Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen PRIS i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer prisen per pålydende kr 100 for et verdipapir som gir periodisk avkastning.

Syntaks

PRIS(betalingsdato; forfallsdato; rente; avkastning; innløsningsverdi; frekvens; [basis])

Viktig!: Datoer bør skrives inn ved hjelp av DATO-funksjonen, eller som resultater av andre formler eller funksjoner. Bruk for eksempel DATO(23,5,2018) for 23. mai 2008. Det kan oppstå problemer hvis datoer blir skrevet inn som tekst.

Syntaksen for funksjonen PRIS har følgende argumenter:

 • Betalingsdato    Obligatorisk. Verdipapirets betalingsdato. Betalingsdatoen for verdipapiret er datoen etter utstedelsesdatoen da verdipapiret ble solgt til kjøperen.

 • Forfallsdato    Obligatorisk. Verdipapirets forfallsdato. Forfallsdatoen er datoen da verdipapiret utløper.

 • Rente    Obligatorisk. Verdipapirets årlige rente.

 • Avkastning    Obligatorisk. Verdipapirets årlige avkastning.

 • Innløsningsverdi    Obligatorisk. Verdipapirets innløsningsverdi per pålydende kr 1000.

 • Frekvens    Obligatorisk. Antall renteinnbetalinger i året. For årlige innbetalinger er frekvens lik 1, for halvårlige innbetalinger er frekvens lik 2, for kvartalsvise innbetalinger er frekvens lik 4.

 • Basis    Valgfritt. Typen datosystem som brukes.

Basis

Datosystem

0 eller utelatt

Amerikansk (NASD) 30/60

1

Faktisk/faktisk

2

Faktisk/360

3

Faktisk/365

4

Europeisk 30/360

Kommentarer

 • Microsoft Excel lagrer datoer som etterfølgende serienumre slik at de kan brukes i beregninger. Som standard er 1. januar 1900 serienummer 1 og 1. januar 2008 er serienummer 39 448, fordi det er 39 448 dager etter 1. januar 1900.

 • Betalingsdatoen er datoen kjøperen kjøper en kupong, for eksempel en obligasjon. Forfallsdatoen er datoen en kupong utløper. Anta for eksempel at en obligasjon på 30 år blir utstedt 1. januar 2008, og blir kjøpt av en oppkjøper et halvt år senere. Utstedelsesdatoen vil være 1. januar 2008, betalingsdatoen vil være 1. juli 2008, og forfallsdatoen vil være 1. januar 2038, som er 30 år etter utstedelsesdatoen 1. januar 2008.

 • Betalingsdato, forfallsdato, frekvens og basis avrundes til heltall.

 • Hvis betalingsdato eller forfallsdato ikke er en gyldig dato, returnerer PRIS #VALUE! som feilverdi.

 • Hvis avkastning < 0 eller hvis rente < 0, returnerer PRIS #NUM! som feilverdi.

 • Hvis innløsningsverdien ≤ 0, returnerer PRIS #NUM! som feilverdi.

 • Hvis frekvens er et annet tall enn 1, 2 eller 4, returnerer PRIS #NUM! som feilverdi.

 • Hvis basis < 0 eller hvis basis > 4, returnerer PRIS #NUM! som feilverdi.

 • Hvis betalingsdato ≥ forfallsdato, returnerer PRIS #NUM! som feilverdi.

Viktig!: 

 • Når N > 1 (N er antallet kuponger som kan betales mellom betalingsdato og innløsningsdato), beregnes PRIS på følgende måte:

 • Formel

 • der:

 • Når N = 1 (N er antallet kuponger som kan betales mellom betalingsdato og innløsningsdato), beregnes PRIS på følgende måte:

 • PRIS-formel når N <= 1

 • DSC = antall dager fra betalingsdato til neste avdragsdato.

 • E = antall dager i den rentebærende perioden endelig betalingsdato forfaller.

 • A = antall dager fra begynnelsen av avdragsperioden til siste betalingsdato.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

Argumentbeskrivelse

15.02.2008

Betalingsdato

15.11.2017

Forfallsdato

5,75 %

Halvårlig rente

6,50 %

Avkastning

$100

Innløsningsverdi

2

Frekvens er halvårlig

0

30/360 basis

Formel

Beskrivelse

Resultat

=PRIS(A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8)

Obligasjonsprisen for obligasjonen med argumentene som er angitt i celle A2:A8.

$94,63

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×