Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Sist oppdatert: mai 2012

Innhold

Personverntillegg for Microsoft Lync 2010 for iPhone

Denne siden er et tillegg til Personverntillegg for Microsoft Lync-produkter. Som en hjelp til å forstå praksisene for datainnsamling og -bruk som gjelder for bestemte Microsoft Lync-produkter eller -tjenester, bør du lese både Personvernerklæring for Microsoft Lync-produkter og dette tillegget.

Dette personverntillegget tar for seg distribusjon og bruk av Microsoft Lync 2010 for iPhone på bedriftens mobile enheter. Hvis du bruker microsoft Lync Server 2010-kommunikasjonsprogramvare som en tjeneste (med andre ord, hvis en tredjepart [for eksempel Microsoft] er vert for serverne som programvaren kjører på), sendes informasjon til denne tredjeparten. Hvis du vil vite mer om bruken av data som sendes fra bedriften til denne tredjeparten, kan du forhøre deg med bedriftens systemansvarlige eller tjenesteleverandøren din.

Til toppen av siden

Anropsdelegering (viderekobling)

Funksjonen gjør følgende: Med anropsdelegering kan brukere tilordne én eller flere personer som representanter som kan ringe eller motta anrop og opprette eller bli med på elektroniske møter på brukernes vegne.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Når en bruker tilordner representanter, må vedkommende oppgi kontaktinformasjon om representantene under konfigurasjonen. Brukere som konfigureres som representanter, mottar et varsel med informasjon om at noen i virksomheten har tilordnet dem som representant. Når representanter besvarer et anrop på vegne av personen som har tilordnet dem som representant, mottar denne personen et e-postvarsel med informasjon om denne hendelsen. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Lync bruker representantenes kontaktinformasjon slik at de kan ringe eller motta anrop og planlegge eller bli med på møter på vegne av personen de er representant for.

Valg/kontroll: Anropsdelegering er deaktivert som standard. Du kan aktivere eller deaktivere den ved hjelp av følgende fremgangsmåte:

 1. Trykk Viderekobling i kategorien Min informasjon i Lync 2010 for iPhone.

 2. Trykk den gjeldende innstillingen for viderekobling, og velg Representanter fra listen over alternativer som vises.

Obs!:  Representanter kan ikke konfigureres fra den mobile enheten. De må konfigureres fra Lync-skrivebordsklienten.

Til toppen av siden

Kontaktkort

Funksjonen gjør følgende: Kontaktkortet inneholder kontakt-, tilgjengelighets- og stedsinformasjon om deg og personene i virksomheten, både i Lync og nye versjoner av Outlook. Kontaktkortet gir også ettklikkstilgang til kommunikasjon med andre. Du kan for eksempel sende en direktemelding, starte en samtale eller sende en e-postmelding direkte fra kontaktkortet til en person.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Den statiske informasjonen i kontaktkortet samles inn fra bedriftens firmakatalog (for eksempel Active Directory). Den dynamiske informasjonen, for eksempel informasjon om ledig/opptatt i kalenderen, hentes fra Microsoft Exchange Server. Stedsinformasjon hentes på flere måter (se plasseringsdelen), telefonnumre kan hentes fra firmakatalogen eller angis manuelt av brukeren, og tilstedeværelsesinformasjon administreres av Lync ved hjelp av Outlook Kalender (hvis aktivert av brukeren) eller angitt manuelt av brukeren. Lync-serveren deler denne informasjonen med andre personer i organisasjonen. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Kontaktkortet brukes til å vise kontakt-, steds- og tilgjengelighetsinformasjon om personer i brukernes virksomhet. Du kan kontrollere hvor mye informasjon som skal vises for Lync- og Outlook-kontaktene til en bruker, ved å angi fortrolighetsforhold og aktivere eller deaktivere personvernmodus (se delen om personvernmodus).

Valg/kontroll: Kontakter behandles fra Lync-skrivebordsklienten.

Til toppen av siden

Logging

Funksjonen gjør følgende: Logging gjør det mulig å logge Lync for iPhone bruksinformasjon på enheten, i brukerprofilen. Informasjonen kan brukes til å feilsøke eventuelle problemer som kan oppstå med Lync for iPhone.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Når logging er aktivert, lagres informasjon som følgende på enheten: enhets-ID, brukeralias og domene, tilstedeværelsesdata, meldingsdetaljer, påloggingslogg, kontaktliste og klientkonfigurasjonsdata, for eksempel viderekoblingsregler, status og notater. Innholdet i Lync-samtalene lagres ikke. Ingen informasjon sendes automatisk til Microsoft, men du kan velge å sende denne informasjonen manuelt til Microsoft for feilsøkingsformål (se avsnittet Send logger senere i dette tillegget).

Bruk av informasjonen: Du kan bruke Logging til å feilsøke eventuelle problemer som kan oppstå når du bruker Lync for iPhone.

Valg/kontroll: Logging er deaktivert som standard. Du kan aktivere eller deaktivere den ved å bruke følgende fremgangsmåte:

 1. Trykk Alternativer i kategorien Min informasjon i Lync for iPhone.

 2. Velg Logging fra listen over alternativer.

 3. Skyv veksleknappen Logging til på alternativsiden Logging.

Til toppen av siden

Nødanrop

Viktig!:  Vi anbefaler at du IKKE bruker Lync for iPhone til å kontakte en leverandør av nødtjenester, for eksempel 9-1-1 i USA. Lync for iPhone har ikke mulighet til å bestemme din faktiske fysiske plassering. Hvis du bruker Lync for iPhone til å kontakte leverandører av nødtjenester, kan ikke leverandørene bestemme hvor du befinner deg. Hvis du må ringe et nødnummer fra enheten, lukker du Lync for iPhone og bruker det numeriske tastaturet på enheten.

Til toppen av siden

Deling av sted

Funksjonen gjør følgende: Deling av sted deler tidssonen din med andre ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjonaliteten. Hvis du aktiverer personvernmodus, deles stedsinformasjonen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du aktiverer personvernmodus og hvordan stedsinformasjon deles, kan du se avsnittet Personvernmodus senere i dette tillegget.

Viktig!:  Den faktiske fysiske geografiske plasseringen kan ikke fastslås av Lync for iPhone. IKKE bruk Lync for iPhone til å ringe en nødtjenesteleverandør, for eksempel 9-1-1. Bruk det numeriske tastaturet på enheten.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Tidssonen du er i, hentes fra operativsystemet på mobilenheten og deles med Lync-kontaktene dine. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Tidssonen deles via Lync-tilstedeværelse, basert på hvordan du har konfigurert innstillingene for tilstedeværelse i Lync-skrivebordsklienten. Denne informasjonen vises i kontaktkort. Vær oppmerksom på at ingen annen informasjon, for eksempel geografisk plassering, formatert adresse eller geografisk adresse, deles via tilstedeværelse.

Valg/kontroll: Plasseringsdeling er aktivert og deaktivert av bedriftsadministratoren. Hvis posisjonsdeling er aktivert, administreres den fra Lync-skrivebordsklienten.

Til toppen av siden

Personlig bilde

Funksjonen gjør følgende: Personlig bilde viser bildet og bildene av andre personer i bedriften.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Innstillingen for deling av personlig bilde samles inn for både å vise bilder og dele bildet ditt. Bare bilder som er lagret i Active Directory, kan vises i Lync for iPhone. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Informasjonen brukes til å tilpasse brukeropplevelsen og til å dele bildet ditt med andre.

Valg/kontroll: Innstillinger for personlig bilde behandles fra Lync-skrivebordsklienten.

Til toppen av siden

Tilgjengelighets- og kontaktinformasjon

Funksjonen gjør følgende: Brukere kan bruke funksjonen for tilgjengelighets- og kontaktinformasjon til å vise tilgjengelighets- og kontaktinformasjon om andre brukere (både i og utenfor virksomheten) og dele egen publisert informasjon, for eksempel tilgjengelighet, status, tittel, telefonnummer, sted og notater. Ansvarlige for virksomheten kan også konfigurere integrering med Outlook og Exchange Server, slik at brukernes fraværsmeldinger og annen statusinformasjon (for eksempel brukernes planlagte møter i Outlook-kalenderen) vises.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Brukernes påloggingsadresse og passord for påloggings- og godkjenningsformål. Eventuelle ytterligere telefonnumre de vil gjøre tilgjengelige, informasjon som fraværsmeldinger og annen statusinformasjon hvis Outlook- og Exchange Server-integrering er konfigurert av administratoren og aktivert i Outlook, inkludert eventuelle notater eller tilgjengelighet som er angitt manuelt av brukerne og gjøres tilgjengelig på kontaktkortet. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Påloggingsadresse og passord brukes til å logge på Lync og koble til Lync-serveren. Basert på hvordan brukeren har konfigurert personverninnstillingene, vil andre Lync-brukere og -programmer kunne få tilgang til informasjon om tilstedeværelse, kontakt og status, hvis de publiseres, slik at brukerne kan kommunisere bedre med hverandre.

Valg/kontroll: Innstillinger for tilgjengelighets- og kontaktinformasjon behandles fra Lync-skrivebordsklienten.

Til toppen av siden

Personvernmodus

Funksjonen gjør følgende: Personvernmodus er en innstilling som lar brukere bestemme hvor mye av tilgjengelighetsinformasjonen (for eksempel Tilgjengelig, Opptatt, Ikke forstyrr og så videre) de vil dele med kontakter i kontaktlisten.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Når personvernmodus aktiveres, går Lync inn i en modus der brukerne kan justere brukerinnstillingene slik at tilgjengelighetsinformasjonen bare deles med kontakter i kontaktlisten deres. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Denne innstillingen lar brukeren bestemme hvordan tilgjengelighetsdataene skal deles.

Valg/kontroll: Personvernmodus er aktivert og deaktivert av bedriftsadministratoren. Hvis personvernmodus er aktivert, administreres den fra Lync-skrivebordsklienten.

Til toppen av siden

Push-varslinger

Funksjonen gjør følgende: Push-varsler er mekanismen som varsler deg når du mottar en ny melding på den mobile enheten. Varselet kan gis på flere måter, inkludert et popup-varsel, en lyd eller et nummermerke på startskjermikonet, avhengig av enhetens operativsystem. Varselet genereres lokalt på enheten når enheten mottar en ny melding. Dette skjer bare når Lync for iPhone ikke kjører i forgrunnen. Når Lync for iPhone kjører i forgrunnen, undertrykkes push-varsler. Du kan aktivere eller deaktivere push-varslinger, men deaktivering av push-varsler stopper ikke mottak av meldinger. det deaktiverer ganske enkelt varslingsfunksjonen. Hvis du vil slutte å motta nye meldinger, må du logge av Lync for iPhone.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Ingen informasjon hentes inn, behandles eller sendes av mobilenheten. Alle meldinger som sendes til enheten fra andre Lync-brukere, går gjennom push-varslingstjenesten for Microsoft Lync Server og rutes deretter til iPhone Push Notification-tjenesten for levering til enheten. Når en samtale er opprettet, går alle meldinger direkte mellom deltakerne i samtalen. Hvis du vil ha mer informasjon om iPhone personvernerklæringer, kan du se Personvernerklæring for Apple-kunder.

Bruk av informasjonen: Innstillingen push-varslinger bestemmer om du blir varslet om nye meldinger som Lync for iPhone mottar når Lync for iPhone ikke kjører i forgrunnen.

Valg/kontroll: Push-varslinger aktiveres og deaktiveres av firmaadministratoren. Hvis Push-varslinger er aktivert, kan du slå det på eller av ved å bruke følgende fremgangsmåte:

 1. Trykk Innstillinger-ikonet på startskjermen i Lync for iPhone.

 2. Velg Varsler fra listen over alternativer.

 3. Kontroller at varslingsknappen er i På-posisjon .

 4. Velg Lync fra listen over programmer.

 5. Skyv vekslebryterne varsler, lyder og merker inn i På-posisjonen .

Til toppen av siden

Send som e-post

Funksjonen gjør følgende: Med Send som e-post kan du sende Lync 2010 for iPhone direktemeldingssamtalelogg, som lagres lokalt på enheten, som et vedlegg til en brukers angitte e-postadresse.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Alt innkommende og utgående innhold i direktemeldingssamtaler lagres lokalt på enheten i isolert lagring på ubestemt tid, med mindre 1) brukeren sletter samtalen, 2) brukeren avinstallerer programmet, eller 3) en ny bruker logger på på samme enhet. Direktemeldingslogg som sendes ved hjelp av funksjonen Send som e-post, leveres i form av en e-postmelding til brukerens e-postadresse. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Brukere kan sende loggen for direktemeldingssamtaler som et e-postvedlegg til den angitte e-postadressen, noe som gjør direktemeldingssamtaler tilgjengelige utenfor enheten for formål som arkivering eller deling.

Valg/kontroll: Loggen for direktemeldingssamtaler lagres automatisk på enheten. Det er ikke mulig å deaktivere denne funksjonen. Loggen for direktemeldingssamtaler kan slettes på følgende måte:

 1. Trykk Rediger i kategorien Chatter.

 2. Velg samtalen du vil slette.

 3. Trykk Slett.

Loggen over direktemeldingssamtaler sendes ved hjelp av følgende fremgangsmåte:

 1. Trykk Handlinger-knappen i navigasjonsfeltet i samtalevinduet.

 2. Velg Send som e-post på menyen.

 3. Skriv inn e-postadressen til mottakeren hvis du vil sende loggen til noen andre enn deg selv.

 4. Trykk Send.

Til toppen av siden

Sendelogger

Funksjonen gjør følgende: Med send logger kan du sende Lync for iPhone logger (se avsnittet Logging tidligere i dette tillegget), slik at kundestøtteteamet kan undersøke eventuelle lyd- eller tilkoblingsproblemer som kan oppstå.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Bare informasjonen loggingen samler inn, sendes (hvis logging er aktivert). Se «Logging»-delen tidligere i dette tillegget for å se hvilken informasjon som logges.

Bruk av informasjonen: Informasjonen som samles inn fra enheten, brukes som et bidrag til å feilsøke problemet du hadde og til å forbedre Lync.

Valg/kontroll: Lync for iPhone sender ikke logger fra enheten automatisk. I stedet sendes logger bare når logging er aktivert på enheten (se «Logging»-delen, tidligere i dette tillegget), og du bruker følgende fremgangsmåte for å sende Lync-loggene manuelt:

 1. Trykk Alternativer i kategorien Min informasjon i Lync for iPhone.

 2. Velg Logging fra listen over alternativer.

 3. Trykk Send loggfiler på alternativsiden Logging.

 4. Skriv inn e-postadressen til mottakeren i e-postskjemaet som åpnes med loggene vedlagt, og trykk deretter Send.

Til toppen av siden

Enhetlig kontaktlager

Funksjonen gjør følgende: Enhetlig kontakt-Store består av tre hovedfunksjoner. Følgende to funksjoner er tilgjengelige i Lync for iPhone:

 • Søkefletting – Søkefletting fletter den globale adresselisten (GAL) med Lync-kontaktene, slik at når du søker etter en kontakt, er det bare én enkelt oppføring i søkeresultatene.

 • Kontaktfletting – kontaktfletting samler kontaktinformasjon mellom GAL, Lync Server og iPhone kontaktlisten ved hjelp av samsvarende e-postidentifikatorer, påloggingsidentifikatorer eller begge deler. Når et treff er fastslått, aggregerer Lync for iPhone dataene fra disse kildene og viser de aggregerte dataene i ulike komponenter i brukergrensesnittet, inkludert søkeresultater, kontaktlisten og kontaktkort.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Lync for iPhone samler kontaktinformasjon fra Outlook, Active Directory, Tilgjengelighet og iPhone. Denne informasjonen brukes internt i Lync for iPhone

Bruk av informasjonen: Kontaktinformasjon fra Outlook, Active Directory, Tilgjengelighet og iPhone vises i brukergrensesnittet i Lync for iPhone.

Valg/kontroll: Innstillinger for enhetlig kontaktlager behandles fra Lync-skrivebordsklienten.

Til toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×