Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks og bruk av funksjonene SØK og SØKB i Microsoft Excel.

Beskrivelse

SØK og SØKB finner én tekststreng inni en annen tekststreng og returnerer tallet som svarer til startposisjonen for den første tekststrengen, regnet fra det første tegnet i den andre tekststrengen. Hvis du for eksempel vil finne posisjonen til bokstaven "r" i ordet "skriver", kan du bruke følgende funksjon:

=SØK("r";"skriver")

Denne funksjonen returnerer 3 fordi "r" er det tredje tegnet i ordet "skriver".

Du kan også søke etter ord inni andre ord. Funksjonen

=SØK("base";"database")

returnerer 5 fordi ordet "base" begynner på det femte tegnet i ordet "database". Du kan bruke SØK- og SØKB til å bestemme plasseringen av et tegn eller en tekststreng i en annen tekststreng, og deretter bruke DELTEKST og DELTEKSTB til å gå tilbake i teksten, eller bruke ERSTATT og ERSTATTB til å endre teksten. Disse funksjonene demonstreres i Eksempel 1 i denne artikkelen.

Viktig!: 

 • Disse funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på alle språk.

 • SØKB teller 2 byte per tegn bare når et DBCS-språk er angitt som standardspråk. Ellers teller SØKB 1 byte per tegn, det samme som SØK.

Språkene som støtter DBCS, er japansk, kinesisk (forenklet), kinesisk (tradisjonell) og koreansk.

Syntaks

SØK(finn_tekst; innen_tekst; [startpos])

SØKB(finn_tekst; innen_tekst; [startpos])

Funksjonene SØK og SØKB har følgende argumenter:

 • finn_tekst    Obligatorisk. Teksten du vil finne.

 • innen_tekst    Obligatorisk. Teksten der du vil søke etter verdien av argumentet finn_tekst.

 • startpos    Valgfritt. Tegntallet i argumentet innen_tekst der du vil begynne å søke.

Merknad

 • Funksjonene SØK- og SØKBe skiller ikke mellom store og små bokstaver. Hvis du vil utføre et søk der det skilles mellom store og små bokstaver, kan du bruke FINN og FINNB.

 • Du kan bruke jokertegnene spørsmålstegn (?) og stjerne (*) i argumentet finn_tekst. Et spørsmålstegn svarer til et hvilket som helst enkelttegn, og en stjerne svarer til en hvilken som helst tegnsekvens. Hvis du vil finne et spørsmålstegn eller en stjerne, skriver du en tilde (~) foran tegnet.

 • Hvis verdien for find_text ikke blir funnet, #VALUE! #VERDI!.

 • Hvis argumentet startpos er utelatt, brukes verdien 1.

 • Hvis start_num ikke er større enn 0 (null) eller er større enn lengden på det within_text argumentet, #VALUE! #VERDI!.

 • Bruk startpos når du vil hoppe over et bestemt antall tegn. Eksempel på bruk av SØK: Tenk deg at du arbeider med tekststrengen "AHB0176.Hudkrem for unge menn". Hvis du vil finne plasseringen til den første forekomsten av "H" i den beskrivende delen av teksten, setter du startpos til 8, slik at den delen av teksten som utgjør produktnummeret, ikke inngår i søket. Funksjonen SØK søker fra det åttende tegnet i strengen, finner tegnet som er angitt i argumentet finn_tekst som den neste posisjonen, og returnerer tallet 9. Funksjonen SØK returnerer alltid antallet tegn fra begynnelsen av innen_tekst, medregnet tegnene du hopper over hvis startpos er større enn 1.

Eksempler

Kopier eksempeldataene i følgende tabell, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

Konsernregnskap

Fortjenestemargin

margin

"Sjefen" er her.

Formel

Beskrivelse

Resultat

=SØK("e";A2;6)

Plasseringen av første "e" i celle A2, regnet fra posisjon seks

7

=SØK(A4;A3)

Plasseringen av "margin" (søk etter strengen i celle A4) i "Fortjenestemargin" (søk etter strengen i celle A3).

8

=ERSTATTA3;SØK(A4;A3);6;"maksimering")

Erstatter "margin" med "maksimering" ved først å søke etter posisjonen til "margin" i celle A3, og deretter erstatte det tegnet og de neste fem tegnene med strengen "maksimering".

Profittbeløp

=DELTEKST(A3;SØK("tt",A3)+1;4)

Returnerer de første fire tegnene etter "tt" i "profittmargin" (celle A3).

Marg

=SØK("""";A5)

Plassering for det første anførselstegnet (") i celle A5.

5

=DELTEKST(A5;SØK("""";A5)+1;SØK("""";A5,SØK("""";A5)+1)-SØK("""";(A5)-1)

Returnerer kun tekst som er omsluttet av doble anførselstegn i celle A5.

sjefen

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×