Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen RENTE i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer rentesatsen per periode for en annuitet. RENTE beregnes ved hjelp av iterasjon og kan ha null eller flere løsninger. Hvis de etterfølgende resultatene av RENTE ikke sammenfaller med innen 0,0000001 etter 20 iterasjoner, returnerer RENTE #NUM! som feilverdi.

Syntaks

RENTE(antall_innbet; innbetaling; nåverdi; [sluttverdi]; [type]; [antatt])

Obs!: Under funksjonen NÅVERDI finner du en mer utfyllende beskrivelse av argumentene antall_innbet, innbetaling, nåverdi, sluttverdi og type.

Syntaksen for funksjonen RENTE har følgende argumenter:

  • Antall_innbet    Obligatorisk. Det totale antallet innbetalingsperioder i en annuitet.

  • Inndraging    Obligatorisk. Innbetalingen som foretas i hver periode, og kan ikke endres i annuitetens løpetid. Normalt vil innbetaling omfatte hovedstol og renter, men ikke skatt, gebyrer eller avgifter. Hvis innbetaling utelates, må du inkludere argumentet sluttverdi.

  • Nåverdi    Obligatorisk. Det totale beløpet som en serie fremtidige innbetalinger er verdt i dag.

  • Sluttverdi    Valgfritt. Den fremtidige verdien, eller et pengebeløp du vil oppnå etter at den siste innbetalingen er foretatt. Hvis argumentet sluttverdi er utelatt, blir det satt lik 0 (den fremtidige verdien av et lån er for eksempel lik 0). Hvis sluttverdi er utelatt, må du ta med argumentet avdrag.

  • Type    Valgfritt. Er lik tallet 0 eller 1, og angir når betalingen forfaller.

Sett type lik

Hvis innbetalingene forfaller

0 eller utelatt

I slutten av perioden

1

I begynnelsen av perioden

  • Antatt    Valgfritt. Ditt anslag for hva renten vil bli.

    • Hvis du utelater antatt, blir den satt lik 10 %.

    • Hvis resultatene av gjentakelsen i funksjonen RENTE ikke sammenfaller, kan du prøve andre verdier av antatt. Gjentakelsen i RENTE vil normalt sammenfalle hvis antatt er mellom 0 og 1.

Merknader

Pass på at du er konsekvent når det gjelder enhetene du bruker for å angi anslag og antall_innbet. Hvis du foretar månedlige innbetalinger på et lån som løper over fire år med 12 % rente pro anno, setter du inn 12%/12 for anslag og 4*12 for antall_innbet. Hvis du foretar innbetalingene én gang per år på det samme lånet, setter du inn 12 % for anslag og 4 for antall_innbet.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse

4

Antall år lånet løper

-200

Månedlig innbetaling

8000

Lånebeløp

Formel

Beskrivelse

Resultat

=RENTE(A2*12; A3; A4)

Månedlig rente for lånet der betingelsene er angitt som argumenter i A2:A4.

1 %

=RENTE(A2*12; A3; A4)*12

Årlig rente for lånet med de samme betingelsene.

9,24%

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine

Utforsk opplæring >

Vær først ute med de nye funksjonene

BLI MED I MICROSOFT INSIDERS >

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×