Personverntillegg for Microsoft Lync 2010 for iPad

Sist oppdatert: juni 2012

Innhold

Personverntillegg for Microsoft Lync 2010 for iPad

Anropsdelegering (videresending av anrop)

Kontaktkort

Logging

Nødanrop

Deling av sted

Personlig bilde

PowerPoint-samarbeid

Tilgjengelighets- og kontaktinformasjon

Personvernmodus

Push-varslinger

Send som e-post

Sendelogger

Enhetlig kontaktlager

Personverntillegg for Microsoft Lync 2010 for iPad

Denne siden er et tillegg til Personverntillegg for Microsoft Lync-produkter. Som en hjelp til å forstå praksisene for datainnsamling og -bruk som gjelder for bestemte Microsoft Lync-produkter eller -tjenester, bør du lese både Personvernerklæring for Microsoft Lync-produkter og dette tillegget.

Dette personverntillegget tar for seg distribusjon og bruk av Microsoft Lync 2010 for iPad på bedriftens mobilenheter. Hvis du bruker Lync Server 2010-kommunikasjonsprogramvaren som en tjeneste (med andre ord hvis en tredjepart [for eksempel Microsoft] er vert for serverne som programvaren kjører på), sendes det informasjon til denne tredjeparten. Hvis du vil vite mer om bruken av data som sendes fra bedriften til denne tredjeparten, kan du forhøre deg med bedriftens systemansvarlige eller tjenesteleverandøren din.

Til toppen av siden

Anropsdelegering (videresending av anrop)

Funksjonen gjør følgende: Med anropsdelegering kan brukere tilordne én eller flere personer som representanter som kan ringe eller motta anrop og opprette eller bli med på elektroniske møter på brukernes vegne.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Når en bruker tilordner representanter, må vedkommende oppgi kontaktinformasjon om representantene under konfigurasjonen. Brukere som konfigureres som representanter, mottar et varsel med informasjon om at noen i virksomheten har tilordnet dem som representant. Når representanter besvarer et anrop på vegne av personen som har tilordnet dem som representant, mottar denne personen et e-postvarsel med informasjon om denne hendelsen. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Lync bruker representantenes kontaktinformasjon slik at de kan ringe eller motta anrop og planlegge eller bli med på møter på vegne av personen de er representant for.

Valg/kontroll: Anropsdelegering er deaktivert som standard. Du kan aktivere eller deaktivere det via følgende trinn:

 1. Trykk Viderekobling i kategorien Min informasjon i Lync 2010 for iPad.

 2. Trykk den gjeldende innstillingen for viderekobling, og velg Representanter fra listen over alternativer som vises.

Obs!:  Representanter kan ikke konfigureres fra den mobile enheten, de må konfigureres fra Lync-skrivebordsklienten.

Til toppen av siden

Kontaktkort

Funksjonen gjør følgende: Kontaktkortet inneholder kontakt-, tilgjengelighets- og stedsinformasjon om deg og personene i virksomheten, både i Lync og nye versjoner av Outlook. Kontaktkortet gir også ettklikkstilgang til kommunikasjon med andre. Du kan for eksempel sende en direktemelding, starte en samtale eller sende en e-postmelding direkte fra kontaktkortet til en person.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Den statiske informasjonen på kontaktkortet samles inn fra virksomhetens firmakatalog (for eksempel Active Directory). Den dynamiske informasjonen, for eksempel informasjon om ledige og opptatte tidspunkt i kalenderen, hentes fra Microsoft Exchange Server. Stedsinformasjon hentes på mange ulike måter (se delen om sted). Telefonnumre kan hentes fra firmakatalogen eller angis manuelt av brukeren. Tilgjengelighetsinformasjon behandles av Lync ved hjelp av Outlook-kalenderen (hvis brukeren aktiverer dette) eller angis manuelt av brukeren. Lync-serveren deler denne informasjonen med personer i virksomheten. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Kontaktkortet brukes til å vise kontakt-, steds- og tilgjengelighetsinformasjon om personer i brukernes virksomhet. Du kan kontrollere hvor mye informasjon som skal vises for Lync- og Outlook-kontaktene til en bruker, ved å angi fortrolighetsforhold og aktivere eller deaktivere personvernmodus (se delen om personvernmodus).

Valg/kontroll: Kontakter behandles fra Lync-skrivebordsklienten.

Til toppen av siden

Logging

Funksjonen gjør følgende: Logging gjør det mulig å logge informasjon om din bruk av Lync for iPad på enheten, i brukerprofilen din. Informasjonen kan brukes til å feilsøke eventuelle problemer som kan oppstå med Lync for iPad-programvaren.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Når logging er aktivert, lagres følgende informasjon på enheten: enhets-ID, brukeralias og domene, tilgjengelighetsdata, meldingsdetaljer, påloggingshistorikk, kontaktliste og klientkonfigurasjonsdata, som for eksempel viderekoblingsregler, status og notater. Innholdet i Lync-samtalene lagres ikke. Ingen informasjon sendes automatisk til Microsoft, men du kan velge å sende denne informasjonen manuelt til Microsoft for feilsøking (se avsnittet Send logger senere i dette tillegget).

Bruk av informasjonen: Du kan bruke logging til å feilsøke problemer som kan oppstå når du bruker Lync for iPad.

Valg/kontroll: Logging er deaktivert som standard. Du kan aktivere eller deaktivere det via følgende trinn:

 1. Trykk Innstillinger i kategorien Min informasjon i Lync for iPad.

 2. Velg Logging fra listen over alternativer.

 3. Skyv veksleknappen Logging til på alternativsiden Logging.

Til toppen av siden

Nødanrop

Viktig!:  Vi anbefaler at du IKKE bruker Lync for iPad til å ringe et nødnummer. Lync for iPad har IKKE mulighet til å finne ut hvor du faktisk befinner deg rent fysisk. Hvis du bruker Lync for iPad til å ringe et nødnummer, kan leverandørene derfor IKKE finne ut hvor du befinner deg. Hvis du må ringe et nødnummer fra enheten, lukker du Lync for iPad og bruker det numeriske tastaturet på enheten.

Til toppen av siden

Deling av sted

Funksjonen gjør følgende: Deling av sted deler tidssonen du er i, med andre ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjonen. Hvis du aktiverer personvernmodus, deles stedsinformasjonen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du aktiverer personvernmodus, og hvordan stedsinformasjon deles, kan du se avsnittet Personvernmodus senere i dette tillegget.

Viktig!:  Din faktiske fysiske plassering kan ikke fastslås i Lync for iPad. Du må IKKE bruke Lync for iPad til å ringe et nødnummer. Bruk det numeriske tastaturet på enheten.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Tidssonen du er i, hentes fra operativsystemet på mobilenheten og deles med Lync-kontaktene dine. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Tidssonen deles via Lync-tilgjengelighet, basert på hvordan du har konfigurert tilgjengelighetsinnstillingene i Lync-skrivebordsklienten. Denne informasjonen vises i kontaktkortene. Legg merke til at ingen annen informasjon, herunder geografisk plassering, formatert adresse eller sivil adresse, deles via tilgjengeligheten.

Valg/kontroll: Deling av sted aktiveres og deaktiveres av firmaadministratoren. Hvis deling av sted er aktivert, administreres det fra Lync-skrivebordsklienten.

Til toppen av siden

Personlig bilde

Funksjonen gjør følgende: Funksjonen Personlig bilde gjør at bildet ditt og bilder av andre vises i bedriften.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Dine innstillinger for deling av personlig bilde innhentes både for å vise bilder og dele bildet ditt. Bare bilder som er lagret i Active Directory, kan vises i Lync for iPad. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Informasjonen brukes til å tilpasse brukeropplevelsen og til å dele bildet ditt med andre.

Valg/kontroll: Innstillinger for personlig bilde behandles fra Lync-skrivebordsklienten.

Til toppen av siden

PowerPoint-samarbeid

Funksjonen gjør følgende: Med PowerPoint-samarbeid kan brukere vise og legge til merknader i PowerPoint-presentasjoner under elektroniske samtaler eller møter.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Sluttbrukerhandlinger styrer all bruk av denne funksjonen, enten de laster opp, navigerer gjennom eller legger til merknader i en PowerPoint-presentasjon. Alle filer som presenteres i en samtale eller på et møte, sendes til alle møtedeltakerne, og de kan hente dem direkte fra en mappe på datamaskinene sine. Eieren av filen eller presentatøren kan blokkere andre fra å lagre filen, men dette hindrer dem ikke i å hente den eller vise den. PowerPoint-filer lagres på Lync Server i samsvar med policyene for utløp av møteinnhold, som defineres av bedriftsadministratoren. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Samarbeid via PowerPoint bidrar til at samtaledeltakerne kan holde effektive presentasjoner og motta tilbakemeldinger.

Valg/kontroll: iPad-brukere kan bare vise en PowerPoint-presentasjon som deles av en annen møtedeltaker. De kan ikke laste opp, legge inn merknader eller dele PowerPoint-presentasjoner fra iPaden.

Til toppen av siden

Tilgjengelighets- og kontaktinformasjon

Funksjonen gjør følgende: Brukere kan bruke funksjonen for tilgjengelighets- og kontaktinformasjon til å vise tilgjengelighets- og kontaktinformasjon om andre brukere (både i og utenfor virksomheten) og dele egen publisert informasjon, for eksempel tilgjengelighet, status, tittel, telefonnummer, sted og notater. Ansvarlige for virksomheten kan også konfigurere integrering med Outlook og Exchange Server, slik at brukernes fraværsmeldinger og annen statusinformasjon (for eksempel brukernes planlagte møter i Outlook-kalenderen) vises.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Brukernes påloggingsadresse og passord for påloggings- og godkjenningsformål. Eventuelle ytterligere telefonnumre de vil gjøre tilgjengelige, informasjon som fraværsmeldinger og annen statusinformasjon hvis Outlook- og Exchange Server-integrering er konfigurert av administratoren og aktivert i Outlook, inkludert eventuelle notater eller tilgjengelighet som er angitt manuelt av brukerne og gjøres tilgjengelig på kontaktkortet. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Påloggingsadresse og passord brukes til å logge på Lync og koble til Lync-serveren. Brukere kan konfigurere personverninnstillingene slik at andre Lync-brukere og programmer har tilgang til tilgjengelighets-, kontakt- og statusinformasjonen deres, hvis de publiserer den. Dermed kan alle brukerne kan kommunisere bedre med hverandre.

Valg/kontroll: Innstillinger for tilgjengelighets- og kontaktinformasjon behandles fra Lync-skrivebordsklienten.

Til toppen av siden

Personvernmodus

Funksjonen gjør følgende: Personvernmodus er en innstilling som lar brukere bestemme hvor mye av tilgjengelighetsinformasjonen (for eksempel Tilgjengelig, Opptatt, Ikke forstyrr og så videre) de vil dele med kontakter i kontaktlisten.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Når personvernmodus aktiveres, går Lync inn i en modus der brukerne kan justere brukerinnstillingene slik at tilgjengelighetsinformasjonen bare deles med kontakter i kontaktlisten deres. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Denne innstillingen lar brukeren bestemme hvordan tilgjengelighetsdataene skal deles.

Valg/kontroll: Personvernmodus aktiveres og deaktiveres av firmaadministratoren. Hvis personvernmodus er aktivert, administreres det fra Lync-skrivebordsklienten.

Til toppen av siden

Push-varslinger

Funksjonen gjør følgende: Push-varslinger varsler deg når du mottar en ny melding på mobilenheten. Du kan varsles på flere måter, blant annet med en popup-varsling, en lyd eller et tallmerke på Hjem-skjermen, alt etter operativsystemet på enheten. Varslingen genereres lokalt på enheten når du mottar en ny melding. Dette skjer bare når Lync for iPad ikke kjører i forgrunnen. Når Lync for iPad kjører i forgrunnen, vises ikke push-varslinger. Du kan aktivere eller deaktivere push-varslinger, men du mottar fortsatt meldinger selv om push-varslinger er deaktivert. Du blir bare ikke varslet. Hvis du ikke vil motta nye meldinger, må du logge av Lync for iPad.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Ingen informasjon hentes inn, behandles eller sendes av mobilenheten. Alle meldinger som sendes til enheten fra andre Lync-brukere, går gjennom push-varslingstjenesten fra Microsoft Lync Server og rutes deretter til push-varslingstjenesten for iPad for å leveres til enheten din. Når en forbindelse er etablert, går alle meldinger direkte mellom deltakerne i forbindelsen. Hvis du vil ha informasjon om iPad-personvernpolicyene, kan du se personvernerklæringen for Apple-kunder.

Bruk av informasjonen: Innstillingen for push-varslinger bestemmer om du skal varsles om nye meldinger som mottas i Lync for iPad, når Lync for iPad ikke kjøres i forgrunnen.

Valg/kontroll: Push-varslinger aktiveres og deaktiveres av firmaadministratoren. Hvis Push-varslinger er aktivert, kan du slå det på eller av ved å bruke følgende fremgangsmåte:

 1. Trykk Innstillinger-ikonet i skjermbildet Startside.

 2. Velg Varslinger fra listen over alternativer.

 3. Sørg for at veksleknappen Varslinger er i -posisjonen.

 4. Velg Lync fra listen over programmer.

 5. Skyv veksleknappene Varsler, Lyder og Kort til -posisjonen.

Til toppen av siden

Send som e-post

Funksjonen gjør følgende: Med Send som e-post kan du sende samtaleloggen for direktemeldinger i Lync 2010 for iPad, som lagres lokalt på enheten, som et vedlegg til en e-postadresse som er angitt av brukeren.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Alt innkommende og utgående innhold i direktemeldingssamtaler lagres lokalt på en isolert plassering på enheten på ubestemt tid med mindre 1) brukeren sletter samtalen, 2) brukeren avinstallerer programmet eller 3) en ny bruker logger på den samme enheten. Når du sender en direktemeldingslogg ved å bruke Send som e-post, leveres den i form av en e-postmelding til e-postadressen til brukeren. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Brukere kan sende samtaleloggen for direktemeldinger som et e-postvedlegg til den angitte e-postadressen for å gjøre direktemeldingssamtaler tilgjengelige utenfor enheten for formål slik som arkivering eller deling.

Valg/kontroll: Samtaleloggen for direktemeldinger lagres automatisk på enheten. Det er ikke mulig å deaktivere denne funksjonen. Du kan slette samtaleloggen for direktemeldinger ved å gjøre følgende:

 1. Trykk Rediger i kategorien Chatter.

 2. Velg samtalen du vil slette.

 3. Trykk Slett.

Du sender samtaleloggen for direktemeldinger ved å gjøre følgende:

 1. Trykk Handlinger-knappen i navigasjonsfeltet i samtalevinduet.

 2. Velg Send som e-post på menyen.

 3. Skriv inn e-postadressen til mottakeren hvis du vil sende loggen til noen andre enn deg selv.

 4. Trykk Send.

Til toppen av siden

Sendelogger

Funksjonen gjør følgende: Med Send logger kan du sende Lync for iPad-logger (se avsnittet Logging tidligere i dette tillegget), slik at Microsoft kan undersøke problemer du måtte ha med lyd eller tilkobling.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Bare informasjonen som hentes inn via logging, sendes (hvis logging er aktivert). Se avsnittet Logging tidligere i dette tilegget for å se hvilken informasjon som logges.

Bruk av informasjonen: Informasjonen som samles inn fra enheten, brukes som et bidrag til å feilsøke problemet du hadde og til å forbedre Lync.

Valg/kontroll: I Lync for iPad sendes ikke logger fra enheten automatisk. I stedet sendes logger bare når logging er aktivert på enheten (se avsnittet Logging tidligere i dette tillegget). Du kan bruke følgende fremgangsmåte til å sende Lync-logger manuelt:

 1. Trykk Alternativer i kategorien Min informasjon i Lync for iPad.

 2. Velg Logging fra listen over alternativer.

 3. Trykk Send loggfiler på alternativsiden Logging.

 4. Skriv inn e-postadressen til mottakeren i e-postskjemaet som åpnes med loggene vedlagt, og trykk deretter Send.

Til toppen av siden

Enhetlig kontaktlager

Funksjonen gjør følgende: Enhetlig kontaktlager består av tre hovedfunksjoner. Følgende to er tilgjengelige i Lync for iPad:

 • Søkefletting – Søkefletting slår den globale adresselisten (GAL) sammen med Lync-kontaktene dine, slik at når du søker etter en kontakt, blir det bare én enkelt oppføring i søkeresultatene.

 • Kontaktfletting – Kontaktfletting aggregerer kontaktinformasjon mellom GAL, Lync Server og iPad-kontaktlisten ved å bruke samsvarende e-postidentifikatorer, påloggingsidentifikatorer eller begge deler. Når et treff er fastslått, aggregeres dataene fra disse kildene i Lync for iPad, og de aggregerte dataene vises i forskjellige komponenter i brukergrensesnittet, inkludert i søkeresultater, i kontaktlisten din og på kontaktkort.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Lync for iPad samler kontaktinformasjon fra Outlook, Active Directory, tilgjengelighet og iPad. Denne informasjonen brukes internt i Lync for iPad.

Bruk av informasjonen: Kontaktinformasjon fra Outlook, Active Directory, tilgjengelighet og iPad vises i Lync for iPad-brukergrensesnittet.

Valg/kontroll: Innstillinger for enhetlig kontaktlager behandles fra Lync-skrivebordsklienten.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×