Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen RANG i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer rangeringen av et tall, eller plassen tallet har i en rekke. Rangeringen av et tall er tallets størrelse sett i forhold til de andre verdiene på listen. (Hvis du sorterer listen, vil rangeringen av tallet være identisk med den plasseringen tallet får på den sorterte listen.)

Viktig!: Denne funksjonen er erstattet med én eller flere nye funksjoner som kan gi bedre nøyaktighet og som har navn som bedre beskriver bruken. Selv om denne funksjonen fremdeles bakoverkompatibel, bør du likevel vurdere å bruke de nye funksjonene heretter siden denne funksjonen kan bli utilgjengelige i fremtidige versjoner av Excel.

Hvis du vil ha mer informasjon om de nye funksjonene, kan du se RANG.GJSN (funksjon) og RANG.EKV (funksjon).

Syntaks

RANG(tall; ref; [rekkefølge])

Syntaksen for funksjonen RANG har følgende argumenter:

 • Tall     Obligatorisk. Tallet du vil finne rangeringen av.

 • Ref     Obligatorisk. En referanse til en liste med tall. Verdier i argumentet ref som ikke er numeriske, blir oversett.

 • Rekkefølge     Valgfritt. Et tall som angir hvordan verdien i argumentet tall skal rangeres.

  Hvis rekkefølge er lik null eller utelatt, rangerer Excel tall som om ref var en liste sortert i synkende rekkefølge.

  Hvis rekkefølge er en annen verdi enn null, rangerer Excel tall som om ref var en liste sortert i stigende rekkefølge.

Merknader

 • RANG gir like tall samme rangering. Hvis det finnes like tall i listen du skal ordne, vil imidlertid slike tall påvirke rangeringen av tallene som kommer etter. Hvis du for eksempel har en liste over heltall sortert i stigende rekkefølge og tallet 10 opptrer to ganger og er rangert som nummer 5, vil tallet 11 bli rangert som nummer 7 (og ingen tall blir rangert som nummer 6).

 • Til noen formål vil du kanskje bruke en rangeringsdefinisjon som tar uavgjorte resultater i betraktning. I det forrige eksemplet ville du hatt en revidert rangering på 5.5 for tallet 10. Dette kan gjøres ved å legge til korrigeringsfaktoren nedenfor i verdien som er returnert av RANG. Denne korrigeringsfaktoren er passende både i tilfellet der rangeringen er beregnet i synkende rekkefølge (rekkefølge er lik null eller utelatt) og i stigende rekkefølge (rekkefølge er lik en annen verdi enn null).

  Korrigeringsfaktor for uavgjorte resultater=[ANTALL(ref) + 1 – RANG(tall, ref, 0) – RANG(tall, ref, 1)]/2.

  I eksemplet nedenfor er RANG(A2,A1:A5,1) lik 3. Korrigeringsfaktoren er (5 + 1 – 2 – 3)/2 = 0,5, og den reviderte rangeringen som tar uavgjorte resultater i betraktning, er 3 + 0,5 = 3,5. Hvis tall bare forekommer én gang i ref, er korrigeringsfaktoren 0, siden RANG ikke må justeres for et uavgjort resultat.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

7

3,5

3,5

1

2

Formel

Beskrivelse (Resultat)

Resultat

=RANG(A3;A2:A6;1)

Rangeringen av 3,5 i listen ovenfor (3)

3

=RANG(A2;A2:A6;1)

Rangeringen av 7 i listen ovenfor (5)

5

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×