Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Dette emnet inneholder referanseinformasjon og begrenset veiledning for å bruke jokertegnene som leveres av Access.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du finner jokertegn i en Access-database, kan du se artiklene Bruke dialogboksen Søk og erstatt for å endre data, Opprette en enkel utvalgsspørring og Oppdatere dataene i en database.

I dette emnet

Om støttede tegnsett

Access støtter to sett med jokertegn fordi den støtter to standarder for Structured Query Language – ANSI-89 og ANSI-92. Som en regel bruker du ANSI-89-jokertegn når du kjører spørringer og søk og erstatt-operasjoner mot Access-databaser – .mdb- og .accdb-filer. Du bruker ANSI-92-jokertegnene når du kjører spørringer mot Access-prosjekter – Access-filer som er koblet til Microsoft SQL Server-databaser. Access-prosjekter bruker ANSI-92-standarden fordi SQL Server bruker denne standarden.

Access har imidlertid et unntak fra denne regelen. Tabellen nedenfor viser metodene eller verktøyene du kan bruke til å søke etter og erstatte data, og viser standardinnstillingene til hver ANSI-standard som du bruker med hvert verktøy.

Søkemetode eller -verktøy

Filtype som er søkt etter

Tegnsett brukt for jokertegn

Dialogboksen Søk og erstatt

Access-database (.mdb- og .accdb-filer)

ANSI-89

Dialogboksen Søk og erstatt

Access-prosjekt (.adp- og .accdp-filer)

ANSI-92

Utvalgs- eller oppdateringsspørring

Access-database (.mdb- og .accdb-filer)

ANSI-89

Utvalgs- eller oppdateringsspørring

Access-prosjekt (.adp- og .accdp-filer)

ANSI-92

Dialogboksen Søk og erstatt, velg eller oppdater spørring

Access-database angitt så den støtter ANSI-92-standarden

ANSI-92

Øverst på siden

Finne ut hvilken ANSI-standard en database støtter

Følg disse trinnene for å finne og eventuelt endre ANSI-innstillingen for en gitt database.

 1. Klikk på Fil > Alternativer

  Dialogboksen Alternativer for Access vises.

 2. Klikk på Objektutformere, og i delen Spørringsutforming under Syntaks kompatibel med SQL Server (ANSI-92), gjør du ett av følgende:

  • Velg Denne databasen for å endre den åpne databasen til ANSI-92-standarden.

   -eller-

   Fjern merket i avmerkingsboksen for å angi den åpne databasen som ANSI-89-standard.

  • Velg Standard for nye databaser for å angi ANSI-92-standard for alle nye databaser opprettet med den åpne forekomsten av Access.

   -eller-

   Fjern merket i avmerkingsboksen for å angi ANSI-89-standard for alle nye databaser.

 3. Klikk på OK.

Øverst på siden

ANSI-89-jokertegn

Bruk dette settet med jokertegn når du bruker dialogboksen Søk og erstatt for å finne, og eventuelt erstatte, data i en Access-database eller et Access-prosjekt. Du kan også bruke disse tegnene når du kjører utvalgs- og oppdateringsspørringer mot en Access-database, men du bruker dem ikke i spørringer som kjøres mot et Access-prosjekt. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker utvalgs- og oppdateringsspørringer, kan du se artiklene Opprette en enkel utvalgsspørring og Oppdatere dataene i en database.

Tegn

Beskrivelse

Eksempel

*

Svarer til et vilkårlig antall tegn. Du kan bruke stjernetegnet (*) hvor som helst i en tegnstreng.

hv* finner hva, hvit og hvorfor, men ikke enhver eller varm.

?

Samsvarer med alle alfabetiske enkelttegn.

B?ll finner ball, bell og bill.

[ ]

Samsvarer med alle enkelttegn innenfor parentesene.

B[ae]ll finner ball og bell, men ikke bill.

!

Samsvarer med alle tegn som ikke står i parentesene.

b[!ae]ll finner bill og bull, men ikke ball eller bell.

-

Gir treff på alle innenfor et tegnområde. Husk å angi tegnene i området i stigende rekkefølge (A til Å, ikke Å til A).

b[a-c]d finner bad, bbd og bcd.

#

Svarer til et vilkårlig numerisk enkelttegn.

1#3 finner 103, 113 og 123.

Øverst på siden

ANSI-92-jokertegn

Bruk dette settet med jokertegn når du kjører utvalgs- og oppdateringsspørringer mot Access-prosjekter, (.adp-filer), uansett hvilken spørring du bruker og ved bruk av dialogboksen Søk og erstatt for å søke i databaser som er innstilt til å bruke ANSI-92-standarden.

Tegn

Beskrivelse

Eksempel

%

Gir treff uavhengig av antall tegn. Det kan brukes som første eller siste tegnet i tegnstrengen.

wh% finner what, white, og why, men ikke awhile eller watch.

_

Samsvarer med alle alfabetiske enkelttegn.

B_ll finner ball, bell og bill.

[ ]

Samsvarer med alle enkelttegn innenfor parentesene.

B[ae]ll finner ball og bell, men ikke bill.

^

Samsvarer med alle tegn som ikke står i parentesene.

b[^ae]ll finner bill og bull, men ikke ball eller bell.

-

Gir treff på alle innenfor et tegnområde. Husk å angi tegnene i området i stigende rekkefølge (A til Å, ikke Å til A).

b[a-c]d finner bad, bbd og bcd.

MERKNADER:

 • Hvis du vil finne jokertegn som ligger i dataene, omslutter du tegnet du vil finne i hakeparenteser, slik som dette: [#]. Følg denne regelen når du søker etter stjerne (*), spørsmålstegn (?), nummertegn (#), venstre hakeparenteser ([) og bindestreker (-). Ikke bruk hakeparenteser når du søker etter utropstegn (!) eller avsluttende hakeparenteser (]). Hvis du vil finne disse tegnene ved hjelp av dialogboksen Søk og erstatt, skriver du inn tegnet i Søk etter-boksen uten omsluttende hakeparenteser. Du følger samme fremgangsmåte når du skal finne tegnene ved hjelp av en spørring. Følgende syntaks returnerer for eksempel alle poster som inneholder et utropstegn, uavhengig av hvor tegnet ligger i dataene: Lik «*!*».

  Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker dialogboksen Søk og erstatt, kan du se artikkelen Bruk dialogboksen Søk og erstatt for å endre data. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker utvalgs- og oppdateringsspørringer, kan du se artiklene Opprette en enkel utvalgsspørring og Oppdatere dataene i en database.

  Hvis du søker etter en bindestrek og andre tegn samtidig, plasserer du bindestrek før eller etter alle de andre tegnene i parentesen, slik som dette: [-#*] eller [#*-]. Hvis du imidlertid har et utropstegn (!) etter den innledende parentesen, plasserer du bindestrek etter utropstegnet: [!-].

 • Hvis du skal søke etter et par venstre og høyre hakeparenteser ([]), må du omslutte begge tegnene i parentes, slik som dette: [[]]. Du må gjøre dette fordi Access tolker et enkelt par med hakeparenteser som en nullengdestreng.

Øverst på siden

Datatyper du kan søke etter ved å bruke jokertegn

Når du utformer en tabell, kan du angi en datatype til hvert felt i tabellen. Du angir for eksempel datatypen dato/klokkeslett for felt som inneholder datoinformasjon. Denne tabellen viser datatypene som du kan søke etter ved å bruke jokertegn. Husk at i noen tilfeller kan du bruke jokertegn i dialogboksenSøk og erstatt, men ikke i spørringer og omvendt.

Datatype

Bruk i...

Tekst

DialogboksenSøk og erstatt, spørringer

Notat

DialogboksenSøk og erstatt, spørringer

Tall

DialogboksenSøk og erstatt, spørringer

Dato/klokkeslett

DialogboksenSøk og erstatt, spørringer

Obs!: Regionale innstillinger kan påvirke måten du bruker jokertegn på. Se merknadene på slutten av denne delen hvis du vil ha mer informasjon.

Valuta

DialogboksenSøk og erstatt, spørringer

Autonummerering

DialogboksenSøk og erstatt, spørringer

OLE-objekt

Ingen.

Ja/nei

Spørringer, men du trenger dem ikke. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se merknadene på slutten av denne delen.

Hyperkobling

DialogboksenSøk og erstatt, spørringer

Oppslagsveiviser

Avhengig av datatypen for kildefeltet.

MERKNADER:

 • Du kan bruke jokertegn i dialogboksenSøk og erstatt for å søke i dato/klokkeslett-felt hvis formatet som brukes i disse feltene, viser deler eller hele datoen som tekst. Du kan for eksempel søke ved hjelp av en streng som dette:*ar* -10-2007, og resultatene vil inkludere alle måneder med bokstavene «ar» – januar, februar og så videre. Husk at fordi du må søke ved hjelp av formatet som brukes på data, må du velge et alternativ i dialogboksen – avmerkingsboksen Søkefelt som formatert. Hvis du vil ha mer informasjon om denne avmerkingsboksen, kan du se artikkelen Bruk dialogboksen Søk og erstatt for å endre data.

 • Dato og klokkeslett som er angitt i de regionale innstillingene for Windows, kan påvirke det du ser og hvordan du søker. Noen brukere kan for eksempel se datoer som romertall, som for eksempel 07-IX-1997 i stedet for 07-sept-1997. Som en regel bør du søke på det du ser og ikke hva du tror Access lagrer i tabellen. Du kan med andre ord søke ved hjelp av en streng som *-IX-2007 for å finne alle postene for september det året.

  Hvis tekst i et datofelt i tillegg inneholder diakritiske merker, for eksempel á eller ä,må du inkludere disse merkene i søkestrengen, for at søket skal mislykkes. Du kan omgå tilstedeværelsen av diakritiske merker ved å bruke jokertegn. Hvis du for eksempel ser en dato som 3-heinä-2007,kan du søke ved hjelp av en streng som *-hein*-2007.

 • Når du søker i et Ja/nei-felt ved hjelp av dialogboksen Søk og erstatt, ignorerer Access feltet, og dialogboksen returnerer ingen poster. Når du søker i et Ja/nei-felt ved hjelp av en spørring, kan du bruke jokertegn, men husk at Ja/nei-felt bare returnerer to verdier (0 for usann og -1 for sann), så et jokertegn legger ikke til en verdi i søket. Bruker du et vilkår som =-1, returnerer samme resultat som Lik* 1.

 • Du kan ikke søke i OLE-objektfelt.

Øverst på siden

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×