappen Kontroller anropskvalitet gjør det mulig å foreta et testanrop med Lync, slik at du kan kontrollere talekvaliteten for anropet. Du kan høre hvordan du ville hørt ut i en virkelig samtale. Når du gjør et testanrop, ber tjenesten for lydtesting deg om å snakke inn en taleprøve etter et pip. Taleprøven har en forhåndsdefinert varighet (for eksempel 5 sekunder), og deretter spilles den av igjen. Hvis nettverket ikke er optimalt, eller hvis du ikke har god nok lydenhetskonfigurasjon, finner du ut dette ut fra avspillingen av opptaket.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Hvis du gjør et testanrop, spilles taleprøven din inn etter en melding. Taleprøven slettes når du avslutter anropet. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Taleprøven er til din egen bruk og brukes til å kontrollere hvordan du ville hørt ut i en virkelig samtale og til å informere deg om at enheten er riktig konfigurert og klar til å gjøre et anrop. Brukeren kan lytte til den innspilte taleprøven for å fastslå om vedkommende er klar til å gjøre et virkelig anrop ved å kontrollere om enheten er i fullgod stand og at lyden gjengis riktig.

Valg/kontroll: Hvis du ikke vil spille inn en taleprøve, kan du velge ikke å gjøre et testanrop. Du kan gjøre et testanrop på følgende måte:

 1. Klikk AlternativerVerktøy-menyen.

 2. Klikk Kontroller anropskvalitet i kategorien Lydenhet, og følg instruksjonene.

 3. Klikk OK.

Samtalelogger

Funksjonen gjør følgende: Med samtalelogger kan du lagre en logg over talesamtalene på Lync, i en Microsoft Outlook-mappe.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Informasjon om talesamtalene dine, for eksempel starttidspunkt, sluttidspunkt, varighet og samtaledeltakere, lagres i samtaleloggmappen for Outlook. Du eller bedriftens systemansvarlig kan også logge møteemnet og plasseringer ved å velge å bruke Outlook som PIM-program i kategorien Personlig i dialogboksen Alternativer. Samtalelogger lagrer ikke innholdet i talesamtalene. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Du kan bruke denne informasjonen til å gå gjennom talesamtaleloggen din.

Valg/kontroll: Samtaleloggfunksjonen er slått på som standard. Hvis den systemansvarlige ikke har deaktivert muligheten for å ha kontroll over samtaleloggene, kan du endre innstillingene på følgende måte:

 1. Klikk AlternativerVerktøy-menyen.

 2. Fjern merket for Lagre mine samtalelogger i Outlook-mappen for samtalelogg i kategorien Personlig.

 3. Klikk OK.

Anropsdelegering

Funksjonen gjør følgende: Med anropsdelegering kan du tilordne én eller flere representanter som kan ringe ut og besvare anrop på dine vegne. Representantene kan også arrangere og delta på elektroniske møter på dine vegne.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Når representantene besvarer et anrop på dine vegne, mottar du en e-postvarsling som informerer deg om anropet. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Du kan bruke denne funksjonen til å samarbeide med representantene om å administrere tidsplan og møter og/eller følge opp med representantene angående samtaler de har gjort eller tatt imot for deg (eller på dine vegne).

Valg/kontroll: Anropsdelegering er slått av som standard, men kan slås av eller på av bedriftens systemansvarlige. Hvis det er slått på, kan du konfigurere representanter på følgende måte:

 1. Klikk AlternativerVerktøy-menyen.

 2. Klikk Ring samtidig eller Viderekoble anrop til i kategorien Viderekobling, og klikk deretter Mine representanter i rullegardinlisten.

 3. Hvis du ikke har noen representanter konfigurert, kan du klikke Legg til og deretter velge personer du vil definere som representanter.

 4. Klikk OK i dialogboksen Representanter.

 5. Klikk OK i dialogboksen Viderekobling.

  Obs!: 

  • Brukere som er valgt som dine representanter, får en varsling om at de er valgt som din representant i Lync.

  • Bedriftens systemansvarlige kan konfigurere synkronisering av Exchange-kalenderrepresentanter med Lync Server 2010. Når funksjonen er aktivert, legges Exchange-kalenderrepresentanter med de nødvendige tillatelsene (lik eller bedre enn tillatelsen Forfatter uten redigeringstilgang) automatisk til som dine representanter i Lync. Dette forandrer imidlertid ikke innstillingene for viderekobling.

Anroper-ID i møtelisten

Funksjonen gjør følgende: Deltakerlisten (møtelisten) er en liste over alle som deltar på et møte.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Når du ringer inn til en telefonkonferanse, vises telefonnummeret du ringer fra (anroper-IDen) til alle deltakerne. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Møtedeltakere kan bruke denne informasjonen til å skille mellom ulike deltakere som har sluttet seg til møtet via telefon.

Valg/kontroll:

Anroper-IDen vises som standard og hentes fra telefonselskapet. Du kan velge ikke å dele telefonnummeret ditt ved å blokkere anroper-IDen når du ringer.

 • Kontakt ditt lokale telefonselskap for informasjon om hvordan du blokkerer anroper-IDen permanent.

 • Hvis denne funksjonaliteten er tilgjengelig der du befinner deg, kan du taste inn en bestemt kode før du slår telefonnummeret for å blokkere anroper-IDen for en enkeltsamtale. Kontakt ditt lokale telefonselskap for informasjon om hvordan dette gjøres.

Logging i klient

Funksjonen gjør følgende: Logging i klient gjør det mulig å logge informasjon om din bruk av Lync på datamaskinen, i brukerprofilen din. Informasjonen kan brukes til å feilsøke problemer du har med Lync.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Hvis du eller den systemansvarlige aktiverer logging i klient, lagres det informasjon på datamaskinen. Denne informasjonen kan omfatte følgende: møtetema, sted, SIP-meldinger (Session Initiation Protocol), svar på dine Lync-invitasjoner, informasjon om avsender og mottaker av hver Lync-melding, ruten meldingen tok, kontaktlisten din, tilgjengelighetsinformasjon, navn på programmer du deler, navn på vedlegg du deler, navn på Microsoft PowerPoint-filer du deler, navn på tavler du deler, navn på avstemninger du deler, avstemningsspørsmålene som ble delt og en oversikt over alternativet du stemte på. Innholdet i Lync-samtalene lagres ikke. Ingen informasjon sendes automatisk til Microsoft, men du kan velge å sende den manuelt.

Bruk av informasjonen: Klientlogger kan brukes til å feilsøke Lync-problemer.

Valg/kontroll: Logging i klient er slått av som standard og må slås på av bedriftens systemansvarlige. Hvis den systemansvarlige ikke har deaktivert din mulighet til å ha kontroll over loggføringen, kan du endre innstillingene på følgende måte:

 1. Klikk AlternativerVerktøy-menyen.

 2. Klikk Aktiver logging i Lync og Aktiver Windows-hendelseslogging for Lync i kategorien Generelt.

 3. Klikk OK.

Samle inn logger

Funksjonen gjør følgende: Funksjonen for innsamling av logger gjør det mulig å samle inn Lync-logger, slik at Microsoft kan undersøke problemer du måtte ha med lyd, bilde eller tilkobling.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Hvis du klikker Samle inn logger, samles følgende informasjon inn:

 • Lync-logger med kontaktlisten din og informasjon om tidligere samtaler. Lync-logger inneholder ikke innholdet i direktemeldingssamtaler.

 • Lydparametere, for eksempel talesignalnivå og støynivå

 • Nettverkstilstand

 • Enhetskonfigurasjon

 • Versjonsinformasjon og annen informasjon om operativsystemet

 • Programmer som kjører på datamaskinen, for eksempel Outlook og Windows Internet Explorer

Hvis du velger det, samles følgende informasjon også inn:

 • Et 30-sekunders opptak av forrige samtale

 • Et skjermbilde av skrivebordet

Du må laste opp loggene manuelt i henhold til instruksjonene fra bedriftens systemansvarlige. Bedriftens systemansvarlige sender dem til Microsoft for feilsøking.

Bruk av informasjonen: Informasjonen som samles inn fra datamaskinen, brukes som et bidrag til å feilsøke problemet du hadde og til å forbedre Lync.

Valg/kontroll: Loggene samles ikke inn fra datamaskinen som standard. Loggene samles bare inn når du klikker Samle inn logger. Loggene samles inn lokalt på datamaskinen (under %USERPROFILE%\tracing\). Du må laste opp loggene manuelt ved å følge instruksjonene fra bedriftens systemansvarlige. Når du klikker Samle inn logger, overføres ikke loggene til en ekstern server automatisk.

Kontaktkort

Funksjonen gjør følgende: Kontaktkortet innhenter statisk og dynamisk informasjon om andre personer i bedriften, og viser informasjonen i Lync og for kontakter i nyere versjoner av Outlook. Med kontaktkortet kan du blant annet sende e-post, ringe, sende direktemeldinger og planlegge møter med ett enkelt klikk.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Den statiske informasjonen på kontaktkortet innhentes fra bedriftskatalogen (for eksempel Active Directory), og deles med andre gjennom Lync Server. Den dynamiske informasjonen som innhentes, for eksempel telefonnumre og tilgjengelighet, kan oppgis av deg og deretter deles med andre gjennom Lync Server. Ledig-/opptatt-informasjonen for kalenderen som vises på kortet, hentes fra Microsoft Exchange Server. Stedsinformasjonen som vises på kontaktkortet, hentes som beskrevet i avsnittet Sted. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Informasjonen på kontaktkortet vises for at du skal kunne dele kontaktinformasjon med andre.

Valg/kontroll: Du har følgende kontrollalternativer:

Fortrolighetsforhold: Du kan velge å plassere bestemte kontakter i ulike fortrolighetsforhold (Familie og venner, Arbeidsgruppe, Kolleger, Eksterne kontakter og Blokkerte kontakter). Dette avgjør hva slags informasjon som deles med hvilke kontakter. Slik definerer du fortrolighetsforhold:

 1. Høyreklikk en kontakt.

 2. Klikk Endre fortrolighetsforhold.

 3. Klikk alternativet som gjelder for måten du vil dele informasjonen på.

Kalenderinformasjon: Du kan fastsette "tillatelsene for visning av informasjon om ledige og opptatte tidspunkt" i Outlook-alternativene.

Sted: Se avsnittet Valg/kontroll for Sted-funksjonen.

Samtalelogg

Funksjonen gjør følgende: Samtaleloggen i Lync henter en brukers samtalelogg fra Exchange Server og viser den i kategorien Lync-samtaler.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Hvis du har aktivert samtalelogging, blir innholdet i direktemeldingssamtaler og statistikk om talesamtaler (for eksempel dato, klokkeslett, varighet og anroperinformasjon) lagret på Exchange-kontoen din. Hvis samtalelogging deaktiveres i Lync av enten deg eller en policy som defineres av bedriftens systemansvarlige, blir disse elementene ikke innhentet eller vist. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Denne informasjonen vises i kategorien Samtaler i hovedbrukergrensesnittet i Lync, slik at brukerne kan se gjennom og fortsette tidligere samtaler.

Valg/kontroll: Du kan deaktivere logging av direktemeldingssamtaler, anrop eller begge deler. Du kan endre disse innstillingene på følgende måte:

 1. Velg AlternativerVerktøy-menyen.

 2. Merk av eller fjern merket for Lagre mine direktemeldingssamtaler i Outlook-mappen for samtalelogg i kategorien Personlig.

 3. Klikk OK.

Hvis du aktiverer samtalelogging, bør du varsle personer du kommuniserer med om at direktemeldingssamtalene med dem lagres.

Program for forbedret kundeopplevelse

Funksjonen gjør følgende: Hvis du velger å delta, samler programmet for forbedret kundeopplevelse inn grunnleggende informasjon om din maskinvarekonfigurasjon og hvordan du bruker Microsofts programmer og tjenester, for å identifisere trender og bruksmønstre. Program for forbedret kundeopplevelse registrerer også type og antall feil som oppstår, programvare- og maskinvareytelse og hastigheten på tjenestene. Microsoft registrerer ikke navn, adresse eller annen kontaktinformasjon.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Informasjon fra Program for forbedret kundeopplevelse sendes automatisk til Microsoft når funksjonen er aktivert. Hvis du vil ha mer informasjon om opplysningene som samles inn, behandles eller sendes av programmet for forbedret kundeopplevelse, kan du se personvernerklæringen for Microsofts program for forbedret kundeopplevelse.

Bruk av informasjonen: Microsoft bruker denne informasjonen til å forbedre kvaliteten, påliteligheten og ytelsen til Microsofts programvare og tjenester.

Valg/kontroll: Program for forbedret kundeopplevelse er deaktivert som standard med mindre bedriftens systemansvarlige har valgt å aktivere det for deg. Du blir bedt om å registrere deg i installasjonsprogrammet for Lync. Med mindre den systemansvarlige har deaktivert kontrollen, kan du endre innstillingene for Program for forbedret kundeopplevelse på følgende måte:

 1. Velg AlternativerVerktøy-menyen.

 2. Merk av eller fjern merket for Tillat at Microsoft samler inn informasjon om hvordan jeg bruker Lync i kategorien Generelt.

 3. Klikk OK.

Obs!:  Hvis den systemansvarlige endrer innstillingen til å aktivere eller deaktivere Program for forbedret kundeopplevelse mens brukeren allerede bruker Lync, trer ikke den nye innstillingen i kraft før brukeren avslutter Lync og logger på igjen.

Deling av skrivebord/programmer

Funksjonen gjør følgende: Med deling av skrivebord/programmer kan du dele en visning av datamaskinskjermen eller bestemte programmer du kjører, med andre deltakere i en Lync-samtale.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Hvis du begynner å dele, kan alle samtaledeltakere se skjermen, hele skrivebordet eller utvalgte programmer på datamaskinskjermen, avhengig av hva du deler. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Du kan bruke deling av skrivebord/programmer til å samarbeide med samtaledeltakere.

Valg/kontroll:

Slik starter du deling av skrivebord i en ny Lync-samtale:

 1. Pek på kontaktens bilde eller tilgjengelighetsikon i kontaktlisten for å åpne kontaktkortet.

 2. Klikk Vis flere alternativer for samhandling med denne personen.

 3. Klikk Del-menyen, og klikk deretter Skrivebord.

Slik starter du deling av skrivebord/programmer i en Lync-samtale som allerede pågår:

 1. Klikk Del i samtalevinduet.

 2. Klikk Skrivebord i menyen, klikk en skjerm (hvis du har flere enn én), eller klikk Program hvis du vil velge ett eller flere programmer.

Slik avslutter du deling av skrivebord/programmer:

 1. Klikk Avslutt deling på delelinjen øverst på skjermen.

Viktig!:  Dokumenter eller bilder som er åpne på skrivebordet og som er beskyttet av DRM-programvare (Digital Rights Management), kan være synlige for personer du deler skrivebordet med i en Lync-samtale.

Kontrolldeling for skrivebord/programmer

Funksjonen gjør følgende: Kontrolldeling gjør det mulig å overføre kontrollen over skrivebordet eller et program til noen andre som også bruker en Lync-klient på en annen datamaskin.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Når du har overført kontrollen til noen andre, har vedkommende kontroll over datamaskinen eller det valgte programmet og kan utføre endringer som om vedkommende hadde brukt datamaskinen din direkte, via sitt eget tastatur og sin egen mus. Du og andre deltakere i Lync-samtalen vil kunne se disse endringene etter hvert som de gjøres. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Du kan bruke kontrolldeling til å la andre overta kontrollen over skrivebordet ditt eller bestemte programmer, avhengig av hva du deler, mens du og andre samtaledeltakere observerer.

Valg/kontroll: Slik deler du kontrollen over skrivebordet med en person i samtalen:

 1. Klikk Del i samtalevinduet, og del deretter det du ønsker (for eksempel skrivebordet).

 2. Velg personen du vil gi kontrollen til, på Gi kontroll-menyen på delelinjen øverst på skjermen.

Slik tar du tilbake kontrollen over skrivebordet fra en ekstern bruker:

 1. Klikk Gi kontroll-menyen på delelinjen øverst på skjermen.

 2. Klikk Ta tilbake kontroll.

Nødanrop

Funksjonen gjør følgende: Når denne tjenesten gjøres tilgjengelig av bedriftens systemansvarlige, kan stedsinformasjon sendes til redningspersonellet via Lync når det slås et nødnummer (for eksempel 113 i Norge). Bedriftens systemansvarlige kan begrense muligheten til å gjøre nødanrop til arbeidsstedet ditt, så du bør forhøre deg med den systemansvarlige for å finne ut i hvilken utstrekning funksjonaliteten for nødanrop er tilgjengelig. Når funksjonen er aktivert, er stedsinformasjonen som sendes til redningspersonellet, stedet som bedriftens systemansvarlige har tilordnet til stedsinformasjonen din (for eksempel et kontornummer) og lagt inn i stedsdatabasen, eller hvis denne stedsinformasjonen ikke er tilgjengelig, stedsinformasjonen du har lagt inn manuelt i Sted-feltet. Hvis du slår nødnummeret mens du bruker Lync med en trådløs Internett-tilkobling mens du fortsatt er på arbeidsstedet, er stedsinformasjonen som sendes til redningspersonellet, bare en omtrentlig posisjon fordi stedet blir plasseringen til det bestemte trådløse endepunktet som datamaskinen din kommuniserer med. Stedsinformasjonen for dette trådløse endepunktet legges dessuten inn manuelt av bedriftens systemansvarlige, og stedsinformasjonen som sendes til redningspersonellet, er derfor ikke nødvendigvis din egentlige posisjon. For at denne funksjonen skal være fullstendig operativ må bedriften bruke en rutingstjeneste som leveres av sertifiserte løsningsleverandører, og tjenesten er bare tilgjengelig innenfor USA.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Stedsinformasjonen som innhentes av Lync, fastsettes av den automatiske stedsinformasjonen som fylles ut av LISen (Location Information Server) eller av stedsinformasjonen du har lagt inn manuelt i Sted-feltet. Denne informasjonen lagres i minnet på datamaskinen, så når et nødnummer registreres, sendes denne stedsinformasjonen sammen med anropet for at anropet skal rutes til riktig leverandør av redningstjenester og gi personalet den omtrentlige posisjonen. Stedsinformasjonen din kan også bli sendt til et lokalt sikkerhetskontor via en direktemelding. For nødsamtaler inneholder samtaleloggen anroperens stedsinformasjon. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Stedsinformasjonen brukes til å rute anropet til riktig leverandør av redningstjenester og ved utrykning av redningspersonell. Denne informasjonen kan også sendes til bedriftens sikkerhetsavdeling som en varsling sammen med anroperens stedsinformasjon og telefonnummer.

Valg/kontroll:

Denne funksjonen er slått av som standard og må aktiveres av bedriftens systemansvarlige. Spør bedriftens systemansvarlige om denne funksjonen er tilgjengelig. Sluttbrukeren kan ikke undersøke om et sted innhentes automatisk eller sendes til redningspersonellet når det gjøres et nødanrop.

Hvis stedsinformasjon ikke innhentes automatisk, vil du imidlertid kunne få mulighet til å oppgi et sted manuelt ved å motta en varsling om å gjøre dette. Varslingen kan avvises, men avhengig av policyinnstillingene kan det kreves at du bekrefter at du velger ikke å oppgi et sted.

Sted

Funksjonen gjør følgende: Informasjon om sted og tidssone beregnes og deles med andre via tilgjengelighetsfunksjonaliteten. I tillegg kan stedsinformasjon brukes ved nødanrop, som beskrevet i avsnittet Nødanrop ovenfor. Hvis du aktiverer Personvernmodus (som nevnt i avsnittet Personvernmodus), deles stedsinformasjonen som beskrevet i avsnittet Personvernmodus.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Informasjon om din geografiske posisjon innhentes via én av to mekanismer: Du registrerer informasjonen manuelt, eller bedriftens LIS (Location Information Server) leverer stedsinformasjonen til Lync. I tillegg hentes tidssonen fra Windows-operativsystemet på datamaskinen. Stedsdataene som samles inn, består av en beskrivelsestekst i tillegg til formatert adresseinformasjon. Beskrivelsen er en hvilken som helst tekst som bidrar til å informere andre om hvor du er (for eksempel "Hjemme" eller "Jobb"), mens den formaterte adressen er en geografisk adresse som plasserer deg geografisk (for eksempel "Hovedgaten 100, 9999 Eksempelby"). Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Dataene for stedsbeskrivelse og tidssone deles via tilgjengelighetsfunksjonen i Lync, basert på hvordan personvernet for tilgjengelighetsfunksjonen er konfigurert. Denne informasjonen vises på brukerens kontaktkort. Vær oppmerksom på at den formaterte (geografiske) adressen ikke deles via tilgjengelighetsfunksjonen.

Valg/kontroll:

Hvis bedriftens systemansvarlige har aktivert deling av stedsinformasjon og konfigurert systemet slik at du kan se hele brukergrensesnittet for stedsinformasjon, er følgende kontroller tilgjengelige ved å bruke Sted-feltet og menyen øverst i hovedvinduet i Lync:

 1. Angi sted: Du kan manuelt redigere teksten som deles med tilgjengelighetsfunksjonen (stedsbeskrivelsen).

 2. Vis mitt sted til kontakter: En kontroll du kan slå av eller på, og som fastsetter om eventuelle stedsdata deles via tilgjengelighetsfunksjonen. Dette berører ikke deling av sted for nødanrop.

Møtevedlegg

Funksjonen gjør følgende: Du kan dele filer med møtedeltakere ved å laste dem opp som vedlegg.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Vedleggene lagres på Lync Server i samsvar med policyene for utløp av møteinnhold, som defineres av bedriftens systemansvarlige. Du kan velge å laste opp vedlegg. Vedlegg lastes ned av deg eller andre i et møte. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Informasjonen i opplastede møtevedlegg deles med andre deltakere i et Lync-møte.

Valg/kontroll: Presentatører kan begrense tilgjengeligheten til vedlegg etter møtedeltakernes roller (arrangør, presentatører, alle). Hvis et vedlegg ikke er tilgjengelig, kan du ikke se det i vedleggslisten.

Oppringning under møte

Funksjonen gjør følgende: Med funksjonen Oppringning under møte kan Lync-brukere som er til stede på et møte, legge til et PSTN-nummer (Public Switched Telephone Network) i et eksisterende audio-/videomøte (AV-møte).

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Når PSTN-brukeren som inviteres til AV-møtet, mottar anropet, får vedkommende anroper-IDen til arrangøren av AV-møtet (ikke nødvendigvis anroper-IDen til personen som legger dem til i møtet). Så snart PSTN-brukeren tar telefonen, slutter vedkommende seg til møtet umiddelbart.

Bruk av informasjonen: Arrangørens anroper-ID sendes ut til PSTN-brukeren som inviteres til møtet.

Valg/kontroll: Denne funksjonen har ingen kontroller tilgjengelig for brukeren eller bedriftens systemansvarlige. Før en PSTN-bruker legges til, kan du om mulig sende en direktemelding eller en e-postmelding til PSTN-brukeren for å spørre om det er greit for vedkommende å være med på AV-møtet, slik at vedkommende er klar over at han eller hun kobles til et møte. PSTN-brukeren kan også velge ikke å besvare anropet.

Lync 2010 Managed API

Funksjonen gjør følgende: Lync 2010 Managed API gir tredjepartsprogrammer tilgang til Lync-klienten, og de kan interagere med den på en måte som utvider Lync-brukeropplevelsen. Tredjepartsprogrammer inkluderer programmer som lages av leverandører eller av Microsoft (for eksempel Outlook og andre programmer i Microsoft Office-programserien).

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Informasjon som gjøres tilgjengelig gjennom Lync Managed API overfor tredjepartsprogrammer, omfatter all personlig informasjon som er synlig i Lync-brukergrensesnittet. Informasjonen kan inneholde en brukers stedsinformasjon, telefonnumre, stillingstittel, kontaktliste (deriblant telefonnumre og andre opplysninger), personlige notater, aktivitetstilstand og pågående samtaler og innholdet i disse.

Bruk av informasjonen: Programmer som bruker Lync Managed API, bruker informasjonen i Lync-økten til å levere oppgradert eller utfyllende funksjonalitet til sluttbrukeren. Bruken av denne informasjonen fastsettes imidlertid av tredjepartsprogrammet, som bør ha sin egen personvernerklæring angående hvordan det akter å bruke denne informasjonen.

Valg/kontroll:

Tredjepartsprogrammer som bruker Lync Managed API, kan deles inn i tre kategorier: skrivebordsprogrammer (det vil si lokalt installerte programmer), programmer på weben og Lync-utvidelsesprogrammer (programmer som er innebygd i brukergrensesnittet i Lync-samtalevinduet). Tilgangen tredjepartsprogrammer har til informasjonen din, styres på ulike måter for hver enkelt situasjon:

Skrivebordsprogrammer (lokalt installerte programmer): Skrivebordsprogrammer installeres av deg eller en systemansvarlig for den lokale datamaskinen og har alltid tilgang til brukerens informasjon gjennom Lync Managed API. Som alltid må du aldri installere programmer du ikke stoler på.

Programmer på weben: Programmer som ligger på Internett eller et intranett, vil også kunne ha tilgang til brukerens informasjon gjennom Lync Managed API. Som en beskyttelse mot at uønskede programmer får tilgang til informasjonen uten at du vet om det, må disse programmene ligge på et domene eller en URL-adresse som er lagt til på listen Klarerte områder i Internet Explorer av en systemansvarlig for den lokale datamaskinen.

Lync-utvidelsesprogrammer: Programutviklere har mulighet til å utvide Lync-brukeropplevelsen ved å bygge et program inn i Lync-samtalevinduet. Dette programmet kan også ha tilgang til Lync-informasjon gjennom Lync Managed API. I slike tilfeller må utvidelsesprogrammet ha blitt registrert for Lync-klienten av en systemansvarlig for den lokale datamaskinen. Denne registreringen gir også programmet tilgang til Lync Managed API.

Spesialkontroll for Stedsnavn: Som en ekstra sikkerhetsforanstaltning har den systemansvarlige mulighet til å tillate, blokkere eller la sluttbrukeren (deg) bestemme om disse tredjepartsprogrammene skal ha tilgang til Stedsnavn-feltet i Lync. Tredjepartsprogrammer har som standard tilgang til stedsnavnene. Du kan konfigurere denne innstillingen på følgende måte:

 1. Klikk AlternativerVerktøy-menyen.

 2. Gå til PIM i kategorien Personlig.

 3. Gjør endringer i avmerkingsboksene etter behov.

 4. Klikk OK.

Tilleggsprogram for elektroniske møter for Outlook

Funksjonen gjør følgende: Dette er et tilleggsprogram for Outlook som installeres sammen med Lync. Det gjør det mulig for brukerne å planlegge og tilpasse elektroniske møter.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Følgende informasjon lagres på datamaskinen. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

 • Arrangørens navn

 • Deltakernes navn

 • Presentatørens navn

 • E-postadresseliste

 • Emnet for møtet og annen informasjon om møtet (for eksempel start-/sluttidspunkt, konferanse-ID, passord og informasjon om leverandør av automatisk svartjeneste/lydkonferanse for brukeren)

 • Alle proxy-adresser for brukeren i Microsoft Exchange (X400-X500-adresser, Exchange Unified Messaging-adresser (UM) og URL-adresser for SIP og telefon/Exchange UM-telefonsvarer)

 • Stedsinformasjon for møtet

Bruk av informasjonen:

Informasjonen ovenfor brukes bare til planlegging av møter og relevant loggføring, som beskrevet i avsnittet Logging i klient. For planlegging blir informasjonen behandlet i minnet og lagret i registeret til den lokale datamaskinen, slik at den skal være lett tilgjengelig.

Obs!:  Informasjonen deles med Lync Managed API og Lync Server.

Valg/kontroll:

Logging er deaktivert som standard. Hvis bedriften tillater logging, kan du aktivere/deaktivere logging under Alternativer -> Logging.

Filoverføring node-til-node

Funksjonen gjør følgende: Lync-brukere kan overføre filer til hverandre i direktemeldingssamtaler med to deltakere (ikke møter).

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Filen overføres direkte mellom Lync-klientene. Brukerne velger å innlede filoverføringen, og de velger filen som skal overføres. Mottakeren av filen må eksplisitt samtykke i å motta filen. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Med funksjonen for filoverføring node-til-node kan brukerne sende filer til hverandre i sanntid under en direktemeldingssamtale.

Valg/kontroll:

Bedriftens systemansvarlige kan aktivere eller deaktivere denne funksjonen for enkeltbrukere eller alle brukere. Du kan velge å godta eller avvise en forespørsel om en filoverføring fra en annen bruker.

Personlig bilde

Funksjonen gjør følgende: Funksjonen Personlig bilde gjør at bildet ditt vises, i tillegg til bilder av andre i bedriften.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Dine innstillinger for deling av personlig bilde innhentes både for å vise og dele bildet ditt og den tilhørende webadressen. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Informasjonen brukes til å tilpasse brukeropplevelsen og til å dele bildet ditt med andre.

Valg/kontroll:

Bedriftens systemansvarlige har disse kontrollene:

 • Definerer om brukerne til å begynne med deler bilder som standard eller ikke. Du kan overstyre dette.

 • Definerer maksimumsstørrelsen for bilder en bruker kan laste ned.

 • Definerer hvilke typer bilder som tillates.

Du har disse kontrollinnstillingene for personlige bilder:

 • Vis bilder av mine kontakter: Definerer om bilder vises i Lync.

 • Ikke vis bildet mitt: Det publiseres en verdi i tilgjengelighetsfunksjonen som definerer om andre som sjekker tilgjengeligheten din, kan se bildet ditt eller ikke. Hvis kontaktene ikke får denne verdien i tilgjengelighetsfunksjonen, brukes den systemansvarliges standardverdi (se ovenfor).

 • Standardbilde for firma: Hvis bedriften har en mekanisme for redigering av Active Directory-bildet, kan du bytte bildet av deg i Active Directory og få endringene til å vises i Lync i løpet av 48 timer. I Lync er det også en kobling til profilen din på Microsoft SharePoint, og endringer som gjøres på det bildet, kan berøre Active Directory, avhengig av den systemansvarliges konfigurasjoner.

Tilgjengelighets- og kontaktinformasjon

Funksjonen gjør følgende: Med funksjonen Tilgjengelighets- og kontaktinformasjon har du tilgang til informasjon som publiseres om andre brukere (både i og utenfor organisasjonen), og den gir andre brukere tilgang til informasjon som publiseres om deg, for eksempel tittel, telefonnummer, sted og notater. Den systemansvarlige kan også konfigurere interaksjon med Outlook og Exchange, slik at du kan vise fraværsmeldinger og annen statusinformasjon (for eksempel når du har et møte planlagt i Outlook-kalenderen).

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Du bruker påloggingsadressen din og et passord til å koble deg til Lync Server. Du og den systemansvarlige kan publisere informasjon om tilgjengelighetsstatus og kontaktinformasjon, som knyttes til påloggingen din. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Andre Lync-brukere og -programmer vil ha tilgang til din tilgjengelighets- og kontaktinformasjon og dermed ha oversikt over din publiserte status og informasjon, slik at de enklere kan kommunisere med deg.

Valg/kontroll: Du kan velge hvilken informasjon som publiseres om deg. Den systemansvarlige kan også konfigurere publisert informasjon på dine vegne. Hvis den systemansvarlige ikke har deaktivert muligheten din til å ha kontroll over informasjonen som publiseres om deg, kan du endre innstillingene når som helst på følgende måte:

 1. Klikk AlternativerVerktøy-menyen.

 2. Oppgi påloggingsadressen din under Min konto i kategorien Personlig. Du kan bruke Avansert-knappen til å skrive inn navnet på serveren du vil koble deg til.

 3. Se informasjonen om telefonnumre som den systemansvarlige har publisert, i kategorien Telefoner. Du kan også legge inn flere numre og bestemme hva som skal publiseres overfor andre brukere.

 4. Hvis personvernmodus er aktivert av bedriftens systemansvarlige, kan du angi at du vil dele tilgjengelighetsinformasjon med kontakter på kontaktlisten ved å velge det aktuelle alternativet i kategorien Status.

 5. Klikk OK.

Du kan også definere fortrolighetsforhold hvis du vil bestemme hva hver enkelt bruker kan se når det gjelder tilgjengelighetsnivå og informasjon. Slik gjør du det:

 1. Høyreklikk en kontakt.

 2. Klikk Endre fortrolighetsforhold.

 3. Klikk ønsket tilgangsnivå for brukeren.

Avstemning

Funksjonen gjør følgende: Lync-brukere kan gjennomføre avstemninger og innhente anonyme svar fra deltakere under elektroniske møter og samtaler.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Individuelle stemmer er anonyme. De samlede avstemningsresultatene er synlige for alle presentatører og kan vises til alle deltakere av en presentatør. Avstemningene lagres på Lync Server i samsvar med policyene for utløp av møteinnhold, som defineres av bedriftens systemansvarlige. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Avstemningsfunksjonen bedrer samarbeidsmiljøet ved at presentatørene raskt kan kartlegge deltakernes preferanser.

Valg/kontroll:

 • Presentatører kan begrense tilgjengeligheten til avstemninger etter deltakerrolle (arrangør, presentatører, alle) når avstemningen ikke vises for alle deltakere. Hvis en avstemning ikke er tilgjengelig for deg, er den ikke synlig i innholdslisten når den ikke deles for øyeblikket, og avstemningen kan ikke lagres på den lokale datamaskinen.

 • Presentatører kan når som helst åpne eller stenge en avstemning for stemmer og slette avstemningsresultatene.

PowerPoint-samarbeid

Funksjonen gjør følgende: Lync-brukere kan vise, se på og legge inn merknader i PowerPoint-presentasjoner under elektroniske samtaler eller møter.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes:

Det du gjør, styrer all bruk av denne funksjonen – enten du laster opp, blar gjennom eller legger inn merknader i en PowerPoint-presentasjon. Alle filer som presenteres i en samtale eller et møte, overføres til alle møtedeltakerne, og de vil kunne hente dem direkte fra en mappe på datamaskinene sine. Eieren av filen eller presentatøren kan blokkere andre fra å lagre filen, men dette hindrer dem ikke i å hente den eller se på den.

PowerPoint-filer lagres på Lync Server i samsvar med policyene for utløp av møteinnhold, som defineres av bedriftens systemansvarlige. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Samarbeid via PowerPoint hjelper samtaledeltakerne med å holde effektive presentasjoner og motta tilbakemeldinger.

Valg/kontroll:

 • Presentatører kan begrense merknadsrettighetene etter deltakerrolle (bare presentatører, alle, ingen) ved å gjøre følgende:

  1. Klikk Møtealternativer i dialogboksen Tilkoblingsinformasjon og alternativer for møte i samtalevinduet.

  2. Klikk alternativet du ønsker, i rullegardinlisten Merknadsrettigheter under Rettigheter.

  3. Klikk OK.

 • Presentatører kan hindre deltakere i å se lysbilder som ikke presenteres for øyeblikket, ved å gjøre følgende:

  1. Klikk Møtealternativer i dialogboksen Tilkoblingsinformasjon og alternativer for møte.

  2. Klikk alternativet du ønsker, i rullegardinlisten Vis privat under Rettigheter.

  3. Klikk OK.

Obs!:  Velg en varsling, og skriv inn tekst. Du kan også konfigurere egenskapen AlertPosition.

Obs! Denne rettigheten kan angis etter deltakerrolle (bare presentatører, alle eller ingen)

 • Presentatører kan begrense tilgjengeligheten for PowerPoint-presentasjoner etter deltakerrolle (arrangør, presentatører, alle) når PowerPoint-presentasjonen ikke deles. Hvis en PowerPoint-presentasjon ikke er tilgjengelig, kan du ikke se den i innholdslisten når den ikke deles, og du kan ikke lagre den på datamaskinen.

Personvernmodus

Funksjonen gjør følgende: Personvernmodus er en innstilling som gjør det mulig å dele tilgjengelighetsinformasjon (for eksempel Tilgjengelig, Opptatt, Ikke forstyrr og så videre) bare med kontakter på kontaktlisten din.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Når personvernmodus aktiveres, går Lync inn i en modus der du kan endre brukerinnstillingene slik at tilgjengelighetsinformasjonen bare deles med kontakter på kontaktlisten. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Innstillingen av denne modusen fastsetter hvordan tilgjengelighetsdata deles.

Valg/kontroll:

 • Når personvernmodus er aktivert på serveren gjennom administratorinnstillingene, kan du velge om du vil at alle skal kunne se tilgjengelighetsstatusen din (standardmodus) eller om bare kontaktene skal kunne se tilgjengelighetsstatusen (personvernmodus). Dette gjøres i kategorien Status i dialogboksen Alternativer.

 • Hvis standardmodus er aktivert på serveren gjennom administratorinnstillingene, kan du ikke bytte til personvernmodus. Du kan imidlertid på forskudd velge bort personvernmodus, slik at hvis den systemansvarlige senere bytter til personvernmodus, bytter du ikke modus når du logger på Lync.

Opptak

Funksjonen gjør følgende:

Med denne funksjonen kan presentatører registrere alle aspekter av en Lync-økt, deriblant hvem som deltok på møtet, lyd, video og innhold som direktemeldingssamtaler, programdeling, PowerPoint-presentasjoner, avstemninger, støtteark og tavler. Når arrangøren eller andre presentatører stopper opptaket eller setter det på pause, berøres ikke andre opptak som pågår.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes:

Hvis presentatører velger å ta opp, lagres det som tas opp, på vedkommendes datamaskin. Ekstra videofiler som genereres på grunnlag av opptaket, lagres på presentatørens lokale datamaskin som standard, men de kan også lagres på en annen datamaskin hvis dette angis av presentatøren som utfører opptaket. Når brukere laster opp innhold til et møte, gis det tillatelse til å legge til det aktuelle innholdet i opptak som disse brukerne eller andre brukere oppretter.

Hvis det oppstår feil i løpet av publiseringsfasen til et opptak, er det mulig at data som ble tatt opp mens registreringen stod på pause, utilsiktet kan inkluderes i opptaket. Hvis det oppstår en feil i en av delene av publiseringsfasen (se Opptaksbehandling for en "Advarsel"-status), bør ikke opptakene distribueres til andre, selv om de kan spilles av i en eller annen form.

Bruk av informasjonen:

Opptaket kan spilles av alle som har tilgang til plasseringen der opptaket er lagret.

Valg/kontroll:

Muligheten til å ta opp er slått av som standard og må aktiveres av bedriftens systemansvarlige. Hvis denne funksjonen er aktivert for møter, kan alle presentatørene begynne et opptak. Når en presentatør begynner å ta opp, sendes det en varsling til deltakere med kompatible klienter og enheter om at et opptak har startet. Brukere som deltar på en konferanse der opptak pågår, men som bruker en av følgende inkompatible klienter eller enheter, tas opp, men de mottar ikke opptaksvarselet.

Inkompatible klienter:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

 • Microsoft Office Communicator Web Access (2007 R2-versjonen)

 • Microsoft Office Communicator Web Access (2007-versjonen)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant

Inkompatible enheter:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 Phone Edition

En deltaker som bruker video i fullskjermmodus i løpet av et møte eller en samtale, blir heller ikke varslet om at et opptak har startet før vedkommende går tilbake til samtalevinduet, uansett hvilken enhet eller klient som brukes.

Kompetansesøk

Funksjonen gjør følgende: Med denne funksjonen kan du søke etter personer i bedriften ved hjelp av en hvilken som helst egenskap som er listet opp i Microsoft SharePoint-tjenester (for eksempel navn, e-postadresse, kompetanse, ekspertiseområde og så videre). Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis bedriftens systemansvarlige har distribuert SharePoint og aktivert Lync- og SharePoint-integrering.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Søket som gjøres i Lync, sendes til bedriftens SharePoint-server. Svaret fra SharePoint behandles av Lync, og søkeresultatene og relatert informasjon vises. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Informasjonen som oppgis av brukeren, sendes til SharePoint for å generere søkeresultater, som vises i Lync.

Valg/kontroll:

Denne funksjonen aktiveres eller deaktiveres av systemansvarlige for Lync Server.

Enhetlig kontaktlager

Funksjonen gjør følgende: Enhetlig kontaktlager består av tre hovedfunksjoner:

 • Søkefletting – Denne funksjonen fletter den globale adresselisten (GAL) med dine personlige Outlook-kontakter, slik at når du søker etter en kontakt, blir det bare én enkelt oppføring i søkeresultatene.

 • Kontaktfletting – Denne funksjonen slår sammen kontaktinformasjonen fra Outlook og den globale adresselisten ved hjelp av samsvarende e-postadresser og/eller påloggings-IDer. I poster der informasjonen samsvarer, slår Lync sammen dataene fra tre datakilder (Outlook, global adresseliste og tilgjengelighet). Denne samlede informasjonen vises i diverse komponenter i brukergrensesnittet, deriblant søkeresultater, kontaktlisten og et kontaktkort.

 • Opprette Outlook-kontakter for Lync kontakter (kontaktsynkronisering) – Lync oppretter Outlook-kontakter for alle brukernes kontakter i standardkontaktmappen hvis brukeren har Microsoft Exchange Server 2010-postboks eller en nyere versjon. Ved å ha en Outlook-kontakt for hver Lync-kontakt kan brukeren få tilgang til Lync-kontaktinformasjon fra Outlook, Outlook Web Access og mobile enheter som synkroniserer kontakter med Exchange.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Kontaktinformasjon fra tilgjengelighet, Active Directory og Outlook samles av Lync. Denne informasjonen brukes internt av Lync. Når Outlook-kontakter opprettes, skriver Lync tilgjengelighet-, Active Directory- og Outlook-kontaktinformasjon til Exchange. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Kontaktinformasjon fra tilgjengelighet, Active Directory og Outlook vises i brukergrensesnittet i Lync (kontaktliste, kontaktkort, søkeresultater og så videre). Denne informasjonen kan også skrives til Exchange ved å bruke kontaktsynkronisering (det tredje elementet i den foregående listen).

Valg/kontroll:

Du kan aktivere eller deaktivere kontaktsynkronisering på følgende måte:

 1. Klikk AlternativerVerktøy-menyen.

 2. Konfigurer avmerkingsboksene etter behov under PIM i kategorien Personlig.

 3. Klikk OK.

Brukeralternativ – Et brukeralternativ for Microsoft Exchange eller Microsoft Outlook er tilgjengelig under PIM i dialogboksen Lync - Alternativer.

Stemmekvalitetsforbedringer

Funksjonen gjør følgende: Det gis varslinger i Lync som bidrar til å forbedre kvaliteten til anropet hvis det registreres problemer med enheter, nettverket eller datamaskinen i løpet av anropet.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Hvis du har en enhetskonfigurasjon som fører til dårlig lyd i et anrop (for eksempel ekko eller støy), blir du informert, og de andre deltakerne i samtalen informeres også om at kvaliteten på samtalen er redusert på grunn av enhetskonfigurasjonen din. Andre blir bare varslet om at du bruker en enhet som forårsaker dårlig lydkvalitet. De vet ikke hvilken enhet du bruker. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Informasjonen som sendes til andre i samtalen, hjelper dem med å forbedre kvaliteten på samtalen. Presentatører kan for eksempel dempe linjen din hvis du bare lytter til samtalen.

Valg/kontroll: Det tillates ikke at varslinger om samtalekvalitet slås av i Lync.

Tavlesamarbeid

Funksjonen gjør følgende: Denne funksjonen gjør det mulig å dele virtuelle tavler i Lync og legge til merknader på dem mens elektroniske møter og samtaler pågår.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Merknader som legges til på tavler, er synlige for alle deltakere. Tavler lagres på Lync Server i samsvar med policyene for utløp av møteinnhold. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Tavlefunksjonen forbedrer samarbeidsmulighetene ved å gjøre det mulig for møtedeltakere å legge frem og diskutere ideer, ta notater og så videre.

Valg/kontroll:

Presentatører kan begrense tilgjengeligheten til tavlesamarbeidsfunksjonen etter deltakerrolle (arrangør, presentatører, alle) når tavlen ikke vises for alle deltakere. Hvis en tavle ikke er tilgjengelig for en bruker, kan ikke vedkommende se den i innholdslisten eller lagre den på datamaskinen.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×