Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Returnerer et flyttall som inneholder et tilfeldig tall.

Syntaks

Rnd[(tall)]

Det valgfrieargument er en Enkel eller et annet gyldig numerisk uttrykk.

Returverdier

Hvis tall er

Rnd-genererer

Mindre enn null

Det samme tallet hver gang, med tall somså.

Større enn null

Det neste tilfeldige tallet i sekvensen.

Lik null

Det sist genererte tallet.

Ikke levert

Det neste tilfeldige tallet i sekvensen.

Merknader

Rnd-funksjonen returnerer en verdi som er mindre enn 1, men større enn eller lik null.

Verdien av tall bestemmer hvordan Rnd genererer et tilfeldig tall:

For et gitt innledende sett genereres samme nummersekvens fordi hvert etterfølgende anrop til Rnd-funksjonen bruker forrige nummer som et sett for neste tall i sekvensen.

Før du ringer Rnd, du bruke Randomize-setningen uten argument til å initialisere den tilfeldige tallgeneratoren med et såtall basert på systemtidtakeren.

Bruk denne formelen til å produsere tilfeldige heltall i et gitt område:

Int((upperbound - lowerbound + 1) * Rnd + lowerbound)

Her er det høyeste tallet i området, og det laveste tallet i området er det laveste tallet.

Obs!:  Hvis du vil gjenta sekvenser med tilfeldige tall, kaller du Rnd med et negativt argument umiddelbart før du bruker Randomize med et numerisk argument. Hvis du bruker Randomize med samme verdi for tall, gjentas ikke forrige sekvens.

Spørringseksempel

Uttrykk

Resultater

SELECT ProductSales.ProductID, Rnd([Discount]) AS RandomNumbers FROM ProductSales;

Returnerer produkt-ID-en sammen med tilfeldige tall i kolonnen Tilfeldignummer.

VBA-eksempel

Obs!: I eksemplene nedenfor vises bruken av denne funksjonen i en VBA-modul (Visual Basic for Applications). Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med VBA, velger du Utviklerreferanse fra rullegardinlisten ved siden av Søk og skriver inn ett eller flere søkeord i søkeboksen.

Dette eksemplet bruker Rnd-funksjonen til å generere en tilfeldig heltallverdi fra 1 til 6.

Dim MyValue
' Generate random value between 1 and 6.
MyValue = Int((6 * Rnd) + 1)

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×