Personverntillegg for Microsoft Lync 2010 for Nokia

Støtte for Office 2010 ble avsluttet 13. oktober 2020

Oppgrader til Microsoft 365 for å arbeide fra hvor som helst, fra en hvilken som helst enhet, og fortsette å motta støtte.

Oppgrader nå

Sist oppdatert: oktober 2011

Innhold

Personverntillegg for Microsoft Lync 2010 for Nokia

Aktiveringsrapportering

Anropsdelegering (videresending av anrop)

Logging i klient

Kontaktkort

Nødanrop

Personlig bilde

Tilgjengelighets- og kontaktinformasjon

Personvernmodus

Sende som e-post

Sende sted

Enhetlig kontaktlager

Personverntillegg for Microsoft Lync 2010 for Nokia

Denne siden er et tillegg til Personvernerklæring for Microsoft Lync-produkter. Som en hjelp til å forstå praksisene for datainnsamling og -bruk som gjelder for bestemte Microsoft Lync-produkter eller -tjenester, bør du lese både Personvernerklæring for Microsoft Lync-produkter og dette tillegget.

Dette personverntillegget tar for seg distribusjon og bruk av Microsoft Lync 2010 for Nokia på bedriftens mobilenheter. Hvis du bruker Lync Server 2010-kommunikasjonsprogramvaren som en tjeneste (med andre ord hvis en tredjepart [for eksempel Microsoft] er vert for serverne som programvaren kjører på), sendes det informasjon til denne tredjeparten. Hvis du vil vite mer om bruken av data som sendes fra bedriften til denne tredjeparten, kan du forhøre deg med bedriftens systemansvarlige eller tjenesteleverandøren din.

Til toppen av siden

Aktiveringsrapportering

Funksjonen gjør følgende: Under opprinnelig oppsett og konfigurasjon av Lync 2010 for Nokia samles enkelte maskinvarespesifikke og programvarespesifikke data inn og sendes til Nokia for å rapportere om vellykket konfigurasjon.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Ingen personlig identifiserbar informasjon samles inn under denne prosessen. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Dataene som samles inn under aktiveringsrapportering, brukes av Nokia til å hente en rapport om at programvaren er konfigurert. Hvis du vil ha informasjon om personvernerklæringen fra Nokia, kan du se Personvernerklæring fra Nokia.

Valg/kontroll: Ikke aktuelt.

Til toppen av siden

Anropsdelegering (videresending av anrop)

Funksjonen gjør følgende: Med anropsdelegering kan du tilordne én eller flere representanter som kan ringe ut og besvare anrop og arrangere og delta på elektroniske møter på dine vegne. Hvis du bruker anropsdelegering fra mobilenheten, kan du bare velge representanter som du har definert tidligere på Microsoft Lync 2010-skrivebordsklienten.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Når representantene besvarer et anrop på dine vegne, mottar du en e-post som informerer deg om anropet. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Du kan bruke denne funksjonen til å samarbeide med representantene om å administrere tidsplan og møter, følge opp med representantene angående samtaler de har gjort eller tatt imot for deg (eller på dine vegne), eller begge deler.

Valg/kontroll: Anropsdelegering er deaktivert som standard. Du kan aktivere eller deaktivere det via følgende trinn:

 1. Trykk Innstillinger på menyen på kontaktlistesiden i Lync for Nokia.

 2. Sett Viderekobling til i kategorien Tale.

 3. Trykk Viderekoble anrop til, og velg deretter Mine representanter fra rullegardinlisten.

 4. Trykk Lagre på den nederste verktøylinjen.

Til toppen av siden

Logging i klient

Funksjonen gjør følgende: Logging i klient gjør det mulig å logge informasjon om din bruk av Lync på enheten, i brukerprofilen din. Informasjonen kan brukes til å feilsøke eventuelle problemer som kan oppstå med Lync for Nokia-programvaren.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Når logging i klient er aktivert, lagres følgende informasjon på enheten: enhets-ID, brukeralias og domene, tilgjengelighetsdata, meldingsdetaljer, påloggingshistorikk, kontaktliste og klientkonfigurasjonsdata, som for eksempel viderekoblingsregler, status og notater. Innholdet i Lync 2010-samtalene lagres ikke. Ingen informasjon sendes automatisk til Microsoft, men du kan velge å sende informasjon manuelt.

Bruk av informasjonen: Du kan bruke logging i klient til å feilsøke problemer som kan oppstå når du bruker Lync for Nokia.

Valg/kontroll: Logging i klient er deaktivert som standard. Du kan aktivere eller deaktivere det via følgende trinn:

 1. Trykk Innstillinger på menyen på kontaktlistesiden i Lync for Nokia.

 2. Merk av for eller fjern merket for Aktiver logging i kategorien Innstillinger-.

 3. Trykk Lagre på den nederste verktøylinjen.

Til toppen av siden

Kontaktkort

Funksjonen gjør følgende: Kontaktkortet innhenter statisk og dynamisk informasjon om andre personer i bedriften, og viser informasjonen i Lync 2010 og for kontakter i nyere versjoner av meldings- og samarbeidsklienten Microsoft Outlook. Med kontaktkortet kan du sende e-post, foreta et anrop, sende direktemeldinger og sende tekstmeldinger (SMS) ved bare ett klikk. (SMS-funksjonen er ikke tilgjengelig i Lync-skrivebordsklienten).

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Den statiske informasjonen på kontaktkortet innhentes fra bedriftskatalogen (for eksempel Active Directory Domain Services), og deles med andre gjennom Lync Server 2010. Den dynamiske informasjonen som innhentes, for eksempel telefonnumre og tilgjengelighet, kan oppgis av deg og deretter deles med andre. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Informasjonen på kontaktkortet vises for at du skal kunne dele kontaktinformasjon med andre.

Valg/kontroll: Kontakter kan administreres både fra Lync-skrivebordsklienten og Lync for Nokia. Du kan administrere kontakter i Lync for Nokia via følgende trinn:

Slik legger du til en kontakt

 1. Trykk Søk i kategorien Kontaktliste på hovedskjermen i Lync.

 2. Skriv inn navnet på kontakten i Søk-tekstboksen.

 3. Velg kontakten du vil legge til, fra søkeresultatene, og trykk deretter Alternativer-menyen.

 4. Trykk Legg til kontakt, og trykk deretter kontaktgruppen der du vil legge til kontakten.

Slik fjerner du en kontakt

 1. Trykk kontaktgruppen for kontakten i kategorien Kontaktliste på hovedskjermen i Lync.

 2. Trykk kontakten du vil slette.

 3. Trykk Alternativer-menyen, og trykk deretter Fjern kontakt.

Til toppen av siden

Nødanrop

Viktig!:  Vi anbefaler at du IKKE bruker Lync for Nokia til å ringe et nødnummer. Lync for Nokia har IKKE mulighet til å finne ut hvor du faktisk befinner deg rent fysisk. Hvis du bruker Lync for Nokia til å ringe et nødnummer, kan leverandørene derfor IKKE finne ut hvor du befinner deg. Hvis du må ringe et nødnummer fra enheten, lukker du Lync for Nokia og bruker det numeriske tastaturet på enheten.

Til toppen av siden

Personlig bilde

Funksjonen gjør følgende: Funksjonen Personlig bilde gjør at bildet ditt og bilder av andre vises i bedriften.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Dine innstillinger for deling av personlig bilde innhentes både for å vise bilder og dele bildet ditt. Bare bilder som er lagret i Active Directory, kan vises i Lync for Nokia. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Informasjonen brukes til å tilpasse brukeropplevelsen og til å dele bildet ditt med andre.

Valg/kontroll: Innstillinger for personlig bilde behandles fra Lync-skrivebordsklienten.

Til toppen av siden

Tilgjengelighets- og kontaktinformasjon

Funksjonen gjør følgende: Med funksjonen Tilgjengelighets- og kontaktinformasjon har du tilgang til informasjon som publiseres om andre brukere (både i og utenfor organisasjonen), og den gir andre brukere tilgang til informasjon som publiseres om deg, for eksempel tilgjengelighetsstatus, tittel, telefonnummer, sted og notater. Den systemansvarlige kan også konfigurere interaksjon med Outlook og Exchange Server, slik at du kan vise fraværsmeldinger og annen statusinformasjon (for eksempel når du har et møte planlagt i Outlook-kalenderen).

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Du bruker påloggingsadressen din og et passord til å koble deg til Lync Server. Du og den systemansvarlige kan publisere informasjon om tilgjengelighetsstatus og kontaktinformasjon, som knyttes til påloggingen din. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Andre Lync-brukere og -programmer kan få tilgang til din tilgjengelighets- og kontaktinformasjon og dermed ha oversikt over din publiserte status og informasjon, slik at de enklere kan kommunisere med deg.

Valg/kontroll: Innstillinger for tilgjengelighets- og kontaktinformasjon behandles fra Lync-skrivebordsklienten.

Til toppen av siden

Personvernmodus

Funksjonen gjør følgende: Personvernmodus er en innstilling som gjør det mulig å dele tilgjengelighetsstatus (for eksempel Tilgjengelig, Opptatt, Ikke forstyrr og så videre) bare med kontakter i kontaktlisten.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Når personvernmodus aktiveres, går Lync inn i en modus der du kan endre brukerinnstillingene slik at tilgjengelighetsinformasjonen bare deles med kontakter i kontaktlisten. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Innstillingen av denne modusen fastsetter hvordan tilgjengelighetsdata deles.

Valg/kontroll: Personvernmodus aktiveres og deaktiveres av firmaadministratoren. Hvis personvernmodus er aktivert, administreres det fra Lync-skrivebordsklienten.

Til toppen av siden

Sende som e-post

Funksjonen gjør følgende: Med Send som e-post kan du sende direktemeldingsloggen i Lync 2010 for Nokia, som lagres lokalt på enheten, som et vedlegg til en brukerangitt e-postadresse.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Alt innkommende og utgående innhold i direktemeldingssamtaler lagres lokalt på enheten på en lokal lagringsplassering på ubestemt tid, hvis ikke 1) brukeren sletter samtalen, 2) brukeren avinstallerer programmet eller 3) en ny bruker logger seg på den samme enheten. En direktemeldingslogg som sendes via Send som e-post, leveres i e-postformat til brukerens e-postadresse. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Brukere kan sende direktemeldingslogger som e-postvedlegg til angitte e-postadresser, slik at direktemeldingssamtaler blir tilgjengelige utenfor enheten, for arkivering eller deling.

Valg/kontroll: Samtaleloggen lagres automatisk på enheten. Du kan ikke deaktivere denne funksjonen. Samtaleloggen kan slettes på følgende måte:

 1. Tapp Avslutt samtale i Samtaler-fanen på den nederste verktøylinjen.

 2. Merk av i boksene for samtalene du vil slette.

 3. Tapp Avslutt-knappen på verktøylinjen.

Samtaleloggen kan sendes ved å gjøre følgende:

 1. Tapp Alternativer-menyen i samtalevinduet.

 2. Velg Send som e-post fra menyen.

Til toppen av siden

Sende sted

Funksjonen gjør følgende: Denne funksjonen integreres med Nokia Maps for å bestemme hvor du befinner deg.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Avhengig av de valgte metodene for registrering av plassering, kan det hende at enheten kontakter Nokia for å registrere din plassering. Informasjonen behandles anonymt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Nokias personvernpolicy for Map-apper.

Bruk av informasjonen: Dataene som hentes inn via funksjonen for å sende sted, brukes av Nokia Maps til å gi deg raskere og mer nøyaktige stedsdata.

Til toppen av siden

Enhetlig kontaktlager

Funksjonen gjør følgende: Enhetlig kontaktlager består av tre hovedfunksjoner. Bare følgende funksjon er tilgjengelig i Lync for Nokia:

 • Søkefletting    Søkefletting slår den globale adresselisten (GAL) sammen med Lync-kontaktene dine, slik at når du søker etter en kontakt, blir det bare én enkelt oppføring i søkeresultatene.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Lync for Nokia samler kontaktinformasjon fra Outlook, Active Directory og tilgjengelighet. Denne informasjonen brukes internt i Lync for Nokia.

Bruk av informasjonen: Kontaktinformasjon fra Outlook, Active Directory og tilgjengelighet vises i Lync for Nokia-brukergrensesnittet.

Valg/kontroll: Innstillinger for enhetlig kontaktlager behandles fra Lync-skrivebordsklienten og dette tillegget.

Til toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×