Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av RKVADRAT  i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer den kvadrerte korrelasjonskoeffisienten for produktmomentet gjennom datapunkt i kjente_y og kjente_x. Hvis du vil ha mer informasjon, se PEARSON-funksjon. Den kvadrerte r-verdien kan tolkes som andelen av variansen i y som kan tilskrives variansen i x.

Syntaks

RKVADRAT(kjente_y; kjente_x)

Syntaksen for funksjonen RKVADRAT har følgende argumenter:

 • Kjente_y    Obligatorisk. En matrise eller et område som inneholder datapunkt.

 • Kjente_x    Obligatorisk. En matrise eller et område som inneholder datapunkt.

Kommentarer

 • Argumentene kan være tall eller navn, matriser eller referanser som inneholder tall.

 • Logiske verdier og tekstrepresentasjoner for tall som skrives direkte inn i listen med argumenter, blir talt.

 • Hvis et matrise- eller referanseargument inneholder tekst, logiske verdier eller tomme celler, ignoreres disse verdiene. Celler som inneholder verdien null, derimot, blir tatt med.

 • Argumenter som er feilverdier eller tekst som ikke kan konverteres til tall, forårsaker feil.

 • Hvis kjente_y og kjente_x er tomme eller har ulikt antall datapunkt, returnerer RKVADRAT feilverdien #I/T.

 • Hvis known_y og known_x inneholder bare 1 datapunkt, returnerer RSQ #DIV/0! som feilverdi.

 • Ligningen for produktmomentrelasjonskoeffisienten Pearsons Rthe Pearson, r, er:

  Formel

  og der x og y er utvalgsgjennomsnittet GJENNOMSNITT(kjente_x) og GJENNOMSNITT(kjente_y).

  RKVADRAT returnerer r2, som er kvadratet av denne produktkorrekasjonskoeffisienten.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

Kjent y

Kjent x

2

6

3

5

9

11

1

7

8

5

7

4

5

4

Formel

Beskrivelse

Resultat

=RKVADRAT(A3:A9; B3:B9)

Kvadratet av produktmomentkorrelasjonskoeffisienten gjennom datapunktene i A3:A9 og B3:B9.

0,05795

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×