Personverntillegg for Microsoft Lync 2010 Attendee

Sist oppdatert: oktober 2010

Innhold

Arkivering

Logging i klient

Program for forbedret kundeopplevelse

Deling av skrivebord/programmer

Kontrolldeling for skrivebord/programmer

Møtevedlegg

Oppringning under møte

Avstemning

PowerPoint-samarbeid

Opptak

Stemmekvalitetsforbedringer

Tavlesamarbeid

Denne siden er et tillegg til Personverntillegg for Microsoft Lync-produkter. Som en hjelp til å forstå praksisene for datainnsamling og -bruk som gjelder for bestemte Microsoft Lync-produkter eller -tjenester, bør du lese både Personvernerklæring for Microsoft Lync-produkter og dette tillegget.

Dette personverntillegget tar for seg distribusjon og bruk av Microsoft Lync 2010 Attendee-kommunikasjonsprogramvare som er distribuert i ditt eget eller bedriftens nettverk. Hvis du bruker Microsoft Lync Server 2010 som en tjeneste (med andre ord hvis en tredjepart [for eksempel Microsoft] er vert for serverne som programvaren kjører på), sendes det informasjon til denne tredjeparten. Du kan få mer informasjon om bruken av dataene som sendes til en tredjepart ved å spørre bedriftens systemansvarlige eller tjenesteleverandøren din.

Arkivering

Funksjonen gjør følgende: Arkivering gjør den systemansvarlige i stand til å arkivere direktemeldinger, møteaktiviteter og -innhold og informasjon om bruk, for eksempel møter som startes og deltakere som slutter seg til møtet.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Arkivering lagrer innholdet i direktemeldinger, informasjon om din bruk av direktemeldinger, møteinnhold og møteinformasjon på en server som den systemansvarlige konfigurerer. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Den systemansvarlige kan bruke denne informasjonen til å administrere din bruk av Lync 2010 Attendee.

Valg/kontroll: Arkivering er slått av som standard og må slås på av bedriftens systemansvarlige. Se bedriftens retningslinjer for databruk og -overvåking for å finne ut om arkivering kan aktiveres.

Logging i klient

Funksjonen gjør følgende: Logging i klient gjør det mulig å logge informasjon om din bruk av Attendee på datamaskinen, i brukerprofilen din. Informasjonen kan brukes til å feilsøke eventuelle Attendee-problemer du opplever.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Hvis du eller den systemansvarlige aktiverer logging i klient, lagres ulike typer informasjon på datamaskinen. Denne informasjonen kan omfatte: møtetema, sted, SIP-meldinger (Session Initiation Protocol), svar ved bruk av Attendee, informasjon om avsender og mottaker for hver Attendee-melding og ruten meldingen tok. Innholdet fra møter du bruker Attendee til å delta på, lagres ikke. Ingen informasjon sendes automatisk til Microsoft, men du kan velge å sende informasjon manuelt.

Bruk av informasjonen: Klientlogger kan brukes til å feilsøke Attendee-problemer.

Valg/kontroll: Logging i klient er slått av som standard og må slås på av bedriftens systemansvarlige. Hvis den systemansvarlige ikke har deaktivert din mulighet til å kontrollere loggføringen, kan du endre innstillingene dine ved å gjøre følgende:

 1. Klikk Meny i et samtalevindu i Attendee, og klikk deretter Innstillinger.

 2. Klikk Generelt, og klikk deretter Aktiver logging i Lync Attendee og Aktiver Windows-hendelseslogging for Lync Attendee.

 3. Klikk OK.

Program for forbedret kundeopplevelse

Funksjonen gjør følgende: Hvis du velger å delta, samler programmet for forbedret kundeopplevelse inn grunnleggende informasjon om din maskinvarekonfigurasjon og hvordan du bruker Microsofts programmer og tjenester, for å identifisere trender og bruksmønstre. Program for forbedret kundeopplevelse registrerer også type og antall feil som oppstår, programvare- og maskinvareytelse og hastigheten på tjenestene. Microsoft registrerer ikke navn, adresse eller annen kontaktinformasjon.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: CEIP-informasjon sendes automatisk til Microsoft når CEIP er slått på. Hvis du vil ha mer informasjon om opplysningene som samles inn, behandles eller overføres av programmet for forbedret kundebehandling, kan du se personvernerklæringen for Microsofts program for forbedret kundeopplevelse.

Bruk av informasjonen: Microsoft bruker denne informasjonen til å forbedre kvaliteten, påliteligheten og ytelsen til Microsofts programvare og tjenester.

Valg/kontroll: Program for forbedret kundeopplevelse er deaktivert som standard, med mindre bedriftens systemansvarlige har valgt å aktivere det for deg. Du vil bli bedt om å registrere deg i installasjonsprogrammet for Attendee. Hvis administratoren ikke har deaktivert kontrollen, kan du når som helst endre CEIP-innstillingene ved å gjøre følgende:

 1. Klikk Meny i et samtalevindu i Attendee, og klikk deretter Innstillinger.

 2. Klikk kategorien Generelt, og merk av eller fjern merket for Tillat at Microsoft samler inn informasjon om hvordan jeg bruker Lync Attendee.

 3. Klikk OK.

Obs!:  Hvis den systemansvarlige endrer innstillingen for å aktivere eller deaktivere Program for forbedret kundeopplevelse mens brukeren allerede bruker Attendee, trer ikke den nye innstillingen i kraft før brukeren avslutter Attendee og slutter seg til møtet på nytt.

Deling av skrivebord/programmer

Funksjonen gjør følgende: Deling av skrivebord/programmer gjør det mulig å dele en visning av datamaskinskjermen eller bestemte programmer du kjører, med andre deltakere mens du bruker Attendee.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Hvis du starter en delingsøkt, vil alle møtedeltakerne kunne se skjermen(e), hele skrivebordet eller utvalgte programmer på dataskjermen, avhengig av hva du deler. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Du kan bruke deling av skrivebord/programmer til å samarbeide med deltakere.

Valg/kontroll:

Slik starter du deling av skrivebord/programmer under et Attendee-møte som pågår:

 1. Klikk Del-knappen i samtalevinduet i Attendee.

 2. På menyen klikker du Skrivebord, en skjerm (hvis du har flere enn én) eller Program hvis du vil velge ett eller flere programmer.

Slik stopper du deling av skrivebordet eller et program:

 • Velg Avslutt deling på delelinjen øverst på skjermen.

Viktig!:  Dokumenter eller bilder som er åpne på skrivebordet og som er beskyttet av DRM-programvare (Digital Rights Management), kan være synlige for personer du deler skrivebordet med i Attendee.

Kontrolldeling for skrivebord/programmer

Funksjonen gjør følgende: Kontrolldeling av skrivebord/programmer gjør det mulig å overføre kontrollen over skrivebordet eller et program til noen som bruker en Microsoft Lync 2010-klient eller Attendee på en annen datamaskin.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Når du har overført kontrollen til noen andre, har vedkommende kontroll over datamaskinen eller det valgte programmet og kan utføre endringer som om vedkommende hadde brukt datamaskinen din direkte via tastatur og mus. Du og andre deltakere i Attendee vil kunne se disse endringene etter hvert som de foretas. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Du kan bruke kontrolldeling til å la andre ta kontroll over skrivebordet eller programmer, avhengig av hva du deler, mens du og andre deltakere observerer.

Valg/kontroll:

Slik deler du kontrollen over skrivebordet:

1.Start deling av skrivebord eller program.

2.Velg personen du vil gi kontrollen til, på Gi kontroll-menyen på delelinjen øverst på skjermen.

Slik tar du tilbake kontrollen over skrivebordet fra en ekstern bruker:

•Klikk Ta tilbake kontrollGi kontroll-menyen på delelinjen øverst på skjermen.

Møtevedlegg

Funksjonen gjør følgende: Du kan dele filer med møtedeltakere ved å laste dem opp som vedlegg.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Vedleggene lagres på Attendee i samsvar med policyene for utløp av møteinnhold, som defineres av den systemansvarlige. Du kan velge å laste opp vedlegg. Vedlegg lastes ned av deg eller andre i et møte. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Informasjonen i opplastede møtevedlegg deles med andre deltakere i et 2010 Lync-møte.

Valg/kontroll:

Presentatører kan begrense tilgjengeligheten til vedlegg etter møtedeltakernes roller (arrangør, presentatører, alle). Hvis et vedlegg ikke er tilgjengelig, kan du ikke se det i vedleggslisten.

Oppringning under møte

Funksjonen gjør følgende: Funksjonen Oppringning under møte gir Attendee-brukere som er til stede på et møte, mulighet til å legge til et PSTN-nummer (Public Switched Telephone Network) i et eksisterende audio-/videomøte (AV-møte).

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Når PSTN-brukeren som inviteres til AV-møtet, mottar anropet, får vedkommende anroper-IDen til arrangøren av AV-møtet (ikke nødvendigvis anroper-IDen til personen som legger vedkommende til i møtet). Så snart PSTN-brukeren tar telefonen, slutter vedkommende seg til møtet umiddelbart.

Bruk av informasjonen:

Arrangørens anroper-ID sendes ut til PSTN-brukeren som inviteres til møtet.

Valg/kontroll:

Funksjonen Oppringning under møte har ingen kontroller tilgjengelig for brukeren eller bedriftens systemansvarlige. Før en PSTN-bruker legges til, kan du om mulig sende en direktemelding eller en e-postmelding til PSTN-brukeren for å spørre om vedkommende vil bli med på AV-møtet, slik at vedkommende er klar over at de blir invitert. PSTN-brukeren kan også velge ikke å besvare anropet.

Avstemning

Funksjonen gjør følgende: Attendee-brukere kan gjennomføre avstemninger og innhente anonyme svar fra deltakere under møter.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Individuelle stemmer er anonyme. De samlede avstemningsresultatene er synlige for alle presentatører og kan vises til alle deltakere av en presentatør. Avstemningene lagres på Lync Server 2010 i samsvar med policyene for utløp av møteinnhold, som defineres av den systemansvarlige. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Avstemninger bedrer samarbeidsmiljøet ved at presentatørene raskt kan kartlegge deltakernes preferanser.

Valg/kontroll:

 • Presentatørene kan begrense tilgjengeligheten til avstemninger etter deltakerrolle (arrangør, presentatør, alle) når avstemningen ikke vises for alle deltakere. Hvis en avstemning ikke er tilgjengelig for deg, er den ikke synlig i innholdslisten når den ikke deles for øyeblikket, og avstemningen kan ikke lagres på den lokale datamaskinen.

 • Presentatører kan når som helst åpne eller stenge en avstemning for stemmer og slette avstemningsresultatene.

PowerPoint-samarbeid

Funksjonen gjør følgende: Med Microsoft PowerPoint-samarbeid kan Attendee-brukere vise, se på og legge inn merknader i PowerPoint-presentasjoner i løpet av et elektronisk møte.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes:

Det du gjør, styrer alle bruksområder for PowerPoint-samarbeid – enten du laster opp, navigerer deg gjennom eller legger inn merknader i en PowerPoint-presentasjon. Alle filer som presenteres i et møte, overføres til alle møtedeltakerne, og de vil kunne hente dem direkte fra en mappe på datamaskinene sine. Eieren av filen eller presentatøren kan blokkere andre fra å lagre filen, men dette hindrer dem ikke i å hente den eller se på den.

PowerPoint-filer lagres på Lync Server i samsvar med policyene for utløp av møteinnhold, som defineres av bedriftens systemansvarlige. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Samarbeid via PowerPoint gjør det enklere for møtedeltakerne å holde effektive presentasjoner og motta tilbakemeldinger.

Valg/kontroll:

 • Presentatører kan begrense merknadsrettighetene etter deltakerrolle (bare presentatører, alle, ingen) ved å gjøre følgende:

  1. Klikk Møtealternativer i dialogboksen Tilkoblingsinformasjon og Alternativer for møte i samtalevinduet.

  2. Klikk alternativet du ønsker, i rullegardinlisten Merknadsrettigheter under Rettigheter.

  3. Klikk OK.

 • Presentatører kan hindre deltakere i å se lysbilder som ikke presenteres for øyeblikket, ved å gjøre følgende:

  1. Klikk Møtealternativer i dialogboksen Tilkoblingsinformasjon og Alternativer for møte.

  2. Klikk alternativet du ønsker, i rullegardinlisten Vis privat under Rettigheter.

  3. Klikk OK.

Obs!:  Denne rettigheten kan defineres etter deltakerrolle (bare presentatører, alle eller ingen).

 • Presentatører kan begrense tilgjengeligheten for PowerPoint-presentasjoner etter deltakerrolle (arrangør, presentatører, alle) når PowerPoint-presentasjonen ikke deles. Hvis en PowerPoint-presentasjon ikke er tilgjengelig, kan du ikke se den i innholdslisten når den ikke deles, og du kan ikke lagre den på datamaskinen.

Opptak

Funksjonen gjør følgende: Med opptaksfunksjonen kan presentatører som bruker Lync, registrere alle aspekter av et Lync-møte, deriblant hvem som deltok på møtet, lyd, video og innhold som direktemeldingssamtaler, programdeling, PowerPoint-presentasjoner, avstemninger, støtteark og tavler. Når arrangøren eller andre presentatører stopper opptaket eller setter det på pause, berøres ikke andre opptak som pågår.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes:

Hvis presentatører velger å ta opp, lagres det som tas opp, på vedkommendes datamaskin. Ekstra videofiler som genereres på grunnlag av opptaket, lagres på presentatørens lokale datamaskin som standard, men de kan også lagres på en annen datamaskin hvis dette angis av presentatøren som utfører opptaket. Når brukere laster opp innhold til et møte, gis det tillatelse til å legge til det aktuelle innholdet i opptak som disse brukerne eller andre brukere oppretter.

Hvis det oppstår feil i løpet av publiseringsfasen til et opptak, er det mulig at data som ble tatt opp mens registreringen stod på pause, utilsiktet kan inkluderes i opptaket. Hvis det oppstår en feil i en av delene av publiseringsfasen (se Recording Manager for en "Advarsel"-status), bør ikke opptakene distribueres til andre, selv om de kan spilles av i en eller annen form.

Bruk av informasjonen:

Opptaket kan spilles av alle som har tilgang til plasseringen der opptaket er lagret.

Valg/kontroll:

Muligheten til å ta opp er slått av som standard og må aktiveres av bedriftens systemansvarlige. Hvis denne funksjonen er aktivert for møter, kan alle presentatører begynne et opptak. Når en presentatør begynner å ta opp, sendes det en varsling til deltakere med kompatible klienter og enheter om at et opptak har startet. Brukere som deltar på en konferanse der opptak pågår, men som bruker en av følgende inkompatible klienter eller enheter, tas opp, men de mottar ikke opptaksvarselet.

Inkompatible klienter:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

  • Microsoft Office Communicator Web Access (2007 R2-versjonen)

  • Microsoft Office Communicator Web Access (2007-versjonen)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant

Inkompatible enheter:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 Phone Edition

Dessuten får ikke deltakere som bruker video i fullskjerm i løpet av et møte, beskjed om at et opptak har startet, før vedkommende går tilbake til samtalevinduet, uavhengig av hvilken enhet eller klient som brukes.

Stemmekvalitetsforbedringer

Funksjonen gjør følgende: Det gis varslinger i Attendee som bidrar til å forbedre kvaliteten til anropet hvis det registreres problemer med enheter, nettverket eller datamaskinen i løpet av anropet.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Hvis du har en enhetskonfigurasjon som fører til dårlig lyd i et anrop (for eksempel ekko eller støy), blir du informert, og de andre deltakerne i samtalen informeres også om at kvaliteten på samtalen er redusert på grunn av enhetskonfigurasjonen din. Andre blir bare varslet om at du bruker en enhet som forårsaker dårlig lydkvalitet. De vet ikke hvilken enhet du bruker. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Informasjonen som sendes til andre i samtalen, hjelper dem med å forbedre kvaliteten på samtalen. Presentatører kan for eksempel dempe linjen din hvis du bare lytter til samtalen.

Valg/kontroll: Det tillates ikke at varslinger om samtalekvalitet slås av i Attendee.

Tavlesamarbeid

Funksjonen gjør følgende: Med tavlesamarbeid kan du dele virtuelle tavler i Attendee og legge inn merknader på dem under elektroniske møter.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Merknader som legges til på tavler, er synlige for alle deltakere. Tavler lagres på Lync Server i samsvar med policyene for utløp av møteinnhold. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Tavlesamarbeidsfunksjonen forbedrer samarbeidsmulighetene ved å gjøre det mulig for møtedeltakere å legge frem og diskutere ideer, ta notater og så videre.

Valg/kontroll: Presentatører kan begrense tilgjengeligheten til tavlesamarbeidsfunksjonen etter deltakerrolle (arrangør, presentatører, alle) når tavlen ikke vises for alle deltakere. Hvis en tavle ikke er tilgjengelig for en bruker, kan ikke vedkommende se den i innholdslisten eller lagre den på datamaskinen.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×