Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen RAVDRAG i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer betalte renter på en investering for en gitt periode, basert på periodiske, faste innbetalinger og en fast rentesats.

Syntaks

RANNUITET(rente; periode; antall_innbet; nåverdi; [sluttverdi]; [type])

Syntaksen for RAVDRAG har følgende argumenter:

  • Rente    Obligatorisk. Rentesatsen per periode.

  • Periode    Obligatorisk. Perioden du vil finne renten for, og må være et tall mellom 1 og antall_innbet.

  • Antall_innbet    Obligatorisk. Det totale antallet innbetalingsperioder i en annuitet.

  • Nåverdi    Obligatorisk. Nåverdien eller totalsummen som en serie med fremtidige betalinger er verdt akkurat nå.

  • Sluttverdi    Valgfritt. Den fremtidige verdien, eller et pengebeløp du vil oppnå etter at den siste innbetalingen er foretatt. Hvis argumentet sluttverdi er utelatt, blir det satt lik 0 (den fremtidige verdien av et lån er for eksempel lik 0).

  • Type    Valgfritt. Er lik tallet 0 eller 1, og indikerer når betalingen forfaller. Hvis argumentet type er utelatt, blir det satt lik 0.

Sett type lik

Hvis innbetalingene forfaller

0

I slutten av perioden

1

I begynnelsen av perioden

Merknader

  • Pass på at du er konsekvent når det gjelder enhetene du bruker for å angi rente og antall_innbet. Hvis du foretar månedlige innbetalinger på et lån som løper over fire år med 12 % rente årlig, bruker du 12%/12 for rente og 4*12 for antall_innbet. Hvis du foretar innbetalingene en gang per år på det samme lånet, bruker du 12 % for rente og 4 for antall_innbet.

  • For alle argumenter representeres kontanter du betaler ut, for eksempel bankinnskudd på sparekonti, av negative tall, og penger du får inn, for eksempel utbyttesjekker, av positive tall.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse

10,00 %

Årlig rente

1

Periode du vil finne den betalte renten for.

3

År med lån

kr 8 000

Nåværende verdi av lån

Formel

Beskrivelse

Direkte resultat

=RAVDRAG(A2/12, A3, A4*12, A5)

Renten som forfaller den første måneden for et lån med betingelsene i A2:A5.

(kr 66,67)

=RAVDRAG(A2; 3; A4; A5)

Renten som forfaller i det siste året for et lån med samme vilkår som ovenfor, der betalinger foretas årlig.

(kr 292,45)

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×