Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Viktig!:  Power Pivot er tilgjengelig i Office Professional Plus ogMicrosoft 365 Apps for enterprise, og i den frittstående utgaven av Excel 2013. Vil du se hvilken Office-versjon du bruker?

Viktig!: Power View fjernes i Excel for Microsoft 365 og Excel 2021 12. oktober 2021. Som et alternativ kan du bruke den interaktive visuelle opplevelsen levert av Power BI Desktop,som du kan laste ned gratis. Du kan også enkelt importere Excel-arbeidsbøker til Power BI Desktop

Power View er en interaktiv datautforskning, visualisering og presentasjonsopplevelse som oppmuntrer til intuitiv ad hoc-rapportering. Power View er en funksjon i Microsoft Excel 2013 og Microsoft SharePoint Server 2010 og 2013 som en del av SQL Server 2012 Service Pack 1 Reporting Services-tillegget for Microsoft SharePoint Server Enterprise Edition.

Se Videoer om Power View og PowerPivot

Kart med et stående stolpediagram i Power View

Denne artikkelen inneholder også

Komme i gang med Power View

Power View har to versjoner:

Begge versjonene av Power View krever at Silverlight er installert på maskinen.

Du kan ikke åpne en Power View-RDLX-fil i Excel eller åpne en Excel-XLSX-fil med Power View-ark i Power View i SharePoint. Du kan heller ikke kopiere diagrammer eller andre visualiseringer fra RDLX-filen til Excel-arbeidsboken.

Du kan lagre Excel XLSX-filer med Power View ark på SharePoint Server, enten lokalt eller i Microsoft 365, og åpne disse filene i SharePoint. Les mer om Power View i Excel i SharePoint Server 2013eller i SharePoint Online i Microsoft 365 .

Datakilder for Power View

I Excel 2013 kan du bruke data direkte i Excel som utgangspunkt for Power View i Excel og SharePoint. Når du legger til tabeller og oppretter relasjoner mellom dem, oppretter Excel en datamodell i bakgrunnen. En datamodell er en samling tabeller og deres relasjoner, som gjenspeiler de virkelige relasjonene mellom forretningsfunksjoner og prosesser, for eksempel hvordan produkter er relatert til lagerbeholdning og salg. Du kan fortsette med å endre og forbedre den samme datamodellen i PowerPivot i Excel for å lage en mer avansert datamodell for Power View-rapporter.

Med Power View kan du samhandle med data:

Til toppen av siden

Opprette diagrammer og andre visualiseringer

I Power View kan du raskt opprette mange ulike visualiseringer, fra tabeller og matriser til sektordiagrammer, liggende stolpediagrammer og boblediagrammer og sett med flere diagrammer. For hver visualisering du vil opprette, starter du med en tabell, som du deretter enkelt kan konvertere til andre visualiseringer for å finne den som best illustrerer dataene. Du oppretter en tabell ved å klikke en tabell eller et felt i feltlisten, eller ved å dra et felt fra feltlisten til visningen. Power View tegner tabellen i visningen, viser de faktiske dataene og legger til kolonneoverskrifter automatisk.

Du kan konvertere en tabell til andre visualiseringer ved å klikke en visualiseringstype i Utforming-fanen. I Power View aktiveres bare diagrammene og andre visualiseringer som virker best for dataene i den aktuelle tabellen. Hvis for eksempel ingen aggregerte numeriske verdier registreres i Power View, aktiveres heller ingen diagrammer.

Les mer om diagrammer og andre datavisualiseringer i Power View

Til toppen av siden

Filtrere og utheve data

I Power View finnes det flere måter du kan filtrere data på. I Power View brukes metadataene i den underliggende datamodellen til å forstå relasjonene mellom de forskjellige tabellene og feltene i en arbeidsbok eller en rapport. På grunn av disse relasjonene kan du bruke én visualisering til å filtrere og utheve alle visualiseringene i et ark eller i en visning. Du kan også vise filterområdet og definere filtre som gjelder for én enkelt visualisering eller for alle visualiseringene i et ark eller i en visning. I Power View i SharePoint kan du la filterruten være synlig eller skjule den før du bytter til lese- eller fullskjermmodus.

Til toppen av siden

Slicere

Med slicere i Excel kan du sammenligne og evaluere data fra ulike perspektiver. Slicere i Power View fungerer på samme måte. Når du har flere slicere i en visning og merker en oppføring i én slicer, filtrerer denne merkingen de andre slicerne i visningen.

Les mer om slicere i Power View.

Sortere

Du kan sortere tabeller, matriser, liggende og stående stolpediagrammer og sett med små multipler i Power View. Du kan sortere kolonnene i tabeller og matriser, kategoriene eller de numeriske verdiene i diagrammer og feltene eller de numeriske verdiene i et sett med multipler. I hvert tilfelle kan du sortere i stigende eller synkende rekkefølge, enten etter attributter som produktnavn eller numeriske verdier som totalt salg.

Til toppen av siden

Rapporter med flere visninger i Power View i SharePoint

Én enkelt Power View-rapport i SharePoint kan inneholde flere visninger. Alle visninger i en Power View-rapport i SharePoint er basert på den samme tabellmodellen. Hver visning har sine egne visualiseringer, og filtrene i hver visning er bare for den aktuelle visningen.

Les mer i Rapporter med flere visninger i Power View i SharePoint.

Obs!: I Excel er hvert Power View et eget regneark. Én enkelt Excel kan inneholde et Power View ark, og hvert Power View ark kan være basert på en annen modell. 

Til toppen av siden

Dele Power View-rapporter

Power View-rapporter er alltid klar til å presenteres – du kan bla gjennom dataene og presentere dem når som helst, siden du arbeider med virkelige data. Du trenger ikke forhåndsvise rapporten for å se hvordan den ser ut.

Dele Power View i Excel

Del Excel arbeidsbøkene med Power View ark:

På et SharePoint Server 2013- eller SharePoint Online-nettsted.    Rapportleserne kan vise og samhandle med Power View-arkene i arbeidsbøkene du har lagret lokalt eller i skyen.

Dele Power View i SharePoint-rapporter (RDLX-filer)

I lesemodus og fullskjermmodus er båndet og andre utformingsverktøy skjult, slik at det blir mer plass til visualiseringene. Rapporten er fortsatt fullstendig interaktiv, og den kan filtreres og utheves.

Når du oppretter Power View-rapporter i SharePoint, lagrer du dem i SharePoint Server 2010 eller 2013, der andre kan vise og samhandle med dem. Andre kan også redigere dem og eventuelt lagre endringene, alt etter hvilke tillatelser de har på serveren. Les mer om hvordan du oppretter, lagrer og skriver ut Power View-rapporter.

Du kan også eksportere en interaktiv versjon av Power View i SharePoint-rapporten til PowerPoint. Hver visning i Power View blir et separat PowerPoint-lysbilde. Samhandling med Power View-rapporter som er eksportert til PowerPoint, ligner på samhandling med visninger i lese- og fullskjermmodus i Power View: Du kan samhandle med visualiseringene og filtrene i hver visning, men du kan ikke opprette visualiseringer eller filtre.

Les om hvordan du eksporterer en rapport fra Power View i SharePoint til PowerPoint.

Til toppen av siden

Skrive ut Power View-rapporter

Power View-rapporter er utformet for samhandling, enten i Excel XLSX-filer eller RDLX-filer i SharePoint: Du trykker verdier i et diagram, og det påvirker verdiene i de andre. Så du kan skrive ut et Power View-ark, men det er statisk – ingen interaktivitet på papir selvsagt.

I tillegg kan du utforme en Power View-rapport slik at den ser bra ut på skjermen: Du tilpasser den slik at alle diagrammene, tabellene og andre visuelle effekter får plass på én skjerm. Så noen ganger vil et diagram eller en tabell ha et rullefelt – leseren må rulle for å se resten av verdiene i diagrammet eller tabellen. Rullefelt fungerer selvsagt heller ikke på papir.

Angi egenskaper for Power View-rapportering i Power Pivot

Du kan angi flere egenskaper i Power Pivot slik at du kan forbedre rapporteringsopplevelsen i Power View.

  • Velge standardaggregasjoner

  • Angi standardtittel, -bilde og -ID for hver tabell i modellen

  • Bestemme hvordan dupliserte verdier håndteres i Power View-rapporter

  • Skjule tabeller, felt og mål fra rapportopprettere i Power View

  • Angi standardfeltene for en tabell slik at alle standardfeltene legges til i rapporten samtidig når du klikker en tabell i Power View

Til toppen av siden

Ytelse

For bedre ytelse henter Power View bare dataene det trenger på et gitt tidspunkt for en datavisualisering. Selv om en tabell i arket eller i visningen er basert på en underliggende datamodell som inneholder millioner av rader, henter Power View dermed bare data for radene som er synlige i tabellen på et gitt tidspunkt. Hvis du drar rullefeltet til nederst i tabellen, ser du at det drar seg oppover igjen, slik at du kan rulle videre ned etter hvert som Power View henter flere rader.

Til toppen av siden

Sammenligne Power View, Report Builder og Report Designer

Power View erstatter ikke de eksisterende Reporting Services-rapporteringsproduktene.

Rapportutforming er et avansert utformingsmiljø som utviklere og IT-teknikere bruker til innebygd rapportering i programmer. I Rapportutforming kan de opprette driftsrapporter, delte datakilder og delte datasett og lage rapportvisningskontroller.

I Report Builder kan IT-teknikere og privilegerte brukere opprette avanserte driftsrapporter og rapportdeler og delte datasett som kan brukes flere ganger.

Du oppretter RDL-rapporter i Report Builder og Report Designer, mens du oppretter RDLX-rapporter i Power View. Du kan ikke åpne RDL-rapporter i Power View eller omvendt.

Obs!: 

  • RDL-rapporter kan kjøre på rapportservere i opprinnelig modus i Reporting Services eller i SharePoint-modus.

  • Power View RDLX-rapporter kan bare kjøre på rapportservere i SharePoint modus.

Både Report Designer og Report Builder følger med SQL Server 2012 Service Pack 1 Reporting Services, sammen med Power View. Les mer om SQL Server Reporting Services verktøy.

Til toppen av siden

Mer om Power View

Power View i Excel og i SharePoint

Diagrammer og andre visualiseringer i Power View

Endre en sum til et gjennomsnitt eller et annet aggregat i Power View

Power View i Excel

Power View i Excel i SharePoint Server eller SharePoint Online i Microsoft 365

Opplæring: Optimalisere datamodellen for Power View-rapportering

Power View i SharePoint

Systemkrav for Power View i SharePoint

Opprette, lagre og skrive ut Power View-rapporter i SharePoint

Rapporter med flere visninger i Power View i SharePoint

Flerdimensjonale modellobjekter i Power View

Hurtigtaster og tilgjengelighet i Power View i SharePoint

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×