Når du jobber på berøringsenheter og bruker fingeren eller en digital penn, slipper du å bruke tastatur. Med Håndskriftredigering kan du bruke naturlige bevegelser som å sette ring rundt for å merke og sette strek over for å slette, i tillegg til å tegne, skrive og utheve.

Nettleseren støtter ikke video.

Obs!: Bilder i denne artikkelen er fra Word for Microsoft 365, men Håndskriftredigering er også tilgjengelig i Word Mobile. Bruk det på Windows-berøringsenheter og enheter som fungerer med digitale penner, for eksempel Microsoft Surface-enheter som kjører Windows 10 TH2 eller et høyere operativsystem.

Redigering med naturlige bevegelser

Hvis enheten er berøringsaktivert, aktiveres Tegne-fanen automatisk. Ellers aktiverer du den ved å velge Fil >Alternativer > Tilpass båndet > Tegne.

 1. Velg Tegn, og velg Håndskriftredigering-pennen.

  Velg håndskriftredigeringsverktøyet

  (Hvis du ikke har en digital pennaktivert enhet og har en berøringsenhet i stedet, velger du Tegn med berøringspenn >Håndskriftredigering.)

 2. Gjør ett av følgende for å redigere dokumentet ved hjelp av naturlige bevegelser:

  Tegne en sirkel for å merke tekst   

  Tegn en sirkel rundt teksten du vil velge. Du kan velge ord, setninger eller avsnitt. Nå kan du bruke formatering som skriftfarge, fet skrift eller kursiv.

  Krysse ut for å slette tekst   

  Strek gjennom tekst for å slette den. Slett store mengder tekst ved å tegne en diagonal linje eller snirklete linjer.

  Legge til utheving   

  Velg en merkepenn fra Penner-gruppen og tegn med pennen på tvers av teksten for å utheve teksten. Hvis du vil fjerne uthevingen, tegner du med pennen på tvers av teksten i motsatt retning. Du kan enten utheve frihåndsform eller velge merkepenn og velge Fest til tekst.

  Sammenføye ord   

  Tegne en kurve for å knytte sammen to ord. Pass på at begge ender av kurven berører ordene du ønsker å knytte sammen. 

  Dele ord   

  Tegn en loddrett linje i et ord for å dele det opp til to ord. 

  Sette inn et ord   

  Tegn en cirkumfleks mellom to ord for å sette inn tekst. Når du har tegner cirkumflekstegnet, skriver du inn ordene du vil legge til. Når du er ferdig med å skrive, settes teksten inn der du har tegnet cirkumflekstegnet. 

  Sette inn ny linje   

  Tegne en bakvendt L-figur. Tekst etter figuren flyttes til en ny linje. 

Obs!: 

 • Hvis du vil beholde en oversikt over håndskriftredigeringene, velger du håndskriftredigeringspennen > Spor endringer før du begynner å se gjennom dokumentet.

 • Velg Spor endringer for Håndskriftredigering-pennen.

Velg Håndskrift ved hjelp av lassoverktøyet

I Word kan du bruke lassoverktøyet til å merke ett eller flere tegnede objekter. De fleste verktøyene er i Penner-galleriet.

 1. Gå til Tegn > Lasso.

  Velg lassoverktøyet.

 2. Klikk og dra lassoen rundt tegningen du vil merke.

  Tegnet element som velges ved hjelp av lassoverktøyet

 3. Gjør ett av følgende

  • Trykk del for å fjerne den merkede tegningen.

  • Bruk musen eller piltastene til å flytte tegningen.

  • Høyreklikk den merkede tegningen, og velg Formater håndskrift. Endre alternativer for farge, gjennomsiktighet og linjebredde fra Formater håndskrift-ruten.

  • Høyreklikk den merkede tegningen, og velg bildetekst, tekstbryting eller Alternativ tekst.

  • Klikk og dra et skaleringshåndtak for å strekke, forminske eller endre størrelsen på tegningen.

   Endre størrelsen på en tegning ved å dra et håndtak

Se også

Tegne og skrive med håndskrift i Office

Språk som støttes for konvertering av håndskrift til tekst 

Fortell oss hva du synes om Håndskriftredigering og foreslå forbedringer

Hvis du har forslag til nye handlinger eller bevegelser du vil se i Håndskriftredigering, kan du gi oss tilbakemelding. Se Hvordan gir jeg tilbakemelding om Microsoft Office? for mer informasjon.

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×