Personverntillegg for Microsoft Lync 2010 for Android

Sist oppdatert: desember 2011

Innhold

Personverntillegg for Microsoft Lync 2010 for Android

Anropsdelegering (videresending av anrop)

Kontaktkort

Diagnoselogging

Deling av sted

Personlig bilde

Tilgjengelighets- og kontaktinformasjon

Personvernmodus

Send som e-post

Sendelogger

Enhetlig kontaktlager

Personverntillegg for Microsoft Lync 2010 for Android

Denne siden er et tillegg til Personverntillegg for Microsoft Lync-produkter. Som en hjelp til å forstå praksisene for datainnsamling og -bruk som gjelder for bestemte Microsoft Lync-produkter eller -tjenester, bør du lese både Personvernerklæring for Microsoft Lync-produkter og dette tillegget.

Dette personverntillegget tar for seg distribusjon og bruk av Microsoft Lync 2010 for Android på bedriftens mobilenheter. Hvis du bruker Lync Server 2010-kommunikasjonsprogramvaren som en tjeneste (med andre ord hvis en tredjepart [for eksempel Microsoft] er vert for serverne som programvaren kjører på), sendes det informasjon til denne tredjeparten. Hvis du vil vite mer om bruken av data som sendes fra bedriften til denne tredjeparten, kan du forhøre deg med bedriftens systemansvarlige eller tjenesteleverandøren din.

Til toppen av siden

Anropsdelegering (videresending av anrop)

Funksjonen gjør følgende: Med anropsdelegering kan du konfigurere Viderekobling eller Ring samtidig til å ringe dine representanter eller din gruppe for teamsamtale (hvis du har angitt representanter eller en gruppe for teamsamtale i Microsoft Lync 2010-skrivebordsklienten), noen i kontaktlisten, noen i firmakatalogen eller et telefonnummer.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Når representantene besvarer et anrop på dine vegne, mottar du en e-post som informerer deg om anropet. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Du kan bruke denne funksjonen for å viderekoble samtaler til mobiltelefonen når du er borte fra kontoret, eller for å viderekoble samtaler til riktig person for oppfølging.

Valg/kontroll: Anropsdelegering er deaktivert som standard. Du kan aktivere eller deaktivere det via følgende trinn:

 1. Trykk Viderekobling i kategorien Min info i Lync 2010 for Android.

 2. Trykk Ring samtidig eller Viderekoble anrop til.

 3. Velg Nytt nummer, Mine representanter, eller Velg kontakt i listen over alternativer.

Til toppen av siden

Kontaktkort

Funksjonen gjør følgende: Kontaktkortet innhenter statisk og dynamisk informasjon om andre personer i bedriften, og viser informasjonen i Lync 2010 og i nyere versjoner av meldings- og samarbeidsklienten Microsoft Outlook. Med kontaktkortet kan du sende e-post, foreta et anrop og sende direktemeldinger ved bare ett trykk.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Den statiske informasjonen på kontaktkortet innhentes fra bedriftskatalogen (for eksempel Active Directory Domain Services) og deles med andre gjennom Lync Server 2010. Du oppgir den dynamiske informasjonen som innhentes og deles, for eksempel telefonnumre og tilgjengelighet. Stedsinformasjonen som vises på kontaktkortet, hentes som beskrevet i avsnittet Deling av sted, senere i dette tillegget. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Informasjonen på kontaktkortet vises for at du skal kunne dele kontaktinformasjon med andre.

Valg/kontroll: Kontakter behandles fra Lync-skrivebordsklienten.

Til toppen av siden

Diagnoselogging

Funksjonen gjør følgende: Diagnoselogging gjør det mulig å logge informasjon om din bruk av Lync for Android på enheten, i brukerprofilen din. Informasjonen kan brukes til å feilsøke eventuelle problemer som kan oppstå med Lync for Android-programvaren.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Når diagnoselogging er aktivert, lagres følgende informasjon på enheten: enhets-ID, brukeralias og domene, tilgjengelighetsdata, meldingsdetaljer, påloggingshistorikk, kontaktliste og klientkonfigurasjonsdata, som for eksempel viderekoblingsregler, status og notater. Innholdet i Lync-samtalene lagres ikke. Ingen informasjon sendes automatisk til Microsoft, men du kan velge å sende denne informasjonen manuelt til Microsoft for feilsøking (se avsnittet Sendelogger senere i dette tillegget).

Bruk av informasjonen: Du kan bruke diagnoselogging til å feilsøke problemer som kan oppstå når du bruker Lync for Android.

Valg/kontroll: Diagnoselogging er deaktivert som standard. Du kan aktivere eller deaktivere det via følgende trinn:

 1. Trykk Alternativer i kategorien Min info i Lync for Android.

 2. Tapp Diagnoselogging for å merke av for alternativet.

 3. Tapp Send diagnoseloggerOm Lync-siden for å sende loggen.

Til toppen av siden

Deling av sted

Funksjonen gjør følgende: Deling av sted deler tidssonen du er i, med andre ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjonen. Hvis du aktiverer personvernmodus, deles stedsinformasjonen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du aktiverer personvernmodus, og hvordan stedsinformasjon deles, kan du se avsnittet Personvernmodus senere i dette tillegget.

Viktig!:  Din faktiske fysiske plassering kan ikke fastslås i Lync for Android. Du må IKKE bruke Lync for Android til å ringe et nødnummer. Bruk det numeriske tastaturet på enheten.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Tidssonen du er i, hentes fra operativsystemet på mobilenheten og deles med Lync-kontaktene dine. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Tidssonen deles via Lync-tilgjengelighet, basert på hvordan du har konfigurert tilgjengelighetsinnstillingene i Lync-skrivebordsklienten. Denne informasjonen vises i kontaktkortene. Legg merke til at ingen annen informasjon, herunder geografisk plassering, formatert adresse eller sivil adresse, deles via tilgjengeligheten.

Valg/kontroll: Deling av sted aktiveres og deaktiveres av firmaadministratoren. Hvis deling av sted er aktivert, administreres det fra Lync-skrivebordsklienten.

Til toppen av siden

Personlig bilde

Funksjonen gjør følgende: Funksjonen Personlig bilde gjør at bildet ditt og bilder av andre vises i bedriften.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Dine innstillinger for deling av personlig bilde innhentes både for å vise bilder og dele bildet ditt. Bare bilder som er lagret i Active Directory, kan vises i Lync for Android. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Informasjonen brukes til å tilpasse brukeropplevelsen og til å dele bildet ditt med andre.

Valg/kontroll: Innstillinger for personlig bilde behandles fra Lync-skrivebordsklienten.

Til toppen av siden

Tilgjengelighets- og kontaktinformasjon

Funksjonen gjør følgende: Med funksjonen Tilgjengelighets- og kontaktinformasjon har du tilgang til informasjon som publiseres om andre brukere (både i og utenfor organisasjonen), og den gir andre brukere tilgang til informasjon som publiseres om deg, for eksempel tilgjengelighetsstatus, tittel, telefonnummer, sted og notater. Den systemansvarlige kan også konfigurere interaksjon med Outlook og Exchange Server, slik at du kan vise fraværsmeldinger og annen statusinformasjon (for eksempel når du har et møte planlagt i Outlook-kalenderen).

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Du bruker påloggingsadressen din og et passord til å koble deg til Lync Server. Du og den systemansvarlige kan publisere informasjon om tilgjengelighetsstatus og kontaktinformasjon, som knyttes til påloggingen din. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Andre Lync-brukere og -programmer kan få tilgang til din tilgjengelighets- og kontaktinformasjon og dermed ha oversikt over din publiserte status og informasjon, slik at de enklere kan kommunisere med deg.

Valg/kontroll: Innstillinger for tilgjengelighets- og kontaktinformasjon behandles fra Lync-skrivebordsklienten.

Til toppen av siden

Personvernmodus

Funksjonen gjør følgende: Personvernmodus er en innstilling som gjør det mulig å dele tilgjengelighetsstatus (for eksempel Tilgjengelig, Opptatt, Ikke forstyrr og så videre) bare med kontakter i kontaktlisten.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Når personvernmodus aktiveres, går Lync inn i en modus der du kan endre brukerinnstillingene slik at tilgjengelighetsinformasjonen bare deles med kontakter i kontaktlisten. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Innstillingen av denne modusen fastsetter hvordan tilgjengelighetsdata deles.

Valg/kontroll: Personvernmodus aktiveres og deaktiveres av firmaadministratoren. Hvis personvernmodus er aktivert, administreres det fra Lync-skrivebordsklienten.

Til toppen av siden

Send som e-post

Funksjonen gjør følgende: Med Send som e-post kan du sende samtaleloggen for direktemeldinger i Lync 2010 for Android, som lagres lokalt på enheten, som et vedlegg til en e-postadresse som er angitt av brukeren.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Alt innkommende og utgående innhold i direktemeldingssamtaler lagres lokalt på en isolert plassering på enheten på ubestemt tid med mindre 1) brukeren sletter samtalen, 2) brukeren avinstallerer programmet eller 3) en ny bruker logger på den samme enheten. Når du sender en direktemeldingslogg ved å bruke Send som e-post, leveres den i form av en e-postmelding til e-postadressen til brukeren. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Brukere kan sende samtaleloggen for direktemeldinger som et e-postvedlegg til den angitte e-postadressen for å gjøre direktemeldingssamtaler tilgjengelige utenfor enheten for formål slik som arkivering eller deling.

Valg/kontroll: Samtaleloggen for direktemeldinger lagres automatisk på enheten. Det er ikke mulig å deaktivere denne funksjonen. Du kan slette samtaleloggen for direktemeldinger ved å gjøre følgende:

 1. Trykk og hold samtalen du vil slette, i kategorien Chatter.

 2. Trykk Slett samtale på popup-menyen.

 3. Trykk OK i dialogboksen for bekreftelse av sletting.

Du sender samtaleloggen for direktemeldinger ved å bruke en av disse fremgangsmåtene:

 1. Trykk menytasten i samtalevinduet.

 2. Velg Send som e-post på menyen.

 3. Skriv inn e-postadressen til mottakeren hvis du vil sende loggen til noen andre enn deg selv.

 4. Trykk Send.

Eller

 1. Trykk og hold samtalen du vil sende, i kategorien Chatter.

 2. Trykk Send som e-post på popup-menyen.

 3. Skriv inn e-postadressen til mottakeren hvis du vil sende loggen til noen andre enn deg selv.

 4. Trykk Send.

Til toppen av siden

Sendelogger

Funksjonen gjør følgende: Med Send logger kan du sende Lync for Android-logger (se avsnittet Logging tidligere i dette tillegget), slik at kundestøtteteamet kan undersøke problemer du måtte ha med lyd eller tilkobling.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Bare informasjonen som hentes inn via diagnoselogging, sendes (hvis diagnoselogging er aktivert). Se avsnittet Diagnoselogging tidligere i dette tilegget for å se hvilken informasjon som logges.

Bruk av informasjonen: Informasjonen som samles inn fra enheten, brukes som et bidrag til å feilsøke problemet du hadde og til å forbedre Lync.

Valg/kontroll: I Lync for Android sendes ikke logger fra enheten automatisk. I stedet sendes logger bare når logging er aktivert på enheten (se avsnittet Diagnoselogging tidligere i dette tillegget). Du kan bruke følgende fremgangsmåte til å sende Lync-logger manuelt:

 1. Trykk Alternativer i kategorien Min info i Lync for Android.

 2. Tapp Diagnoselogging for å merke av for alternativet.

 3. Tapp Send diagnoseloggerOm Lync-siden for å sende loggen.

 4. Skriv inn e-postadressen til mottakeren i e-postskjemaet som åpnes med loggene vedlagt, og trykk deretter Send.

Til toppen av siden

Enhetlig kontaktlager

Funksjonen gjør følgende: Enhetlig kontaktlager består av tre hovedfunksjoner. Bare én av dem, søkefletting, er tilgjengelig i Lync for Android. Ved søkefletting blir den globale adresselisten (GAL) slått sammen med Lync-kontaktene, slik at når du søker etter en kontakt, er det bare én enkelt oppføring i søkeresultatene.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Lync for Android henter kontaktinformasjon fra Active Directory eller tilgjengelighet. Denne informasjonen brukes internt i Lync for Android.

Bruk av informasjonen: Kontaktinformasjon fra Active Directory eller tilgjengelighet vises i Lync for Android-brukergrensesnittet.

Valg/kontroll: Innstillinger for enhetlig kontaktlager behandles fra Lync-skrivebordsklienten.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×