You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Viktig!: Power View fjernes i Excel for Microsoft 365 og Excel 2021 12. oktober 2021. Som et alternativ kan du bruke den interaktive visuelle opplevelsen levert av Power BI Desktop,som du kan laste ned gratis. Du kan også enkelt importere Excel-arbeidsbøker til Power BI Desktop

Denne artikkelen viser hurtigtaster og andre tilgjengelighetsfunksjoner i Power View i SharePoint Server, en funksjon i SQL Server 2012 Service Pack 1 (SP 1) Reporting Services-tillegget for Microsoft SharePoint Server 2010 og 2013.

Det finnes to versjoner av Power View: Power View i Excel 2013 og Power View i SharePoint2013. Hurtigtastene i dette emnet gjelder for Power View i SharePoint 2013. 

Obs!: Power View støtter følgende:

 • De fleste tredjeparts skjermlesere.

 • Høy kontrast.

I denne artikkelen

Generell navigasjon

Denne delen viser tastene for å flytte fra nettleseren til Power View i SharePoint, flytte mellom de forskjellige delene i Power View og flytte mellom objektene i visningen. Generelt kan du gå baklengs gjennom en serie ved å trykke Skift først.

Handling

Tastekombinasjon

Flytte fokus fra nettleseren til Power View.

Tabulator (Skift + Tabulator)

Flytte fokus til neste skallkomponent i Power View (for eksempel fra båndet til feltlisten til visningen eller omvendt).

Ctrl + F6 (Skift + Ctrl + F6)

Flytte fokus i visningen til neste (eller forrige) rapportelement.

Tabulator (Skift + Tabulator)

Når du navigerer mellom elementer i visningen med tabulatortasten, flyttes også fokus fra utenfor et rapportelement til delene av elementet (for eksempel celler i en tabell, en serie i et diagram eller ett lite multiplum), deretter til sorteringsalternativene og deretter til løsrivingsknappen på rapportelementer som støtter dette.

Trykk tabulatortasten til delen du vil ha, er i fokus, og trykk deretter Enter eller mellomromstasten.

Navigasjon på båndet

Båndkategorier

Kategorien som for øyeblikket er aktiv på båndet, settes som standard i fokus når selve båndet settes i fokus.

Handling

Tastekombinasjon

Flytte fokus til neste kategori på båndet (for eksempel fra kategorien Hjem til kategorien Sideoppsett).

Pil høyre

Flytte fokus til forrige kategori på båndet (for eksempel fra kategorien Hjem til kategorien Fil).

Pil venstre

Innhold i båndkategorier

Handling

Tastekombinasjon

Flytte fokus til den første kontrollen i den gjeldende båndkategorien.

Pil ned eller Tabulator

Flytte fokus fra kontrollene i båndkategorien til selve kategorien.

Pil opp

Båndkontroller

Handling

Tastekombinasjon

Flytte fokus til den neste kontrollen i den gjeldende båndkategorien.

Pil høyre eller Tabulator

Flytte fokus til den forrige kontrollen i den gjeldende båndkategorien.

Pil venstre eller Skift + Tabulator

Båndgrupper

Handling

Tastekombinasjon

Flytte fokus til den neste (eller forrige) gruppen med kontroller i den gjeldende båndkategorien.

Ctrl + pil høyre (Ctrl + pil venstre)

Obs!: Når du navigerer til en gruppe med kontroller, flyttes fokus til den første kontrollen i gruppen.

Hurtigtasttips for båndet

Tastekombinasjonen Ctrl + F8 viser hurtigtasttips for båndet, uavhengig av hvilken komponent eller kontroll som for øyeblikket er i fokus. Hurtigtasttips for båndet vises også automatisk hver gang båndet får tastaturfokus.

Handling

Tastekombinasjon

Slå hurtigtasttips for båndet på og av.

Ctrl + F8

Andre navigasjonstaster på båndet

Handling

Tastekombinasjon

Utføre standardhandlingen for kontrollgruppen, uavhengig av hvilken kontroll som er i fokus.

Enter

Utføre handlingen for kontrollen som har fokus.

Mellomrom

Visningsnavigasjon

Handling

Tastekombinasjon

Flytte fokus til forrige visning

Pil opp eller Page Up

Flytte fokus til neste visning

Pil ned eller Page Down

Flytte fokus til første visning

Home

Flytte fokus til siste visning

End

Ny visning

CTRL+M

Slette visning (med fokus i visningspanelet)

Del

Opprette duplisert visning

Ctrl+Skift+M

Endre rekkefølgen på visninger: Flytte valgt visning opp/ned

Ctrl+pil opp/ned

Navigere til / velge visning (med fokus i visningspanelet)

Pil opp/ned

Feltlistenavigasjon

Handling

Tastekombinasjon

Generelt

Navigere inn i / ut av feltlisten

Ctrl+F6, Skift+Ctrl+F6

Navigere mellom feltlisten og feltområdene

Tabulator, Skift+Tabulator

Feltdel i feltlisten

Flytte til forrige/neste tabell eller felt

Pil opp, pil ned

Flytte til første/siste tabell eller felt

Home, End

Vise/skjule en tabell

Pil venstre, pil høyre

Merke / oppheve merking av et felt

Mellomrom

Legge til alle / fjerne alle standardfelt i en tabell

Mellomrom

Vise rullegardinmeny

Skift+Enter

Oppsettdelen i feltlisten

Flytte til forrige/neste felt i feltområdet

Pil opp, pil ned

Flytte det merkede feltet til forrige/neste posisjon i oppsettområdet

Ctrl+pil opp, Ctrl+pil ned

Fjerne felt

Skift+Enter

Tabell- og matrisenavigasjon

Handling

Tastekombinasjon

Angi tabell eller matrise

Tabulator og deretter Enter

Endre størrelse på en tabell eller matrise

Skift+Ctrl+piltaster

Flytte fokus opp/ned én celle (alle celler i alle områder)

Pil opp/ned

Flytte fokus én celle til venstre/høyre (alle celler i alle områder)

Pil venstre/høyre

Flytte fokus og visning til første celle i gjeldende rad (for hvert område i matrisen)

Home

Flytte fokus og visning til siste celle i gjeldende rad (for hvert område i matrisen)

End

Diagramnavigasjon

Handling

Tastekombinasjon

Du velger et diagram i visningen og blar gjennom delene i diagrammet i denne rekkefølgen:

 1. Tegneområde i diagram

 2. Forklaring

 3. Sorter etter felt

 4. Sorter i stigende eller synkende rekkefølge

 5. Filter

 6. Løsriving

Tab

Når tegneområdet i diagrammet er i fokus, blar du gjennom dataene i diagrammet i denne rekkefølgen:

 1. Tegneområde i diagram

 2. Én hel serie med datapunkt (datablokker for stående eller liggende stolpediagrammer)

 3. Hvert datapunkt i den aktuelle serien

 4. En annen hel serie med datapunkt

 5. Hvert datapunkt i den aktuelle serien

Pil høyre/venstre

Når tegneområdet i diagrammet er i fokus, blar du gjennom dataene i diagrammet i denne rekkefølgen:

 1. Tegneområde i diagram

 2. Én hel serie med datapunkt om gangen

Pil opp/ned

Endre størrelse på et diagram

Skift+Ctrl+piltaster

Merke eller oppheve merkingen av et datapunkt (enkeltklikk)

MELLOMROM eller ENTER

Rulle opp til neste sett med datapunkt

PAGE UP

Rulle ned til neste sett med datapunkt

PAGE DOWN

Rulle til venstre til neste sett med datapunkt

Ctrl + Page Up

Rulle til høyre til neste sett med datapunkt

Ctrl + Page Down

Flytte fokus til første sett med datapunkt (loddrett)

Home

Flytte fokus til siste sett med datapunkt (loddrett)

End

Flytte fokus til første sett med datapunkt (vannrett)

Ctrl + Home

Flytte fokus til siste sett med datapunkt (vannrett)

Ctrl + End

Zoome inn på akse* (25 % om gangen, midtstilt)

Ctrl + pil opp eller Ctrl + pil høyre

Zoome ut fra akse

Ctrl + pil ned eller Ctrl + pil venstre

* Zoome inn på / ut fra akse gjelder for en kontinuerlig akse (for eksempel år eller dato). Du kan endre en akse på båndet slik at den blir kontinuerlig. Klikk Type i kategorien Oppsett i den kontekstavhengige kategorien Diagramverktøy, og klikk deretter Kontinuerlig.

Mer informasjon

Power View: utforske, visualisere og presentere data

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×