Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Sist oppdatert: desember 2013

Innhold

Personverntillegg for Microsoft Lync 2013 for iPad

Dette er et tillegg til Personvernerklæring for Microsoft Lync 2013-produkter. Som en hjelp til å forstå praksisene for datainnsamling og -bruk som gjelder for bestemte Microsoft Lync-produkter eller -tjenester, bør du lese både Personvernerklæring for Microsoft Lync-produkter og dette tillegget.

Dette personverntillegget tar for seg distribusjon og bruk av Microsoft Lync 2013 for iPad på bedriftens mobilenheter. Hvis du bruker Lync Server-kommunikasjonsprogramvaren som en tjeneste (med andre ord hvis en tredjepart [for eksempel Microsoft] er vert for serverne som programvaren kjører på), sendes det informasjon til denne tredjeparten. Hvis du vil vite mer om bruken av data som sendes fra bedriften til denne tredjeparten, kan du forhøre deg med bedriftens systemansvarlige eller tjenesteleverandøren din.

Til toppen av siden

Anropsdelegering (videresending av anrop / samtidig ringing)

Funksjonen gjør følgende: Med anropsdelegering kan brukerne tilordne én eller flere representanter som kan ringe eller besvare anrop, og arrangere og delta på Lync-møter på dine vegne. Brukerne kan også velge å videresende anrop til telefonsvareren automatisk, videresende til et annet nummer eller en annen representant eller ringe samtidig både til det primære nummeret og et alternativt nummer, for eksempel en mobilenhet, en representant eller en ringegruppe.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Når en bruker tilordner representanter, må vedkommende oppgi kontaktinformasjon om representantene under konfigurasjonen. Brukere som konfigureres som representanter, mottar et varsel med informasjon om at noen i virksomheten har tilordnet dem som representant. Når representanter besvarer et anrop på vegne av personen som har tilordnet dem som representant, mottar denne personen et e-postvarsel med informasjon om denne hendelsen. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Lync bruker representantenes kontaktinformasjon slik at de kan ringe eller motta anrop og planlegge eller bli med på møter på vegne av personen de er representant for.

Valg/kontroll: Anropsdelegering er av som standard. Det kan aktiveres eller deaktiveres via følgende trinn:

 1. Trykk ViderekoblingMin informasjon-fanen i Lync for iPad.

 2. Trykk den gjeldende innstillingen for viderekobling, og velg Representanter fra listen over alternativer som vises.

Obs!:  Representanter kan ikke konfigureres fra den mobile enheten. De må konfigureres fra Lync-skrivebordsklienten.

Til toppen av siden

Logging i klient

Funksjonen gjør følgende: Logging i klient gjør det mulig å logge informasjon om din bruk av Lync for iPad. Informasjonen kan brukes til å feilsøke eventuelle problemer som kan oppstå med Lync for iPad.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Når logging i klient er aktivert, lagres informasjon, som for eksempel enhets-ID, brukeralias og domene, tilstedeværelsesdata, meldingsdetaljer, påloggingshistorikk, kontaktliste og klientkonfigurasjonsdata, lokalt på enheten. Innholdet i Lync-samtalene lagres ikke. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Informasjonen som samles inn i klientloggene, kan brukes av virksomhetens kundestøtte eller sendes til Microsoft til hjelp under feilsøking av problemer (se avsnittet Sendelogger).

Valg/kontroll: Logging i klient er deaktivert som standard. Det kan aktiveres eller deaktiveres via følgende trinn:

 1. Trykk Alternativer i kategorien Min informasjon i Lync for iPad.

 2. Velg Logging fra listen over alternativer.

 3. Skyv veksleknappen Logging til på alternativsiden Logging.

Til toppen av siden

Kontaktkort

Funksjonen gjør følgende: Kontaktkortet viser informasjon om kontakt, tilstedeværelse og sted om deg og de andre personene i virksomheten. Kontaktkortet inneholder også informasjon om kommunikasjon via direktemeldinger, e-post eller telefon.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Informasjonen på kontaktkortet innhentes fra flere steder. Statisk informasjon, for eksempel navnet ditt, bygningen og kontornummeret, hentes fra virksomhetens bedriftskatalog (for eksempel Active Directory Domain Services). Dynamisk informasjon, for eksempel informasjon om ledig/opptatt i kalenderen, hentes fra Microsoft Exchange Server, og stedsinformasjon hentes på flere måter (se avsnittet om sted). Telefonnumre kan hentes fra bedriftskatalogen eller angis manuelt av brukeren. Tilstedeværelsesinformasjon behandles av Lync ved hjelp av Outlook-kalenderen (hvis aktivert av brukeren), eller den angis manuelt av brukeren. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Informasjonen på kontaktkortet deles med personene i organisasjonen via Lync Server.

Valg/kontroll: Kontakter behandles fra Lync-skrivebordsklienten.

Til toppen av siden

Samtalelogg

Funksjonen gjør følgende: Samtaleloggen lagrer direktemeldingssamtalene dine i et sikkert lager på enheten.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Samtaleloggen lagrer innholdet i direktemeldingssamtaler og statistikk om taleanrop, for eksempel dato, klokkeslett, varighet og anroperdetaljer, lokalt på enheten. Loggen over direktemeldingssamtaler som opprettes i Lync for iPad, lagres ikke i Samtalelogg-mappen i Outlook. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Denne informasjonen vises i kategorien Chatter i hovedbrukergrensesnittet i Lync, slik at brukerne kan se gjennom og fortsette tidligere samtaler.

Valg/kontroll: Samtaleloggen aktiveres og deaktiveres av firmaadministratoren. Samtaleloggen kan slettes på følgende måte:

 1. Trykk Rediger i kategorien Chatter.

 2. Velg samtalen(e) du vil slette, og trykk Slett.

Til toppen av siden

Programmet for forbedret kundeopplevelse.

Funksjonen gjør følgende: Hvis du velger å delta, samler programmet for forbedret kundeopplevelse inn grunnleggende informasjon om hvordan du bruker programmene, datamaskinen eller enheten og tilkoblede enheter. Vi samler også inn informasjon om hvordan alt dette er konfigurert, og ytelsen til det. Disse rapportene sendes til Microsoft for å bidra til å forbedre funksjonene kundene bruker oftest, og for å finne løsninger på vanlige problemer. Program for forbedret kundeopplevelse samler også inn type og antall feil som oppstår, programvare- og maskinvareytelse og hastigheten på tjenestene. Microsoft registrerer ikke navn, adresse eller annen kontaktinformasjon.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Informasjon fra Program for forbedret kundeopplevelse sendes automatisk til Microsoft når funksjonen er aktivert. Hvis du vil ha mer informasjon om informasjon som innhentes, behandles eller sendes av programmet for forbedret kundeopplevelse, kan du se personvernerklæringen for Microsofts program for forbedret kundeopplevelse.

Bruk av informasjonen: Microsoft bruker denne informasjonen til å forbedre kvaliteten, påliteligheten og ytelsen til Microsofts programvare og tjenester.

Valg/kontroll: Program for forbedret kundeopplevelse er deaktivert som standard. Bedriftsadministratoren kan aktivere eller deaktivere programmet for forbedret kundeopplevelse for virksomheten. Hvis bedriftsadministratoren ikke har konfigurert dette programmet for virksomheten, kan brukeren registrere seg under den første installasjonen. Hvis bedriftsadministratoren ikke har deaktivert kontrollen for programmet for forbedret kundeopplevelse, kan brukerne når som helst endre valget for Program for forbedret kundeopplevelse ved å bruke følgende fremgangsmåte:

 1. Trykk AlternativerMin informasjon-fanen i Lync for iPad.

 2. Velg Hjelp oss med å forbedre Lync på siden Valg.

 3. Skyv veksleknappen til eller Av på siden Hjelp oss med å forbedre Lync.

Obs!: Hvis administratoren endrer innstillingen for å aktivere eller deaktivere Program for forbedret kundeopplevelse mens brukeren allerede bruker Lync, trer ikke den nye innstillingen i kraft før brukeren avslutter Lync og deretter logger på igjen.

Til toppen av siden

Skrivebords- og programdeling

Funksjonen gjør følgende: Med skrivebords- og programdeling kan brukere samarbeide via videochat samtidig som de deler skrivebordet eller utvalgte programmer med alle på møtet. Dermed kan de dele og redigere filer som om de var i samme rom som kollegene. Brukere kan også avholde Microsoft PowerPoint-presentasjoner (se avsnittet om samarbeid i PowerPoint) og samarbeide med andre på en virtuell tavle, som er en tom side for notater og tegninger som alle på møtet kan bruke sammen. Når brukeren begynner å dele skrivebordet eller et program, er det bare denne brukeren som har kontrollen. Hvis brukeren vil, kan vedkommende la andre brukere kontrollere det delte skrivebordet eller programmet, navigere og gjøre endringer med sine egne mus og tastatur.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Hvis delingen settes i gang av en annen deltaker på møtet, kan iPad-brukere se det delte skrivebordet eller programmet på skjermen. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Informasjonen som deles, brukes av møtedeltakerne til å samarbeide via video.

Valg/kontroll: Lync for iPad-brukere kan bare vise skrivebordet eller programmet som deles av en annen møtedeltaker. De kan ikke ta kontroll over eller samhandle med det delte skrivebordet eller programmet, og de kan heller ikke dele iPad-skrivebordet eller programmer som kjører på iPad, med andre møtedeltakere.

Til toppen av siden

Nødanrop

Viktig!:  Vi anbefaler at du IKKE bruker Lync for iPad til å ringe et nødnummer. Lync for iPad har IKKE mulighet til å finne ut hvor du faktisk befinner deg rent fysisk. Hvis du bruker Lync for iPad til å ringe et nødnummer, kan leverandørene derfor ikke finne ut hvor du befinner deg. Hvis du må ringe et nødnummer fra enheten, lukker du Lync for iPad og bruker det numeriske tastaturet på enheten.

Til toppen av siden

Deling av sted

Funksjonen gjør følgende: Deling av sted deler tidssonen du er i, med andre ved hjelp av tilstedeværelsesfunksjonen til kontaktkortet når personvernmodus er aktivert (se avsnittet Personvernmodus).

Viktig!: Din faktiske fysiske plassering kan ikke fastslås i Lync for iPad. Du må IKKE bruke Lync for iPad til å ringe et nødnummer. Bruk det numeriske tastaturet på enheten.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Tidssonen du er i, hentes fra operativsystemet på mobilenheten og deles med Lync-kontaktene dine. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Deling av sted viser hvor du befinner deg til dine kontakter og personene i organisasjonen på kontaktkortet. Legg merke til at ingen annen informasjon, herunder geografisk plassering, formatert adresse eller sivil adresse, deles via tilstedeværelsen.

Valg/kontroll: Deling av sted aktiveres og deaktiveres av firmaadministratoren og kan administreres fra Lync-skrivebordsklienten.

Til toppen av siden

Personlig bilde

Funksjonen gjør følgende: Funksjonen Personlig bilde viser bildet ditt for kontaktene dine og personer i organisasjonen på kontaktkortet.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Ditt personlige bilde kan lastes opp av systemansvarlig i organisasjonen eller deg selv (hvis aktivert) og lagres i organisasjonens katalog (for eksempel Active Directory Domain Services). Det hentes av Lync for deling med kontaktene dine og andre brukere i organisasjonen. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Det personlige bildet brukes til å tilpasse brukeropplevelsen og til å dele bildet ditt med andre.

Valg/kontroll: Innstillinger for personlig bilde behandles fra Lync-skrivebordsklienten.

Til toppen av siden

PowerPoint-samarbeid

Funksjonen gjør følgende: Med PowerPoint-samarbeid kan brukere vise og legge til merknader i PowerPoint-presentasjoner under elektroniske samtaler eller møter.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Hvis en PowerPoint-presentasjon deles av en annen møtedeltaker, kan Lync for iPad-brukere vise presentasjonen på enheten sin. De kan ikke ta kontroll over eller samhandle med presentasjonen. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Informasjonen som deles, brukes av møtedeltakerne til å samarbeide via video.

Valg/kontroll: iPad-brukere kan bare vise en PowerPoint-presentasjon som deles av en annen møtedeltaker. De kan ikke laste opp, legge inn merknader eller dele PowerPoint-presentasjoner fra enheten.

Til toppen av siden

Tilgjengelighets- og kontaktinformasjon

Funksjonen gjør følgende: Funksjonen Tilgjengelighets- og kontaktinformasjon lar brukerne vise tilgjengelighets- og kontaktinformasjon om andre medlemmer i organisasjonen, i tillegg til medlemmenes personlige kontakter (både i og utenfor organisasjonen). Den systemansvarlige kan også konfigurere interaksjon med Outlook og Exchange Server, slik at du kan vise fraværsmeldinger og annen statusinformasjon (for eksempel når du har et møte planlagt i Outlook-kalenderen).

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Du bruker påloggingsadressen din og et passord til å koble deg til Lync Server. Du og den systemansvarlige kan publisere informasjon om tilgjengelighetsstatus og kontaktinformasjon, som knyttes til påloggingen din. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Andre Lync-brukere og -programmer kan få tilgang til din tilgjengelighets- og kontaktinformasjon og dermed ha oversikt over din publiserte status og informasjon, slik at de enklere kan kommunisere med deg.

Valg/kontroll: Innstillinger for tilgjengelighets- og kontaktinformasjon behandles fra Lync-skrivebordsklienten.

Til toppen av siden

Personvernmodus

Funksjonen gjør følgende: Personvernmodus er en innstilling som lar brukere bestemme hvor mye av tilgjengelighetsinformasjonen (for eksempel Tilgjengelig, Opptatt, Ikke forstyrr og så videre) de vil dele med kontakter i kontaktlisten.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Når personvernmodus aktiveres, går Lync inn i en modus der brukerne kan justere brukerinnstillingene slik at tilgjengelighetsinformasjonen bare deles med kontakter i kontaktlisten. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Denne innstillingen lar brukeren bestemme hvordan tilgjengelighetsdataene skal deles.

Valg/kontroll: Personvernmodus er av som standard. Den kan aktiveres og deaktiveres av firmaadministratoren, og den administreres fra Lync-skrivebordsklienten.

Til toppen av siden

Send som e-post

Funksjonen gjør følgende: Med Send som e-post kan en bruker sende samtaleloggen i Lync for iPad som et vedlegg til en e-postadresse som er angitt av brukeren.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: De 50 siste innkommende og utgående samtalene lagres lokalt på en isolert plassering på enheten på ubestemt tid med mindre 1) brukeren sletter samtalen, 2) brukeren avinstallerer programmet eller 3) en ny bruker logger på den samme enheten. Når du sender en direktemeldingslogg ved å bruke funksjonen Send som e-post, leveres den i form av en e-postmelding til e-postadressen som er angitt av brukeren. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Brukere kan sende samtaleloggen som et e-postvedlegg til den angitte e-postadressen for å gjøre samtaler tilgjengelige utenfor enheten for formål slik som arkivering eller deling.

Valg/kontroll: Hvis du vil bruke funksjonen Send som e-post, må brukeren ha e-post aktivert på enheten. Se i brukerveiledningen for enheten for informasjon om hvordan du aktiverer og konfigurerer e-post.

Samtaleloggen for direktemeldinger sendes på følgende måte:

 1. Trykk Handlinger-knappen i navigasjonsfeltet i chattevinduet.

 2. Velg Send som e-post på menyen.

 3. Skriv inn e-postadressen til mottakeren for å sende loggen til noen andre enn deg selv.

 4. Trykk Send.

Til toppen av siden

Sendelogger

Funksjonen gjør følgende: Med sendelogger kan brukeren sende logger i klienten til Microsoft, slik at de får hjelp til å undersøke problemer du måtte ha med lyd eller tilkobling (se avsnittet Logging i klient).

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Hvis logging i klienten er aktivert, sendes bare informasjonen som er samlet inn via loggingen i klienten. Logger i klienten sendes ikke automatisk fra enheten. I stedet sendes logger bare når logging er aktivert på enheten (se avsnittet Logging i klient).

Bruk av informasjonen: Informasjonen som samles inn fra enheten, brukes som et bidrag til å feilsøke problemet du hadde, og til å forbedre Lync.

Valg/kontroll: Hvis du vil bruke sendelogger, må brukeren ha e-post aktivert på enheten. Se i brukerveiledningen for enheten for informasjon om hvordan du aktiverer og konfigurerer e-post.

Logger i klienten kan sendes på følgende måte:

 1. Trykk Alternativer i kategorien Min informasjon i Lync for iPad.

 2. Velg Logging fra listen over alternativer.

 3. Trykk Send loggfiler på alternativsiden Logging.

 4. Skriv inn e-postadressen til mottakeren i e-postskjemaet som åpnes med loggene vedlagt, og trykk deretter Send.

Til toppen av siden

Rapportere påloggingsfeil

Funksjonen gjør følgende: Funksjonen for å rapportere påloggingsfeil genererer automatisk en feilrapport når en bruker prøver å logge seg på Lync, men mislykkes. Brukeren kan deretter velge å sende feilrapporten til Microsoft.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Informasjonen som innhentes i feilrapporten, inneholder informasjon, for eksempel kvaliteten på brukerens Internett-tilkobling og eventuelle feilkoder eller unntaksdata som ble generert som et resultat av de mislykkede påloggingsforsøkene. Rapporten kan også inneholde personlig identifiserbar informasjon, for eksempel brukerens IP-adresse og SIP URI (Session Initiation Protocol Uniform Resource Identifier). Denne informasjonen kan sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Dataene i rapporten over påloggingsfeil brukes av Microsoft til feilsøking av påloggingsproblemer. Den brukes også av Microsoft til å identifisere vanlige påloggingsproblemer og -trender for å forbedre påloggingsopplevelsen i Lync.

Valg/kontroll: Denne funksjonen er slått av som standard, og den kan behandles av bedriftens systemansvarlige. Den systemansvarlige kan velge å alltid sende eller aldri sende rapporten over påloggingsfeil til Microsoft, eller la brukeren bestemme selv.

Brukeren kan endre innstillingene på følgende måte:

 1. Trykk Alternativer i kategorien Min informasjon i Lync for iPad.

 2. Velg Logging fra listen over alternativer.

 3. Trykk Last opp påloggingsfeil på alternativsiden Logging.

 4. Velg ønsket innstilling – Alltid, Aldri eller Spør meg.

Til toppen av siden

Enhetlig kontaktlager

Funksjonen gjør følgende: Enhetlig kontaktlager består av tre hovedfunksjoner. Følgende to er tilgjengelige i Lync for iPad:

 • Søkefletting – Søkefletting slår den globale adresselisten (GAL) sammen med Lync-kontaktene dine, slik at når du søker etter en kontakt, blir det bare én enkelt oppføring i søkeresultatene.

 • Kontaktfletting – Kontaktfletting aggregerer kontaktinformasjon mellom GAL, Lync Server og iPad-kontaktlisten ved å bruke samsvarende e-postidentifikatorer, påloggingsidentifikatorer eller begge deler. Når et treff er fastslått, aggregeres dataene fra disse kildene i Lync for iPad, og de aggregerte dataene vises i forskjellige komponenter i brukergrensesnittet, inkludert i søkeresultater, i kontaktlisten din og på kontaktkort.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Lync for iPad samler kontaktinformasjon fra Outlook, Active Directory Domain Services, tilgjengelighet og iPad. Denne informasjonen brukes internt i Lync for iPad.

Bruk av informasjonen: Kontaktinformasjon fra Outlook, Active Directory Domain Services, tilgjengelighet og iPad vises i Lync for iPad-brukergrensesnittet.

Valg/kontroll: Innstillinger for enhetlig kontaktlager behandles fra Lync-skrivebordsklienten.

Til toppen av siden

Stemmekvalitetsforbedringer

Funksjonen gjør følgende: Lync sender informasjon til eksterne parter hvis det oppdager enhets- eller nettverksproblemer under en samtale, for å indikere at du kan ha dårlig stemmekvalitet.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Hvis du har en enhetskonfigurasjon som fører til dårlig lyd i et anrop (for eksempel ekko eller støy), blir også de andre deltakerne i samtalen informert om at kvaliteten på samtalen er redusert på grunn av enhetskonfigurasjonen din. Andre blir bare varslet om at du bruker en enhet som forårsaker dårlig lydkvalitet. De vet ikke hvilken enhet du bruker. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Informasjonen som sendes til andre i samtalen, hjelper dem med å forbedre kvaliteten på samtalen. Presentatører kan for eksempel dempe linjen din hvis du bare lytter til samtalen.

Valg/kontroll: Det tillates ikke at varslinger om samtalekvalitet slås av i Lync.

Til toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×